Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 16/03/2019 07:51 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 13/03 - 15/03/2019

16/03/2019 07:51 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 13/03 - 15/03/2019.

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (11/03/2019) Công văn 2679/BTC-QLG năm 2019 về áp dụng văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
2. (08/03/2019) Quyết định 553/QĐ-BTP về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết 139/NQ-CP Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (08/03/2019) Thông báo 86/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thoái phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (05/03/2019) Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (01/02/2019) Công văn 566/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (31/01/2019) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
7. (28/12/2018) Quyết định 2199/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nắm giữ 100% vốn điều lệ
8. (10/12/2014) Quyết định 1254/QĐ-UBND-HC năm 2014 về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp
9. (17/01/2014) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020”
Đầu tư
1. (06/03/2019) Công văn 54/CP-QHQT năm 2019 đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
2. (27/02/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2682/2001/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình
3. (20/02/2019) Công văn 665/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (31/12/2018) Quyết định 1897/QĐ-TTg năm 2018 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (14/12/2018) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2018 về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (13/12/2018) Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng
7. (23/11/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thương mại
1. (12/03/2019) Thông báo 93/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/03/2019) Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (08/03/2019) Quyết định 554/QĐ-BTP về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4. (07/03/2019) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; được thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
5. (07/03/2019) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 4300/QĐ-UBND và Quyết định 5355/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (01/03/2019) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (01/03/2019) Quyết định 456/QĐ-BCT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Công Thương
8. (23/01/2019) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
9. (21/01/2019) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
10. (17/01/2019) Quyết định 150/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
11. (28/12/2018) Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2018 quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp giữa ngành điện và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12. (25/12/2018) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13. (24/12/2018) Quyết định 4198/QĐ-UBND năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công thương tỉnh Tiền Giang
14. (06/12/2018) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xuất nhập khẩu
1. (13/03/2019) Công văn 1417/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (12/03/2019) Công văn 1395/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại Máy xay trộn thực phẩm và đồ uống do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (28/02/2019) Thông báo 1163/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng β-cyclodextrin dạng bột do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (28/02/2019) Thông báo 1164/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng Chất tạo ngọt Glucose Syrup do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (27/02/2019) Thông báo 1118/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng Polystyren nguyên sinh do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (27/02/2019) Thông báo 1119/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng Nhựa Thermoplastic elastomer do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (27/02/2019) Thông báo 1120/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng Chì nấu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (27/02/2019) Thông báo 1121/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng Nhựa nguyên sinh dạng hạt do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (27/02/2019) Thông báo 1122/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng chế phẩm chứa chất hoạt động bề mặt anion do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (27/02/2019) Thông báo 1123/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hoạt động bề mặt anionic, dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (27/02/2019) Thông báo 1150/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng Chế phẩm vô cơ do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (04/03/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (01/03/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3. (22/02/2019) Công văn 7040/CT-TNCN năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (29/01/2019) Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
5. (21/12/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019
6. (20/12/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019
7. (13/12/2018) Công văn 5056/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (26/11/2018) Công văn 4706/TCT-DNL năm 2018 về vướng mắc chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động do Tổng cục thuế ban hành
9. (28/09/2018) Quyết định 1712/QĐ-BTC năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
10. (17/09/2015) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt giá bán tối thiểu gỗ rừng tự nhiên tại bãi giao, giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ rừng tự nhiên; giá bán cây đứng tối thiểu gỗ rừng tự nhiên; gỗ rừng trồng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước do tỉnh Gia Lai ban hành
Chứng khoán
1. (19/03/2018) Quyết định 85/QĐ-SGDHCM năm 2018 về Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Bảo hiểm
1. (07/03/2019) Công văn 679/BHXH-BT năm 2019 hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (08/01/2019) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội do tỉnh Đắk Nông ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (12/03/2019) Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2019 về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/03/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
3. (27/02/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 của quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 69/2016/QĐ-UBND
4. (26/02/2019) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
5. (01/02/2019) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, an toàn lao động, giáo dục nghề nghiệp và việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
6. (23/01/2019) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
7. (08/01/2019) Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
Công nghệ thông tin
1. (12/03/2019) Thông báo 92/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/03/2019) Quyết định 569/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (11/03/2019) Quyết định 568/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch của Ngành Tư pháp thực hiện Quyết định 501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4. (07/03/2019) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (06/03/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6. (28/02/2019) Quyết định 391/QĐ-UBND về Tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình năm 2019
7. (21/02/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (13/02/2019) Kế hoạch 30/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019
9. (26/12/2018) Quyết định 7672/QĐ-BYT năm 2018 về cập nhật Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0
10. (19/12/2018) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
Bất động sản
1. (11/03/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục Đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong vụ án của tòa án, thi hành án và định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 57/2014/QĐ-UBND
2. (08/03/2019) Công văn 1920/VPCP-NN năm 2019 về miễn tiền thuê đất đối với trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/03/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh giá đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện
4. (28/02/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (27/02/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
6. (26/02/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7. (26/02/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (15/02/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9. (14/02/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10. (28/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
11. (28/12/2018) Quyết định 4691/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
12. (28/12/2018) Quyết định 4692/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
13. (28/12/2018) Quyết định 4687/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
14. (28/12/2018) Quyết định 4688/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
15. (28/12/2018) Quyết định 4689/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
16. (28/12/2018) Quyết định 4690/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
17. (28/12/2018) Quyết định 4686/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
18. (25/11/2002) Quyết định 158/2002/QĐ-UB về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh) góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (05/03/2019) Quyết định 537/QĐ-BTP năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Bộ máy hành chính
1. (13/03/2019) Quyết định 120/QĐ-UBDT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (12/03/2019) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
3. (12/03/2019) Công văn 1983/VPCP-QHĐP năm 2019 về chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/03/2019) Thông báo 90/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/03/2019) Công văn 1918/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 31 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (08/03/2019) Quyết định 35/QĐ-BCĐCLVNNB năm 2019 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030
7. (08/03/2019) Thông báo 85/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (08/03/2019) Thông tư 02/2019/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (07/03/2019) Công văn 870/LĐTBXH-VP năm 2019 về báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn thư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (06/03/2019) Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ Ủy ban nhân dân cấp xã đến Ủy ban nhân ân cấp tỉnh trong lĩnh vực Dân tộc do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (05/03/2019) Quyết định 520/QĐ-BTP về Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”
12. (04/03/2019) Quyết định 517/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
13. (04/03/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
14. (04/03/2019) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (04/03/2019) Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (01/03/2019) Quyết định 323/QĐ-BTC năm 2019 đính chính Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
17. (28/02/2019) Quyết định 395/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
18. (28/02/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Điều kèm theo Quyết định 19/2015/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
19. (27/02/2019) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
20. (25/02/2019) Quyết định 629/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21. (21/02/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Tiền Giang ban hành
22. (21/02/2019) Quyết định 434/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
23. (01/02/2019) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
24. (31/01/2019) Quyết định 192/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2019 do tỉnh Đắk Nông ban hành
25. (31/01/2019) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
26. (30/01/2019) Quyết định 269/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
27. (29/01/2019) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh
28. (28/01/2019) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Tổ chức xã hội nghề nghiệp đã được công nhận tỉnh Bình Dương
29. (28/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
30. (28/01/2019) Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2018
31. (24/01/2019) Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018
32. (23/01/2019) Quyết định 128/QĐ-UBND về Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
33. (22/01/2019) Quyết định 115/QĐ-UBND về Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2019
34. (22/01/2019) Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
35. (22/01/2019) Quyết định 121/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2019 do tỉnh Đắk Nông ban hành
36. (22/01/2019) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
37. (22/01/2019) Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
38. (21/01/2019) Quyết định 139a/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
39. (21/01/2019) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
40. (18/01/2019) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018
41. (15/01/2019) Kế hoạch 501/KH-UBND năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020
42. (11/01/2019) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
43. (11/01/2019) Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
44. (10/01/2019) Quyết định 22/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
45. (08/01/2019) Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới/ được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã tỉnh Bình Dương
46. (08/01/2019) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
47. (08/01/2019) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
48. (07/01/2019) Quyết định 19/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
49. (07/01/2019) Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
50. (05/01/2019) Kế hoạch 36/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2019
51. (28/12/2018) Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình làm việc năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
52. (28/12/2018) Quyết định 3591/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình công tác năm 2019 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
53. (28/12/2018) Quyết định 4318/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
54. (14/12/2018) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
55. (14/12/2018) Kế hoạch 348/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
56. (14/12/2018) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2018 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
57. (13/12/2018) Quyết định 2070/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019
58. (13/12/2018) Quyết định 3855/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
59. (10/12/2018) Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
60. (10/12/2018) Quyết định 2029/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
61. (07/12/2018) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2018 về hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thành Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
62. (04/12/2018) Quyết định 3838/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
63. (04/12/2018) Quyết định 3839/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, thể dục, thể thao và mua bán hàng hóa quốc tế liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
64. (26/11/2018) Quyết định 3713/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
65. (22/11/2018) Quyết định 3229/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
66. (21/11/2018) Quyết định 1856/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
67. (21/11/2018) Quyết định 1857/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã tỉnh Đắk Nông
68. (13/11/2018) Quyết định 3565/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
69. (07/11/2018) Quyết định 3416/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
70. (02/11/2018) Quyết định 1748/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
71. (31/10/2018) Kế hoạch 11679/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
72. (26/10/2018) Quyết định 1686/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
73. (23/10/2018) Quyết định 1674/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
74. (23/10/2018) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
75. (07/06/2017) Thông báo 04/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam - Séc
76. (08/03/2017) Hướng dẫn 349/HD-CT năm 2017 về thi hành Quy định 61-QĐ/TW về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Tổng cục Chính trị ban hành
Vi phạm hành chính
1. (27/02/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (07/12/2018) Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tài chính nhà nước
1. (12/03/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (01/03/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho đối tượng là người khuyết tật theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg do tỉnh Nam Định ban hành
3. (01/03/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4. (28/02/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (25/02/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (30/01/2019) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (24/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ quay vòng vốn thuộc Ban quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
8. (18/01/2019) Kế hoạch 297/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Bình Dương ban hành
9. (11/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 35/2015/QĐ-UBND
10. (28/12/2018) Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11. (28/12/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quy định về đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện kèm theo Quyết định 94/2016/QĐ-UBND do tỉnh Lào Cai ban hành
12. (08/12/2018) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 do tỉnh Yên Bái ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (13/03/2019) Công văn 1998/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của Đài truyền hình VTV liên quan đến các dự án đô thị tại huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (12/03/2019) Thông báo 91/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/03/2019) Thông tư 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (11/03/2019) Thông tư 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (05/03/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5. (29/01/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 do tỉnh Bình Dương ban hành
6. (28/12/2018) Kế hoạch 360/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ do tỉnh Tiền Giang ban hành
7. (14/12/2018) Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua quy hoạch tổng thể giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
8. (23/10/2018) Kế hoạch 4486/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do tỉnh Bình Thuận ban hành
Giáo dục
1. (11/03/2019) Công văn 802/SGDĐT-QLT năm 2019 về thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (07/03/2019) Công văn 97/TANDTC-HVTA hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (01/03/2019) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2020-2025" trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (01/03/2019) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2019 về kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học do thành phố Hà Nội ban hành
5. (25/01/2019) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý, phân công công tác đối với sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai
6. (30/11/2018) Kế hoạch 13080/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Tài nguyên - Môi trường
1. (11/03/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (11/03/2019) Công văn 1025/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (30/01/2019) Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, bã sàng đá xít có than trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán năm 2019
4. (30/01/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường tiết kiệm điện do tỉnh Phú Thọ ban hành
5. (04/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện nạo vét lòng hồ các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (16/11/2018) Kế hoạch 12472/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Thể thao - Y tế
1. (30/01/2019) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ Y tế ban hành
2. (27/12/2018) Kế hoạch 14391/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyền dân sự
1. (12/03/2019) Công văn 819/BTP-XBTP năm 2019 về nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 do Bộ Tư pháp ban hành
2. (31/01/2019) Quyết định 204/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh do Chủ tịch nước ban hành
3. (31/01/2019) Quyết định 205/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 28 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
4. (31/01/2019) Quyết định 206/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 42 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
5. (31/01/2019) Quyết định 207/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
6. (30/01/2019) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính do Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (14/03/2019) Quyết định 124/QĐ-UBDT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (13/03/2019) Công văn 1994/VPCP-KGVX năm 2019 về kiến nghị của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/03/2019) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020
4. (11/03/2019) Quyết định 575/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
5. (08/03/2019) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Hòa Bình ban hành
6. (28/02/2019) Kế hoạch 824/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2025
7. (28/02/2019) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (25/02/2019) Công văn 655/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn hoạt động về công tác gia đình năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (20/02/2019) Kế hoạch 703/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025
10. (23/01/2019) Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
11. (18/01/2019) Kế hoạch 686/KH-UBND về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12. (08/01/2019) Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (08/01/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND về đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14. (29/11/2018) Kế hoạch 13021/KH-UBND năm 2018 về thực hiện thí điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020
15. (26/10/2018) Kế hoạch 11433/KH-UBND năm 2018 về thực hiện công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
16. (25/10/2018) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Đắk Nông ban hành
Lĩnh vực khác
1. (11/03/2019) Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2019 về "Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020"
2. (11/03/2019) Công văn 1967/VPCP-KGVX năm 2019 về tiêu chuẩn nước mắm do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/03/2019) Kế hoạch 56/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4. (08/03/2019) Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản
5. (06/03/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về quyết liệt thực hiện biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu-Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Phú Thọ
6. (01/02/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7. (13/12/2018) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2018 về tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (10/12/2018) Quyết định 4406/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn