Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 12/04/2019 17:16 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 10/04 - 12/04/2019

12/04/2019 17:16 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 10/04 - 12/04/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (08/04/2019) Thông báo 132/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ bảy Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/04/2019) Công văn 2784/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/04/2019) Công văn 2739/VPCP-ĐMDN năm 2019 quy định về quản trị doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp chưa được thực thi do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/04/2019) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án tổ chức bộ phận tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện do tỉnh Bắc Ninh ban hành
5. (22/03/2019) Quyết định 1121/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
6. (11/02/2019) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2019 thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
7. (03/01/2019) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành
8. (07/12/2018) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2018 điều chỉnh Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu tư
1. (04/04/2019) Công văn 387/TTg-CN năm 2019 về báo cáo việc tiếp nhận bàn giao Dự án Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/04/2019) Công văn 3109/BGTVT-KHĐT về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (03/04/2019) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 bãi bỏ Nghị quyết 28/NQ-HĐND về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công do tỉnh Bình Dương ban hành
4. (02/04/2019) Quyết định 715/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2019
5. (28/03/2019) Quyết định 349a/QĐ-TTg năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (05/03/2019) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
7. (28/12/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (27/12/2018) Quyết định 2209/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019, định hướng giai đoạn 2019-2020
9. (24/12/2018) Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
10. (07/12/2018) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cà Mau
11. (14/11/2018) Quyết định 1711/QĐ-BKHĐT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12. (24/10/2018) Quyết định 2820/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 814/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Thương mại
1. (08/04/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/04/2019) Công văn 385/TTg-CN năm 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/04/2019) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra định kỳ hàng năm đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4. (02/04/2019) Công văn 2989/BGTVT-KHĐT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (28/03/2019) Quyết định 747/QĐ-BTNMT năm 2019 về Quy chế đặt hàng cung dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
6. (26/03/2019) Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
7. (21/03/2019) Công văn 1782/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về sơ kết đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (15/03/2019) Công văn 320/TTg-KSTT năm 2019 thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (06/03/2019) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10. (12/02/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
11. (15/01/2019) Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
12. (26/12/2018) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13. (18/12/2018) Quyết định 4130/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 725/QĐ-UBND quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung
14. (11/12/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15. (10/12/2018) Quyết định 3228/QĐ-UBND năm 2018 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do thành phố Cần Thơ ban hành
16. (07/12/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 do tỉnh Hậu Giang ban hành
17. (07/12/2018) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Cà Mau ban hành
18. (06/12/2018) Quyết định 2695/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
19. (04/12/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND
20. (30/10/2018) Quyết định 2866/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
Xuất nhập khẩu
1. (08/04/2019) Công văn 2030/TCHQ-GSQL năm 2019 về nộp bổ sung C/O quá thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (08/04/2019) Thông báo 1979/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Propiophenone do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/04/2019) Thông báo 1985/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cáp quang vỏ chống cháy 24 core do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/04/2019) Thông báo 1986/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dùng cho bể mạ do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/04/2019) Thông báo 1987/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dùng cho bể mạ do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (08/04/2019) Thông báo 1988/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dùng cho bể mạ do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (08/04/2019) Thông báo 1989/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phá bọt do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (08/04/2019) Thông báo 1990/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Muối tinh do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (08/04/2019) Thông báo 1980/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là sáp thơm do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (08/04/2019) Thông báo 1981/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hộp hút ẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (08/04/2019) Thông báo 1982/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hộp hút ẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (08/04/2019) Thông báo 1983/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất đã điều chế làm phụ gia do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (08/04/2019) Thông báo 1984/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm axit oleic do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (08/04/2019) Thông báo 1991/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Dầu hạt cải tinh luyện do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (08/04/2019) Thông báo 1992/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất tẩy rửa do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (08/04/2019) Thông báo 1993/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phá bọt do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (08/04/2019) Thông báo 1994/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sản phẩm xử lý nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (08/04/2019) Thông báo 1995/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nước xốt đặc vị do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (05/04/2019) Công văn 5050/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
20. (05/04/2019) Công văn 5049/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
21. (05/04/2019) Công văn 1966/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (04/04/2019) Công văn 4900/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
23. (03/04/2019) Công văn 4786/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
24. (03/04/2019) Công văn 4787/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
25. (03/04/2019) Công văn 4788/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
26. (02/04/2019) Công văn 2239/BCT-XNK năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than do Bộ Công thương ban hành
27. (01/04/2019) Công văn 4519/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (đợt 164) do Cục Quản lý Dược ban hành
28. (01/04/2019) Công văn 4520/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
29. (01/04/2019) Công văn 4521/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (đợt 164) do Cục Quản lý Dược ban hành
30. (01/04/2019) Công văn 1863/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (15/03/2019) Công văn 758/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
32. (15/03/2019) Công văn 759/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vonfram Á Châu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
33. (15/03/2019) Công văn 761/GSQL-GQ5 năm 2019 về đưa hàng vào khai thác tại CFS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
34. (13/03/2019) Công văn 739/GSQL-GQ4 năm 2019 về khai chậm nộp C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
35. (12/03/2019) Công văn 736/GSQL-GQ1 năm 2019 về xác định thời điểm nhập khẩu mặt hàng ô tô tải đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
36. (07/03/2019) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (18/03/2019) Công văn 1783/NHNN-TD năm 2019 phối hợp triển khai giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (08/03/2019) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (07/03/2019) Quyết định 386/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động ngoại hối và hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4. (01/03/2019) Quyết định 357/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5. (07/01/2019) Quyết định 34/QĐ-NHNN năm 2019 Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (02/04/2019) Công văn 3895/BTC-QLCS năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Tân Yên và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài chính ban hành
2. (28/03/2019) Quyết định 696/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch triển khai Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng án phí do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (22/02/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Bảng đơn giá nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Bảo hiểm
1. (22/03/2019) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 71-KH/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” do tỉnh An Giang ban hành
2. (18/03/2019) Công văn 3074/BTC-HCSN năm 2019 về rà soát trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành
3. (27/12/2018) Công văn 5452/BHXH-BT năm 2018 phối hợp, triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (08/04/2019) Công văn 1333/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (11/03/2019) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
3. (04/01/2019) Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
4. (28/12/2018) Công văn 5522/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (08/04/2019) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (29/03/2019) Quyết định 143/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
3. (28/03/2019) Quyết định 675/QĐ-BKHCN năm 2019 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ
4. (26/03/2019) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La
5. (15/03/2019) Quyết định 617/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục mã định danh phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (13/02/2019) Quyết định 333/QĐ-UBND năm 2019 về Danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành
7. (21/01/2019) Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục tên các thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
8. (28/12/2018) Quyết định 2991/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
9. (03/12/2018) Quyết định 2373/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Trà Vinh năm 2019
10. (09/11/2018) Quyết định 2911/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Bất động sản
1. (04/04/2019) Quyết định 284/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
2. (04/04/2019) Quyết định 287/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
3. (25/03/2019) Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (21/03/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (20/03/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
6. (20/03/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
7. (11/03/2019) Công văn 2715/BTC-QLCS năm 2019 sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Tài chính ban hành
8. (11/03/2019) Công văn 2711/BTC-QLCS năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của khối hành chính sự nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Tài chính ban hành
9. (09/01/2019) Công văn 444/BTC-QLCS năm 2019 về đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch do Bộ Tài chính ban hành
10. (08/01/2019) Quyết định 07/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019
11. (27/12/2018) Quyết định 2920/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
12. (09/12/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
13. (01/08/2013) Công văn 10120/BTC-QLCS năm 2013 về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
Bộ máy hành chính
1. (10/04/2019) Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019
2. (09/04/2019) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
3. (09/04/2019) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2019 về cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
4. (09/04/2019) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
5. (09/04/2019) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
6. (08/04/2019) Công văn 1321/LĐTBXH-VP năm 2019 thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (08/04/2019) Công văn 2803/VPCP-QHĐP năm 2019 xử lý kiến nghị của Tỉnh ủy Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (05/04/2019) Công văn 2754/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công Bộ Nội vụ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (05/04/2019) Thông báo 126/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (04/04/2019) Công văn 2730/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (04/04/2019) Quyết định 192/QĐ-UBDT về danh mục hồ sơ của Ủy ban Dân tộc năm 2019
12. (04/04/2019) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
13. (04/04/2019) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
14. (04/04/2019) Công văn 2713/VPCP-KSTT năm 2019 về chuẩn bị bài viết của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (04/04/2019) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Y tế tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
16. (04/04/2019) Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Giao thông vận tải tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
17. (04/04/2019) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Xây dựng tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
18. (03/04/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên
19. (03/04/2019) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Hỗ trợ sinh sản thành phố Hà Nội
20. (01/04/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
21. (01/04/2019) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
22. (29/03/2019) Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
23. (28/03/2019) Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
24. (26/03/2019) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
25. (25/03/2019) Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2019 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
26. (22/03/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-TANDTC về thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
27. (22/03/2019) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 43-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” do tỉnh Hòa Bình ban hành
28. (21/03/2019) Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
29. (20/03/2019) Công văn 2205/VPCP-HC năm 2019 về phát hành văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
30. (20/03/2019) Quy chế 06/QC-TT.HĐND-UBND năm 2019 về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 do tỉnh Hòa Bình ban hành
31. (20/03/2019) Kế hoạch 363/KH-TTCP năm 2019 về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài do Thanh tra Chính phủ ban hành
32. (19/03/2019) Quyết định 918/QĐ-BNN-TT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33. (18/03/2019) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
34. (18/03/2019) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
35. (15/03/2019) Quyết định 313/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
36. (15/03/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định
37. (14/03/2019) Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La
38. (14/03/2019) Quyết định 600/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh Lào Cai ban hành
39. (14/03/2019) Quyết định 79/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
40. (13/03/2019) Quyết định 961/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
41. (12/03/2019) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
42. (12/03/2019) Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
43. (11/03/2019) Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
44. (08/03/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
45. (07/03/2019) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
46. (06/03/2019) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc quyền giải quyết của Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh
47. (06/03/2019) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
48. (05/03/2019) Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
49. (04/03/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 358/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND
50. (01/03/2019) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2019 về phân công việc của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021
51. (28/02/2019) Kế hoạch 774/KH-UBND năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2020
52. (27/02/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế Phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
53. (27/02/2019) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
54. (26/02/2019) Thông báo 06/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
55. (25/02/2019) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
56. (20/02/2019) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
57. (20/02/2019) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
58. (19/02/2019) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
59. (19/02/2019) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
60. (15/02/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Sơn La ban hành
61. (31/01/2019) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
62. (30/01/2019) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Lạng Sơn ban hành
63. (29/01/2019) Hướng dẫn 424/HD-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
64. (28/01/2019) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
65. (25/01/2019) Quyết định 170/QĐ-BCT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ trong lĩnh vực Năng lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
66. (25/01/2019) Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
67. (25/01/2019) Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
68. (22/01/2019) Quyết định 166/QĐ-BTNMT năm 2019 công bố thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực viễn thám thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
69. (22/01/2019) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, giảm nghèo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
70. (14/01/2019) Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
71. (10/01/2019) Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2019 về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020
72. (04/01/2019) Công văn 46/BTP-PBGDPL năm 2019 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Bộ Tư pháp ban hành
73. (31/12/2018) Quyết định 2272/QĐ-UBND năm 2018 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông liên quan lĩnh vực quy hoạch xây dựng, lĩnh vực xây dựng do tỉnh Cao Bằng ban hành
74. (28/12/2018) Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75. (28/12/2018) Quyết định 3147/QĐ-BTP năm 2018 về Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
76. (28/12/2018) Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
77. (25/12/2018) Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
78. (21/12/2018) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2018 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020
79. (18/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Yên Bái
80. (17/12/2018) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2018 triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2020
81. (17/12/2018) Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Môi trường; Địa chất; Khoáng sản; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
82. (13/12/2018) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
83. (08/12/2018) Nghị quyết 88/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
84. (04/12/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
85. (04/12/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 4, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND
86. (04/12/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái, kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND
87. (04/12/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
88. (04/12/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
89. (04/12/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái kèm Quyết định 01/2015/QĐ-UBND
90. (04/12/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái
91. (04/12/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 37/2016/QĐ-UBND
92. (04/12/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 42/2016/QĐ-UBND
93. (04/12/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND
94. (04/12/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 04/2016/QĐ-UBND
95. (04/12/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 18/2015/QĐ-UBND
96. (04/12/2018) Công văn 4110/BTTTT-TTĐN năm 2018 hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
97. (22/11/2018) Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An và cấp xã của huyện Thạch An thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Cao Bằng ban hành
98. (22/11/2018) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, cấp xã trên địa bàn thành phố Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Cao Bằng ban hành
99. (19/11/2018) Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
100. (07/11/2018) Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
101. (07/11/2018) Quyết định 1773/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, cấp xã trên địa bàn huyện Nguyên Bình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Cao Bằng ban hành
102. (30/10/2018) Quyết định 1709/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Bảo Lạc việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Cao Bằng ban hành
103. (22/10/2018) Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
104. (11/10/2018) Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Uyên, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Uyên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Cao Bằng ban hành
105. (09/10/2018) Quyết định 1384/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
106. (11/07/2018) Quyết định 1900/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã tỉnh Bình Dương
107. (08/06/2018) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu
Tài chính nhà nước
1. (04/04/2019) Công văn 2706/VPCP-KTTH năm 2019 về kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/04/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh là đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (02/04/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (29/03/2019) Quyết định 557/QĐ-BTC năm 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Tài chính
5. (25/03/2019) Công văn 386/TTCP-C.IV năm 2019 đề nghị cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản do Thanh tra Chính phủ ban hành
6. (22/03/2019) Công văn 3307/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
7. (21/03/2019) Quyết định 558/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể của tỉnh Hòa Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
8. (20/03/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Nam Định sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành
9. (20/03/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành
10. (20/03/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh doanh vật liệu - xây dựng Tuấn Anh sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành
11. (20/03/2019) Quyết định 346/QĐ-BTTTT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
12. (19/03/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách đặc thù đối với cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận
13. (11/03/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
14. (11/03/2019) Quyết định 359/QĐ-BTC năm 2019 về Chế độ báo cáo số liệu thu, chi ngân sách nhà nước của hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
15. (27/02/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2016/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
16. (25/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý do tỉnh Bắc Ninh ban hành
17. (14/12/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
18. (13/12/2018) Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần sửa chữa
19. (13/12/2018) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần khảo sát
20. (13/12/2018) Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công trình
21. (13/12/2018) Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp do tỉnh Cao Bằng ban hành
22. (13/12/2018) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do tỉnh Cao Bằng ban hành
23. (13/12/2018) Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần xây dựng
24. (13/12/2018) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng- Phần lắp đặt
25. (12/12/2018) Quyết định 2058/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
26. (07/12/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi chế độ hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
27. (06/12/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái
28. (06/12/2018) Nghị quyết 219/2018/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp
Xây dựng - Đô thị
1. (04/04/2019) Quyết định 242/QĐ-BXD năm 2019 sửa đổi Quyết định 25/QĐ-BXD về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (04/04/2019) Công văn 2729/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/03/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4. (26/02/2019) Công văn 343/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động do Bộ Xây dựng ban hành
5. (31/12/2018) Quyết định 4409/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch do tỉnh Lào Cai ban hành
6. (28/12/2018) Công văn 3314/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (27/11/2018) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu phê duyệt phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
8. (29/06/2018) Hướng dẫn 1970/HD-UBND năm 2018 về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Giao thông - Vận tải
1. (10/04/2019) Công điện 402/CĐ-TTg năm 2019 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/04/2019) Công văn 2778/VPCP-CN năm 2019 về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/04/2019) Thông báo 123/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về giao nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực đường sắt khi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/02/2019) Thông báo 07/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định về vận tải thủy giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
5. (25/02/2019) Công văn 1593/BGTVT-KHĐT năm 2019 về phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (28/12/2018) Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2018 quy định về lựa chọn đơn vị kinh doanh vận tải khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Giáo dục
1. (02/04/2019) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020 do tỉnh An Giang ban hành
2. (29/03/2019) Thông báo 264/TB-BGDĐT về thu dịch vụ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy và trình độ cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (28/03/2019) Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (06/03/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Bắc Ninh ban hành
5. (06/03/2019) Công văn 796/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (04/03/2019) Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (15/02/2019) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
8. (13/02/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
9. (01/02/2019) Công văn 563/BNV-ĐT năm 2019 về thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ do Bộ Nội vụ ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (04/04/2019) Quyết định 1121/QĐ-BNN-TCTS công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (03/04/2019) Quyết định 800/QĐ-BCT năm 2019 về Kế hoạch hành động về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (20/03/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (07/12/2018) Quyết định 4826/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 về Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (08/04/2019) Công văn 5113/QLD-CL năm 2019 về công bố đợt 28 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
2. (04/04/2019) Quyết định 1248/QĐ-BYT năm 2019 sửa đổi "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ" tại Quyết định 4825/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (03/04/2019) Quyết định 201/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (01/04/2019) Công văn 4518/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (22/03/2019) Kế hoạch 61/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
6. (05/03/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Quyền dân sự
1. (26/02/2019) Quyết định 303/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Loan do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (08/04/2019) Thông báo 133/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Tư lệnh bộ đội Trường Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/04/2019) Công văn 335/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (05/04/2019) Công văn 130/CP-NC năm 2019 về đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
4. (05/04/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 do tỉnh Hà Giang ban hành
5. (05/04/2019) Kế hoạch 169/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động 59/CTr-UBND về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang năm 2019
6. (04/04/2019) Công văn 1294/LĐTBXH-VPQGGN năm 2019 về báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại các huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (03/04/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND "sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020"
8. (28/03/2019) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” từ nay đến năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
9. (27/03/2019) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2019 về Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2020
10. (25/03/2019) Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019
11. (21/03/2019) Quyết định 460/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 - 2020
12. (05/03/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 781/2014/QĐ-UBND
13. (18/02/2019) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
14. (18/02/2019) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2025
15. (14/02/2019) Công văn 861/BNN-KTHT năm 2019 về xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (02/02/2019) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
17. (01/02/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019
18. (01/02/2019) Công văn 555/BNV-CTTN hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành
19. (31/01/2019) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20. (30/01/2019) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
21. (18/01/2019) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
22. (17/01/2019) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Lạng Sơn ban hành
23. (10/01/2019) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2019 thực hiện “Chiến lược phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24. (24/12/2018) Công văn 10028/BNN-VPĐP năm 2018 hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
25. (20/12/2018) Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
26. (19/12/2018) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô, đề và tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Yên Bái
27. (18/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
28. (17/12/2018) Quyết định 2682/QĐ-UBND năm 2018 về tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020
Lĩnh vực khác
1. (02/04/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
2. (16/03/2019) Công văn 1860/BNN-TY năm 2019 về tăng cường kiểm sóat buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp do bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
3. (07/03/2019) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
4. (21/02/2019) Kế hoạch 43/KH-UBND 2019 về hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn