Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 22/12/2018 07:29 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 19/12 - 21/12/2018

22/12/2018 07:29 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 19/12 - 21/12/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (17/12/2018) Công văn 82371/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với ngành nghề bổ sung do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (17/12/2018) Công văn 1802/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (12/12/2018) Thông tư 30/2018/TT-NHNN hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (07/12/2018) Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (29/11/2018) Công văn 3881/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê kho ngoài doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
6. (28/11/2018) Công văn 4736/TCT-DNNVV&HKD,CN năm 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân chuyển nhượng vốn năm 2008 do Tổng cục Thuế ban hành
7. (28/11/2018) Công văn 3866/GSQL-GQ3 năm 2018 về hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục quá cảnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
8. (28/11/2018) Công văn 3868/GSQL-GQ2 năm 2018 về tiêu hủy hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
9. (23/11/2018) Công văn 3802/GSQL-GQ2 năm 2018 về thuê kho của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
10. (03/10/2018) Công văn 7491/NHNN-TD năm 2018 phối hợp đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị 25/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
11. (06/08/2018) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2018 về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Đầu tư
1. (18/12/2018) Công văn 12280/VPCP-CN năm 2018 về nghiên cứu ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam về chia sẻ rủi ro trong PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/12/2018) Công văn 82355/CT-TTHT năm 2018 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (14/12/2018) Công văn 12160/VPCP-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (13/12/2018) Quyết định 1737/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (10/12/2018) Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (07/12/2018) Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch trung hạn 2016–2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (07/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (28/09/2018) Công văn 6900/BKHĐT-TH năm 2018 về nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại các bộ, ngành, địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (07/12/2018) Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành
2. (06/12/2018) Công văn 11881/VPCP-V.I năm 2018 về công tác chống buôn lậu tại các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/11/2018) Công văn 9476/BCT-DKT năm 2018 về kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Công Thương ban hành
4. (09/11/2018) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (06/11/2018) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
6. (29/10/2018) Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. (16/10/2018) Kế hoạch 2985a/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn do tỉnh Hà Nam ban hành
8. (05/10/2018) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2018 truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9. (05/10/2018) Công văn 8121/BTC-TTTN năm 2018 về đánh giá tình hình quản lý và phát triển chợ đầu mối do Bộ Công Thương ban hành
10. (12/09/2018) Quyết định 2660/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
11. (27/08/2018) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do tỉnh Lạng Sơn ban hành
12. (08/08/2018) Quyết định 2336/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại; vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
13. (12/07/2018) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2018 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do tỉnh Lạng Sơn ban hành
14. (18/06/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
15. (14/06/2018) Kế hoạch 98/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Lạng Sơn ban hành
16. (30/05/2018) Kế hoạch 67/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Thái Nguyên ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (17/12/2018) Công văn 22966/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (17/12/2018) Công văn 22967/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (17/12/2018) Công văn 22964/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (17/12/2018) Công văn 22965/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (14/12/2018) Công văn 7363/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý C/O mẫu E của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (13/12/2018) Công văn 7348/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp dụng chính sách thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (13/12/2018) Công văn 7352/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng “cầu trục” do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (13/12/2018) Công văn 7342/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (13/12/2018) Công văn 22822/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (13/12/2018) Công văn 22823/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (đợt 162) do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (13/12/2018) Công văn 7357/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (12/12/2018) Công văn 22643/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu - Đợt 163 do Cục Quản lý Dược ban hành
13. (12/12/2018) Công văn 22644/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (12/12/2018) Công văn 22645/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu - Đợt 163 do Cục Quản lý Dược ban hành
15. (12/12/2018) Công văn 22646/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (11/12/2018) Công văn 7312/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (11/12/2018) Công văn 7311/TCHQ-TXNK năm 2018 về đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (28/11/2018) Công văn 3867/GSQL-GQ3 năm 2018 về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
19. (27/11/2018) Công văn 3859/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm hóa hộ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
20. (27/11/2018) Công văn 3860/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
21. (27/11/2018) Công văn 3856/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
22. (26/11/2018) Công văn 3838/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (23/11/2018) Công văn 3792/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
24. (23/11/2018) Công văn 3801/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (23/11/2018) Công văn 3800/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (23/11/2018) Công văn 3803/GSQL-GQ2 năm 2018 về bán phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
27. (30/08/2018) Công văn 10592/BCT-CST năm 2018 về chính sách miễn thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (20/07/2018) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 241/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do tỉnh Thái Nguyên ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/12/2018) Công văn 82364/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (17/12/2018) Công văn 82368/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn giá trị gia tăng khi chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (17/12/2018) Công văn 82370/CT-TTHT năm 2018 về xác định tỷ giá hối đoái do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (17/12/2018) Công văn 82356/CT-TTHT năm 2018 về tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (17/12/2018) Công văn 82360/CT-TTHT năm 2018 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (17/12/2018) Công văn 82363/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn lẻ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (13/12/2018) Công văn 81876/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (11/12/2018) Công văn 81260/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google, Facebook do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (05/12/2018) Công văn 80220/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân với khoản chi công tác phí của tổ chức phi chính phủ và dự án viện trợ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (30/11/2018) Công văn 4777/TCT-TTR năm 2018 về tính tiền chậm nộp sau thanh tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành
11. (30/11/2018) Công văn 4781/TCT-KK năm 2018 vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
12. (30/11/2018) Công văn 4799/TCT-KK năm 2018 về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
13. (29/11/2018) Công văn 4751/TCT-TNCN năm 2018 về xác định mức doanh thu phải nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
14. (29/11/2018) Công văn 4758/TCT-KK năm 2018 về bù trừ số thuế được hoàn với số thuế nhà thầu phụ còn nợ do Tổng cục Thuế ban hành
15. (29/11/2018) Công văn 4764/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành
16. (29/11/2018) Công văn 4768/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
17. (28/11/2018) Thông tư 117/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
18. (28/11/2018) Công văn 4735/TCT-DNNVV&HKD,CN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
19. (28/11/2018) Công văn 4737/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
20. (29/10/2018) Công văn 11101/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (18/10/2018) Công văn 10757/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (17/10/2018) Công văn 10713/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (16/10/2018) Công văn 10636/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (16/10/2018) Công văn 10648/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (15/10/2018) Công văn 10525/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (15/10/2018) Công văn 10548/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (15/10/2018) Công văn 10553/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (15/10/2018) Công văn 10557/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
29. (15/10/2018) Công văn 10562/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (11/10/2018) Công văn 10399/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
31. (28/09/2018) Công văn 9958/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
32. (17/09/2018) Công văn 9476/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (11/09/2018) Công văn 9315/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (07/09/2018) Công văn 9247/CT-TTHT năm 2018 chính sách thuế về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
35. (06/09/2018) Công văn 9144/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
36. (05/09/2018) Công văn 9114/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
37. (22/08/2018) Công văn 8417/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
38. (22/08/2018) Công văn 8430/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
39. (06/08/2018) Công văn 7693/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
40. (03/08/2018) Công văn 7595/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
41. (03/08/2018) Công văn 7584/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
42. (03/08/2018) Công văn 7590/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
43. (03/08/2018) Công văn 7593/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
44. (02/08/2018) Công văn 7517/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45. (02/08/2018) Công văn 7537/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
46. (02/08/2018) Công văn 7539/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn tiền nước do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
47. (02/08/2018) Công văn 7549/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
48. (02/08/2018) Công văn 7564/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
49. (02/08/2018) Công văn 7582/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
50. (02/08/2018) Công văn 7540/CT-TTHT năm 2018 về hoá đơn, chứng từ do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
51. (20/11/2017) Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017
52. (21/08/2017) Công văn 56620/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (07/12/2018) Nghị quyết 69/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
2. (27/11/2018) Công văn 7202/BYT-BH năm 2018 về thu thập số liệu đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
3. (15/11/2018) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (08/11/2018) Công văn 30244/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (12/10/2018) Công văn 5096/BNV-TCBC năm 2018 về giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành
3. (18/12/2017) Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Công nghệ thông tin
1. (05/12/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông
2. (30/11/2018) Quyết định 2060/QĐ-BTTTT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
3. (08/11/2018) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2018 tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
4. (22/10/2018) Quyết định 2588/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (20/07/2018) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (12/07/2018) Quyết định 1313/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Bất động sản
1. (14/12/2018) Quyết định 63/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (14/12/2018) Quyết định 64/2018/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
3. (13/12/2018) Công văn 12112/VPCP-NN năm 2018 báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/12/2018) Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND sửa đổi tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ quy định tại Mục A Bảng giá số 10 kèm theo Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND điều chỉnh Bảng giá đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (07/12/2018) Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (05/12/2018) Quyết định 58/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7. (04/12/2018) Quyết định 68/2018/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá đất vào bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) được kèm theo Quyết định 60/2014/QĐ-UBND đã được sửa đổi tại Quyết định 61/2016/QĐ-UBND; 34/2018/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành
8. (02/11/2018) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo
9. (10/09/2018) Công văn 4854/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (06/08/2018) Quyết định 2313/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
Dịch vụ pháp lý
1. (26/11/2018) Văn bản hợp nhất 4529/VBHN-BTP năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật luật sư do Bộ Tư pháp ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (01/08/2016) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
Bộ máy hành chính
1. (20/12/2018) Công văn 12357/VPCP-KTTH năm 2018 thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/12/2018) Công văn 12348/VPCP-KGVX về tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (18/12/2018) Công văn 12268/VPCP-V.I năm 2018 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (18/12/2018) Công văn 12278/VPCP-NN đề nghị điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (18/12/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND
6. (17/12/2018) Quyết định 3208/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
7. (17/12/2018) Quyết định 3209/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
8. (17/12/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND
9. (15/12/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy định về phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
10. (14/12/2018) Quyết định 59/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11. (14/12/2018) Quyết định 60/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12. (14/12/2018) Quyết định 61/2018/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
13. (13/12/2018) Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 499/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
14. (13/12/2018) Quyết định 2667/QĐ-BGTVT năm 2018 về phê duyệt Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019
15. (12/12/2018) Quyết định 5700/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (12/12/2018) Quyết định 54/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 24/2013/QĐ-UBND
17. (10/12/2018) Quyết định 4328/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định
18. (10/12/2018) Quyết định 1830/QĐ-BKHĐT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19. (10/12/2018) Quyết định 4859/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 về Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20. (07/12/2018) Nghị quyết 150/2018/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019
21. (07/12/2018) Nghị quyết 151/2018/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019
22. (07/12/2018) Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
23. (07/12/2018) Nghị quyết 52/2018/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Bình Định ban hành
24. (07/12/2018) Nghị quyết 38/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bình Định
25. (07/12/2018) Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định
26. (07/12/2018) Quyết định 2629/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
27. (07/12/2018) Quyết định 2302/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Mỹ phẩm và Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
28. (05/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
29. (04/12/2018) Quyết định 2099/QĐ-BTTTT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
30. (03/12/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên
31. (28/11/2018) Quyết định 56/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
32. (28/11/2018) Quyết định 57/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-UBND
33. (23/11/2018) Kế hoạch 103/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
34. (23/11/2018) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch 86-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Lạng Sơn ban hành
35. (22/11/2018) Quyết định 1614/QĐ-TTg năm 2018 về công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
36. (15/11/2018) Quyết định 55/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
37. (14/11/2018) Thông tư 104/2018/TT-BTC quy định về thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
38. (12/11/2018) Hướng dẫn 484/HD-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
39. (05/11/2018) Công văn 5394/BNV-VKH năm 2018 đề nghị phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công do Bộ Nội vụ ban hành
40. (31/10/2018) Công văn 5328/BNV-TCPCP năm 2018 về khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép do Bộ Nội vụ ban hành
41. (23/10/2018) Quyết định 3347/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
42. (17/10/2018) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
43. (11/10/2018) Quyết định 2247/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
44. (05/10/2018) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
45. (28/09/2018) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Thái Nguyên ban hành
46. (18/09/2018) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
47. (13/09/2018) Kế hoạch 129/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
48. (31/08/2018) Kế hoạch 754/KH-BGDĐT về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
49. (29/08/2018) Quyết định 2547/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
50. (14/08/2018) Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 1272/QĐ-UBND Quy định về thực hiện đánh giá tác động và tham gia ý kiến đối với thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành
51. (08/08/2018) Quyết định 2335/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải áp dụng giải quyết tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
52. (30/07/2018) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
53. (18/07/2018) Quyết định 1709/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
54. (12/07/2018) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Năm dân vận chính quyền” do tỉnh Thái Nguyên ban hành
55. (04/07/2018) Kế hoạch 104/KH-UBND về thực hiện sắp xếp, nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số hoặc diện tích tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2018 đến năm 2021
56. (28/06/2018) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2018 về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn
57. (01/12/2015) Quyết định 3349/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên
58. (30/06/2015) Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
59. (28/01/2015) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
Vi phạm hành chính
1. (14/11/2018) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (03/10/2018) Công văn 12043/BTC-QLG năm 2018 về định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành
Tài chính nhà nước
1. (14/12/2018) Quyết định 2921/QĐ-UBND năm 2018 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (14/12/2018) Quyết định 62/2018/QĐ-UBND quy định về tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ, giao dự toán của đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương do tỉnh Phú Yên ban hành
3. (12/12/2018) Quyết định 2330/QĐ-BTC năm 2018 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính
4. (11/12/2018) Công văn 15391/BTC-KBNN hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau do Bộ Tài chính ban hành
5. (07/12/2018) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
6. (07/12/2018) Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (07/12/2018) Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (07/12/2018) Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9. (07/12/2018) Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (07/12/2018) Nghị quyết 66/2018/NQ-HĐND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2018-2020)
11. (07/12/2018) Nghị quyết 68/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập do tỉnh Long An ban hành
12. (07/12/2018) Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (06/12/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước do tỉnh Thái Nguyên ban hành
14. (17/11/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15. (16/11/2018) Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT quy định về phương pháp định giá rừng; khung giá rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (15/11/2018) Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
17. (14/11/2018) Quyết định 54/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2020
18. (16/10/2018) Quyết định 3025/QĐ-UBND năm 2018 về tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
19. (31/07/2018) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Giao thông - Vận tải
1. (17/12/2018) Công văn 12254/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/12/2018) Thông tư 57/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (11/12/2018) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (07/12/2018) Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
5. (07/12/2018) Nghị quyết 71/2018/NQ-HĐND về đổi tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
6. (07/12/2018) Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2018
7. (11/04/2018) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện do tỉnh Thái Nguyên ban hành
8. (19/12/2017) Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực một phần quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 28/2017/QĐ-UBND
Giáo dục
1. (07/12/2018) Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm và mức hỗ trợ chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Long An
2. (06/12/2018) Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH về Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (06/12/2018) Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào đạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (22/11/2018) Công văn 5288/BGDĐT-KHTC năm 2018 triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (30/08/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
6. (12/11/2015) Kế hoạch 3260/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Tài nguyên - Môi trường
1. (17/12/2018) Công văn 12225/VPCP-QHQT năm 2018 về đề xuất giải pháp dự án chống xói mòn bờ biển Hội An do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/12/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3. (07/12/2018) Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2020
4. (30/11/2018) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi năm 2017 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
5. (21/11/2018) Công văn 9031/BNN-TCTL năm 2018 về cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi liên tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (16/11/2018) Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (16/11/2018) Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (06/11/2018) Công văn 270/CTVN-THGP năm 2018 về đình chỉ hoạt động buôn bán thương mại mẫu vật loại Giáng hương tây phi từ Niegeria do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành
9. (19/10/2018) Công văn 8161/BNN-TCTL năm 2018 tổ chức triển khai thi hành hệ thống luật pháp về Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (08/10/2018) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2018 về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (03/10/2018) Công văn 2473/BCA-C07 năm 2018 về danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành do Bộ Công an ban hành
12. (28/09/2018) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
13. (13/09/2018) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Lạng Sơn ban hành
14. (21/08/2018) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do tỉnh Lạng Sơn ban hành
15. (06/07/2018) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2018 về tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
Thể thao - Y tế
1. (13/12/2018) Công văn 22821/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (10/12/2018) Quyết định 7319/QĐ-BYT năm 2018 phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt (BOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018-2019 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (07/12/2018) Thông tư 40/2018/TT-BYT quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (30/11/2018) Thông tư 38/2018/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (15/11/2018) Thông tư 14/2018/TT-BKHCN về 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (31/10/2018) Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7. (04/10/2018) Công văn 5897/BYT-TB-CT năm 2018 về tăng cường hậu kiểm, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
8. (07/08/2018) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9. (09/07/2018) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2018 hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Quyền dân sự
1. (30/11/2018) Quyết định 2220/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
2. (30/11/2018) Quyết định 2221/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Chủ tịch nước ban hành
3. (30/11/2018) Quyết định 2222/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 51 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
4. (30/11/2018) Quyết định 2223/QĐ-CTN năm 2018 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo do Chủ tịch nước ban hành
5. (30/11/2018) Quyết định 2224/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Chu Thị Nhung do Chủ tịch nước ban hành
6. (28/11/2018) Quyết định 2165/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
7. (28/11/2018) Quyết định 2166/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước ban hành
8. (28/11/2018) Quyết định 2167/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
9. (28/11/2018) Quyết định 2168/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Ngọc Mai do Chủ tịch nước ban hành
10. (28/11/2018) Quyết định 2169/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Hoàng Nam do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (17/12/2018) Công văn 12226/VPCP-KGVX năm 2018 về dự thảo Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/12/2018) Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (07/12/2018) Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND quy định về đối tượng được hưởng chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (30/11/2018) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
5. (29/11/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2009/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk; Quyết định 18/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh, kèm theo Quyết định 15/2009/QĐ-UBND
6. (27/11/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2010/QĐ-UBND về quy định một số điểm trong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn do tỉnh Đắk Nông ban hành
7. (01/11/2018) Quyết định 1181/QĐ-TCTK về tiến hành khảo sát sức khỏe phụ nữ và kinh nghiệm cuộc sống 2018 do Tổng cục Thống kê ban hành
8. (19/10/2018) Kế hoạch 4747/KH-BVHTTDL năm 2018 về tổ chức thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (19/10/2018) Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ năm 2018 về phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
10. (08/10/2018) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2018 triển khai Nghị định 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị Định 83/2017/NĐ-CP do tỉnh Lạng Sơn ban hành
11. (14/09/2018) Công văn 4168/BVHTTDL-TV năm 2018 về củng cố, kiện toàn thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
12. (06/09/2018) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
13. (05/09/2018) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2018 về quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14. (28/08/2018) Công văn 8099/VPCP-KGVX năm 2018 về kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (13/07/2018) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2018 về tập trung phát triển du lịch huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020
16. (03/02/2016) Quyết định 328/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016 và năm 2017 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Lĩnh vực khác
1. (14/12/2018) Công văn 12159/VPCP-NN năm 2018 về tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/12/2018) Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Quyết định 27/2018/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành
3. (26/11/2018) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (16/11/2018) Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (16/11/2018) Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT quy định về biện pháp lâm sinh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (16/11/2018) Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT quy định về Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,091

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn