Bản Tin Văn Bản Mới 08/01/2019 17:26 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 05/01 - 08/01/2019

08/01/2019 17:26 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 05/01 - 08/01/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (05/01/2019) Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/12/2018) Công văn 12799/VPCP-ĐMDN năm 2018 về rà soát việc triển khai Quyết định 31/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/12/2018) Công văn 12751/VPCP-ĐMDN năm 2018 về thoái vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/12/2018) Công văn 1906/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (27/12/2018) Thông báo 481/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương thoái vốn và Đề án tái cơ cấu Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình số vệ tinh Việt Nam của Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (24/12/2018) Công văn 83933/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền nhận được từ Trường Đại học ở nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (21/12/2018) Quyết định 2765/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
8. (17/12/2018) Công văn 82365/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (13/12/2018) Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (07/12/2018) Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
11. (06/11/2015) Công văn 10241/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đầu tư
1. (12/12/2018) Nghị quyết 182/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hưng Yên
2. (07/12/2018) Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Điểm a, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang
3. (07/12/2018) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách nhà nước, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Giang
4. (07/12/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019
5. (06/12/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND về kết quả giám sát tình hình quản lý dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội
6. (22/10/2018) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Thái Bình ban hành
7. (28/08/2018) Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Thương mại
1. (31/12/2018) Công văn 12722/VPCP-KTTH năm 2018 về chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/12/2018) Thông báo 487/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp bàn về xây dựng Chiến lược 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 thuộc nhiệm vụ của Tiểu ban Kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/12/2018) Thông tư 56/2018/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam - Lào do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
4. (25/12/2018) Thông tư 54/2018/TT-BCT bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (12/12/2018) Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Cao Bằng ban hành
6. (10/12/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 do tỉnh Lai Châu ban hành
7. (31/03/2017) Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT năm 2017 về Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (03/01/2019) Công văn 48/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về miễn thu tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (03/01/2019) Công văn 79/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (02/01/2019) Công văn 26/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng cẩu hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (02/01/2019) Công văn 31/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế xuất khẩu mặt hàng đá hạt do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (28/12/2018) Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (28/12/2018) Công văn 23870/QLD-CL năm 2018 về nhập khẩu và lưu hành thuốc chứa valsrtan do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (28/12/2018) Thông tư 22/2018/TT-BTTTT về danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (27/12/2018) Công văn 16300/BTC-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
9. (26/12/2018) Công văn 10552/BCT-XNK năm 2018 về nhập khẩu muối theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương ban hành
10. (25/12/2018) Công văn 34/BXD-VLXD năm 2018 về giải đáp thắc mắc xuất khẩu đá hoa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Alliance Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
11. (25/12/2018) Công văn 7609/TCHQ-TXNK năm 2018 giải trình về lô hàng áp mã xe máy nguyên chiếc do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (24/12/2018) Công văn 32/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
13. (24/12/2018) Công văn 83916/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (24/12/2018) Công văn 83924/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (20/12/2018) Công văn 31/BXD-VLXD năm 2018 về hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á do Bộ Xây dựng ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (03/01/2019) Công văn 14/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn nội dung hỗ trợ vay vốn tín dụng tại Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (28/12/2018) Thông tư 45/2018/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (28/12/2018) Thông tư 46/2018/TT-NHNN quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (28/12/2018) Thông báo 6648/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2019 do Kho bạc Nhà nước ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/01/2019) Công văn 197/CT-TTHT năm 2019 về thực hiện đặt in hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (02/01/2019) Công văn 25/TCHQ-TXNK năm 2019 thực hiện Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (24/12/2018) Công văn 83911/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế thu nhập cá nhân với khoản công tác phí, ăn ở, đi lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (24/12/2018) Công văn 83930/CT-TTHT năm 2018 về đóng dấu của Công ty sai vị trí trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/12/2018) Công văn 83931/CT-TTHT năm 2018 về xác định nguyên giá tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (24/12/2018) Công văn 83914/CT-TTHT năm 2018 về chứng từ ghi nhận chi phí hợp lý, hợp lệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (24/12/2018) Công văn 83917/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (24/12/2018) Công văn 83920/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn đối với các khoản tiền điện, tiền nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (24/12/2018) Công văn 83921/CT-TTHT năm 2018 về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (24/12/2018) Công văn 83929/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (17/12/2018) Công văn 82465/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế - bù trừ công nợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (14/12/2018) Công văn 82022/CT-TTHT năm 2018 về ký tên, đóng dấu của Đại lý thuế trên văn bản của khách hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (12/12/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14. (12/12/2018) Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND
15. (07/12/2018) Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND quy định về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Chứng khoán
1. (27/12/2018) Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (27/12/2018) Thông tư 128/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (03/01/2019) Công văn 12/BHXH-DVT năm 2019 hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 30/2018/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (13/12/2018) Văn bản hợp nhất 5236/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (13/12/2018) Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (07/12/2018) Quyết định 7291/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP
Kế toán - Kiểm toán
1. (19/12/2018) Công văn 15861/BTC-KBNN năm 2018 hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (27/12/2018) Quyết định 1870/QĐ-LĐTBXH năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (07/12/2018) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2018 về tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2019
3. (03/12/2018) Quyết định 3155/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
4. (26/11/2018) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động và Kế hoạch 88-KH/TU thực hiện Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do tỉnh Thái Bình ban hành
5. (23/10/2018) Quyết định 3936/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP do tỉnh Hải Dương ban hành
6. (28/09/2018) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Công nghệ thông tin
1. (28/12/2018) Quyết định 4033/QĐ-BKHCN năm 2018 về Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ
2. (28/12/2018) Quyết định 2239/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019
3. (28/12/2018) Quyết định 2250/QĐ-BTTTT năm 2018 về danh mục thông tin công khai và thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (28/12/2018) Thông tư 19/2018/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (28/12/2018) Thông tư 21/2018/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (24/12/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
7. (21/12/2018) Quyết định 3891/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019
8. (21/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
9. (05/11/2018) Kế hoạch 3203/KH-UBND năm 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2019
10. (05/10/2018) Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Thái Bình thực hiện trong các năm 2018-2019
11. (29/08/2018) Quyết định 1076/QĐ-TTg về giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018 (kinh phí sự nghiệp) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bất động sản
1. (04/01/2019) Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám
2. (31/12/2018) Nghị quyết 161/NQ-CP năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016-2020) do Chính phủ ban hành
3. (27/12/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (20/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5. (20/12/2018) Quyết định 50/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
6. (11/12/2018) Nghị quyết 26/2018/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019
7. (18/10/2018) Quyết định 2666/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Dịch vụ pháp lý
1. (21/12/2018) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (05/11/2018) Kế hoạch 3861/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Sở hữu trí tuệ
1. (27/12/2018) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019-2020
Bộ máy hành chính
1. (05/01/2019) Quyết định 19/QĐ-TTg năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/01/2019) Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT quy định về Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (04/01/2019) Công văn 74/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công chuẩn bị tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (03/01/2019) Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (02/01/2019) Quyết định 02/QĐ-UBDT năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2018
7. (02/01/2019) Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự
8. (01/01/2019) Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
9. (31/12/2018) Thông báo 488/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (31/12/2018) Quyết định 1893/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (28/12/2018) Thông báo 486/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về kiểm tra thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (28/12/2018) Thông báo 483/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2019-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (28/12/2018) Thông báo 485/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (27/12/2018) Thông báo 479/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (27/12/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
16. (27/12/2018) Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
17. (27/12/2018) Công văn 12618/VPCP-NN về tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (27/12/2018) Quyết định 1869/QĐ-LĐTBXH năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
19. (27/12/2018) Quyết định 7757/QĐ-BYT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2018
20. (25/12/2018) Thông báo 472/TB-VPCP năm 2019 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
21. (25/12/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
22. (25/12/2018) Công văn 14179/VP-NCPC năm 2018 về đính chính văn bản do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (24/12/2018) Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2019
24. (21/12/2018) Quyết định 2751/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
25. (21/12/2018) Quyết định 2764/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
26. (20/12/2018) Quyết định 2734/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
27. (20/12/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
28. (20/12/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
29. (20/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
30. (20/12/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
31. (12/12/2018) Nghị quyết 171/NQ-HĐND năm 2018 về giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên
32. (10/12/2018) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2019
33. (10/12/2018) Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
34. (10/12/2018) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2018 về thành lập, sáp nhập thôn, bản, khu phố thuộc các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên của tỉnh Lai Châu
35. (07/12/2018) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về phê duyệt tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2019
36. (07/12/2018) Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang
37. (07/12/2018) Nghị quyết 52/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
38. (07/12/2018) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2018 về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2019
39. (07/12/2018) Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang
40. (07/12/2018) Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2018 về thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
41. (07/12/2018) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2018 về sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
42. (05/12/2018) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thái Bình
43. (03/12/2018) Quyết định 3161/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tư pháp thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
44. (03/12/2018) Quyết định 3157/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
45. (15/11/2018) Thông tư 15/2018/TT-BKHCN quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
46. (06/11/2018) Quyết định 2892/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
47. (02/11/2018) Quyết định 4117/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
48. (02/11/2018) Công văn 4090/UBND-TCD năm 2018 thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra do tỉnh Thái Bình ban hành
49. (01/11/2018) Quyết định 2843/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
50. (18/10/2018) Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
51. (17/10/2018) Kế hoạch 78/KH-UBND triển khai hoạt động giảm nghèo về thông tin năm 2018 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thái Bình ban hành
52. (25/09/2018) Quyết định 3528/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương
53. (24/08/2018) Quyết định 3072/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
54. (16/07/2018) Thông báo 337/TWPCTT-VP năm 2018 về ý kiến kết luận của Bộ trưởng - Trưởng ban tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
55. (13/07/2018) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2018 về sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
56. (01/07/2018) Thông tư 10/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
57. (30/03/2018) Quyết định 1233/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
58. (12/03/2018) Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
59. (16/10/2017) Quyết định 3897/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
60. (31/03/2017) Quyết định 1118/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
61. (15/02/2017) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
Vi phạm hành chính
1. (20/12/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy định về mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (14/12/2018) Thông tư 16/2018/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (07/12/2018) Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi đặc thù và tỷ lệ phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Tài chính nhà nước
1. (04/01/2019) Công văn 41/VPCP-QHQT năm 2019 bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/12/2018) Hướng dẫn 13460/HD-UBND năm 2018 về điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (28/12/2018) Quyết định 50/2018/QĐ-UBND về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (24/12/2018) Quyết định 2387/QĐ-BTC năm 2018 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (24/12/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND quy định về Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6. (21/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (21/12/2018) Thông tư 60/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2016//TT-BGTVT quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
8. (20/12/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND sửa đổi tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020
9. (14/12/2018) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019, tỉnh Bình Phước
10. (12/12/2018) Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11. (12/12/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ và nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12. (11/12/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai
13. (11/12/2018) Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND sửa đổi nội dung trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương kèm theo Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND do tỉnh Thái Bình ban hành
14. (10/12/2018) Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác mặt trận khu dân cư thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu
15. (07/12/2018) Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang
16. (07/12/2018) Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hà Giang
17. (07/12/2018) Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
18. (07/12/2018) Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
19. (07/12/2018) Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang
20. (07/12/2018) Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 kèm theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND
21. (29/11/2018) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước do tỉnh Thái Bình ban hành
22. (16/10/2018) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2018 thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
23. (21/09/2018) Quyết định 1285/QĐ-BLĐTBXH năm 2018 về phân cấp thẩm quyền Quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Xây dựng - Đô thị
1. (04/01/2019) Công văn 11/TTg-CN năm 2019 về bổ sung Khu mỏ đá gabro làm ốp lát tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào Quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/01/2019) Thông báo 01/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về những vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/01/2019) Công văn 33/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/12/2018) Công văn 1902/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hải phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (28/12/2018) Công văn 1903/TTg-CN năm 2018 về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trong khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (28/12/2018) Công văn 1895/TTg-CN năm 2018 về đầu tư 02 dây chuyền sản xuất xi măng bền sunfat của Nhà máy xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (27/12/2018) Quyết định 1848/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (26/12/2018) Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao địch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
9. (15/05/2018) Công văn 1103/BXD-QLN năm 2018 về thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (04/01/2019) Công văn 82/VPCP-CN năm 2019 về dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/01/2019) Công văn 25/VPCP-CN năm 2018 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (27/12/2018) Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
4. (09/11/2018) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Giáo dục
1. (28/12/2018) Quyết định 5625/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. (28/12/2018) Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT quy định về Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (24/12/2018) Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (24/12/2018) Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (01/10/2018) Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (16/08/2018) Công văn 3502/BGDĐT-GDTC năm 2018 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (31/12/2018) Công văn 12794/VPCP-QHQT năm 2018 về kết quả tham dự Hội nghị Luân Đôn về chống buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/12/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
3. (21/12/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (11/12/2018) Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND về phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
5. (07/12/2018) Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc tỉnh Hà Giang quản lý
6. (07/12/2018) Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND về Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
7. (27/09/2018) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Thái Bình ban hành
Thể thao - Y tế
1. (05/01/2019) Công văn 72/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo thuốc chữa bệnh dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Cục Quản lý dược ban hành
2. (03/01/2019) Công văn 22/BYT-DP năm 2019 về tổ chức triển khai tiêm vắc xin ComBE Five trong tiêm chủng thường xuyên do Bộ Y tế ban hành
3. (28/12/2018) Quyết định 858/QĐ-QLD năm 2018 về rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (28/12/2018) Công văn 1479/DP-DT năm 2018 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết và mùa lễ hội 2019 do Cục Y tế dự phòng ban hành
5. (28/12/2018) Quyết định 856/QĐ-QLD năm 2018 về rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
6. (28/12/2018) Quyết định 857/QĐ-QLD năm 2018 về rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
7. (21/12/2018) Công văn 23388/QLD-ĐK năm 2018 về thay đổi tờ hướng dẫn sử dụng đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (10/12/2018) Công văn 1533/KCB-QLCL&CĐT năm 2018 về báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
9. (02/11/2018) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Ninh Bình ban hành
10. (11/10/2018) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
11. (25/09/2018) Kế hoạch 3298/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020" của Bộ Y tế tại tỉnh Hải Dương
Văn hóa - Xã hội
1. (05/01/2019) Công văn 95/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Lễ phát động chương trình OCOP và chương trình thăm, làm việc với tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/01/2019) Quyết định 17/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (26/12/2018) Công văn 840/CNTT-CSHT năm 2018 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019 do Cục Công nghệ thông tin ban hành
4. (10/12/2018) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
5. (12/10/2018) Kế hoạch 3536/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Hải Dương ban hành
6. (05/10/2018) Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2018 về Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020
Lĩnh vực khác
1. (17/12/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 904

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn