Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 16/02/2019 08:03 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 13/02 - 15/02/2019

16/02/2019 08:03 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 13 - 15/02/2019.

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (01/02/2019) Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
2. (30/01/2019) Công văn 899/VPCP-ĐMDN năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý IV năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/01/2019) Công văn 125/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (24/01/2019) Công văn 4102/CT-TTHT năm 2019 về năm đầu tiên áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (22/01/2019) Công văn 224/GSQL-GQ2 năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
6. (22/01/2019) Công văn 226/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
7. (11/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số Khoản tại Điều 1 Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016-2020" do tỉnh Lạng Sơn ban hành
8. (07/12/2018) Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
9. (04/12/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long
10. (21/05/2015) Công văn 3087/BKHĐT-PTDN năm 2015 về xác nhận pháp nhân doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Đầu tư
1. (31/01/2019) Công văn 946/VPCP-CN năm 2019 về quyết toán dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/01/2019) Công văn 978/VPCP-CN năm 2019 về hoàn thiện pháp luật về đầu tư PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/01/2019) Thông báo 45/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (25/12/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thương mại
1. (15/02/2019) Công văn 926/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (01/02/2019) Quyết định 146/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê do thành phố Đà Nẵng ban hành
4. (23/01/2019) Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (23/01/2019) Quyết định 172/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (19/01/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (18/01/2019) Quyết định 41/QĐ-BXD năm 2019 về Chương trình hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
8. (18/01/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
9. (25/12/2018) Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (20/12/2018) Quyết định 54/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 34/2017/QĐ-UBND
11. (10/12/2018) Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan, tổ chức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (07/12/2018) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (07/12/2018) Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Hà Nam ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (01/02/2019) Công văn 797/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (01/02/2019) Công văn 806/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (01/02/2019) Công văn 807/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG- 3 (TM) ‘15’ N- 3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (01/02/2019) Công văn 1497/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (01/02/2019) Công văn 1036/VPCP-TH năm 2019 về thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (01/02/2019) Công văn 829/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện thủ tục hải quan trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (31/01/2019) Công văn 742/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (31/01/2019) Công văn 769/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định ưu đãi thuế hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (30/01/2019) Công văn 1236/TXNK-PL năm 2019 về phân loại mặt hàng bánh răng, linh kiện phục vụ lắp ráp động cơ xe máy do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
10. (30/01/2019) Công văn 687/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng “Băng dính y tế thay thế chỉ khâu da” do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (30/01/2019) Công văn 688/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng “Thịt heo có xương, đông lạnh” do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (30/01/2019) Công văn 728/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (30/01/2019) Công văn 734/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Đèn LED do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (29/01/2019) Công văn 1426/BTC-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
15. (29/01/2019) Công văn 679/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định mã số mặt hàng của Công ty Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (29/01/2019) Công văn 683/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại, áp dụng mức thuế mặt hàng Vải không dệt 100% polyester do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (29/01/2019) Công văn 1232/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
18. (29/01/2019) Công văn 1233/TXNK-DTQLT năm 2019 vướng mắc ấn định thuế xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
19. (28/01/2019) Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
20. (25/01/2019) Công văn 123/TCLN-KL năm 2019 về vướng mắc hồ sơ lâm sản nhập khẩu do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
21. (25/01/2019) Công văn 1091/TXNK-TGHQ năm 2019 về khai báo giá chính thức do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
22. (25/01/2019) Công văn 1189/TXNK-PL năm 2019 về nhập khẩu mặt hàng “Diammonium Phosphate” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
23. (24/01/2019) Công văn 904/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
24. (23/01/2019) Công văn 1011/TXNK-CST năm 2019 về thủ tục hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
25. (22/01/2019) Công văn 214/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu dược liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (22/01/2019) Công văn 216/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O các mẫu D, E, JV, AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
27. (22/01/2019) Công văn 221/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu D điện tử cấp thay thế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28. (22/01/2019) Công văn 223/GSQL-GQ2 năm 2019 về hướng dẫn lập báo cáo quyết toán do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
29. (22/01/2019) Công văn 948/TXNK-CST năm 2019 về thuế tự vệ đối với sản phẩm thép đóng tàu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
30. (22/01/2019) Công văn 222/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
31. (22/01/2019) Công văn 225/GSQL-GQ5 năm 2019 về thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải thủy nội địa xuất cảnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
32. (18/01/2019) Công văn 871/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế nhập khẩu hàng hóa gia công từ khu phi thuế quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
33. (18/01/2019) Công văn 872/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế nhập khẩu đối với phế liệu của hợp đồng gia công do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
34. (09/01/2019) Công văn 51/QLCL-CL1 năm 2019 về kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành
35. (31/12/2018) Thông tư 173/2018/TT-BQP về công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (01/02/2019) Thông tư 01/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (01/02/2019) Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. (31/01/2019) Thông báo 680/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2019 do Kho bạc Nhà nước ban hành
4. (26/10/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (01/02/2019) Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
2. (30/01/2019) Công văn 5276/CT-TTHT năm 2019 về mua hóa đơn của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (30/01/2019) Công văn 1238/TXNK-DTQLT năm 2019 về xử lý vướng mắc chứng từ thanh toán nợ không nhận được báo có Kho bạc nhà nước do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
4. (30/01/2019) Công văn 5143/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn cho kho hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (30/01/2019) Công văn 5147/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng đầu tư tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (30/01/2019) Công văn 5152/CT-TTHT năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (30/01/2019) Công văn 5154/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (29/01/2019) Công văn 4799/CT-TTHT năm 2019 về chính sách chuyển nhượng cổ phiếu là cổ tức nhận được và cổ phiếu là thặng dư vốn cổ phần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (28/01/2019) Công văn 4584/CT-TTHT năm 2019 về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
10. (28/01/2019) Công văn 4585/CT-TTHT năm 2019 về giải đáp chính sách thuế về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (28/01/2019) Công văn 4586/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (28/01/2019) Công văn 4587/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (28/01/2019) Công văn 4588/CT-TTHT năm 2019 về ghi nhận chi phí đối với việc nộp quỹ phòng chống thiên tai do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
14. (28/01/2019) Công văn 4589/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (22/01/2019) Công văn 947/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
16. (18/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17. (08/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
18. (08/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19. (07/12/2018) Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo Luật Phí và lệ phí
Lao động - Tiền lương
1. (01/02/2019) Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp
2. (31/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (28/01/2019) Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (28/01/2019) Thông tư 05/2019/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (24/01/2019) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên
6. (22/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7. (15/01/2019) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
8. (11/01/2019) Công văn 132/STC-QLNS năm 2019 về tờ trình của Liên đoàn lao động tỉnh yêu cầu thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn do Sở Tài chính tỉnh Sơn La ban hành
9. (07/12/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018-2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (07/12/2018) Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND về bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Công nghệ thông tin
1. (01/02/2019) Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/01/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3. (31/01/2019) Quyết định 142/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (30/01/2019) Công văn 521/BYT-TT-KT hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2019 do Bộ Y tế ban hành
5. (23/01/2019) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
6. (28/12/2018) Quyết định 3169/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Bất động sản
1. (01/02/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-TTg về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/02/2019) Công văn 137/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/01/2019) Công văn 130/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (31/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hành
5. (29/01/2019) Công văn 867/VPCP-NN năm 2019 trả lời cử tri Hải Phòng đối với việc thuê đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (29/01/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7. (29/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8. (28/01/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (28/01/2019) Công văn 822/VPCP-V.I năm 2019 về xử lý vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (22/01/2019) Quyết định 182/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (21/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
12. (08/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019
13. (28/12/2018) Quyết định 58/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
14. (24/12/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
15. (20/12/2018) Quyết định 2979/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
16. (17/12/2018) Quyết định 3224/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
17. (17/12/2018) Quyết định 3219/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện An Phú, tỉnh An Giang
18. (17/12/2018) Quyết định 3221/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
19. (17/12/2018) Quyết định 3222/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
20. (17/12/2018) Quyết định 3223/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
21. (17/12/2018) Quyết định 3216/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
22. (17/12/2018) Quyết định 3217/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
23. (17/12/2018) Quyết định 3218/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
24. (17/12/2018) Quyết định 3220/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
25. (17/12/2018) Quyết định 3225/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
26. (17/12/2018) Quyết định 3226/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
27. (08/11/2018) Quyết định 2614/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai và Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
Dịch vụ pháp lý
1. (31/12/2018) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2018 về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
2. (06/12/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 95/2013/NQ-HĐND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013-2020
Bộ máy hành chính
1. (11/02/2019) Công điện 160/CĐ-TTg năm 2019 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/02/2019) Thông tư 15/2019/TT-BQP về quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
3. (02/02/2019) Thông báo 52/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (01/02/2019) Nghị định 12/2019/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
5. (01/02/2019) Thông báo 49/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (31/01/2019) Thông báo 43/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (31/01/2019) Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (31/01/2019) Quyết định 140/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (31/01/2019) Quyết định 382/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
10. (29/01/2019) Công văn 868/VPCP-NN năm 2019 điều chỉnh Quyết định 425/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (29/01/2019) Công văn 23/CP-NC năm 2019 đính chính Nghị định 168/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
12. (29/01/2019) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
13. (25/01/2019) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
14. (25/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15. (24/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu vực kèm theo Quyết định 01/2013/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành
16. (23/01/2019) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực Giao thông vận tải do tỉnh Hòa Bình ban hành
17. (23/01/2019) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 02 (2014-2018) văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
18. (22/01/2019) Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19. (21/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
20. (18/01/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
21. (18/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
22. (18/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước
23. (18/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước
24. (18/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
25. (18/01/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
26. (18/01/2019) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
27. (16/01/2019) Quyết định 76/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
28. (11/01/2019) Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
29. (10/01/2019) Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (giai đoạn 2014-2018 ) do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
30. (10/01/2019) Quyết định 285/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật năm 2018 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
31. (08/01/2019) Quyết định 59/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
32. (07/01/2019) Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
33. (07/01/2019) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thủy lợi, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
34. (07/01/2019) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thủy lợi, lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã tỉnh Thanh Hóa
35. (07/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
36. (07/01/2019) Quyết định 53/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính do tỉnh Sơn La ban hành năm 2019
37. (03/01/2019) Quyết định 07/QĐ-UBND về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2019
38. (02/01/2019) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
39. (31/12/2018) Quyết định 1894/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
40. (28/12/2018) Quyết định 3121/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành
41. (27/12/2018) Quyết định 2844/QĐ-BGTVT năm 2018 về Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải
42. (11/12/2018) Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành từ trước đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2018
43. (11/12/2018) Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND về phê duyệt số lượng, chức vụ cán bộ, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
44. (07/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ hoạt động cho Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
45. (05/12/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
46. (05/12/2018) Hướng dẫn 18-HD/BTCTW năm 2018 thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
47. (30/11/2018) Hướng dẫn 32/HD-VKSTC năm 2018 về tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
48. (23/11/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Vi phạm hành chính
1. (25/01/2019) Kế hoạch 10/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
Trách nhiệm hình sự
1. (01/02/2019) Quyết định 155/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (29/01/2019) Quyết định 29/QĐ-VKSTC năm 2019 về mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (28/12/2018) Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2018 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (12/02/2019) Quyết định 509/QĐ-BNN-TC năm 2019 quy định về phân cấp thẩm quyền sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
2. (01/02/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (30/01/2019) Quyết định 179/QĐ-BTP công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp
4. (30/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1576/2006/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
5. (29/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Khánh Hòa
6. (28/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
7. (26/01/2019) Kế hoạch 11/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
8. (25/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 65/2016/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9. (19/01/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (17/01/2019) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11. (11/01/2019) Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12. (07/01/2019) Quyết định 25/QĐ-UBND công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương của tỉnh An Giang năm 2019
13. (28/12/2018) Quyết định 59/2018/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
14. (28/12/2018) Quyết định 66/2018/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
15. (24/12/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
16. (11/12/2018) Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
17. (11/12/2018) Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Bình
18. (10/12/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19. (10/12/2018) Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND do tỉnh Lạng Sơn ban hành
20. (10/12/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND quy định về mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21. (10/12/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ, một số nội dung, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22. (10/12/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23. (07/12/2018) Nghị quyết 141/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao do tỉnh Quảng Ninh ban hành
24. (07/12/2018) Nghị quyết 146/2018/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động của cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
25. (06/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020
26. (06/12/2018) Nghị quyết 142/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
27. (06/12/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên
28. (06/12/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa
29. (05/12/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
30. (05/12/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên do tỉnh Khánh Hòa ban hành
31. (15/11/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
32. (12/07/2018) Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp thành phố Hải Phòng
Xây dựng - Đô thị
1. (01/02/2019) Công văn 993/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/02/2019) Quyết định 147/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (01/02/2019) Công văn 136/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (31/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (29/01/2019) Công văn 864/VPCP-NN năm 2019 về vướng mắc liên quan đến dự án Khu Trung tâm đô thị Chí Linh do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (14/11/2018) Quyết định 3203/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan
Giao thông - Vận tải
1. (01/02/2019) Thông báo 46/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/01/2019) Thông tư 04/2019/TT-BGTVT quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (17/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 58/2017/QĐ-UBND
4. (17/01/2019) Thông tư 01/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
5. (10/12/2018) Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển giao thông vận tải nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên đảo Cát Bà đến năm 2025 do thành phố Hải Phòng ban hành
6. (07/12/2018) Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ mở đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do tỉnh Quảng Ninh ban hành
7. (06/12/2018) Nghị quyết 220/2018/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
Giáo dục
1. (01/02/2019) Công văn 1085/VPCP-KGVX năm 2019 về báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/01/2019) Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH về Chương trình môn học tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (13/02/2019) Công văn 1150/VPCP-CN năm 2019 bổ sung quy hoạch và cấp phép thăm dò, khai thác đá hoa trắng tại tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3. (08/01/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 10 và Điều 44, Quy chế quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND
4. (05/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (28/12/2018) Quyết định 57/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 31/2016/QĐ-UBND
6. (14/12/2018) Thông tư 26/2018/TT-BTNMT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7. (07/12/2018) Nghị quyết 38/2018/NQ-HĐND về quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030
8. (06/12/2018) Nghị quyết 222/2018/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 (thích ứng diễn biến lũ lụt và biến đổi khí hậu - nước biển dâng)
Thể thao - Y tế
1. (01/02/2019) Quyết định 384/QĐ-BYT năm 2019 về ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
2. (01/02/2019) Công văn 115/KCB-QLCL&CĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 384/QĐ-BYT do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
3. (15/01/2019) Quyết định 140/QĐ-BYT năm 2019 về Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (25/12/2018) Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5. (07/12/2018) Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Văn hóa - Xã hội
1. (31/01/2019) Công văn 918/VPCP-KGVX năm 2019 về Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/01/2019) Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (22/01/2019) Công văn 1017/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước do Bộ Tài chính ban hành
4. (17/01/2019) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5. (13/01/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
6. (28/12/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7. (10/12/2018) Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
8. (06/12/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Lĩnh vực khác
1. (13/02/2019) Quyết định 172/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/02/2019) Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
3. (22/01/2019) Chỉ thị 01/CT-UBND về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
4. (21/01/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (18/01/2019) Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (25/12/2018) Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (06/12/2018) Nghị quyết 221/2018/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn