Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 29/01/2019 17:19 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 26/01 - 29/01/2019

29/01/2019 17:19 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 26/01 - 29/01/2019.

 
 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (19/01/2019) Công văn 565/VPCP-ĐMDN năm 2019 về thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định 852/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/01/2019) Công văn 2860/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (18/01/2019) Công văn 2968/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
4. (18/01/2019) Công văn 2961/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (31/12/2018) Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
6. (28/12/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang làm Chủ sở hữu tại doanh nghiệp
Đầu tư
1. (18/01/2019) Thông tư 08/2019/TT-BQP quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng
2. (14/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. (14/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2011/QĐ-UBND về sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do tỉnh Đắk Lắk ban hành
4. (28/12/2018) Lệnh 17/2018/L-CTN công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
5. (20/12/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, kèm theo Quyết định 39/2016/QĐ-UBND
6. (20/12/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
7. (08/12/2018) Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học Phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
8. (30/10/2018) Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Đấu thầu; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Thương mại
1. (28/01/2019) Công văn 93/UBDT-KHTC năm 2019 vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (24/01/2019) Quyết định 121/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/01/2019) Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (18/01/2019) Quyết định 123/QĐ-BGTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (18/01/2019) Kế hoạch 29/KH-UBND về thực hiện Đề án Phát triển thương mại biên giới và Phát triển hệ thống logistics tỉnh An Giang năm 2019
6. (17/01/2019) Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, thành phố Hồ Chí Minh
7. (17/01/2019) Quyết định 390/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành phố Hà Nội
8. (15/01/2019) Quyết định 94/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
9. (10/01/2019) Quyết định 33/QĐ-BCT năm 2019 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình có xuất xứ từ nước Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (08/01/2019) Quyết định 74/QĐ-BYT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
11. (07/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành
12. (04/01/2019) Quyết định 09/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
13. (11/12/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Thái Bình ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (25/01/2019) Công văn 585/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (24/01/2019) Công văn 848/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (24/01/2019) Công văn 890/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (24/01/2019) Công văn 891/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (24/01/2019) Công văn 892/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (22/01/2019) Công văn 494/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại khung giá để bát đĩa do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (22/01/2019) Công văn 514/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (21/01/2019) Thông báo 444/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là mặt hàng Thép không hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (21/01/2019) Thông báo 445/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là mặt hàng Thép cuộn cán nguội, không hợp kim, không phủ mạ tráng do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (21/01/2019) Thông báo 449/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Vàng lá thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (21/01/2019) Thông báo 463/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là mặt hàng Dung môi pha sơn do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (21/01/2019) Công văn 487/TCHQ-TXNK năm 2019 về từ chối xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (21/01/2019) Công văn 491/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Cẩu bờ di động” do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (21/01/2019) Công văn 492/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng máy phát điện do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (21/01/2019) Thông báo 473/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là mặt hàng Xốt tương trộn thịt bò-ốc do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (21/01/2019) Thông báo 482/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là mặt hàng Thép không hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (21/01/2019) Thông báo 484/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là mặt hàng Trà tuyết trắng do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (21/01/2019) Thông báo 485/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là mặt hàng Thép góc hợp kim Bo do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (21/01/2019) Thông báo 486/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hóa chất dùng trong công nghiệp mạ kẽm do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (21/01/2019) Thông báo 470/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là mặt hàng Chế phẩm nước xốt Okonomi Sauce Otafuku do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (21/01/2019) Thông báo 471/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là mặt hàng Chế phẩm nước xốt Yakiniku No Tare Hot do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (21/01/2019) Thông báo 472/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là mặt hàng Chế phẩm nước xốt Yakiniku No Tare Mild do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (16/01/2019) Công văn 147/GSQL-GQ3 năm 2019 về nhập khẩu xe quà biếu tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (16/01/2019) Công văn 156/GSQL-GQ1 năm 2019 về tạm dừng nhập khẩu gỗ Hương Tây phi do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (16/01/2019) Công văn 378/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (16/01/2019) Công văn 784/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu xuất vào kho ngoại quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
27. (16/01/2019) Công văn 379/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mã HS mặt hàng “Hemoclin tube 37g” do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (15/01/2019) Công văn 76/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
29. (15/01/2019) Công văn 139/GSQL-GQ4 năm 2019 về thông tin ngày hóa đơn thể hiện trên C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
30. (15/01/2019) Công văn 141/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
31. (15/01/2019) Công văn 145/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
32. (14/01/2019) Công văn 124/GSQL-GQ2 năm 2019 về bán sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
33. (14/01/2019) Công văn 125/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc hoạt động xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
34. (14/01/2019) Công văn 126/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoại quan tại nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
35. (14/01/2019) Công văn 127/GSQL-GQ2 năm 2019 về kiểm hóa hộ cho hàng sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
36. (14/01/2019) Công văn 128/GSQL-GQ2 năm 2019 về bán sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
37. (11/01/2019) Công văn 116/GSQL-GQ3 năm 2019 về hàng hóa vận chuyển chuyển cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
38. (28/12/2018) Công văn 743/YDCT-QLD năm 2018 về tạm ngừng nhập khẩu dược liệu do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
39. (26/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (24/01/2019) Quyết định 123/QĐ-TTg năm 2019 về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP trong trung hạn giai đoạn 2019-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/12/2018) Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (31/12/2018) Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (31/12/2018) Thông tư 51/2018/TT-NHNN quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (17/12/2018) Thông tư 123/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 114/2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản, Thông tư 13/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 114/2014/TT-BTC hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 117/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/01/2019) Công văn 270/TCT-HTQT năm 2019 thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Macao do Tổng cục Thuế ban hành
2. (22/01/2019) Thông báo 27/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/01/2019) Công văn 3500/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (21/01/2019) Công văn 3228/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên phải cử từ công ty mẹ do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
5. (18/01/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (18/01/2019) Công văn 2865/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (18/01/2019) Công văn 2866/CT-TTHT năm 2019 về tính vào chi phí được trừ với hóa đơn xuất sai thời điểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (18/01/2019) Công văn 2962/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (18/01/2019) Công văn 2966/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với tiền phạt vi phạm hợp đồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (18/01/2019) Công văn 2969/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (18/01/2019) Công văn 2971/CT-TTHT năm 2019 về xác định chi phí được trừ đối với hàng hóa là rượu dùng để tặng quà cho khách hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (18/01/2019) Công văn 2910/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (18/01/2019) Công văn 2972/CT-TTHT năm 2019 về miễn thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
14. (18/01/2019) Công văn 2978/CT-TTHT năm 2019 về văn phòng đại diện bán thanh lý tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (18/01/2019) Công văn 2979/CT-TTHT năm 2019 về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (17/01/2019) Công văn 2556/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (17/01/2019) Công văn 2557/CT-TTHT năm 2019 về chứng từ giảm trừ gia cảnh hợp lệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (17/01/2019) Công văn 2558/CT-TTHT năm 2019 về kê khai hóa đơn bỏ sót do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (17/01/2019) Công văn 2559/CT-TTHT năm 2019 về khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (17/01/2019) Công văn 2560/CT-TTHT năm 2019 về đồng tiền trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (17/01/2019) Công văn 2643/CT-TTHT năm 2019 về xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (14/01/2019) Công văn 1750/CT-TTHT năm 2019 về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và bù trừ công nợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (14/01/2019) Công văn 1751/CT-TTr3 năm 2019 về phối hợp cung cấp thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (14/01/2019) Công văn 1755/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (07/01/2019) Công văn 712/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng với đề tài nghiên cứu khoa học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (21/12/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2017/QĐ-UBND quy định về biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
27. (14/12/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan khu trưng bày, triển lãm tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận
28. (14/12/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận
29. (14/12/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND sửa đổi Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu và vùng thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Bảo hiểm
1. (24/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 479/2011/QĐ-UBND quy định về đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ do tỉnh Bắc Giang ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (26/01/2019) Công văn 779/VPCP-NN năm 2019 về kiến nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/01/2019) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
Công nghệ thông tin
1. (28/01/2019) Công văn 788/VPCP-KGVX năm 2019 về sử dụng kinh phí ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/12/2018) Quyết định 2256/QĐ-BTTTT năm 2018 về Quy chế tạm thời về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông
3. (28/12/2018) Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (28/12/2018) Quyết định 54/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (27/12/2018) Quyết định 57/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
Bất động sản
1. (10/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định chi tiết nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2680/2014/QĐ-UBND
2. (07/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (02/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
4. (28/12/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (25/12/2018) Quyết định 3873/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (21/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
7. (21/12/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (21/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019
9. (21/12/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Dịch vụ pháp lý
1. (28/12/2018) Quyết định 58/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Bộ máy hành chính
1. (28/01/2019) Quyết định 45/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (25/01/2019) Công văn 751/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/01/2019) Chỉ thị 190/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành
4. (24/01/2019) Công văn 709/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/01/2019) Công văn 710/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (24/01/2019) Công văn 711/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Quốc phòng xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (24/01/2019) Công văn 712/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Ủy ban Dân tộc xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (24/01/2019) Công văn 714/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Y tế xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (24/01/2019) Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
10. (24/01/2019) Công văn 716/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Nội vụ xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (24/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (24/01/2019) Công văn 719/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Ngoại giao xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (23/01/2019) Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
14. (22/01/2019) Quyết định 103/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (18/01/2019) Quyết định 94/QĐ-TTg về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình dự án luật được điều chỉnh bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16. (17/01/2019) Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
17. (16/01/2019) Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2019 về triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Thành phố Hà Nội
18. (16/01/2019) Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (15/01/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20. (15/01/2019) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (14/01/2019) Quyết định 96/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
22. (14/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 1572/2013/QĐ-UBND
23. (07/01/2019) Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2018 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (05/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 03/2015/QĐ-UBND
25. (02/01/2019) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
26. (28/12/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 29/2015/QĐ-UBND
27. (28/12/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
28. (28/12/2018) Quyết định 12038/QĐ-UBND năm 2018 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2014-2018
29. (28/12/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
30. (28/12/2018) Quyết định 100/2018/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
31. (28/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
32. (28/12/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
33. (28/12/2018) Quyết định 62/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang
34. (27/12/2018) Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2018 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2014-2018
35. (27/12/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
36. (27/12/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
37. (27/12/2018) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2018
38. (26/12/2018) Quyết định 3042/QĐ-UBND năm 2018 về giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động đối với cơ quan, đơn vị năm 2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành
39. (25/12/2018) Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ; tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh, đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40. (25/12/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
41. (25/12/2018) Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2018 về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
42. (25/12/2018) Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
43. (24/12/2018) Quyết định 1814/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
44. (17/12/2018) Quyết định 65/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
45. (14/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận
46. (14/12/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
47. (14/12/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu
48. (13/12/2018) Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021
49. (13/12/2018) Nghị quyết 157/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
50. (30/10/2018) Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục Tố tụng
1. (07/12/2018) Công văn 4672/C03-P13 năm 2019 về đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra do Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành
Tài chính nhà nước
1. (17/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (28/12/2018) Quyết định 102/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan khu trưng bày, triển lãm tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, tỉnh Ninh Thuận
3. (28/12/2018) Quyết định 103/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận
4. (28/12/2018) Quyết định 101/2018/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi đối với hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (28/12/2018) Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (28/12/2018) Quyết định 63/2018/QĐ-UBND quy định về thời gian gửi báo cáo quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm do tỉnh An Giang ban hành
7. (25/12/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND về điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
8. (24/12/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
9. (24/12/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã do tỉnh Hải Dương ban hành
10. (24/12/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2014/QĐ-UBND quy định cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
11. (21/12/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12. (20/12/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
13. (14/12/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2022
14. (14/12/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi đối với hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15. (14/12/2018) Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2020
16. (13/12/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Phú Thọ ban hành
17. (11/12/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thành phố tỉnh Thái Bình
18. (11/12/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017 kèm theo Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND do tỉnh Thái Bình ban hành
19. (08/12/2018) Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 kèm theo Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (22/01/2019) Công văn 602/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/01/2019) Công văn 509/VPCP-KGVX năm 2019 trả lời kiến nghị về việc cung cấp amiăng trắng của Nga cho Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (23/01/2019) Nghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
Giáo dục
1. (14/12/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2020
Tài nguyên - Môi trường
1. (22/01/2019) Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
2. (15/11/2018) Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT quy định về ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (15/11/2018) Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (14/11/2018) Thông tư 21/2018/TT-BTNMT quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (14/12/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Nghị quyết 31/2011/NQ-HĐND
Quyền dân sự
1. (28/12/2018) Quyết định 2490/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 122 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
2. (28/12/2018) Quyết định 2491/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Huyền Anh do Chủ tịch nước ban hành
3. (28/12/2018) Quyết định 2492/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phan Đăng Tố do Chủ tịch nước ban hành
4. (19/12/2018) Quyết định 2380/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (28/01/2019) Công văn 96/UBDT-CSDT năm 2019 thực hiện chế độ, chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn khi sắp xếp lại do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (25/01/2019) Công văn 758/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo nội dung Báo điện tử Thanh niên phản ánh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/01/2019) Công văn 127/UBND-TH năm 2019 đính chính Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do tỉnh Hưng Yên ban hành
4. (14/01/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do tỉnh Hưng Yên ban hành
5. (10/01/2019) Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở do tỉnh Ninh Bình ban hành
6. (29/12/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (30/11/2018) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực khác
1. (14/12/2018) Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,097

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn