Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 09/04/2019 17:15 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 06/04 - 09/04/2019

09/04/2019 17:15 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 06/04 - 09/04/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (03/04/2019) Công văn 330/CNTT-PM năm 2019 triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm công nghệ thông tin ban hành
2. (21/03/2019) Kế hoạch 1204/KH-BNV năm 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do Bộ Nội vụ ban hành
3. (18/03/2019) Chỉ thị 33-CT/TW năm 2019 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân do Ban Chấp hành Trung ương
4. (15/03/2019) Công văn 760/GSQL-GQ2 năm 2019 về bán sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
5. (25/02/2019) Kế hoạch 522/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Cao Bằng ban hành
6. (31/01/2019) Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2019 về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do tỉnh Kiên Giang ban hành
7. (25/01/2019) Kế hoạch 10/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019
8. (20/12/2018) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
9. (18/12/2018) Kế hoạch 333/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10. (11/10/2018) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2018 về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang
11. (11/10/2018) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (04/10/2018) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do tỉnh Kiên Giang ban hành
13. (26/07/2018) Quyết định 572/QĐ-TCTK năm 2018 về tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2019 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
Đầu tư
1. (06/12/2018) Quyết định 2637/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
2. (30/11/2018) Quyết định 1958/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Thương mại
1. (01/04/2019) Kế hoạch 1793/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do tỉnh Lâm Đồng ban hành
2. (28/03/2019) Quyết định 1223/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường mặt hàng Lương thực, thực phẩm thiết yếu; mặt hàng phục vụ Mùa khai giảng; mặt hàng Sữa năm 2019 - Tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (28/03/2019) Quyết định 1224/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019-2020
4. (27/03/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND năm 2019 Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (27/03/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (27/03/2019) Kế hoạch 133/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành
7. (27/03/2019) Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021
8. (26/03/2019) Thông tư 08/2019/TT-BCA về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
9. (18/03/2019) Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng; Công nghiệp địa phương; Điện; Thương mại quốc tế; Dầu khí; Hóa chất; Quản lý cạnh tranh; An toàn thực phẩm; Giám định thương mại; Khoa học và công nghệ được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
10. (14/03/2019) Kế hoạch 66/KH-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn thành phố Hà Nội
11. (14/03/2019) Kế hoạch 113/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
12. (11/03/2019) Kế hoạch 708/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1045/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do tỉnh Cao Bằng ban hành
13. (28/02/2019) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2019 thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Hà Giang
14. (27/02/2019) Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ do tỉnh Sóc Trăng ban hành
15. (26/02/2019) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
16. (31/01/2019) Kế hoạch 48/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành
17. (29/01/2019) Kế hoạch 14/KH-UBND về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2019
18. (10/01/2019) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2019 về cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
19. (24/12/2018) Quyết định 2091/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công nghiệp nặng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
20. (14/12/2018) Quyết định 2839/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
21. (14/12/2018) Quyết định 2699/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động phát triển bền vững tỉnh Bến Tre đến năm 2030
22. (07/12/2018) Nghị quyết 26/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 do thành phố Cần Thơ ban hành
23. (23/11/2018) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2018 thực hiện chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019-2020
24. (25/09/2018) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
25. (06/08/2018) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (04/04/2019) Công văn 1929/TCHQ-GSQL năm 2019 về khai sai mã loại hình do Tổng cục hải quan ban hành
2. (03/04/2019) Công văn 1909/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (03/04/2019) Công văn 1919/TCHQ-PC năm 2019 về xử lý hàng tạm nhập bị thất lạc do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (03/04/2019) Công văn 1920/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc phân loại mặt hàng xe điện do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (03/04/2019) Công văn 1922/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (03/04/2019) Công văn 4882/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (02/04/2019) Công văn 1889/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (02/04/2019) Công văn 1883/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế nhập khẩu than do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (01/04/2019) Công văn 1823/TCHQ-PC năm 2019 về tái xuất sà lan Yikang 701 do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (01/04/2019) Công văn 1856/TCHQ-TXNK năm 2019 về bù trừ tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (01/04/2019) Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (29/03/2019) Công văn 1794/TCHQ-GSQL năm 2019 về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (29/03/2019) Công văn 1789/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (29/03/2019) Công văn 4448/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
15. (29/03/2019) Công văn 4449/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (28/03/2019) Công văn 4342/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
17. (27/03/2019) Công văn 4148/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164) do Cục Quản lý Dược ban hành
18. (27/03/2019) Công văn 1676/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (27/03/2019) Công văn 1744/TCHQ-TXNK năm 2019 xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai phối hợp thu với cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (27/03/2019) Công văn 1739/TCHQ-PC năm 2019 về trả lời câu hỏi sau Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018 do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (26/03/2019) Công văn 11716/CT-TTHT năm 2019 về xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn liên quan tới hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (26/03/2019) Công văn 1662/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu miễn thuế chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (21/03/2019) Công văn 840/GSQL-GQ3 năm 2019 về đăng ký kiểm tra chất lượng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (19/03/2019) Công văn 798/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm
25. (19/03/2019) Công văn 797/GSQL-GQ2 năm 2019 về tờ khai xuất khẩu tại chỗ cho tổ chức từ thiện không thể mở tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
26. (19/03/2019) Công văn 820/GSQL-TH năm 2019 về xác nhận kho chứa mặt hàng LPG đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
27. (19/03/2019) Công văn 802/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc thời hạn nộp C/O khi chuyển đổi mục đích sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28. (19/03/2019) Công văn 805/GSQL-GQ5 năm 2019 vướng mắc tờ khai tồn đọng khi triển khai Hệ thống giám sát tự động do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
29. (19/03/2019) Công văn 806/GSQL-GQ5 năm 2019 vướng mắc về quy định tạm dừng hoạt động kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
30. (18/03/2019) Kế hoạch 69/KH-UBND về Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
31. (12/03/2019) Công văn 713/GSQL-GQ5 năm 2019 về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh xe mô tô, xe gắn máy do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
32. (11/03/2019) Công văn 705/GSQL-GQ2 năm 2019 về nhập khẩu kẽm tạp chất cứng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
33. (11/03/2019) Công văn 708/GSQL-GQ3 năm 2019 về nhập khẩu hàng phi mậu dịch do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
34. (11/03/2019) Công văn 704/GSQL-GQ2 năm 2019 về giải quyết vướng mắc khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
35. (11/03/2019) Công văn 706/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
36. (11/03/2019) Công văn 703/GSQL-GQ5 năm 2019 về xử lý hàng hóa tồn đọng đã quá hạn thông báo tìm chủ hàng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
37. (08/03/2019) Quyết định 350/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
38. (12/12/2018) Kế hoạch 174/KH-UBND 2018 triển khai Quyết định 3434/QĐ-BCT thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2010, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Kiên Giang ban hành
39. (20/12/2016) Công văn 18078/BTC-CST năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng của nguyên liệu lót lò nung nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (20/03/2019) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do tỉnh Sơn La ban hành
2. (07/11/2018) Công văn 8424/NHNN-TTGSNH năm 2018 về tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (23/10/2018) Kế hoạch 159/KH-UBND 2018 thực hiện có hiệu quả biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán qua máy POS do tỉnh Kiên Giang ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (01/04/2019) Công văn 1862/TCHQ-TXNK năm 2019 về công khai thông tin nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (26/03/2019) Công văn 11717/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (07/12/2018) Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND sửa đổi điểm 18.2, khoản 18, Mục I, Điều 1, Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
Bảo hiểm
1. (29/03/2019) Quyết định 565/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (13/02/2019) Kế hoạch 31/KH-UBND giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
2. (29/01/2019) Quyết định 229/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo theo Kế hoạch 106/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019
3. (20/12/2018) Quyết định 2277/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
Công nghệ thông tin
1. (02/04/2019) Kế hoạch 1819/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
2. (27/03/2019) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Hòa Bình ban hành
3. (27/03/2019) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 triển khai thí điểm xây dựng nền tảng chính quyền điện tử (LGSP tỉnh Lào Cai) và phần mềm lõi phục vụ trung tâm điều hành tập trung đa nhiệm, giai đoạn 2019-2020
4. (27/03/2019) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5. (25/03/2019) Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
6. (21/03/2019) Kế hoạch 47/KH-UBND 2019 triển khai Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7. (20/03/2019) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (20/03/2019) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (11/03/2019) Công văn 961/LĐTBXH-SASSP năm 2019 về duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo trên hệ thống MIS POSASoft do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (20/02/2019) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025" do tỉnh Hà Giang ban hành
11. (29/01/2019) Quyết định 171/QĐ-UBND công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2019 của tỉnh Cà Mau
12. (21/12/2018) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
13. (14/12/2018) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2018 triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Cà Mau ban hành
14. (03/12/2018) Quyết định 3833/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Tiền Giang
Bất động sản
1. (01/04/2019) Quyết định 692/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
2. (31/03/2019) Công văn 2552/VPCP-NN năm 2019 về Báo điện tử Tiền Phong và VOV phản ánh việc “sốt” giá đất ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/03/2019) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2019 quy định về các bước thực hiện việc thu hồi đất, xử lý tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức (gồm doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội,...) được giao đất, cho thuê đất nhưng không còn nhu cầu sử dụng đất; vi phạm pháp luật về đất đai; hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn sử dụng đất; nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; dự án bị thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (29/03/2019) Quyết định 686/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
5. (29/03/2019) Quyết định 687/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
6. (29/03/2019) Quyết định 688/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
7. (29/03/2019) Quyết định 689/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
8. (29/03/2019) Công văn 2517/VPCP-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (29/03/2019) Công văn 2522/VPCP-NN về Báo điện tử Thanh niên phản ánh việc tăng hệ số K quá cao của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi đề xuất điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (25/03/2019) Quyết định 565/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
11. (20/03/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
12. (20/03/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
13. (20/03/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
14. (15/03/2019) Quyết định 480/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
15. (06/03/2019) Kế hoạch 666/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
16. (05/03/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 54/2018/QĐ-UBND về ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17. (27/12/2018) Quyết định 2918/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
18. (27/12/2018) Quyết định 2919/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Dịch vụ pháp lý
1. (02/04/2019) Công văn 1112/BTP-BTTP năm 2019 về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba do Bộ Tư pháp ban hành
2. (18/02/2019) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tiếp nhận và thực hiện tại Sở Tư pháp, tại Phòng, Trung tâm trực thuộc sở, Văn phòng Công chứng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Bộ máy hành chính
1. (08/04/2019) Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
2. (02/04/2019) Thông báo 117/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (02/04/2019) Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2019 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (02/04/2019) Công văn 983/UBND-NC năm 2019 đính chính văn bản do tỉnh Sơn La ban hành
5. (31/03/2019) Công văn 2549/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (29/03/2019) Công văn 2541/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (29/03/2019) Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2019 về hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) do Bộ Tư pháp ban hành
8. (28/03/2019) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 do tỉnh An Giang ban hành
9. (28/03/2019) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
10. (27/03/2019) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2019 quy định một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
11. (26/03/2019) Kế hoạch 128/KH-UBND 2019 triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành
12. (26/03/2019) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2019 về đảm bảo an toàn công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia hệ thống truyền tải điện 500kV do tỉnh Ninh Bình ban hành
13. (25/03/2019) Công văn 1226/BNV-HTQT năm 2019 về xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439 do Bộ Nội Vụ ban hành
14. (21/03/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi "Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam" kèm theo Quyết định 37/2013/QĐ-UBND
15. (21/03/2019) Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2019 về mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
16. (21/03/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
17. (20/03/2019) Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
18. (20/03/2019) Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
19. (20/03/2019) Quyết định 390/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
20. (20/03/2019) Quyết định 391/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
21. (19/03/2019) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 341-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
22. (15/03/2019) Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội
23. (11/03/2019) Quyết định 413/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
24. (11/03/2019) Công văn 1044/BNV-TL năm 2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nội vụ ban hành
25. (07/03/2019) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
26. (05/03/2019) Quyết định 769/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa
27. (04/03/2019) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
28. (27/02/2019) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình khung Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối với Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang
29. (27/02/2019) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
30. (22/02/2019) Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
31. (18/02/2019) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu
32. (15/02/2019) Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
33. (31/01/2019) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
34. (28/01/2019) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
35. (23/01/2019) Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
36. (23/01/2019) Quyết định 135/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
37. (18/01/2019) Kế hoạch 07/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg về phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
38. (16/01/2019) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
39. (16/01/2019) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2019 về phòng ngừa, xử lý tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do tỉnh Cao Bằng ban hành
40. (16/01/2019) Công văn 214/BTP-HTQTCT năm 2019 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
41. (16/01/2019) Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
42. (10/01/2019) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ
43. (10/01/2019) Chỉ thị 27-CT/TW năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
44. (28/12/2018) Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
45. (28/12/2018) Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
46. (27/12/2018) Quyết định 2848/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre
47. (26/12/2018) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2018 thực hiện cải cách hành chính năm 2019 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
48. (26/12/2018) Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
49. (24/12/2018) Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
50. (20/12/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam
51. (19/12/2018) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
52. (18/12/2018) Quyết định 3353/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
53. (14/12/2018) Quyết định 4041/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
54. (11/12/2018) Quyết định 3267/QĐ-UBND năm 2018 về Chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
55. (30/11/2018) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
56. (28/11/2018) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
57. (21/11/2018) Quyết định 1903/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
58. (14/11/2018) Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính (giai đoạn đến năm 2020) do thành phố Cần Thơ ban hành
59. (30/10/2018) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2018 Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
60. (20/10/2018) Quyết định 4712/QĐ-UBND năm 2018 về ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
61. (19/10/2018) Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
62. (25/09/2018) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
63. (06/08/2018) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
64. (06/08/2018) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Vi phạm hành chính
1. (20/03/2019) Thông tư 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (08/04/2019) Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (29/03/2019) Công văn 2538/VPCP-V.I năm 2019 xử lý vụ việc vận chuyển trái phép ngà voi từ nước ngoài vào Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/03/2019) Kế hoạch 397/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” do tỉnh Lai Châu ban hành
Tài chính nhà nước
1. (04/04/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
2. (02/04/2019) Hướng dẫn 506/HD-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (31/03/2019) Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định về chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
4. (26/03/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi mức giá đối với dịch vụ tại Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (25/03/2019) Kế hoạch 32/KH-UBND 2019 triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (31/01/2019) Công văn 1534/BTC-CST năm 2019 về chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đạt không quá 50kw do Bộ Tài chính ban hành
7. (31/01/2019) Công văn 269/BKHCN-KHTC năm 2019 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (04/01/2019) Công văn 153/BTC-QLCS năm 2019 về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
9. (26/12/2018) Quyết định 3242/QĐ-UBND năm 2018 quy định về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
10. (25/12/2018) Kế hoạch 126/KH-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
11. (20/12/2018) Quyết định 3161/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (08/12/2018) Nghị quyết 90/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
13. (07/12/2018) Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
14. (07/12/2018) Nghị quyết 84/2018/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
15. (07/12/2018) Nghị quyết 85/2018/NQ-HĐND bổ sung Khoản 6, Điều 1, Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND về chức danh; số lượng; mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội hộ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
16. (07/12/2018) Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
Xây dựng - Đô thị
1. (02/04/2019) Công văn 2636/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/03/2019) Công văn 2470/VPCP-CN năm 2019 về lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/03/2019) Công văn 535/BXD-GĐ năm 2019 về báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
4. (04/01/2019) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2019 triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch do tỉnh Sơn La ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (03/04/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND năm 2019 về phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam
2. (03/04/2019) Công văn 2671/VPCP-CN năm 2019 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/04/2019) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019–2021, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (01/04/2019) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2021
5. (25/03/2019) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch do tỉnh Lào Cai ban hành
6. (18/02/2019) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch điều chuyển tuyến xe khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh từ Bến xe khách thành phố Cao Bằng về Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Giáo dục
1. (29/03/2019) Công văn 1094/SGDĐT-QLT năm 2019 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (29/03/2019) Công văn 1085/SGDĐT-QLT hướng dẫn tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/03/2019) Kế hoạch 212/KH-BGDĐT về tổ chức bồi dưỡng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (07/03/2019) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (06/03/2019) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (16/01/2019) Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” do tỉnh Kiên Giang ban hành
7. (10/01/2019) Công văn 138/BGDĐT-KHTC năm 2019 thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (26/12/2018) Kế hoạch 4324/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
9. (10/12/2018) Kế hoạch 322/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tài nguyên - Môi trường
1. (25/03/2019) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Quyết định 978/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (25/03/2019) Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2019 về cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (04/03/2019) Công văn 1537/BNN-TCLN năm 2019 hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
4. (28/02/2019) Công văn 1003/BYT-MT năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành
5. (28/01/2019) Kế hoạch 13/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai do tỉnh Kiên Giang ban hành
6. (22/01/2019) Công văn 379/BTNMT-TCMT năm 2019 về đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (23/10/2018) Kế hoạch 160/KH-UBND 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (29/05/2017) Quyết định 980/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Thể thao - Y tế
1. (02/04/2019) Công văn 2622/VPCP-KGVX năm 2019 về Bồi thẩm đoàn Tòa án ở San Francisco kết luận thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto là tác nhân quan trọng gây ung thư do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/04/2019) Công văn 4532/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 164 do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (29/03/2019) Công văn 4436/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh phối hợp bạch hầu - ho gà - uốn ván do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (26/03/2019) Công văn 3917/QLD-MP năm 2019 về thu hồi mỹ phẩm vi phạm do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (11/03/2019) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (22/01/2019) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2019 về phát triển phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2020
7. (28/12/2018) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2018 triển khai Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2019-2030
8. (22/10/2018) Kế hoạch 158/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng luới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025
Văn hóa - Xã hội
1. (29/03/2019) Thông báo 111/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương với các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/03/2019) Công văn 293/UBDT-CSDT năm 2019 về xác định địa bàn xã miền núi thực hiện chính sách theo Quyết định 244/2005/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (28/03/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về tổ chức bộ máy di dân tái định cư thủy điện Sơn La do tỉnh Sơn La ban hành
4. (27/03/2019) Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020
5. (20/03/2019) Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
6. (18/03/2019) Kế hoạch 763/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 tỉnh Cao Bằng
7. (18/03/2019) Kế hoạch 764/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 tỉnh Cao Bằng
8. (12/03/2019) Công văn 1310/BYT-KCB năm 2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW do Bộ Y tế ban hành
9. (05/03/2019) Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
10. (05/03/2019) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
11. (21/02/2019) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019
12. (21/02/2019) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
13. (24/01/2019) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1438/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành
14. (24/01/2019) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
15. (22/01/2019) Công văn 405/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
16. (16/01/2019) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Cao Bằng ban hành
17. (04/01/2019) Kế hoạch 01/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành
18. (04/01/2019) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành
19. (02/01/2019) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Lào Cai ban hành
20. (14/12/2018) Kế hoạch 299/KH-UBND năm 2018 thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong 2 năm 2019-2020 đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
21. (11/12/2018) Kế hoạch 4101/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới do tỉnh Cao Bằng ban hành
Lĩnh vực khác
1. (28/03/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
2. (27/03/2019) Công văn 2120/BNN-QLCL năm 2019 về tiếp tục triển khai biện pháp ngăn chặn hành vi bơm chích tạp chất vào tôm và sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (25/03/2019) Công văn 709/TCTS-NTTS năm 2019 triển khai quy định mới tại Luật Thủy sản và Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT do Tổng cục Thủy sản ban hành
4. (20/03/2019) Quyết định 614/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
5. (19/03/2019) Quyết định 530/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6. (07/03/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Sơn La ban hành
7. (11/10/2018) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2018 thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn