Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 05/03/2019 17:26 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 02/03 - 05/03/2019

05/03/2019 17:26 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 02/03 - 05/03/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (28/02/2019) Công văn 1648/VPCP-ĐMDN năm 2019 về thoái vốn và Đề án tái cơ cấu Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2019) Công văn 7539/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (25/02/2019) Công văn 7342/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài cho Văn phòng đại diện của doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (25/02/2019) Công văn 1530/VPCP-KGVX năm 2019 về thông tin báo chí về quốc gia khởi nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (22/02/2019) Công văn 1040/TCHQ-GSQL năm 2019 hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (22/02/2019) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (30/01/2019) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (18/01/2019) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm do Bộ Tài chính ban hành
9. (12/10/2018) Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2021
10. (04/07/2018) Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Hòa Bình quản lý sau khi được cổ phần hóa
Đầu tư
1. (28/02/2019) Công văn 1630/VPCP-CN năm 2019 về chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/02/2019) Quyết định 458/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện đầu tư và trực tiếp cho vay giai đoạn 2019-2021
3. (22/02/2019) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (21/02/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (14/02/2019) Quyết định 115/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
6. (13/02/2019) Quyết định 234/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2019
7. (21/01/2019) Quyết định 215/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2019
8. (28/12/2018) Quyết định 3924/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035
9. (27/11/2018) Quyết định 4368/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
10. (13/11/2018) Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 67 thủ tục hành chính mới và 66 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
11. (05/09/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND
Thương mại
1. (26/02/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia kèm theo Quyết định 72/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/02/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (14/02/2019) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (29/01/2019) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5. (21/01/2019) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (18/01/2019) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành
7. (18/01/2019) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
8. (11/01/2019) Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020
9. (08/01/2019) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
10. (02/01/2019) Quyết định 02/QĐ-UBND về Kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2019 và định hướng đến năm 2021
11. (27/12/2018) Quyết định 99/2018/QĐ-UBND quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận
12. (07/12/2018) Nghị quyết 62/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Thuận ban hành
13. (14/09/2018) Quyết định 2140/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt "Quy hoạch phát triển tổng thể thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
14. (10/08/2018) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Xuất nhập khẩu
1. (28/02/2019) Công văn 1178/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý tiền thuế nhập khẩu nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (27/02/2019) Công văn 1153/TCHQ-TXNK năm 2019 về mức thuế nhập khẩu cano do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (27/02/2019) Quyết định 296/QĐ-BTC năm 2019 đính chính Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (27/02/2019) Công văn 2067/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (25/02/2019) Công văn 1081/TCHQ-GSQL năm 2019 hướng dẫn thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa thi công công trình do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (25/02/2019) Công văn 1085/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí MEGARIVE P và MEGADRIVE S” do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (22/02/2019) Công văn 1065/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định ưu đãi thuế hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (22/02/2019) Công văn 1056/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Hệ thống bãi đỗ xe bán tự động do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (22/02/2019) Công văn 1066/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (22/02/2019) Công văn 1067/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (22/02/2019) Quyết định 1070/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng Phân bón DAP do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (22/02/2019) Công văn 1073/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (20/02/2019) Công văn 1002/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện giám sát đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan, hàng tạm nhập tái xuất sang tải tại cảng Việt Trì do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (20/02/2019) Công văn 1417/BGTVT-KHCN năm 2019 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
15. (19/02/2019) Công văn 419/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
16. (19/02/2019) Công văn 420/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
17. (19/02/2019) Công văn 964/TCHQ-GSQL năm 2019 về hủy tờ khai số 102407506020/E13 do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (19/02/2019) Công văn 428/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu nguyên liệu dược để làm thuốc do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
19. (19/02/2019) Công văn 422/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
20. (19/02/2019) Công văn 424/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
21. (18/02/2019) Công văn 406/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
22. (18/02/2019) Công văn 408/GSQL-GQ1 năm 2019 về vướng mắc hồ sơ khoáng sản xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (18/02/2019) Công văn 409/GSQL-GQ3 năm 2019 về kiểm tra chất lượng hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (18/02/2019) Công văn 943/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (13/02/2019) Công văn 374/GSQL-GQ3 năm 2019 về thủ tục tạm nhập - tái xuất hàng hóa phục vụ hội nghị do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (12/02/2019) Công văn 1412/TXNK-CST năm 2019 về thuế doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa vào nội địa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
27. (01/02/2019) Công văn 352/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng lúa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28. (31/01/2019) Công văn 327/GSQL-GQ5 năm 2019 về quản lý hàng hóa kho ngoại quan đang lưu giữ trong khu vực giám sát tại cửa khẩu xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
29. (25/01/2019) Công văn 30/CN-KSLK năm 2019 về vướng mắc hồ sơ khoáng sản xuất khẩu do Cục Công nghiệp ban hành
30. (22/01/2019) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài chính ban hành
31. (01/01/2019) Công văn 353/GSQL-GQ2 năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất xin đầu tư tài sản cố định cho doanh nghiệp chế xuất khác do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (28/02/2019) Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/02/2019) Công văn 1638/VPCP-CN năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu và triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2019) Công văn 7540/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (25/02/2019) Công văn 7340/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (25/02/2019) Công văn 7341/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (25/02/2019) Công văn 7336/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thủy, hải sản tươi sống do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
6. (25/02/2019) Công văn 7337/CT-TTHT năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (25/02/2019) Công văn 7339/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (25/02/2019) Công văn 7335/CT-TTHT năm 2019 về thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (25/02/2019) Công văn 7329/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng giao khoán do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (25/02/2019) Công văn 7330/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (25/02/2019) Công văn 7332/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động liên kết đào tạo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (25/02/2019) Công văn 7333/CT-TTHT năm 2019 về đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (25/02/2019) Công văn 7334/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (30/01/2019) Quyết định 333/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15. (22/01/2019) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài chính ban hành
16. (22/01/2019) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen do Bộ Tài chính ban hành
17. (22/01/2019) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính ban hành
18. (22/01/2019) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đảo do Bộ Tài chính ban hành
19. (22/01/2019) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành
20. (17/12/2018) Quyết định 55/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
Bảo hiểm
1. (25/01/2019) Công văn 285/BHXH-CSYT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (25/01/2019) Công văn 282/BHXH-CSYT năm 2019 hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (25/01/2019) Công văn 288/BHXH-CSYT năm 2019 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (24/01/2019) Công văn 265/BHXH-CSXH năm 2019 về quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động do Bảo hiểm xã hội ban hành
5. (21/01/2019) Công văn 238/BHXH-TCKT năm 2019 về lưu trữ chứng từ, danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (14/01/2019) Công văn 150/BHXH-CSYT năm 2019 về thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (11/01/2019) Công văn 141/BHXH-CSYT năm 2019 về thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
8. (08/01/2019) Công văn 95/BHXH-CSYT năm 2019 về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
9. (13/12/2018) Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (18/01/2019) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành
2. (16/01/2019) Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3. (09/01/2019) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
4. (25/12/2018) Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (04/06/2018) Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (11/10/2016) Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2016 công bố bộ thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Công nghệ thông tin
1. (26/02/2019) Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
2. (30/01/2019) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (24/01/2019) Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2019 về phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, tầm nhìn 2030
4. (13/11/2018) Quyết định 3472/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
5. (13/11/2018) Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
6. (08/10/2018) Quyết định 3687/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Bất động sản
1. (28/02/2019) Công văn 1673/VPCP-V.I năm 2019 về kiểm tra phản ánh của báo chí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất nông nghiệp tại một số phường thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2019) Công văn 255/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/02/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (13/02/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (30/01/2019) Quyết định 479/QĐ-UBND về Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
6. (24/01/2019) Quyết định 63/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
7. (24/01/2019) Quyết định 61/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
8. (24/01/2019) Quyết định 65/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
9. (24/01/2019) Quyết định 68/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
10. (24/01/2019) Quyết định 69/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
11. (21/01/2019) Quyết định 55/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Dịch vụ pháp lý
1. (27/02/2019) Quyết định 57/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
Bộ máy hành chính
1. (28/02/2019) Quyết định 745/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
2. (28/02/2019) Quyết định 760/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực sức khỏe sinh sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
3. (28/02/2019) Quyết định 678/QĐ-BNN-BVTV năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. (28/02/2019) Công văn 258/TTg-TH năm 2019 về bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (27/02/2019) Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
6. (27/02/2019) Công văn 1598/VPCP-CN năm 2019 về chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (27/02/2019) Công văn 1609/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (27/02/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 127/2009/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (26/02/2019) Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
10. (25/02/2019) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (25/02/2019) Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
12. (22/02/2019) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; huyện, thành phố do tỉnh Tuyên Quang ban hành
13. (21/02/2019) Thông báo 69/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (20/02/2019) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
15. (15/02/2019) Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
16. (13/02/2019) Quyết định 249/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
17. (11/02/2019) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
18. (29/01/2019) Quyết định 193/QĐ-BKHCN về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
19. (25/01/2019) Quyết định 201/QĐ-UBND về Chương trình công tác Tư pháp năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
20. (22/01/2019) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
21. (22/01/2019) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
22. (21/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
23. (16/01/2019) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
24. (16/01/2019) Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
25. (14/01/2019) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị , địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
26. (10/01/2019) Quyết định 93/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành
27. (09/01/2019) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
28. (05/01/2019) Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
29. (05/01/2019) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
30. (03/01/2019) Quyết định 16/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
31. (28/12/2018) Quyết định 5361/QĐ-UBND năm 2018 về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa
32. (28/12/2018) Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
33. (28/12/2018) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
34. (27/12/2018) Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
35. (27/12/2018) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
36. (26/12/2018) Quyết định 3873/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
37. (25/12/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
38. (19/12/2018) Kế hoạch 11165/KH-UBND năm 2018 về thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020
39. (17/12/2018) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Thanh Hóa ban hành
40. (14/12/2018) Kế hoạch 3495/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 đến 2021
41. (11/12/2018) Kế hoạch 10872/KH-UBND năm 2018 về triển khai công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020 và các năm tiếp theo
42. (07/12/2018) Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
43. (03/12/2018) Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
44. (23/11/2018) Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
45. (23/11/2018) Quyết định 3533/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021
46. (22/11/2018) Quyết định 3504/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành
47. (21/11/2018) Quyết định 3501/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
48. (19/11/2018) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
49. (15/11/2018) Quyết định 3455/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
50. (07/11/2018) Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
51. (07/11/2018) Quyết định 4143/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
52. (07/11/2018) Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 39 thủ tục hành chính mới và 38 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
53. (30/10/2018) Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
54. (23/10/2018) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
55. (22/10/2018) Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
56. (14/09/2018) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Trà Vinh
57. (14/09/2018) Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2018 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Văn hóa Du lịch thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
58. (05/09/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
59. (30/08/2018) Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
60. (14/08/2018) Công văn 3899/BNV-ĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành
61. (05/07/2018) Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh Hà Nam
62. (04/07/2018) Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2018 về Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 8 ban hành tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh hết hiệu lực thi hành do tỉnh Hòa Bình ban hành
63. (04/07/2018) Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2019
64. (28/09/2017) Quyết định 3697/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
65. (30/08/2016) Quyết định 2388/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hải Dương
Thủ tục Tố tụng
1. (27/12/2018) Quyết định 4088/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020”
Tài chính nhà nước
1. (28/02/2019) Công văn 565/BHXH-CSYT năm 2019 về xác định tổng mức và quyết toán chi phí khám chữa bệnh đa tuyến đến năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (19/02/2019) Công văn 46/KHTC-TC năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 90/2018/TT-BTC đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính do Cục Kế hoạch - Tài chính ban hành
3. (15/02/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (23/01/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
5. (18/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp
6. (15/01/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (15/01/2019) Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và mức hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển cấp Quốc gia
8. (08/01/2019) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu
9. (17/12/2018) Quyết định 5068/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa
10. (06/12/2018) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (01/03/2019) Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2019) Quyết định 232/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/02/2019) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2019 về lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh do thành phố Hà Nội ban hành
4. (21/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Giao thông - Vận tải
1. (29/01/2019) Thông tư 05/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích thông tin duyên hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (25/02/2019) Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (21/02/2019) Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (19/02/2019) Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025
4. (10/07/2018) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Tài nguyên - Môi trường
1. (07/12/2018) Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2025
2. (06/12/2018) Kế hoạch 10745/KH-UBND năm 2018 về bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk năm 2019
3. (17/07/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4. (03/04/2018) Quyết định 1187/QĐ-BNN-TCLN năm 2018 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (01/03/2019) Thông tư 01/2019/TT-BYT quy định về thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (27/02/2019) Công văn 2066/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 161 do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (27/02/2019) Quyết định 102/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 14 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2019 - Đợt 164 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
4. (27/02/2019) Quyết định 103/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 06 thuốc sản xuất gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (27/02/2019) Quyết định 104/QĐ-QLD năm 2019 công bố danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
6. (27/02/2019) Quyết định 105/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 09 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
7. (27/02/2019) Quyết định 106/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
8. (27/02/2019) Quyết định 107/QĐ-QLD năm 2019 công bố danh mục 09 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 164 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
9. (25/02/2019) Công văn 1506/VPCP-KGVX năm 2019 về báo cáo 10 năm triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (01/02/2019) Công văn 378/BHXH-DVT năm 2019 về vướng mắc thực hiện Thông tư 30/2018/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
11. (24/01/2019) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đến năm 2020 của tỉnh Gia Lai
12. (08/01/2019) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh Kon Tum đến năm 2020
13. (07/01/2019) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam của tỉnh Gia Lai
Quyền dân sự
1. (09/07/2018) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới; trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Văn hóa - Xã hội
1. (26/02/2019) Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm
2. (29/01/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long do tỉnh Quảng Ninh ban hành
3. (18/01/2019) Kế hoạch 163/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2019
4. (17/01/2019) Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (16/01/2019) Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (10/01/2019) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Gia Lai ban hành
7. (06/11/2018) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (09/10/2018) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ cho học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy, tại cộng đồng và chế độ miễn cho học viên cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
9. (16/07/2018) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2018 thực hiện chương trình hành động 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Hòa Bình ban hành
10. (04/07/2018) Kế hoạch 2913/KH-BVHTTDL năm 2018 triển khai thi hành Luật Thể dục, thể thao sửa đổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
11. (29/06/2018) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2018 về thực hiện "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lĩnh vực khác
1. (28/12/2018) Quyết định 3117/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2. (28/12/2018) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
3. (28/12/2018) Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch
4. (02/07/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5. (22/02/2018) Thông báo 1476/TB-BNN-VP năm 2018 thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thành Nam tại Hội nghị ứng dụng công nghệ cao trong các hợp tác xã nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 830

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn