Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 02/01/2019 08:06 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 29/12/2018 - 01/01/2019

02/01/2019 08:06 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 29/12/2018 - 01/01/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (24/12/2018) Quyết định 54/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. (07/12/2018) Quyết định 2856/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (23/11/2018) Quyết định 2759/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
Đầu tư
1. (07/12/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND quy định về tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
2. (14/11/2018) Quyết định 4700/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
3. (16/10/2018) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
4. (08/12/2017) Nghị quyết 16/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 25/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2017
5. (08/12/2017) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2017 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 24/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020
Thương mại
1. (18/12/2018) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
2. (17/12/2018) Thông tư 59/2018/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (14/12/2018) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành
4. (13/12/2018) Công văn 3080/XTTM-QLXT năm 2018 thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân do Cục Xúc tiến thương mại ban hành
5. (12/12/2018) Công văn 4011/GSQL-GQ1 năm 2018 về hoạt động buôn bán thương mại mẫu vật loài Giáng hương tây phi từ Nigeria do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
6. (05/12/2018) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
7. (27/11/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Nông sản phường Cộng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
8. (19/11/2018) Kế hoạch 434/KH-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do tỉnh Bắc Ninh ban hành
9. (18/11/2018) Quyết định 2588/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm 2018 và Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (14/11/2018) Quyết định 4673/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 4204/2015/QĐ-UBND và Quyết định 102/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 4204/2015/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
11. (07/11/2018) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2018 triển khai Luật Cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Xuất nhập khẩu
1. (26/12/2018) Công văn 23624/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (26/12/2018) Công văn 23625/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (26/12/2018) Công văn 23626/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (25/12/2018) Công văn 7599/TCHQ-PC năm 2018 về xử lý mất niêm phong của hãng vận chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (25/12/2018) Công văn 7600/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (25/12/2018) Công văn 7601/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (20/12/2018) Công văn 4095/GSQL-GQ4 năm 2018 tại ô số 7 C/O không thể hiện mã số HS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
8. (19/12/2018) Công văn 4069/GSQL-GQ3 năm 2018 về cấp Giấy tạm nhập khẩu của Đại sứ quán Lào do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
9. (19/12/2018) Công văn 4087/GSQL-GQ3 năm 2018 về hướng dẫn khai báo hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
10. (19/12/2018) Công văn 4088/GSQL-GQ3 năm 2018 về thủ tục tạm xuất hàng để sửa chữa và tái nhập hàng thay thế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
11. (19/12/2018) Công văn 4089/GSQL-GQ4 năm 2018 về đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
12. (19/12/2018) Công văn 4090/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
13. (19/12/2018) Công văn 23162/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (19/12/2018) Công văn 23163/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
15. (17/12/2018) Công văn 4054/GSQL-GQ4 năm 2018 về xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
16. (14/12/2018) Công văn 4048/GSQL-GQ2 năm 2018 về mã loại hình nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
17. (14/12/2018) Công văn 4049/GSQL-GQ3 năm 2018 về chuyển khẩu hàng hóa bằng đường bộ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
18. (14/12/2018) Công văn 4050/GSQL-GQ1 năm 2018 về thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
19. (10/12/2018) Công văn 3999/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
20. (10/12/2018) Công văn 4000/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu tôn màu theo Quyết định 1931/QĐ-BCT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
21. (10/12/2018) Công văn 4001/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc khi thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (28/12/2018) Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (12/12/2018) Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (05/12/2018) Công văn 4891/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (14/11/2018) Thông tư 103/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (21/12/2018) Công văn 5363/LĐTBXH-VP năm 2018 về công tác quản lý, sử dụng con dấu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (20/11/2018) Công văn 2944/BCA-V03 năm 2018 về cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Bộ Công an ban hành
3. (31/10/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung danh mục nghề khuyến khích đào tạo theo Quyết định 344/2016/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành
4. (19/09/2018) Kế hoạch 322/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW và 107/NQ-CP do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Công nghệ thông tin
1. (14/12/2018) Quyết định 2932/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (26/11/2018) Quyết định 4859/QĐ-UBND năm 2018 về Mã định danh cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử
3. (15/11/2018) Quyết định 3495/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên
4. (12/11/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
5. (05/11/2018) Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2019
6. (28/09/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
7. (10/09/2018) Quyết định 3762/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
8. (11/03/2016) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
Bất động sản
1. (07/12/2018) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2018 về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019
2. (13/11/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường chỉ đạo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Dịch vụ pháp lý
1. (26/04/2016) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Công chứng, Bồi thường nhà nước, Trợ giúp pháp lý, hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
Bộ máy hành chính
1. (26/12/2018) Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, thủy lợi, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
2. (26/12/2018) Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (25/12/2018) Thông báo 474/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (20/12/2018) Quyết định 2421/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
5. (20/12/2018) Quyết định 2420/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
6. (20/12/2018) Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp do tỉnh Hà Nam ban hành
7. (18/12/2018) Kế hoạch 3747/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2019
8. (13/12/2018) Nghị quyết 613/2018/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
9. (07/12/2018) Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2018 về giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Phú Yên
10. (07/12/2018) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bến Tre năm 2019
11. (07/12/2018) Quyết định 3764/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin địa lý do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (29/11/2018) Kế hoạch 4612/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” do tỉnh Bắc Ninh ban hành
13. (16/11/2018) Quyết định 4745/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng và thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
14. (13/11/2018) Quy định 09-QĐi/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
15. (05/11/2018) Quyết định 4542/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế; hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh
16. (01/11/2018) Quyết định 3354/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Chất dẻo do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
17. (31/10/2018) Quyết định 4468/QĐ-UBND năm 2018 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
18. (31/10/2018) Quyết định 4424/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Quảng Ninh
19. (09/10/2018) Thông báo 38/2018/TB-LPQT về hiệu lực Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng V về dịch vụ tài chính trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services) do Bộ Ngoại giao ban hành
20. (09/10/2018) Thông báo 39/2018/TB-LPQT về hiệu lực Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ chín trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services) do Bộ Ngoại giao ban hành
21. (09/10/2018) Thông báo 40/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công ước quốc tế về Thống nhất quy tắc đối với vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air) do Bộ Ngoại giao ban hành
22. (08/10/2018) Thông báo 47/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi về Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại trị giá 1.204.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (RETAQ) để đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản” giữa Việt Nam và Nhật Bản
23. (03/10/2018) Quyết định 2889/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cảng thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
24. (03/10/2018) Quyết định 2891/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
25. (31/07/2018) Thông báo 48/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về các nguyên tắc hoạt động của Trung tâm đào tạo Việt Nam - Xinh-ga-po giữa Việt Nam và Xinh-ga-po
26. (31/05/2018) Thông báo 45/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi cung cấp khoản viện trợ 1. 882.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án “Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh” giữa Việt Nam - Nhật Bản
27. (14/12/2017) Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
28. (14/10/2016) Thông báo 42/2018/TB-LPQT về hiệu lực Bản ghi nhớ cho Dự án "Tăng cường hệ thống dự báo và cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn 2" giữa Việt Nam và I-ta-li-a
29. (06/09/2016) Quyết định 3656/QĐ-BNN-KTHT năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
30. (01/09/2016) Quyết định 1533/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
31. (20/02/2006) Thông báo 44/2018/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương giữa Việt Nam - Tây Ban Nha
Trách nhiệm hình sự
1. (21/12/2018) Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
Tài chính nhà nước
1. (18/12/2018) Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND về hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
2. (18/12/2018) Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017-2020 kèm theo Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
3. (07/12/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên
4. (06/12/2018) Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
5. (06/12/2018) Công văn 3059/BXD-KTXD năm 2018 về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
6. (28/11/2018) Thông tư 116/2018/TT-BTC quy định về chế độ báo cáo giá thị trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (08/11/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò vận chuyển khách qua lòng hồ Yên Lập, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
8. (28/10/2015) Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Xây dựng - Đô thị
1. (26/12/2018) Công văn 12537/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí về Dự án Khu đô thị Khai Sơn City (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (25/12/2018) Quyết định 5382/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, xe điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2. (19/12/2018) Quyết định 2729/QĐ-BGTVT năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các cảng hàng không đang khai thác giai đoạn 2018-2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (05/12/2018) Quyết định 2612/QĐ-BGTVT năm 2018 đính chính Thông tư 49/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2012/TT-BGTVT quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (07/12/2018) Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2021
2. (25/09/2018) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (25/12/2018) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2018 thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
2. (20/12/2018) Quyết định 65/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thể thao - Y tế
1. (24/12/2018) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2018 về công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2019
2. (27/11/2018) Quyết định 4372/QĐ-BVHTTDL năm 2018 về đính chính Thông tư 28/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (10/09/2018) Kế hoạch 6831/KH-UBND năm 2018 về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2025 để thực hiện Quyết định 2348/QĐ-TTg
Văn hóa - Xã hội
1. (28/12/2018) Công văn 5897/BVHTTDL-TCDL năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức đưa khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành
2. (28/12/2018) Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2018 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/12/2018) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2018 triển khai công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (20/12/2018) Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020
5. (07/12/2018) Nghị quyết 135/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
6. (23/11/2018) Quyết định 4838/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020
7. (14/11/2018) Quyết định 674/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Lĩnh vực khác
1. (25/12/2018) Quyết định 2399/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (10/12/2018) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (16/10/2018) Kế hoạch 2982/KH-UBND năm 2018 về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2020

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,417

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn