Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 04/01/2019 18:56 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 02/01 - 04/01/2019

04/01/2019 18:56 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 02/01 - 04/01/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (29/12/2018) Công văn 12710/VPCP-ĐMDN năm 2018 về rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chuyển thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/12/2018) Công văn 4129/GSQL-GQ2 năm 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
3. (19/12/2018) Công văn 15865/BTC-TCDN năm 2018 nội dung công văn 10382/VPCP-ĐMDN về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC do Bộ Tài chính ban hành
4. (12/12/2018) Quyết định 3265/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng thông qua điện thoại đường dây nóng
5. (11/12/2018) Công văn 15383/BTC-TCT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành
6. (10/12/2018) Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (05/12/2018) Công văn 15111/BTC-TCDN năm 2018 về tỷ lệ vốn nhà nước trong công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
8. (27/11/2018) Công văn 274/BXD-QLN năm 2018 về văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
9. (22/11/2018) Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg về phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
10. (12/11/2018) Quyết định 4183/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020
11. (11/10/2018) Công văn 8277/BCT-KH năm 2018 về góp vốn, mua cổ phần trong Công ty cổ phần Feddy do Bộ Công Thương ban hành
12. (09/10/2018) Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2018 về đẩy mạnh hợp tác giữa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2030
Đầu tư
1. (28/12/2018) Nghị quyết 160/NQ-CP năm 2018 về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Chính phủ ban hành
2. (26/12/2018) Quyết định 4813/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
3. (26/12/2018) Thông báo 477/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư, xây dựng Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ các hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (18/12/2018) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2018 về phân khai, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
5. (14/12/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (14/12/2018) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Bình Phước ban hành
7. (10/12/2018) Thông tư 120/2018/TT-BTC quy định về mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (04/12/2018) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2018 về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp thành phố do thành phố Hà Nội ban hành
Thương mại
1. (01/01/2019) Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do Chính phủ ban hành
2. (01/01/2019) Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Chính phủ ban hành
3. (27/12/2018) Quyết định 1856/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/12/2018) Quyết định 1824/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (20/12/2018) Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại và trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
6. (20/12/2018) Công văn 9056/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (14/12/2018) Công văn 4036/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng thầu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
8. (13/12/2018) Công văn 8859/BKHĐT-QLĐT năm 2018 kiến nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (12/12/2018) Công văn 8826/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 kiến nghị về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (10/12/2018) Công văn 8770/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (07/12/2018) Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
12. (06/12/2018) Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
13. (30/11/2018) Công văn 9806/BCT-ĐTĐL năm 2018 về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công thương ban hành
14. (30/11/2018) Công văn 9810/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
15. (29/11/2018) Công văn 97417/BCT-ĐB năm 2018 trả lời kiến nghị liên quan tới dịch vụ “môi giới thương mại hàng hóa” do Bộ Công Thương ban hành
16. (19/11/2018) Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
17. (11/10/2018) Quyết định 3754/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hải Dương
18. (27/09/2018) Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, xếp hạng sản phẩm Đề án “Mỗi xã, phường, một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020
19. (10/08/2018) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (lần 1)
20. (10/08/2018) Quyết định 2875/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hải Dương
21. (31/07/2018) Quyết định 2687/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
Xuất nhập khẩu
1. (28/12/2018) Công văn 9455/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
2. (28/12/2018) Công văn 9458/TXNK-CST năm 2018 vướng mắc thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
3. (28/12/2018) Công văn 9492/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
4. (27/12/2018) Công văn 23723/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (27/12/2018) Công văn 4172/GSQL-GQ1 năm 2018 về vướng mắc nhập khẩu phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
6. (27/12/2018) Công văn 4173/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc giấy phép nhập khẩu tiền chất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
7. (27/12/2018) Công văn 4174/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
8. (27/12/2018) Công văn 9372/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
9. (26/12/2018) Thông tư 55/2018/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
10. (26/12/2018) Công văn 4151/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
11. (26/12/2018) Công văn 7644/TCHQ-TXNK năm 2018 xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (26/12/2018) Công văn 7654/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu bao tải cẩu đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (25/12/2018) Công văn 7602/TCHQ-QLRR năm 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (25/12/2018) Công văn 7565/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (25/12/2018) Công văn 4133/GSQL-GQ5 năm 2018 về địa điểm đề nghị thu hẹp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
16. (25/12/2018) Công văn 4135/GSQL-GQ2 năm 2018 về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
17. (25/12/2018) Công văn 4138/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
18. (25/12/2018) Công văn 9166/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
19. (24/12/2018) Công văn 4122/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
20. (24/12/2018) Công văn 4130/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
21. (14/12/2018) Công văn 4035/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu sản phẩm, nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ nội địa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
22. (14/12/2018) Công văn 4037/GSQL-GQ1 năm 2018 về tờ khai quá hạn 15 ngày do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (14/12/2018) Công văn 4040/GSQL-GQ2 năm 2018 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng về gia công, sửa chữa và xuất trả đối tác do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
24. (14/12/2018) Công văn 4043/GSQL-GQ2 năm 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu bán thành phẩm theo loại hình sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
25. (14/12/2018) Công văn 4039/GSQL-GQ1 năm 2018 về xác nhận Giấy phép nhập khẩu phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (13/12/2018) Công văn 4015/GSQL-GQ1 về khai bổ sung tiền thuế bảo hiểm cho các tờ khai nhập khẩu năm 2016, 2017 và năm 2018 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
27. (13/12/2018) Công văn 4016/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28. (13/12/2018) Công văn 4034/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng thực hiện dự án đầu tư do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
29. (12/12/2018) Công văn 4013/GSQL-GQ4 năm 2018 về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
30. (10/12/2018) Công văn 3996/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
31. (10/12/2018) Công văn 3997/GSQL-GQ1 năm 2018 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
32. (04/12/2018) Công văn 319/CTVN-THGP năm 2018 về hoạt động buôn bán thương mại mẫu vật loài Giáng hương tây phi từ Nigeria do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành
33. (30/11/2018) Công văn 7080/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (28/12/2018) Thông tư 41/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (28/12/2018) Thông tư 43/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (28/12/2018) Thông tư 44/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hạnh và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (28/12/2018) Thông tư 40/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (26/12/2018) Thông tư 39/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6. (25/12/2018) Thông tư 37/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
7. (24/12/2018) Thông tư 34/2018/TT-NHNN quy định về quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
8. (11/12/2018) Công văn 9483/NHNN-TD năm 2018 hướng dẫn áp dụng quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN về mẫu bảo lãnh dự thầu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
9. (21/11/2018) Công văn 14494/BTC-QLKT năm 2018 về hướng dẫn vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị do Bộ Tài chính ban hành
10. (02/10/2018) Chỉ thị 06/CT-NHNN năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (25/12/2018) Công văn 9156/TXNK-CST năm 2018 về thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
2. (21/12/2018) Quyết định 5016/QĐ-BNN-TT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (07/12/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4. (04/12/2018) Công văn 4833/TCT-CS năm 2018 về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
5. (09/11/2018) Quyết định 4167/QĐ-UBND về thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 do tỉnh Hải Dương ban hành
Bảo hiểm
1. (25/12/2018) Quyết định 7603/QĐ-BYT năm 2018 về Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (phiên bản số 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (12/12/2018) Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2020
3. (12/12/2018) Công văn 5219/BHXH-CSYT năm 2018 hướng dẫn bổ sung Công văn 4996/BHXH-CSYT và văn bản liên quan đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (10/12/2018) Công văn 5163/BHXH-CSYT năm 2018 về tổ chức thực hiện Thông tư 27/2018/TT-BYT liên quan đến HIV/AIDS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (07/12/2018) Thông báo 2540/TB-BHXH năm 2018 điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Quý 1 năm 2019 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (11/10/2018) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 59-CTr/TU về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do thành phố Hải Phòng ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (20/12/2018) Quyết định 2183/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định về tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (18/12/2018) Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020
3. (14/12/2018) Quyết định 2930/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (03/12/2018) Quyết định 3154/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (03/12/2018) Quyết định 3153/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
6. (09/11/2018) Công văn 470/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 về giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi do Cục Quan hệ lao động - Tiền lương ban hành
7. (11/10/2018) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP và Chương trình hành động 58-CTR/TU thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành
8. (27/08/2018) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về tăng cường nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Công nghệ thông tin
1. (27/12/2018) Quyết định 1851/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/12/2018) Quyết định 4812/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
3. (26/12/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Cà Mau
4. (20/12/2018) Thông tư 18/2018/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 46/2016/TT-BTTTT quy định về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (14/12/2018) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước do tỉnh Hải Dương ban hành
6. (12/12/2018) Thông tư 121/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (11/12/2018) Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tỉnh Hà Nam
8. (29/10/2018) Quyết định 2813/QĐ-CT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
9. (16/10/2018) Kế hoạch 3602/KH-UBND năm 2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019
10. (28/08/2018) Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương
11. (09/08/2018) Quyết định 2828/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Bất động sản
1. (20/12/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2. (20/12/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3. (20/12/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4. (12/12/2018) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2019
5. (12/12/2018) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Danh mục dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2019
6. (09/08/2018) Quyết định 2830/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
7. (22/05/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (16/12/2016) Nghị quyết 59/NQ-HĐND9 năm 2016 về danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Sở hữu trí tuệ
1. (17/10/2018) Kế hoạch 8027/KH-UBND năm 2018 về tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Bộ máy hành chính
1. (28/12/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 3 Điều 7 hướng dẫn Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND
2. (28/12/2018) Quyết định 790/QĐ-UBDT năm 2018 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc
3. (28/12/2018) Công văn 12663/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 30 và 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/12/2018) Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương
5. (27/12/2018) Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (27/12/2018) Quyết định 5566/QĐ-BQP năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Quốc phòng
7. (26/12/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (25/12/2018) Thông báo 475/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (25/12/2018) Quyết định 5126/QĐ-BNN-TCCB về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10. (24/12/2018) Quyết định 3290/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
11. (21/12/2018) Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. (21/12/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
13. (21/12/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành
14. (20/12/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
15. (20/12/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 1878/2016/QĐ-UBND
16. (19/12/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
17. (19/12/2018) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do tỉnh Thái Bình ban hành
18. (18/12/2018) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2018 về tăng cường thực hiện kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015, 2016, 2017
19. (18/12/2018) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2018 về quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
20. (18/12/2018) Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW năm 2018 thực hiện một số Điều trong Quy định 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
21. (18/12/2018) Quyết định 166-QĐ/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
22. (18/12/2018) Nghị quyết 38/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
23. (17/12/2018) Quyết định 2349/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh Hà Nam năm 2019
24. (17/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương
25. (14/12/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND sửa đổi và bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
26. (14/12/2018) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019
27. (14/12/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28. (14/12/2018) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2019
29. (13/12/2018) Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
30. (12/12/2018) Quy định 10-QĐi/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
31. (12/12/2018) Nghị quyết 170/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
32. (11/12/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
33. (10/12/2018) Quyết định 2636/QĐ-BNV năm 2018 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
34. (07/12/2018) Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
35. (07/12/2018) Nghị quyết 97/NQ-HĐND năm 2018 thông qua nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
36. (07/12/2018) Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2018 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước của tỉnh Sơn La năm 2019
37. (07/12/2018) Quyết định 2769/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
38. (07/12/2018) Nghị quyết 102/NQ-HĐND năm 2018 về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2019
39. (05/12/2018) Quyết định 162-QĐ/TW năm 2018 về Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
40. (04/12/2018) Quyết định 4462/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
41. (23/11/2018) Quyết định 3055/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
42. (22/11/2018) Quyết định 4320/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và thẩm định thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
43. (20/11/2018) Quyết định 4306/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
44. (20/11/2018) Quyết định 4305/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
45. (14/11/2018) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương do tỉnh Quảng Ninh ban hành
46. (12/11/2018) Quyết định 4189/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
47. (09/11/2018) Quyết định 4171/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
48. (09/11/2018) Quyết định 4172/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
49. (09/11/2018) Quyết định 2086/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
50. (02/11/2018) Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2018 về tiêu chí chấm điểm, xếp loại về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
51. (31/10/2018) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
52. (24/10/2018) Kế hoạch 230/KH-UBND năm 2018 thực hiện Thông tri 24-TT/TU về thực hiện Kết luận 23-KL/TW “Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” do thành phố Hải Phòng ban hành
53. (23/10/2018) Kế hoạch 3693/KH-UBND năm 2018 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hải Dương năm 2019
54. (22/10/2018) Quyết định 2743/QĐ-CT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung, thay thế; bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
55. (18/10/2018) Kế hoạch 3620/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
56. (12/10/2018) Quyết định 2646/QĐ-CT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
57. (11/10/2018) Quyết định 3755/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hải Dương
58. (03/10/2018) Quyết định 2029/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái giai đoạn II
59. (02/10/2018) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
60. (21/09/2018) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2018 triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Ninh ban hành
61. (31/08/2018) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương
62. (24/08/2018) Quyết định 3071/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
63. (10/08/2018) Quyết định 2842/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương
64. (10/08/2018) Quyết định 2874/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
65. (31/07/2018) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
66. (26/07/2018) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2018 kiểm tra về công tác tiếp công dân; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
67. (13/07/2018) Quyết định 1978/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
68. (31/05/2018) Thông báo 46/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi về Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại trị giá 745.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam - Nhật Bản
69. (29/12/2017) Quyết định 2717/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Vi phạm hành chính
1. (20/12/2018) Công văn 4899/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần do Bộ Tư pháp ban hành
2. (11/12/2018) Công văn 6009/ATTP-PCTTR năm 2018 xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (20/12/2018) Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT bãi bỏ Thông tư 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (20/12/2018) Kế hoạch 814/KH-UBND năm 2018 về triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành
Tài chính nhà nước
1. (26/12/2018) Công văn 1877/TTg-CN năm 2018 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/12/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước do thành phố Hà Nội ban hành
3. (25/12/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (21/12/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết quy định hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (18/12/2018) Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
6. (18/12/2018) Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ người được Công an tỉnh tuyển chọn tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi đường sắt giao nhau với đường bộ không có nhân viên đường sắt gác do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
7. (18/12/2018) Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
8. (18/12/2018) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2018 về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
9. (14/12/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (14/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (12/12/2018) Nghị quyết 184/2018/NQ-HĐND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020
12. (12/12/2018) Nghị quyết 189/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022
13. (12/12/2018) Nghị quyết 190/2018/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
14. (07/12/2018) Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND quy định về bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
15. (07/12/2018) Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2019
16. (07/12/2018) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
17. (07/12/2018) Quyết định 3223/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình
18. (04/12/2018) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2019
19. (08/11/2018) Công văn 6176/BTNMT-TNN năm 2018 kiến nghị về tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với sản xuất thủy điện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
20. (29/10/2018) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do tỉnh Hải Dương ban hành
21. (16/10/2018) Quyết định 1461/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công tác quản lý, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2018 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng quản lý
22. (10/08/2018) Quyết định 2877/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
23. (10/08/2018) Quyết định 2882/QĐ-UBND năm 2018 về nâng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương
24. (27/04/2018) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2018 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25. (21/12/2017) Quyết định 28/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Xây dựng - Đô thị
1. (26/12/2018) Quyết định 1623/QĐ-BXD năm 2018 công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (12/12/2018) Công văn 15471/BTC-ĐT năm 2018 kiến nghị về tạm ứng và thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng do Bộ Tài chính ban hành
3. (11/12/2018) Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND về phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ Dự án xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) của Công ty Cổ phần thương mại Thành Đạt do tỉnh Thái Bình ban hành
4. (10/12/2018) Công văn 229/BXD-HĐXD năm 2018 về thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình 135) do Bộ Xây dựng ban hành
5. (06/12/2018) Công văn 3058/BXD-KTXD năm 2018 vướng mắc về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
6. (29/11/2018) Công văn 3023/BXD-KTXD năm 2018 đề nghị hướng dẫn về áp dụng định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (29/11/2018) Công văn 3024/BXD-KTXD năm 2018 vướng mắc về điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (02/10/2013) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2013 quy định về thiết kế quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Giao thông - Vận tải
1. (28/12/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (26/12/2018) Quyết định 1834/QĐ-TTg năm 2018 về mở cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giáo dục
1. (26/12/2018) Thông tư 42/2018/TT-BYT quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (25/12/2018) Kế hoạch 826/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh An Giang
3. (24/12/2018) Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (24/12/2018) Kế hoạch 820/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” do tỉnh An Giang ban hành
5. (04/09/2018) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Hải Dương ban hành
6. (10/08/2018) Quyết định 2878/QĐ-UBND năm 2018 quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương
7. (07/08/2018) Quyết định 2780/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 do tỉnh Hải Dương ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (27/12/2018) Quyết định 4889/QĐ-BCT năm 2018 công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (26/12/2018) Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
3. (18/12/2018) Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2018 về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
4. (14/12/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND
5. (16/11/2018) Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT quy định về phân định ranh giới rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (16/10/2018) Kế hoạch 7970/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
7. (02/08/2018) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên 03 năm (2018-2020)
Thể thao - Y tế
1. (26/12/2018) Thông tư 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (25/12/2018) Công văn 10086/BNN-QLCL năm 2018 thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
3. (24/12/2018) Quyết định 71/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Long An
4. (21/12/2018) Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2018 về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2019
5. (18/12/2018) Quyết định 7482/QĐ-BYT năm 2018 về Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (04/12/2018) Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2018 triển khai Luật Thể dục thể thao sửa đổi do thành phố Hải Phòng ban hành
7. (14/11/2018) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2018 về triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi tại thành phố Hải Phòng năm 2018-2019
8. (08/11/2018) Kế hoạch 425/KH-UBND năm 2018 về triển khai quản lý, dự phòng và điều trị các bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2018-2020
Văn hóa - Xã hội
1. (28/12/2018) Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (26/12/2018) Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (25/12/2018) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
4. (21/12/2018) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2018 về triển khai Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
5. (18/12/2018) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
6. (14/12/2018) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
7. (11/12/2018) Kế hoạch 3671/KH-UBND năm 2018 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về thực hiện pháp luật phòng, chống mua bán người do tỉnh Hà Nam ban hành
8. (10/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2014/QĐ-UBND; 17/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
9. (08/12/2018) Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2018 bãi bỏ Nghị quyết 56/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025
10. (05/12/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội
11. (30/11/2018) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh Hải Dương
12. (24/10/2018) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện giao thông do thành phố Hải Phòng ban hành
13. (18/10/2018) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW và Quyết định 773/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Thái Bình ban hành
Lĩnh vực khác
1. (26/12/2018) Công văn 10103/BNN-KHCN năm 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (24/12/2018) Thông báo 9974/TB-BNN-TCTL năm 2018 về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,334

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn