Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 25/12/2018 17:28 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 22/12 - 25/12/2018

25/12/2018 17:28 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 22/12 - 25/12/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/12/2018) Công văn 1845/TTg-ĐMDN năm 2018 về tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/12/2018) Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (10/12/2018) Công văn 4969/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (03/12/2018) Công văn 7927/TXNK-DTQLT năm 2018 về hạch toán doanh nghiệp nộp nhầm thuế xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Đầu tư
1. (19/12/2018) Công văn 12314/VPCP-V.I năm 2018 về thu hồi đất, thực hiện dự án Khu công nghiệp Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/12/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3. (18/12/2018) Thông tư 31/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (17/12/2018) Quyết định 2710/QĐ-BGTVT năm 2018 bãi bỏ Quyết định 4255/QĐ-BGTVT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý
5. (13/12/2018) Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 54/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
6. (05/12/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND bãi bỏ quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tại Nghị quyết triển khai Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị quyết hướng dẫn Luật Đầu tư công
7. (05/12/2018) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2018 về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội
8. (30/11/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thương mại
1. (21/12/2018) Quyết định 1802/QĐ-TTg năm 2018 sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/12/2018) Công văn 10411/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
3. (21/12/2018) Nghị định 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
4. (19/12/2018) Thông báo 467/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (13/12/2018) Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
6. (11/12/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 44/2011/QĐ-UBND
7. (11/12/2018) Kế hoạch 132/KH-UBND thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
8. (06/12/2018) Công văn 3954/GSQL-GQ2 năm 2018 vướng mắc thực hiện Nghị định 107/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
9. (04/12/2018) Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa tỉnh Bình Phước
10. (04/12/2018) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội
11. (30/11/2018) Công văn 7890/TXNK-CST năm 2018 về phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
12. (14/11/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2, Điều 1 của Quyết định 29/2011/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
13. (12/09/2018) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025”
Xuất nhập khẩu
1. (19/12/2018) Thông tư 51/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định về quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (18/12/2018) Công văn 7414/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (18/12/2018) Công văn 7415/TCHQ-GSQL năm 2018 khác biệt về các trang tiếp theo của C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (17/12/2018) Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (17/12/2018) Công văn 7408/TCHQ-TXNK năm 2018 thực hiện Quyết định 48/2018/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (17/12/2018) Công văn 22968/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (17/12/2018) Công văn 22969/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (14/12/2018) Công văn 7364/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (13/12/2018) Công văn 5018/TCT-KK năm 2018 về tài khoản thanh toán tiền hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
10. (13/12/2018) Công văn 7331/TCHQ-GSQL năm 2018 về tái xuất và hủy tờ khai lô hàng chân gà đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (11/12/2018) Công văn 8345/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
12. (11/12/2018) Công văn 7309/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Tấm nhôm trang trí do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (07/12/2018) Công văn 7230/TCHQ-TXNK năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (07/12/2018) Công văn 8212/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
15. (06/12/2018) Công văn 9957/BCT-XNK năm 2018 về xác định thời điểm xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
16. (06/12/2018) Công văn 3940/GSQL-GQ3 năm 2018 vướng mắc thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
17. (06/12/2018) Công văn 3941/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
18. (06/12/2018) Công văn 3944/GSQL-GQ1 năm 2018 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa mặt hàng nước rửa bát, nước giặt từ Đức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
19. (06/12/2018) Công văn 3950/GSQL-GQ3 năm 2018 về thủ tục tạm nhập tái xuất vỏ tank/bồn chứa khí theo phương thức tạm nhập tái xuất quay vòng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
20. (06/12/2018) Công văn 3935/GSQL-GQ4 năm 2018 về sử dụng C/O đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng nguyên vật liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
21. (06/12/2018) Công văn 22429/QLD-KD năm 2018 về nhập khẩu lô vắc xin, sinh phẩm có giấy đăng ký lưu hành được xuất tại cảng đi của nước xuất khẩu trước ngày 01/05/2019 do Cục Quản lý Dược ban hành
22. (05/12/2018) Công văn 3924/GSQL-GQ1 năm 2018 về hủy tờ khai nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
23. (05/12/2018) Công văn 3926/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra thực tế hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (05/12/2018) Công văn 3927/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra thực tế hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (05/12/2018) Công văn 3928/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (05/12/2018) Công văn 3932/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
27. (04/12/2018) Công văn 3918/GSQL-TH năm 2018 trả lời vướng mắc về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28. (04/12/2018) Công văn 7928/TXNK-CST năm 2018 về miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
29. (03/12/2018) Công văn 3908/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
30. (03/12/2018) Công văn 3911/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
31. (03/12/2018) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do tỉnh Bắc Ninh ban hành
32. (30/11/2018) Công văn 7811/TXNK-CST năm 2018 về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
33. (30/11/2018) Công văn 7812/TXNK-DTQLT năm 2018 về việc tính tiền chậm nộp thuế xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
34. (30/11/2018) Công văn 7813/TXNK-CST năm 2018 về hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
35. (29/11/2018) Công văn 3880/GSQL-GQ2 năm 2018 vướng mắc xây dựng định mức sản xuất hàng gia công, sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
36. (29/11/2018) Quyết định 88/QĐ-TXNK năm 2018 về Quy chế xử lý hồ sơ trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Cục Thuế xuất nhập khẩu
37. (28/11/2018) Công văn 7682/TXNK-TGHQ năm 2018 về khoản điều chỉnh cộng trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
38. (28/11/2018) Công văn 7742/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
39. (23/11/2018) Công văn 7573/TXNK-TGHQ năm 2018 về chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (21/12/2018) Thông tư 33/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (18/12/2018) Thông tư 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/12/2018) Công văn 7407/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (13/12/2018) Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí do tỉnh Vĩnh Long ban hành
3. (13/12/2018) Công văn 5039/TCT-QLN năm 2018 về cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành
4. (13/12/2018) Công văn 5052/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (13/12/2018) Công văn 5053/TCT-CS năm 2018 về sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
6. (13/12/2018) Công văn 5054/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
7. (13/12/2018) Công văn 5024/TCT-CS năm 2018 về ghi địa chỉ trên hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
8. (13/12/2018) Công văn 5025/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
9. (13/12/2018) Công văn 5026/TCT-CS năm 2018 về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với sản phẩm hạt nhựa PP do Tổng cục Thuế ban hành
10. (13/12/2018) Công văn 5027/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
11. (13/12/2018) Công văn 5028/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
12. (13/12/2018) Công văn 5029/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với tiền điện chiếu sáng công cộng do nhân dân tự xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành
13. (13/12/2018) Công văn 5031/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
14. (13/12/2018) Công văn 5036/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
15. (11/12/2018) Công văn 4991/TCT-CS năm 2018 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
16. (10/12/2018) Công văn 4958/TCT-DNNCN năm 2018 về xác định mức doanh thu tính lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
17. (07/12/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18. (07/12/2018) Công văn 4929/TCT-KK năm 2018 về quản lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
19. (06/12/2018) Nghị quyết 100/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND do tỉnh Gia Lai ban hành
20. (05/12/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về thu phí, lệ phí tại Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố
21. (05/12/2018) Công văn 4895/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
22. (04/12/2018) Công văn 4862/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
23. (04/12/2018) Công văn 4823/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
24. (04/12/2018) Công văn 4829/TCT-CS năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với vé cầu đường do Tổng cục Thuế ban hành
25. (04/12/2018) Công văn 4831/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
26. (04/12/2018) Công văn 4837/TCT-CS năm 2018 về xuất hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng dự án do Tổng cục Thuế ban hành
27. (04/12/2018) Công văn 4851/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
28. (04/12/2018) Công văn 4860/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
29. (04/12/2018) Công văn 4861/TCT-CS năm 2018 về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
30. (03/12/2018) Công văn 4809/TCT-DNNVV&HKD,CN năm 2018 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
31. (03/12/2018) Công văn 4807/TCT-DNNVV&HKD,CN năm 2018 vướng mắc thuế thu nhập cá nhân từ 02 nơi trở lên do Tổng cục Thuế ban hành
32. (03/12/2018) Công văn 4801/TCT-DNL năm 2018 về thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
33. (03/12/2018) Công văn 4808/TCT-DNNVV&HKD,CN năm 2018 về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
34. (30/11/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35. (28/11/2018) Thông tư 118/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (20/12/2018) Công văn 7719/BYT-KH-TC năm 2018 công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành
2. (06/12/2018) Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng do tỉnh Gia Lai ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (06/08/2018) Chỉ thị 12/CT-CT năm 2018 về lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về ngân sách và tài sản nhà nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (19/12/2018) Văn bản hợp nhất 5325/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (18/12/2018) Quyết định 1817/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (12/12/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (11/12/2018) Văn bản hợp nhất 5213/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (19/11/2018) Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Công nghệ thông tin
1. (17/12/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
2. (14/12/2018) Thông tư 17/2018/TT-BTTTT về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (13/12/2018) Nghị quyết 156/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (03/12/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
5. (29/11/2018) Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn
6. (23/11/2018) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2018 triển khai nâng cấp phần mềm một cửa điện tử cấp huyện và nhân rộng phần mềm một cửa điện tử cấp xã do tỉnh Thái Nguyên ban hành
7. (28/09/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (27/09/2018) Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Bất động sản
1. (17/12/2018) Công văn 12221/VPCP-V.I năm 2018 xử lý phản ánh của báo chí về Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/12/2018) Công văn 12235/VPCP-NN năm 2018 Báo điện tử VnExpress phản ánh về Cách xác định giá đất nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (07/12/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ do tỉnh Cà Mau ban hành
5. (15/11/2018) Thông tư 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (31/10/2018) Thông tư 17/2018/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (05/09/2018) Chỉ thị 11/CT-CT năm 2018 về tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Dịch vụ pháp lý
1. (05/12/2018) Quyết định 3020/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
2. (27/11/2018) Quyết định 2256/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
Bộ máy hành chính
1. (19/12/2018) Thông báo 466/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến dự án trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/12/2018) Công văn 12259/VPCP-QHQT năm 2018 về kết quả Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp thường trực Việt Nam- Wallonie- Bruxelles do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/12/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La
4. (14/12/2018) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
5. (14/12/2018) Quyết định 2269/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
6. (14/12/2018) Quyết định 2270/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
7. (14/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý Nhà nước việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (13/12/2018) Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2018 về quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (13/12/2018) Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (13/12/2018) Nghị quyết 159/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11. (13/12/2018) Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
12. (12/12/2018) Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2018 về đính chính hiệu lực thi hành 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
13. (12/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
14. (10/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 61/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hòa
15. (07/12/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
16. (07/12/2018) Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX
17. (07/12/2018) Quyết định 2303/QĐ-BTC năm 2018 về Tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính
18. (07/12/2018) Quyết định 51/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
19. (06/12/2018) Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017
20. (06/12/2018) Nghị quyết 98/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21. (06/12/2018) Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
22. (06/12/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
23. (05/12/2018) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
24. (05/12/2018) Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Môi trường, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
25. (05/12/2018) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2018 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019
26. (05/12/2018) Quyết định 3021/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, tỉnh Vĩnh Phúc
27. (05/12/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
28. (03/12/2018) Quyết định 2279/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
29. (30/11/2018) Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
30. (29/11/2018) Quyết định 50/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
31. (28/11/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
32. (27/11/2018) Quyết định 4167/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
33. (21/11/2018) Quyết định 346/QĐ-HĐND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành
34. (20/11/2018) Luật Công an nhân dân 2018
35. (19/11/2018) Quyết định 3521/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên
36. (15/11/2018) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
37. (08/11/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
38. (05/11/2018) Thông tư 19/2018/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
39. (24/10/2018) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2018 về hành động triển khai công tác đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo
40. (19/10/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên
41. (17/10/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên
42. (08/10/2018) Quyết định 2916/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
43. (28/09/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
44. (13/09/2018) Quyết định 4002/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Lý Nhơn, xã Tam Thôn Hiệp - huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
45. (05/12/2017) Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Vi phạm hành chính
1. (13/12/2018) Quyết định 55/2018/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Trách nhiệm hình sự
1. (24/12/2018) Công văn 276/TANDTC-PC năm 2018 về thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01-01-2018 vi phạm nghĩa vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (13/12/2018) Nghị quyết 155/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. (13/12/2018) Nghị quyết 158/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (07/12/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về chủ trương thành lập quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (06/12/2018) Nghị quyết 93/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (06/12/2018) Nghị quyết 94/2018/NQ-HĐND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (06/12/2018) Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7. (05/12/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (04/12/2018) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017
9. (15/11/2018) Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (15/11/2018) Thông tư 23/2018/TT-BTNMT quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (20/09/2017) Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Xây dựng - Đô thị
1. (20/03/2018) Kế hoạch 28/KH-UBND về phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đến năm 2020
Giao thông - Vận tải
1. (14/12/2018) Thông tư 58/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (05/12/2018) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Giáo dục
1. (06/11/2018) Quyết định 3384/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2. (28/08/2018) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Tài nguyên - Môi trường
1. (19/12/2018) Công điện 9863/CĐ-BNN-TY năm 2018 về ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (14/12/2018) Quyết định 5764/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (12/10/2018) Kế hoạch 440/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn 3 năm (2018-2020)
Thể thao - Y tế
1. (14/12/2018) Quyết định 6788/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trong lĩnh vực y tế và dân số do thành phố Hà Nội ban hành
Quyền dân sự
1. (25/10/2018) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (20/12/2018) Công văn 12356/VPCP-NC năm 2018 xử lý thông tin báo chí phản ánh về hành vi hủy hoại tài sản của công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/12/2018) Công văn 12310/VPCP-KGVX năm 2018 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/12/2018) Quyết định 1775/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (19/12/2018) Quyết định 1774/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (18/12/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (18/12/2018) Quyết định 1771/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (18/12/2018) Quyết định 1772/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (07/12/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau
9. (04/12/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (04/09/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác đấu tranh hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Lĩnh vực khác
1. (19/12/2018) Chỉ thị 9864/CT-BNN-BVTV năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (14/12/2018) Chỉ thị 9747/CT-BNN-TY năm 2018 về tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông xuân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (06/12/2018) Nghị quyết 97/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 782

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn