Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 12/02/2019 17:21 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 30/01 - 12/02/2019

12/02/2019 17:21 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 30/01 - 12/02/2019.

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (30/01/2019) Nghị định 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
2. (25/01/2019) Thông báo 39/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/01/2019) Công văn 558/TCHQ-TXNK năm 2019 về mẫu quyết định cưỡng chế cá nhân chủ doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (23/01/2019) Công văn 3780/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi từ thiện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (18/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2016/QĐ-UBND quy định về mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6. (14/01/2019) Công văn 291/BCT-CN năm 2019 về xuất khẩu quặng sắt limonit mỏ Quý Xa của các doanh nghiệp do Bộ Công thương ban hành
7. (14/12/2018) Quyết định 5040/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án Giám sát khai thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
8. (12/12/2018) Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Đầu tư
1. (30/01/2019) Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/01/2019) Thông báo 42/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tại 04 tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/01/2019) Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (18/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
5. (16/01/2019) Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
6. (27/12/2018) Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7. (13/12/2018) Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
8. (12/12/2018) Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cao Bằng (lần 2)
9. (10/12/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
10. (10/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (08/12/2018) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành
12. (08/12/2018) Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh Quảng Trị quản lý năm 2019
13. (03/12/2018) Quyết định 60/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 18/2015/QĐ-UBND
Thương mại
1. (31/01/2019) Công văn 745/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (25/01/2019) Công văn 79/PVTM-P1 năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ (AD02) do Cục Phòng vệ thương mại ban hành
3. (25/01/2019) Công văn 586/BNN-QLDN về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương, chỉ tiêu giám sát và thực hiện công bố thông tin năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (24/01/2019) Quyết định 326/QĐ-BNN-PC năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (24/01/2019) Quyết định 122/QĐ-TTg về Phụ lục những công việc triển khai trong năm 2019 để thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (22/01/2019) Chỉ thị 30-CT/TW năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
7. (22/01/2019) Công văn 462/BNN-KH năm 2019 về báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (18/01/2019) Quyết định 22/QĐ-UBDT năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Ủy ban Dân tộc ban hành
9. (15/01/2019) Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (04/01/2019) Quyết định 08/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
11. (02/01/2019) Quyết định 01/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh An Giang
12. (28/12/2018) Quyết định 5113/QĐ-BCT phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công thương năm 2018
13. (26/12/2018) Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
14. (25/12/2018) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
15. (25/12/2018) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
16. (25/12/2018) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
17. (25/12/2018) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
18. (24/12/2018) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
19. (08/12/2018) Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Quảng Bình ban hành
20. (06/12/2018) Nghị quyết 109/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
21. (05/12/2018) Quyết định 61/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22. (03/12/2018) Quyết định 3639/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Xuất nhập khẩu
1. (30/01/2019) Công văn 729/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa động cơ máy thủy do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (29/01/2019) Công văn 248/BKHCN-PC năm 2019 về nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (29/01/2019) Công văn 651/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (28/01/2019) Công văn 627/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (28/01/2019) Công văn 628/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Bản lề sàn” do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (28/01/2019) Công văn 635/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thực hiện Thông tư 93/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (28/01/2019) Công văn 1274/BTC-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với thép xây dựng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
8. (28/01/2019) Công văn 643/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (28/01/2019) Công văn 679/BCT-CN năm 2019 về xuất khẩu quặng sắt limonit mỏ Quý Xa của các doanh nghiệp do Bộ Công thương ban hành
10. (25/01/2019) Công văn 592/TCHQ-CNTT năm 2019 về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (25/01/2019) Công văn 594/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (25/01/2019) Công văn 599/TCHQ-GSQL năm 2019 về các nước thành viên AANZFTA thực thi danh mục PSR (HS2017) do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (25/01/2019) Công văn 601/TCHQ-GSQL năm 2019 về tờ khai xuất khẩu sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (25/01/2019) Công văn 602/TCHQ-GSQL năm 2019 về thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (25/01/2019) Quyết định 179/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy trình xử lý thông tin báo chí của Tổng cục Hải quan
16. (24/01/2019) Công văn 563/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc liên quan đến quyền tác giả do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (24/01/2019) Công văn 580/TCHQ-GSQL năm 2019 về giám sát xe hàng miễn thuế trên chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (24/01/2019) Công văn 582/TCHQ-GSQL năm 2019 về cập nhật tờ khai thủ công vào hệ thống E-Customs V5 do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (24/01/2019) Công văn 888/QLD-ĐK năm 2019 về đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi do Cục Quản lý Dược ban hành
20. (24/01/2019) Công văn 250/GSQL-GQ1 năm 2019 về xuất khẩu cát từ nội địa vào khu chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
21. (24/01/2019) Công văn 262/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
22. (24/01/2019) Công văn 239/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (24/01/2019) Công văn 241/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK và E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (24/01/2019) Công văn 847/QLD-ĐK năm 2019 công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
25. (24/01/2019) Công văn 885/QLD-ĐK năm 2019 về đăng ký, nhập khẩu đơn hàng các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin dùng đường uống; các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phần dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống do Cục Quản lý Dược ban hành
26. (23/01/2019) Công văn 530/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng hàng hóa bị tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (23/01/2019) Công văn 544/TCHQ-GSQL năm 2019 về sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (23/01/2019) Công văn 545/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc liên quan đến sử dụng mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (23/01/2019) Công văn 639/VPCP-QHQT năm 2019 kiến nghị về lô hàng nhôm phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chưa được thông quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
30. (22/01/2019) Công văn 227/GSQL-GQ3 năm 2019 về tạm nhập tái xuất hàng hóa đã xuất khẩu để bảo hành do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
31. (22/01/2019) Công văn 228/GSQL-GQ3 năm 2019 thực hiện nghiệp vụ BIA đối với tờ khai vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (22/01/2019) Công văn 521/BCT-CN năm 2019 về thời hạn xuất khẩu đối với Công văn 3110/BCT-CNNg do Bộ Công thương ban hành
33. (22/01/2019) Công văn 661/QLD-KD năm 2019 về nhập khẩu thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực có giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
34. (21/01/2019) Công văn 02/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu theo Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
35. (21/01/2019) Công văn 242/ATTP-PCTTR năm 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành
36. (18/01/2019) Công văn 523/QLD-ĐK năm 2019 về tạm ngừng nhập khẩu thuốc phối hợp bị cấm lưu hành tại Ấn Độ do Cục Quản lý Dược ban hành
37. (18/01/2019) Công văn 524/QLD-ĐK năm 2019 về tạm ngừng nhập khẩu 02 thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
38. (27/12/2018) Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39. (25/12/2018) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (28/12/2018) Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư về biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (28/12/2018) Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/01/2019) Công văn 1193/TXNK-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng túi đặt ngực và chất làm đầy da do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
2. (25/01/2019) Công văn 4401/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với chi phí hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (24/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
4. (24/01/2019) Công văn 675/VPCP-CN năm 2019 xử lý việc cản trở thu phí tại trạm thu phí đường bộ Bắc Thăng Long - Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (23/01/2019) Công văn 3783/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn viết sai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (23/01/2019) Công văn 3791/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (23/01/2019) Công văn 3779/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (23/01/2019) Công văn 3778/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ điều trị ung thư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (18/01/2019) Công văn 2973/CT-TTHT năm 2019 về lập bảng kê danh mục hàng hóa kèm theo hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (09/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
11. (08/12/2018) Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND quy định về một số loại phí, lệ phí, học phí và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Bảo hiểm
1. (23/01/2019) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2019 thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (08/12/2018) Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND sửa đổi mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Bình ban hành
3. (22/11/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp mới thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp tiền mai táng phí đối với người tham gia kháng chiến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
4. (14/11/2018) Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (24/01/2019) Công văn 690/VPCP-KGVX năm 2019 về tâm thư của tập thể công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/01/2019) Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ và đưa ra trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (28/12/2018) Quyết định 3294/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
4. (28/12/2018) Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (12/12/2018) Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND quy định về số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (07/12/2018) Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Công nghệ thông tin
1. (24/01/2019) Thông tư 02/2019/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (22/01/2019) Quyết định 43/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2019
3. (11/01/2019) Chỉ thị 04/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (10/01/2019) Quyết định 46/QĐ-BTTTT năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (10/01/2019) Quyết định 47/QĐ-BTTTT năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành
6. (09/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
7. (17/12/2018) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (23/11/2018) Quyết định 2723/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
Bất động sản
1. (21/01/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019
2. (18/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 39/2015/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
3. (14/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục 02 Đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm kèm theo Quyết định 21/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (05/01/2019) Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (04/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6. (26/12/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
7. (08/12/2018) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
8. (06/12/2018) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (20/11/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10. (02/08/2018) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng do tỉnh Yên Bái ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (18/12/2018) Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Bộ máy hành chính
1. (03/02/2019) Nghị quyết 09/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019
2. (31/01/2019) Quyết định 433/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
3. (30/01/2019) Quyết định 274/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4. (30/01/2019) Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5. (29/01/2019) Quyết định 200/QĐ-BGTVT năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (29/01/2019) Quyết định 453/QĐ-BQP năm 2019 công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
7. (28/01/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8. (28/01/2019) Quyết định 192/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
9. (28/01/2019) Thông báo 41/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (25/01/2019) Quyết định 178/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Hải quan
11. (25/01/2019) Công văn 891/BGTVT-KHĐT năm 2019 về triển khai Quyết định về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (24/01/2019) Quyết định 321/QĐ-BNN-PC năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018
13. (24/01/2019) Công văn 718/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (24/01/2019) Công văn 713/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Thanh tra chính phủ xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (24/01/2019) Công văn 706/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Xây dựng xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (24/01/2019) Công văn 707/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Lao động - Thương binh, và Xã hội xử lý kiến nghị địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
17. (24/01/2019) Công văn 708/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý kiến nghị địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (24/01/2019) Công văn 721/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
19. (24/01/2019) Công văn 717/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Giao thông vận tải xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
20. (24/01/2019) Công văn 720/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý kiến nghị địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
21. (24/01/2019) Công văn 723/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (24/01/2019) Công văn 722/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Tài chính xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
23. (24/01/2019) Công văn 715/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Công Thương xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
24. (23/01/2019) Kế hoạch 496/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
25. (22/01/2019) Công văn 454/BNN-TCCB năm 2019 triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
26. (18/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
27. (18/01/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
28. (18/01/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
29. (18/01/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
30. (18/01/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kim Động trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
31. (18/01/2019) Công văn 297/BNV-VTLTNN về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành
32. (18/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
33. (18/01/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
34. (18/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
35. (18/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
36. (18/01/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
37. (17/01/2019) Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
38. (17/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
39. (16/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
40. (16/01/2019) Quyết định 171-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng do Ban chấp hành Trung ương ban hành
41. (10/01/2019) Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
42. (10/01/2019) Nghị quyết 625/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
43. (08/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
44. (07/01/2019) Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2018 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45. (28/12/2018) Quyết định 55/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau
46. (28/12/2018) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
47. (28/12/2018) Quyết định 3520/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
48. (27/12/2018) Quyết định 4920/QĐ-BVHTTDL năm 2018 về phê duyệt Đề án “Rà soát chuyển một số dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch không nhất thiết Nhà nước phải thực hiện cho doanh nghiệp và tổ chức xã hội đảm nhiệm” do Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
49. (14/12/2018) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính do tỉnh Thanh Hóa ban hành
50. (13/12/2018) Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố; chuyển thôn thành tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn và Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
51. (11/12/2018) Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND về phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
52. (10/12/2018) Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hải Phòng
53. (10/12/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
54. (10/12/2018) Quyết định 63/2018/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn
55. (10/12/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
56. (08/12/2018) Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
57. (07/12/2018) Nghị quyết 138/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
58. (06/12/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 146/2014/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với chức danh cán bộ cơ sở do tỉnh Đắk Lắk ban hành
59. (05/12/2018) Quyết định 62/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn
60. (30/11/2018) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
61. (27/11/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2011/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo của các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình
62. (30/10/2018) Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Trợ giúp pháp lý; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
63. (02/10/2018) Quyết định 3619/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
64. (24/08/2018) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
65. (12/07/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Vi phạm hành chính
1. (08/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và việc lập dự toán, quản lý, thanh, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2. (18/12/2018) Thông tư 18/2018/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (07/12/2018) Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Tài chính nhà nước
1. (30/01/2019) Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2019 thực hiện Nghị quyết 582/NQ-UBTVQH14 về nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/01/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2006/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, cấp phát, chi trả kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
3. (23/01/2019) Công văn 666/VPCP-CN năm 2019 báo cáo đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (20/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5. (14/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
6. (28/12/2018) Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 năm 2018 bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
7. (28/12/2018) Quyết định 3138/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành
8. (20/12/2018) Quyết định 3184/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
9. (20/12/2018) Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các huyện, thành phố - tỉnh Vĩnh Phúc
10. (20/12/2018) Quyết định 3182/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 - tỉnh Vĩnh Phúc
11. (10/12/2018) Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12. (10/12/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13. (08/12/2018) Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND về phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) để thực hiện Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2, tiểu dự án tỉnh Quảng Bình
14. (08/12/2018) Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
15. (08/12/2018) Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND về phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình
16. (06/12/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
17. (30/11/2018) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Bình Dương ban hành
18. (28/02/2018) Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2018 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Xây dựng - Đô thị
1. (28/01/2019) Công văn 123/TTg-CN năm 2019 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/01/2019) Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2019 về tổ chức Tết và tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Bộ Xây dựng ban hành
3. (25/01/2019) Quyết định 129/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/01/2019) Quyết định 128/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (03/12/2018) Quyết định 4802/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
Giao thông - Vận tải
1. (25/01/2019) Quyết định 183/QĐ-BGTVT năm 2019 về công bố đường thủy nội địa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (30/01/2019) Công văn 428/BGDĐT-CSVC năm 2019 về thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (24/01/2019) Công văn 676/VPCP-KGVX năm 2019 về phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/12/2018) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2021
4. (07/10/2016) Công văn 5008/BGDĐT-GDĐH năm 2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục đại học và đào tạo sư phạm trình độ cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (25/01/2019) Chỉ thị 557/CT-BNN-TCLN năm 2019 về tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (24/01/2019) Thông báo 37/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/01/2019) Quyết định 124/QĐ-TTg năm 2019 về danh mục đập, hồ chứa thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (18/01/2019) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (16/01/2019) Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6. (07/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2009/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (20/12/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025
8. (08/12/2018) Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025
9. (08/12/2018) Nghị quyết 44/2018/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình đến 2020, định hướng đến năm 2025
10. (08/12/2018) Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
11. (15/11/2018) Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (14/06/2018) Quyết định 2056/QĐ-BCT năm 2018 về mẫu Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Thể thao - Y tế
1. (28/01/2019) Quyết định 42/QĐ-QLD năm 2019 về rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (24/01/2019) Quyết định 37/QĐ-QLD năm 2019 về rút số đăng ký lưu hành thuốc đối với các thuốc chứa hoạt chất Cefterol lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (24/01/2019) Công văn 883/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (24/01/2019) Công văn 889/QLD-ĐK năm 2019 về cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa diacerein do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (17/01/2019) Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (18/12/2018) Quyết định 4659/QĐ-BVHTTDL năm 2018 đính chính Thông tư 20/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (18/12/2018) Quyết định 4660/QĐ-BVHTTDL năm 2018 đính chính Thông tư 27/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Quyền dân sự
1. (07/01/2019) Quyết định 48/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đào Hoàng Nhã Đan do Chủ tịch nước ban hành
2. (07/01/2019) Quyết định 49/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Vũ Thị Thanh Hường do Chủ tịch nước ban hành
3. (28/12/2018) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (25/01/2019) Công văn 741/VPCP-NN về tổ chức Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/01/2019) Thông báo 35/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2006/CT-UBND về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (28/12/2018) Quyết định 56/2018/QĐ-UBND quy định về thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (13/12/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (10/12/2018) Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
7. (10/12/2018) Quyết định 4924/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án nghiên cứu phục dựng, phát huy giá trị các lễ hội tiêu biểu và các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phục vụ phát triển du lịch
8. (08/12/2018) Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (lần thứ 1)
9. (07/12/2018) Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách thực hiện cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực khác
1. (28/01/2019) Quyết định 176/QĐ-BCT năm 2019 về Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (24/01/2019) Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (28/12/2018) Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2018 quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (24/12/2018) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
5. (07/12/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6. (15/11/2018) Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn