Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 18/12/2018 17:18 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 15/12 - 18/12/2018

18/12/2018 17:18 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 15/12 - 18/12/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (14/12/2018) Công văn 12165/VPCP-CN năm 2018 về đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch 05 năm 2016-2020 và kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/12/2018) Công văn 81742/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi di chuyển dự án đầu tư gắn với trụ sở sang tỉnh Bắc Ninh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/12/2018) Công văn 81739/CT-TTHT năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nội địa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (13/12/2018) Công văn 81740/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất nhận gia công do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (12/12/2018) Công văn 81488/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp chế xuất khi gia công cho doanh nghiệp nội địa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (12/12/2018) Công văn 81489/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bị tổn thất do lừa đảo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (03/12/2018) Công văn 79556/CT-TTHT năm 2018 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (03/12/2018) Công văn 79557/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp trả cho người lao động do do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (03/12/2018) Công văn 79636/CT-TTHT năm 2018 về trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
10. (22/11/2018) Công văn 3773/GSQL-GQ2 năm 2018 về mua bán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
11. (21/11/2018) Công văn 3751/GSQL-GQ2 năm 2018 về mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất và gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
12. (12/11/2018) Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
13. (12/11/2018) Kế hoạch 3311/KH-UBND năm 2018 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14. (12/11/2018) Quyết định 4482/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
15. (25/09/2018) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Đầu tư
1. (12/12/2018) Thông báo 457/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/12/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (04/12/2018) Quyết định 1679/QĐ-TTg năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (16/11/2018) Quyết định 1961/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
5. (07/11/2018) Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025
6. (09/10/2018) Kế hoạch 3170/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 63/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
7. (02/10/2018) Kế hoạch 423/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Thương mại
1. (13/12/2018) Quyết định 1740/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/12/2018) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
3. (06/12/2018) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do tỉnh Hòa Bình ban hành
4. (04/12/2018) Quyết định 2595/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Thương mại; Kỹ thuật an toàn; Công nghiệp; Điện thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
5. (04/12/2018) Công văn 79759/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (19/11/2018) Quyết định 2475/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV thuộc dự án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035"
7. (19/11/2018) Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019
8. (14/11/2018) Quyết định 4274/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
9. (12/11/2018) Quyết định 4252/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
10. (09/11/2018) Quyết định 4467/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
11. (26/09/2018) Kế hoạch 3034/KH-UBND năm 2018 xây dựng Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng
12. (12/06/2018) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Xuất nhập khẩu
1. (13/12/2018) Công văn 81743/CT-TTHT năm 2018 về ngày hóa đơn bán hàng sau ngày thông quan tờ khai hải quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (11/12/2018) Công văn 22478/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (11/12/2018) Công văn 22479/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (11/12/2018) Công văn 22480/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (11/12/2018) Công văn 22481/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (11/12/2018) Công văn 7305/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (11/12/2018) Công văn 7307/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc mặt hàng thép do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (11/12/2018) Công văn 7310/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng Dung dịch vệ sinh tai Otosan - Ear Spay do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (07/12/2018) Quyết định 3621/QĐ-TCHQ năm 2018 về mẫu seal container và mẫu seal cáp thép hải quan mới do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
10. (06/12/2018) Công văn 7191/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Máy tạo ẩm cho nhà yến do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (06/12/2018) Công văn 7203/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Khung xương của điện thoại di động” do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (05/12/2018) Công văn 7183/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu mặt hàng vật liệu xây dựng do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (04/12/2018) Công văn 7105/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số của Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (04/12/2018) Công văn 7110/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc xử lý vi phạm quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (04/12/2018) Công văn 7111/TCHQ-GSQL năm 2018 về khai thông tin e-manifest do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (04/12/2018) Công văn 7112/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (04/12/2018) Công văn 7125/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Smartplay Origin Keno do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (04/12/2018) Công văn 7134/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu mặt hàng vật liệu xây dựng do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (30/11/2018) Công văn 4791/TCT-KK năm 2018 vướng mắc trong kê khai, nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh theo Thông tư 274/2016/TT-BTC và 194/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
20. (30/11/2018) Công văn 7085/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (27/11/2018) Công văn 3851/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu phế liệu giấy do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
22. (27/11/2018) Công văn 3855/GSQL-GQ5 năm 2018 về vận chuyển hàng hóa từ CFS này đến CFS khác do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (26/11/2018) Công văn 3841/GSQL-GQ1 năm 2018 về dừng làm thủ tục nhập khẩu đối với mẫu vật loại giáng hương Tây Phi từ Nigeria do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (26/11/2018) Công văn 3843/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (23/11/2018) Công văn 3789/GSQL-GQ3 năm 2018 về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (23/11/2018) Công văn 3793/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan gia công chuyển tiếp do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
27. (23/11/2018) Công văn 3794/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D cấp điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28. (23/11/2018) Công văn 3798/GSQL-GQ2 năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
29. (23/11/2018) Công văn 3799/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
30. (22/11/2018) Công văn 3785/GSQL-GQ2 năm 2018 về thông báo định mức thực tế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
31. (22/11/2018) Công văn 3787/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
32. (22/11/2018) Công văn 3760/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D cấp điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
33. (22/11/2018) Công văn 3765/GSQL-GQ5 năm 2018 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
34. (22/11/2018) Công văn 3769/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
35. (22/11/2018) Công văn 3770/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
36. (22/11/2018) Công văn 3771/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai báo hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
37. (22/11/2018) Công văn 3772/GSQL-GQ1 năm 2018 về xin hủy tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
38. (22/11/2018) Quyết định 3777/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục giám sát quản lý về Hải quan ban hành
39. (22/11/2018) Công văn 3778/GSQL-GQ1 năm 2018 về hủy tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
40. (22/11/2018) Công văn 3784/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu mặt hàng thể thao do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
41. (21/11/2018) Công văn 3759/GSQL-GQ1 năm 2018 về lưu trữ hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
42. (21/11/2018) Công văn 3724/GSQL-GQ3 năm 2018 về gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
43. (21/11/2018) Công văn 3752/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu “Ấm siêu tốc chưa hoàn chỉnh” do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
44. (21/11/2018) Công văn 3754/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
45. (21/11/2018) Công văn 3756/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (13/12/2018) Công văn 81737/CT-TTHT năm 2018 về xuất hoá đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (13/12/2018) Công văn 81741/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (12/12/2018) Công văn 81483/CT-TTHT năm 2018 về viết thừa chữ thành phố trên chỉ tiêu địa chỉ có phải điều chỉnh hóa đơn không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (12/12/2018) Công văn 81487/CT-TTHT năm 2018 về thanh toán dịch vụ đặt phòng trực tuyến Airbnb do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (12/12/2018) Công văn 81561/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ logictics do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (12/12/2018) Công văn 81492/CT-TTHT năm 2018 về nộp hồ sơ bổ sung sau khi thực hiện quyết toán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (12/12/2018) Công văn 81484/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (12/12/2018) Công văn 81485/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng với hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (12/12/2018) Công văn 81576/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (12/12/2018) Công văn 81588/CT-TTHT năm 2018 về thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (11/12/2018) Công văn 81257/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xử lý ảnh vệ tinh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (11/12/2018) Công văn 81254/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (11/12/2018) Công văn 81259/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của dịch vụ cung cấp cho các thành viên Tập đoàn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (03/12/2018) Công văn 79555/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu đối với hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (03/12/2018) Công văn 79558/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế nhà thầu do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
16. (03/12/2018) Công văn 79559/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (12/11/2018) Công văn 11968/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (12/11/2018) Công văn 11969/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (12/11/2018) Công văn 11985/CT-TTHT năm 2018 vướng mắc về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (12/11/2018) Công văn 11989/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (30/10/2018) Công văn 11298/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Chứng khoán
1. (12/10/2018) Quyết định 653/QĐ-SGDHN năm 2018 về Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Bảo hiểm
1. (13/12/2018) Công văn 5233/BHXH-CSXH năm 2018 về thu hồi phôi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã phát trước ngày Thông tư 56/2017/TT-BYT có hiệu lực do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (24/11/2018) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (24/11/2018) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (30/10/2018) Kế hoạch 3186/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP, Chương trình hành động 62-CTr/TU về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Hà Nam ban hành
5. (16/10/2018) Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 16-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (10/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa
2. (02/11/2018) Quyết định 1838/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn thành tỉnh Bắc Kạn
3. (18/05/2018) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Công nghệ thông tin
1. (10/12/2018) Công văn 1534/KCB-QLCL-CĐT về cập nhật thông tin chung của bệnh viện năm 2018 trên phần mềm trực tuyến do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
2. (05/12/2018) Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
3. (28/11/2018) Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. (19/11/2018) Kế hoạch 3382/KH-UBND năm 2018 về triển khai Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2020
5. (31/10/2018) Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
6. (12/10/2018) Kế hoạch 2955/KH-UBND năm 2018 thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Bất động sản
1. (13/12/2018) Công văn 1795/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/12/2018) Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành
3. (30/11/2018) Quyết định 66/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
4. (05/11/2018) Kế hoạch 3231/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 1858/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
5. (09/10/2018) Quyết định 854/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 34/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017 và Quyết định 553/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Dịch vụ pháp lý
1. (31/10/2018) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Bộ máy hành chính
1. (14/12/2018) Quyết định 1743/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/12/2018) Quyết định 1736/QĐ-TTg năm 2018 về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (13/12/2018) Nghị quyết 150/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018 do Chính phủ ban hành
4. (13/12/2018) Quyết định 51/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
5. (13/12/2018) Kế hoạch 8245/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Lâm Đồng ban hành
6. (12/12/2018) Quyết định 2565/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (11/12/2018) Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT về hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (11/12/2018) Quyết định 50/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
9. (10/12/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành
10. (07/12/2018) Quyết định 2628/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
11. (07/12/2018) Quyết định 733/QĐ-UBDT năm 2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2019
12. (05/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành
13. (05/12/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
14. (04/12/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Truyền hình cáp Đà Nẵng do thành phố Đà Nẵng ban hành
15. (04/12/2018) Quyết định 3161/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2018
16. (04/12/2018) Quyết định 2592/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị thay thế trong lĩnh vực: Đường thủy nội địa; Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
17. (04/12/2018) Quyết định 2593/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
18. (04/12/2018) Quyết định 2594/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
19. (30/11/2018) Công văn 759/CNTT-YTĐT2 năm 2018 về danh sách thủ tục hành chính đã và sẽ triển khai cơ chế một cửa quốc gia có thu phí, lệ phí của Bộ Y tế do Cục Công nghệ thông tin ban hành
20. (30/11/2018) Quyết định 2242/QĐ-UBND công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam
21. (29/11/2018) Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
22. (29/11/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
23. (28/11/2018) Quyết định 2220/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
24. (28/11/2018) Quyết định 2221/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
25. (28/11/2018) Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018 về Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
26. (27/11/2018) Quyết định 2788/QĐ-UBND năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
27. (22/11/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
28. (19/11/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-UBND
29. (19/11/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
30. (19/11/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kèm theo Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Kạn ban hành
31. (16/11/2018) Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam
32. (14/11/2018) Quyết định 2093/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam
33. (14/11/2018) Quyết định 64/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
34. (13/11/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
35. (13/11/2018) Quyết định 1915/QĐ-UBND công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018
36. (09/11/2018) Quyết định 4468/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
37. (09/11/2018) Quyết định 4462/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
38. (07/11/2018) Kế hoạch 3280/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành
39. (05/11/2018) Quyết định 2025/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
40. (31/10/2018) Quyết định 2269/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
41. (29/10/2018) Quyết định 2682/QĐ-UBND năm 2018 về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải không thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
42. (19/10/2018) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực: Bưu chính; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Báo chí; Xuất bản thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
43. (05/10/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
44. (01/10/2018) Quyết định 1646/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Hòa giải cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
45. (27/09/2018) Kế hoạch 412/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Kạn ban hành
46. (21/09/2018) Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao, lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
47. (21/09/2018) Quyết định 3779/QĐ-BGDĐT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
48. (21/09/2018) Quyết định 3780/QĐ-BGDĐT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
49. (12/07/2018) Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
50. (04/06/2018) Quyết định 1317/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
51. (04/06/2018) Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
52. (18/05/2018) Quyết định 1196/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
53. (31/03/2017) Quyết định 1077/QĐ-BGDĐT năm 2017 về Chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài chính nhà nước
1. (11/12/2018) Công văn 12003/VPCP-CN năm 2018 về đánh giá tác động môi trường dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/11/2018) Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn
3. (26/11/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND về đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (19/11/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định 26/2015/QĐ-UBND
5. (15/11/2018) Thông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (30/10/2018) Kế hoạch 3166/KH-UBND năm 2018 về bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019
7. (25/10/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn
8. (19/10/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
9. (04/10/2018) Kế hoạch 430/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10. (02/08/2018) Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Xây dựng - Đô thị
1. (20/11/2018) Kế hoạch 3436/KH-UBND năm 2018 thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030
2. (15/11/2018) Thông tư 09/2018/TT-BXD về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (22/09/2015) Công văn 1685/TTg-KTN năm 2015 bổ sung mỏ đá vôi vào Quy hoạch cho Dự án dây chuyền 2 xi măng Xuân Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (11/08/2015) Công văn 1335/TTg-KTN năm 2015 bổ sung mỏ đất sét vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (17/12/2018) Thông báo 462/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/12/2018) Công văn 12072/VPCP-CN năm 2018 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác, vận hành dự án giao thông theo hình thức BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/12/2018) Quyết định 1735/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt bổ sung tuyến Quốc lộ 47B, Quốc lộ 217B, Quốc lộ 48E, Quốc lộ 49C, Quốc lộ 14H vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (12/12/2018) Công văn 1791/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (11/12/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Giáo dục
1. (13/12/2018) Quyết định 5366/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. (10/12/2018) Kế hoạch 8152/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
3. (26/09/2018) Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH quy định về chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (26/09/2018) Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH về chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (26/09/2018) Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (26/09/2018) Thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH về chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (06/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Thể thao - Y tế
1. (12/12/2018) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1092/QĐ-TTg do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (12/12/2018) Kế hoạch 8218/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (07/12/2018) Công văn 22469/QLD-MP năm 2018 thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (22/10/2018) Kế hoạch 3034/KH-UBND năm 2018 triển khai hoạt động khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5. (22/10/2018) Kế hoạch 3035/KH-UBND năm 2018 về Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6. (20/04/2017) Quyết định 1539/QĐ-BYT năm 2017 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn thực hành kỹ thuật vi sinh lâm sàng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (12/12/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (27/11/2018) Kế hoạch 3479/KH-UBND năm 2018 về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018-2019 do tỉnh Điện Biên ban hành
3. (20/11/2018) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
4. (06/11/2018) Quyết định 1861/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020
5. (06/11/2018) Kế hoạch 476/KH-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí và thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020
6. (03/10/2018) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2018 về "Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020"
Lĩnh vực khác
1. (07/12/2018) Quyết định 2842/QĐ-UBND năm 2018 về "Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh" Thừa Thiên Huế
2. (08/03/2018) Thông báo 50/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)
 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn