Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 29/12/2018 07:39 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 26/12 - 28/12/2018

29/12/2018 07:39 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 26/12 - 28/12/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/12/2018) Thông báo 476/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/12/2018) Công văn 84485/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (25/12/2018) Công văn 84196/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thiết kế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (21/12/2018) Công văn 7521/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (19/12/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (07/12/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND "quy định về cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020"
7. (05/12/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội
8. (05/12/2018) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
9. (02/10/2018) Quyết định 606/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2025
10. (01/08/2018) Kế hoạch 5687/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
11. (17/05/2018) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2018 về đẩy mạnh hợp tác giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Đầu tư
1. (25/12/2018) Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (17/12/2018) Quyết định 2846/QĐ-UBND năm 2018 về giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành
3. (17/12/2018) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư và du lịch năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
4. (07/12/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (07/12/2018) Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
6. (07/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (07/12/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư trung hạn các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
8. (06/12/2018) Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
9. (18/10/2018) Quyết định 4138/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh
10. (20/09/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
11. (16/12/2016) Quyết định 685a/QĐ-UBND năm 2016 về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Thương mại
1. (24/12/2018) Quyết định 1823/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/12/2018) Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2018 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (19/12/2018) Quyết định 2602/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (17/12/2018) Quyết định 2845/QĐ-UBND năm 2018 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành
5. (12/12/2018) Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành
6. (10/12/2018) Quyết định 2872/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (07/12/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019
8. (07/12/2018) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành
9. (07/12/2018) Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (07/12/2018) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ Công thương ban hành
11. (19/10/2017) Thông báo 33/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định và Nghị định thư của Hiệp định về Tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Lát-vi-a
12. (05/01/2015) Quyết định 01/QĐ-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (25/12/2018) Công văn 7585/TCHQ-TXNK năm 2018 về cấn trừ lệ phí hải quan hàng xuất nhập khẩu trị giá thấp trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (25/12/2018) Công văn 7586/TCHQ-TXNK năm 2018 về cấn trừ lệ phí hải quan hàng xuất nhập khẩu trị giá thấp trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (25/12/2018) Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2018 về trị giá hải quan đối với mặt hàng quặng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (25/12/2018) Công văn 7595/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (24/12/2018) Công văn 7557/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế xuất khẩu vàng trang sức do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (21/12/2018) Công văn 7523/TCHQ-CNTT năm 2018 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (20/12/2018) Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng TAA-000 HOLDER, COLUMN do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (20/12/2018) Công văn 7507/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Kính màn hình điện thoại do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (20/12/2018) Công văn 7511/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu KV do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (20/12/2018) Công văn 7512/TCHQ-GSQL năm 2018 về quy trình giám sát đặc thù đối với phương tiện vận tải bị mắc cạn do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (20/12/2018) Công văn 7491/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (20/12/2018) Công văn 7513/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc quy định đưa hàng về bảo quản do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (19/12/2018) Công văn 7481/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý số tiền chậm nộp nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (18/12/2018) Công văn 7426/TCHQ-GSQL năm 2018 về thể hiện số hóa đơn tạm tính trên C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (18/12/2018) Công văn 7447/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mượn của đối tác nước ngoài để phục vụ sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (18/12/2018) Công văn 7448/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (18/12/2018) Công văn 7446/TCHQ-TXNK năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ở Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (13/12/2018) Công văn 5087/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
19. (13/12/2018) Công văn 29/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
20. (31/05/2018) Thông báo 28/2018/TB-LPQT về hiệu lực Nghị định thư số 9 về Hàng hóa nguy hiểm thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo Điều kiện Thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (Protocol 9 on Dangerous Goods under the ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit) do Bộ Ngoại giao ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (25/12/2018) Thông tư 38/2018/TT-NHNN quy định về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (24/12/2018) Thông tư 35/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (25/05/2018) Kế hoạch 1751/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/12/2018) Công văn 84097/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (20/12/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3. (19/12/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (19/12/2018) Công văn 7465/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (19/12/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
6. (14/12/2018) Công văn 5111/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (14/12/2018) Công văn 5114/TCT-CS năm 2018 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (14/12/2018) Công văn 5117/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
9. (14/12/2018) Công văn 5128/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị phun sương dùng trong nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
10. (14/12/2018) Công văn 5133/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê bản quyền phần mềm do Tổng cục Thuế ban hành
11. (14/12/2018) Quyết định 71/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (13/12/2018) Công văn 5058/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
13. (13/12/2018) Công văn 5059/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
14. (13/12/2018) Công văn 5060/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
15. (13/12/2018) Công văn 5069/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
16. (13/12/2018) Công văn 5070/TCT-CS năm 2018 về xuất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
17. (13/12/2018) Công văn 5086/TCT-CS năm 2018 về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
18. (13/12/2018) Công văn 5088/TCT-DNNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
19. (13/12/2018) Công văn 5057/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
20. (07/12/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21. (07/12/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
22. (07/12/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND quy định về mức thu phí và lộ trình thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
23. (17/10/2018) Quyết định 1804/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Bảo hiểm
1. (25/12/2018) Quyết định 51/2018/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/12/2018) Công văn 2717/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2019 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (25/12/2018) Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (07/12/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3. (07/12/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương
4. (03/12/2018) Kế hoạch 3571/KH-UBND năm 2018 thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
5. (05/11/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Công nghệ thông tin
1. (24/12/2018) Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
2. (20/12/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về Quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
3. (17/12/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
4. (11/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
5. (10/12/2018) Công văn 22472/QLD-TTra năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (07/12/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của các đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (18/10/2018) Quyết định 2182/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Bất động sản
1. (25/12/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2. (18/12/2018) Quyết định 56/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi cụ thể và việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (04/12/2018) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
4. (30/10/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 9 của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 53/2014/QĐ-UBND
5. (21/12/2017) Quyết định 54/2017/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (27/01/2015) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 755/QĐ-TTg
Sở hữu trí tuệ
1. (28/11/2018) Quyết định 4751/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
Bộ máy hành chính
1. (25/12/2018) Công văn 5420/LĐTBXH-VP năm 2018 công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (24/12/2018) Công văn 12491/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 29 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/12/2018) Nghị quyết 155/NQ-CP năm 2018 về phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Chính phủ ban hành
4. (24/12/2018) Công văn 12492/VPCP-TH năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/12/2018) Thông báo 470/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (22/12/2018) Công văn 12448/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (21/12/2018) Công văn 12421/VPCP-KSTT năm 2018 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg và nhiệm vụ được giao tại Quyết định 53/QĐ-BCĐCCHC do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (21/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
9. (20/12/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về quy định thẩm quyền tổ chức việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
10. (20/12/2018) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2018 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
11. (20/12/2018) Quyết định 2964/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (20/12/2018) Quyết định 54/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị, Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực Giao thông vận tải
13. (20/12/2018) Quyết định 2732/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
14. (19/12/2018) Quyết định 1780/QĐ-TTg năm 2018 về Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (19/12/2018) Kế hoạch 8419/KH-UBND năm 2018 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
16. (17/12/2018) Kế hoạch 10041/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
17. (17/12/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18. (14/12/2018) Kế hoạch 480/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP, Kế hoạch 57-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Bắc Ninh ban hành
19. (14/12/2018) Kế hoạch 3700/KH-UBND năm 2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Hà Nam ban hành
20. (13/12/2018) Thông tư 169/2018/TT-BQP ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý
21. (12/12/2018) Quyết định 2892/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
22. (12/12/2018) Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
23. (12/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau
24. (12/12/2018) Quyết định 7377/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
25. (12/12/2018) Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế
26. (11/12/2018) Kế hoạch 3670/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Hà Nam ban hành
27. (10/12/2018) Quyết định 2874/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
28. (07/12/2018) Quyết định 2847/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
29. (07/12/2018) Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX
30. (07/12/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
31. (07/12/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
32. (06/12/2018) Nghị quyết 101/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
33. (06/12/2018) Nghị quyết 103/NQ-HĐND năm 2018 về giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ 6 và thứ 7) thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
34. (06/12/2018) Nghị quyết 99/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
35. (06/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre bầu
36. (05/12/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
37. (04/12/2018) Lệnh công bố Luật Công an nhân dân 2018
38. (03/12/2018) Quyết định 4240/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
39. (03/12/2018) Lệnh công bố Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
40. (30/11/2018) Kế hoạch 1950/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019
41. (29/11/2018) Quyết định 2191/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
42. (29/11/2018) Lệnh công bố Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
43. (28/11/2018) Quyết định 4744/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm và lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
44. (26/11/2018) Quyết định 4709/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
45. (26/11/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
46. (23/11/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện tại thành phố Hải Phòng
47. (23/11/2018) Quyết định 4685/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
48. (23/11/2018) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
49. (22/11/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
50. (20/11/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên; các Hội có tính chất đặc thù được Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế; người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước tỉnh Yên Bái
51. (19/11/2018) Quyết định 3520/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
52. (19/11/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
53. (19/11/2018) Quyết định 4587/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
54. (12/11/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
55. (09/11/2018) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
56. (09/11/2018) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
57. (09/11/2018) Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh
58. (05/11/2018) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
59. (01/11/2018) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do tỉnh Quảng Ninh ban hành
60. (31/10/2018) Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn
61. (24/10/2018) Quyết định 2272/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
62. (19/10/2018) Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục các thủ tục hành chính bổ sung; được sửa đổi; thay thế và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy, Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
63. (18/10/2018) Quyết định 2243a/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
64. (09/10/2018) Thông báo 34/2018/TB-LPQT về hiệu lực Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau chuyên ngành của ASEAN về hệ thống giám định và chứng nhận an toàn thực phẩm đối với thực phẩm đã qua chế biến (ASEAN Sectoral mutual recognition arrangement for Inspection and Certification systems on food hygiene for prepared foodstuff products) do Bộ Ngoại giao ban hành
65. (09/10/2018) Thông báo 35/2018/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (Agreement on Trade Promotion and Facilitation for Cambodia - Lao PDR - Viet Nam Development Triangle Area) do Bộ Ngoại giao ban hành
66. (09/10/2018) Thông báo 36/2018/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN + 3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement) do Bộ Ngoại giao ban hành
67. (09/10/2018) Thông báo 37/2018/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN (ASEAN Petroleum Security Agreement) do Bộ Ngoại giao ban hành
68. (10/09/2018) Quyết định 2645/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Công Thương; Giao thông vận tải; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tư pháp; Dân tộc; Khoa học và công nghệ; Ngoại giao; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Thái Nguyên
69. (18/07/2018) Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
70. (31/05/2018) Thông báo 31/2018/TB-LPQT về hiệu lực Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic (ASEAN Mutual recognition arrangement for bioequivalence study reports of generic medicinal products) do Bộ Ngoại giao ban hành
71. (31/05/2018) Thông báo 30/2018/TB-LPQT về hiệu lực Nghị định thư thực hiện gói cam kết vòng 7 về dịch vụ tài chính ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services) do Bộ Ngoại giao ban hành
72. (23/04/2018) Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
73. (18/12/2017) Quyết định 77/2017/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
74. (03/09/2016) Thông báo 41/2018/TB-LPQT về hiệu lực Thỏa thuận khung về hợp tác khai thác và sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình giữa Việt Nam - Ấn Độ
75. (23/06/2016) Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đắk Nông
76. (24/09/2015) Quyết định 6946/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng
77. (29/07/2015) Quyết định 1696/QĐ-UBND năm 2015 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
78. (25/09/2012) Thông báo 27/2018/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Bô-li-vi-a
Vi phạm hành chính
1. (03/12/2018) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (03/12/2018) Lệnh công bố Luật Đặc xá 2018
Tài chính nhà nước
1. (21/12/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND
2. (19/12/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và định mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (19/12/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (18/12/2018) Quyết định 63/2018/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020)
5. (17/12/2018) Quyết định 72/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (16/12/2018) Thông tư 170/2018/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định về chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
7. (14/12/2018) Kế hoạch 479/KH-UBND năm 2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
8. (14/12/2018) Quyết định 2844/QĐ-UBND năm 2018 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành
9. (07/12/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10. (07/12/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (07/12/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa tỉnh Khánh Hòa
12. (07/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về định mức phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13. (07/12/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi cho Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
14. (07/12/2018) Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng các xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
15. (07/12/2018) Quyết định 56/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Bình Định ban hành
16. (07/12/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định
17. (07/12/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (07/12/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (07/12/2018) Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến Tre
20. (07/12/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (07/12/2018) Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 8d/2010/NQCĐ-HĐND quy định về chế độ trợ cấp cho sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo diện dự thi và trúng tuyển do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
22. (07/12/2018) Quyết định 57/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
23. (07/12/2018) Nghị quyết 68/2018/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động cho đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2019 do tỉnh Bình Thuận ban hành
24. (06/12/2018) Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
25. (05/12/2018) Thông tư 119/2018/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
26. (05/12/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
27. (05/12/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
28. (04/12/2018) Lệnh công bố Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
Xây dựng - Đô thị
1. (04/12/2018) Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 2018
2. (28/12/2015) Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Giao thông - Vận tải
1. (26/12/2018) Công văn 12539/VPCP-CN năm 2018 về chỉ đạo kiểm tra bảo đảm an toàn hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/12/2018) Thông tư 56/2018/TT-BGTVT về Thông tư sửa đổi Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (23/06/2015) Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Giáo dục
1. (26/12/2018) Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (21/12/2018) Kế hoạch 3794/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1438/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành
3. (20/12/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tiêu chuẩn trường trung học cơ sở chất lượng cao kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
4. (06/12/2018) Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2018-2025
5. (03/12/2018) Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018
6. (13/11/2018) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
7. (30/10/2018) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2018 triển khai Quyết định 522/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” do tỉnh Quảng Ninh ban hành
8. (20/08/2018) Kế hoạch 122/KH-UBND về thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và năm 2019
9. (07/06/2018) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2018 về phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2021
10. (09/12/2015) Nghị quyết 150/2015/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Tài nguyên - Môi trường
1. (19/12/2018) Quyết định 73/2018/QĐ-UBND về Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (31/10/2018) Thông tư 16/2018/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3. (19/09/2018) Kế hoạch 325/KH-UBND năm 2018 triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2022
Thể thao - Y tế
1. (21/12/2018) Công văn 7737/BYT-VPB1 năm 2018 về đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 do Bộ Y tế ban hành
2. (19/12/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
3. (18/12/2018) Công văn 23070/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (17/12/2018) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2018 hành động về dinh dưỡng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
5. (14/12/2018) Quyết định 7435/QĐ-BYT năm 2018 về danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (14/12/2018) Thông tư 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (13/12/2018) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án phát triển bóng đá nam tỉnh Bắc Ninh
8. (22/11/2018) Thông tư 36/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9. (22/11/2018) Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10. (09/07/2018) Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2018 hành động thực hiện chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020
11. (04/06/2018) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, 139/NQ-CP và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
12. (07/05/2018) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (16/04/2018) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020
Quyền dân sự
1. (25/12/2018) Công văn 12527/VPCP-KSTT năm 2018 về xử lý thông tin báo chí phản ánh hành vi gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/12/2018) Quyết định 2238/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 02 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch nước ban hành
3. (03/12/2018) Quyết định 2239/QĐ-CTN năm 2018 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Tuan, Ming-Hsin do Chủ tịch nước ban hành
4. (03/12/2018) Quyết định 2240/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Hứa Sóc Nghĩa do Chủ tịch nước ban hành
5. (03/12/2018) Quyết định 2241/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Keovongsa Khounmy do Chủ tịch nước ban hành
6. (30/11/2018) Quyết định 2225/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Vũ Đăng Ngân do Chủ tịch nước ban hành
7. (30/11/2018) Quyết định 2226/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
8. (23/11/2018) Quyết định 2157/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 119 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch nước ban hành
9. (28/05/2018) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Văn hóa - Xã hội
1. (25/12/2018) Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
2. (21/12/2018) Kế hoạch 3793/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành
3. (18/12/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (14/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng”
5. (14/12/2018) Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (07/12/2018) Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh và đặt tên đường phố tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt IX năm 2018
7. (06/12/2018) Nghị quyết 151/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (21/11/2018) Quyết định 4807/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí Vườn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020
9. (23/10/2018) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2018 thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn do tỉnh Tuyên Quang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
10. (12/09/2018) Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (04/06/2018) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; 137/NQ-CP và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
12. (15/08/2016) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020
13. (13/11/2015) Quyết định 2745/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020
14. (06/11/2015) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020”
15. (25/09/2015) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Lĩnh vực khác
1. (04/12/2018) Quyết định 4241/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định"
2. (03/12/2018) Lệnh công bố Luật Trồng trọt 2018
3. (03/12/2018) Lệnh công bố Luật Chăn nuôi 2018
4. (30/08/2018) Quyết định 3475/QĐ-BNN-TCTS năm 2018 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,392

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn