Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 14/12/2018 17:22 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 12/12 - 14/12/2018

14/12/2018 17:22 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 12/12 - 14/12/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (07/12/2018) Kế hoạch 3603/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2. (06/12/2018) Công văn 7217/TCHQ-GSQL năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (30/11/2018) Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
4. (22/11/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (17/10/2018) Công văn 8108/BNN-KTHT năm 2018 về xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (08/10/2018) Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2018 thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (01/12/2016) Kế hoạch 555/KH-UBND năm 2016 thực hiện Bản Cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp 2017 do tỉnh Đắk Nông ban hành
Đầu tư
1. (11/12/2018) Thông báo 455/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ xem xét dự thảo Nghị quyết về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/12/2018) Quyết định 3126/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
3. (07/12/2018) Công văn 1748/TTg-CN năm 2018 về Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (07/12/2018) Quyết định 1699/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (06/12/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
6. (29/11/2018) Quyết định 2977/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (09/11/2018) Quyết định 4456/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa
8. (09/11/2018) Kế hoạch 3647/KH-UBND năm 2018 về đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng
9. (31/10/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
10. (26/10/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
11. (10/10/2018) Công văn 7176/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (10/08/2018) Quyết định 1898/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hòa Bình
13. (08/12/2017) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
14. (03/06/2016) Quyết định 1353/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
15. (16/05/2016) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Quy hoạch các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển công nghiệp bô xít tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, có định hướng đến năm 2035
Thương mại
1. (11/12/2018) Thông báo 454/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/12/2018) Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2018 về phát triển Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020
3. (03/12/2018) Quyết định 3685/QĐ-BKHCN năm 2018 về Danh mục công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (30/11/2018) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
5. (26/11/2018) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2018 triển khai Quyết định 1045/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (23/11/2018) Công văn 11478/VPCP-NN năm 2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (21/11/2018) Công văn 11340/VPCP-KGVX năm 2018 về tình trạng kinh doanh dược liệu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (20/11/2018) Quyết định 2481/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh chè tỉnh Yên Bái khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023
9. (12/11/2018) Quyết định 5065/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018-2020
10. (31/10/2018) Quyết định 3451/QĐ-UBND năm 2018 quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (30/10/2018) Chỉ thị 08/CT-BCT thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 do Bộ Công thương ban hành
12. (24/10/2018) Công văn 8641/BCT-XNK năm 2018 về tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới do Bộ Công Thương ban hành
13. (24/10/2018) Quyết định 4163/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (19/10/2018) Công văn 8533/BCT-XTTM năm 2018 hướng dẫn về mô hình Trung tâm xúc tiến địa phương do Bộ Công thương ban hành
15. (14/09/2018) Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; đặt hàng, nghiệm thu đối với dịch vụ thông tin, tuyên truyền sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16. (04/09/2018) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài do tỉnh Thanh Hóa ban hành
17. (24/05/2018) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 về phát triển thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025
18. (05/12/2016) Kế hoạch 558/KH-UBND năm 2016 về đưa sản phẩm nông nghiệp thế mạnh và chất lượng cao của tỉnh vào tiêu thụ tại siêu thị trong nước do tỉnh Đắk Nông ban hành
19. (29/09/2015) Công văn 10048/BCT-TTTN năm 2015 về thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (11/12/2018) Công văn 12025/VPCP-KTTH năm 2018 về miễn thuế xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ Dự án Bến Thành - Suối Tiên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/12/2018) Công văn 7225/TCHQ-GSQL năm 2018 đưa hàng về bảo quản đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (06/12/2018) Công văn 7209/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (04/12/2018) Công văn 7130/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là mặt hàng dây chuyền chế biến bột cá do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (04/12/2018) Công văn 7135/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp mã HS linh kiện động cơ nhập khẩu để lắp ráp do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (04/12/2018) Công văn 7136/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế và vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (25/09/2018) Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 611/QĐ-UBND quy định về thu thuế, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Bảo hiểm
1. (07/12/2018) Công văn 2536/BHXH-QLT năm 2018 về cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2019 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (05/12/2018) Kế hoạch 3586/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 125-NQ/CP và Nghị quyết 18-NQ/TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3. (02/10/2018) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 22-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do thành phố Hà Nội ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (28/11/2018) Quyết định 2268/QĐ-KTNN năm 2018 về kế hoạch kiểm toán năm 2019 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
2. (26/11/2018) Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
3. (23/10/2018) Công văn 13010/BTC-QLKT năm 2018 về đánh giá Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (06/12/2018) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2018 về an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2019
2. (05/12/2018) Quyết định 2853/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
3. (20/11/2018) Quyết định 5190/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020
4. (16/11/2018) Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
5. (01/11/2018) Công văn 5014/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 về thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (30/10/2018) Kế hoạch 3484/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 26-CTr/TU và Nghị quyết 107/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do tỉnh Cao Bằng ban hành
7. (18/10/2018) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Yên Bái ban hành
8. (16/10/2018) Chỉ thị 03/CT-LĐTBXH năm 2018 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ngành lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (15/10/2018) Quyết định 4332/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (10/10/2018) Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành
11. (22/12/2016) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND quy định về chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông
Công nghệ thông tin
1. (12/12/2018) Quyết định 70/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An
2. (06/12/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2013/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
3. (05/12/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương
4. (05/12/2018) Thông tư 16/2018/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (04/12/2018) Quyết định 2483/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh Phụ lục quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 688/QĐ-UBND
6. (29/11/2018) Quyết định 1585/QĐ-UBND về phê duyệt Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2018
7. (19/11/2018) Công văn 12938/BQP-TCII năm 2018 về phối hợp thực hiện Nghị định 30/2011/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành
8. (14/11/2018) Công văn 3865/BTTTT-KHTC năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (30/10/2018) Quyết định 4268/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10. (25/10/2018) Kế hoạch 3106/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 898/QĐ-TTg phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
11. (18/10/2018) Quyết định 3299/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
12. (15/10/2018) Công văn 11726/BGTVT-TTCNTT năm 2018 triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (04/10/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang
14. (02/10/2018) Quyết định 3055/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai
15. (28/12/2015) Quyết định 3455/QĐ-BTNMT năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
16. (09/06/2015) Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2015 về giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử được liên kết, tích hợp với cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Bất động sản
1. (11/12/2018) Quyết định 69/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An
2. (05/12/2018) Quyết định 3007/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy tỉnh Sơn La chỉ đạo
3. (26/11/2018) Quyết định 67/2018/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (08/11/2018) Quyết định 4441/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai, Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa
5. (15/12/2016) Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2016 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
6. (22/03/2016) Quyết định 978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
7. (21/12/2015) Quyết định 37/2015/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Sở hữu trí tuệ
1. (22/11/2018) Quyết định 2500/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ; Hoạt động khoa học và Công nghệ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
Bộ máy hành chính
1. (11/12/2018) Quyết định 1726/QĐ-TTg năm 2018 về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/12/2018) Kế hoạch 4767/KH-BTP về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác tư pháp năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành
3. (11/12/2018) Công văn 11995/VPCP-KGVX năm 2018 hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/12/2018) Quyết định 2653/QĐ-BGTVT năm 2018 về Quy chế sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải
5. (10/12/2018) Công văn 6028/BNV-CCVC năm 2018 về không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "Hàm" do Bộ Nội vụ ban hành
6. (10/12/2018) Quyết định 3120/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành
7. (10/12/2018) Quyết định 3121/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành
8. (07/12/2018) Thông báo 451/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (07/12/2018) Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Lâm Đồng
10. (06/12/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
11. (06/12/2018) Quyết định 70/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (04/12/2018) Quyết định 68/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp
13. (04/12/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (03/12/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
15. (03/12/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành
16. (03/12/2018) Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
17. (03/12/2018) Thông tư 166/2018/TT-BQP quy định về bảo đảm xe phục vụ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
18. (30/11/2018) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
19. (30/11/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, tỉnh Bình Dương
20. (30/11/2018) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2018 về phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2019
21. (27/11/2018) Quyết định 2239/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính
22. (27/11/2018) Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa; thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
23. (26/11/2018) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
24. (23/11/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định 19/2017/QĐ-UBND quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang
25. (22/11/2018) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
26. (22/11/2018) Quyết định 2499/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái
27. (20/11/2018) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
28. (20/11/2018) Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2018 về triển khai công tác đối ngoại của tỉnh Hà Giang năm 2019
29. (19/11/2018) Quyết định 2476/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái
30. (16/11/2018) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
31. (15/11/2018) Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên
32. (14/11/2018) Quyết định 4531/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa
33. (13/11/2018) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
34. (08/11/2018) Quyết định 4440/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
35. (07/11/2018) Quyết định 4422/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
36. (06/11/2018) Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
37. (05/11/2018) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
38. (05/11/2018) Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
39. (05/11/2018) Quyết định 1033/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
40. (05/11/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức kèm theo Quyết định 32/2013/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành
41. (02/11/2018) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
42. (31/10/2018) Quyết định 2270/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái
43. (31/10/2018) Quyết định 2271/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Thủy sản; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
44. (30/10/2018) Công văn 13343/BTC-QLCS năm 2018 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
45. (26/10/2018) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
46. (24/10/2018) Công văn 1835/TTCP-KHTH năm 2018 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019 do Thanh tra Chính phủ ban hành
47. (24/10/2018) Quyết định 1369/QĐ-BXD năm 2018 về Kế hoạch thanh tra năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
48. (24/10/2018) Quyết định 2214/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Yên Bái
49. (24/10/2018) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
50. (22/10/2018) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
51. (12/10/2018) Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Yên Bái
52. (12/10/2018) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
53. (11/10/2018) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên
54. (11/10/2018) Quyết định 3669/QĐ-BCT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Điện Biên trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
55. (09/10/2018) Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
56. (09/10/2018) Quyết định 2336/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
57. (08/10/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên
58. (05/10/2018) Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Yên Bái
59. (04/10/2018) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
60. (04/10/2018) Quyết định 2042/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
61. (27/09/2018) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái
62. (27/09/2018) Quyết định 1096/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 22 thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
63. (13/07/2017) Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2017 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2018
64. (20/04/2017) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021
65. (30/12/2016) Quyết định 3950/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
66. (22/03/2016) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
67. (28/12/2015) Quyết định 2781/QĐ-BTC năm 2015 về Kế hoạch Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Tài chính
68. (21/07/2015) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân do thành phố Đà Nẵng ban hành
69. (02/02/2015) Quyết định 242/QĐ-BTP năm 2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
70. (15/01/2015) Quyết định 63/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Vi phạm hành chính
1. (06/12/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi; đê điều; phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. (09/11/2018) Công văn 7106/ĐKVN-VAR năm 2018 xử lý nghiêm đối với phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (18/10/2018) Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (10/12/2018) Công văn 11967/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo xử lý kiến nghị của Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự của chủ tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/12/2018) Chỉ thị 03/2018/CT-CA về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (19/10/2018) Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành
4. (07/08/2018) Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (12/12/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-TTg về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/12/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và các cổng thông tin điện tử thuộc tỉnh Khánh Hòa
3. (30/11/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4. (30/11/2018) Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (30/11/2018) Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quản lý
6. (27/11/2018) Công văn 9185/BNN-VPĐP năm 2018 hướng dẫn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (19/11/2018) Công văn 9443/BCT-TC năm 2018 về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
8. (14/11/2018) Công văn 14079/BTC-NSNN năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
9. (09/11/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
10. (26/10/2018) Công văn 13185/BTC-TTr năm 2018 hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành
11. (21/09/2018) Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt tạm thời giá dịch vụ tại Bến xe khách kết hợp bãi đỗ xe huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai
12. (04/10/2017) Kế hoạch 532/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 19-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững do tỉnh Đắk Nông ban hành
13. (29/07/2016) Quyết định 1370a/QĐ-UBND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP cho dự án thuộc Chương trình bãi ngang ven biển năm 2016 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (27/11/2018) Quyết định 4161/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg
2. (20/11/2018) Công văn 13225/BGTVT-KCHT năm 2018 về đảm bảo chất lượng công trình, tuổi thọ khai thác lâu dài cho các công trình cầu có kết cấu dây (cáp) chịu lực do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (15/07/2015) Công văn 1071/TTg-KTN năm 2015 bổ sung mỏ đá vôi vào quy hoạch thăm dò, khai thác làm nguyên liệu cho Dự án xi măng Thành Thắng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (13/12/2018) Công điện 1793/CĐ-TTg năm 2018 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/12/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh
3. (01/11/2018) Công văn 12455/BGTVT-ATGT năm 2018 xử lý nghiêm đối với phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá niên hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (17/10/2018) Quyết định 2227/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (11/10/2018) Công văn 11487/BGTVT-KCHT năm 2018 về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (10/10/2018) Công văn 11449/BGTVT-VT năm 2018 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế (Văn bản 1318/TTg-CN) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (06/02/2018) Công văn 757/ĐKVN-VAR năm 2018 về báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành
Giáo dục
1. (11/12/2018) Công điện 1135/CĐ-BGDĐT năm 2018 về chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (10/12/2018) Công văn 9555/BNN-TCCB hướng dẫn bổ sung việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với các trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
3. (09/11/2018) Quyết định 4854/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng II do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (09/11/2018) Quyết định 4853/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng I do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (09/11/2018) Quyết định 4855/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng III do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (12/10/2018) Chỉ thị 4316/CT-BGDĐT năm 2018 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (13/11/2018) Công văn 8083/BKHĐT-KTNN năm 2018 triển khai Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng chống, thiên tai và kết luận 312 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (09/11/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
3. (31/10/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2018-2019 do tỉnh Yên Bái ban hành
4. (22/10/2018) Công văn 5758/BTNMT-TCMT năm 2018 về triển khai tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (19/10/2018) Công văn 8516/BCT-ATMT năm 2018 phối hợp thực hiện phân loại đập, hồ chứa thủy điện do Bộ Công thương ban hành
6. (16/10/2018) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (15/10/2018) Công văn 12622/BTC-ĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện đầu tư điện các điểm bản trắng tỉnh Điện Biên theo Quyết định 2081/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
8. (08/10/2018) Quyết định 3161/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
9. (01/12/2017) Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thể thao - Y tế
1. (11/12/2018) Công văn 22490/QLD-ĐK năm 2018 về điều chỉnh quyết định cấp số đăng ký vắc xin, sinh phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (05/12/2018) Công văn 22298/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (11/07/2016) Quyết định 3486/QĐ-BYT năm 2016 về thành lập Ban Biên soạn tài liệu "Kỹ thuật vi sinh lâm sàng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (25/10/2018) Kế hoạch 3432/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Văn hóa - Xã hội
1. (13/12/2018) Thông báo 458/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/12/2018) Quyết định 5629/QĐ-UBND năm 2018 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
3. (05/12/2018) Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
4. (05/12/2018) Quyết định 69/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (03/12/2018) Công văn 3187/VPQH-GS năm 2018 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành
6. (09/11/2018) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg phê duyệt chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7. (30/10/2018) Công văn 3660/BTTTT-KHTC năm 2018 thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (23/10/2018) Kế hoạch 3064/KH-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9. (22/10/2018) Kế hoạch 3055/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên đến năm 2020
10. (18/10/2018) Kế hoạch 4708/KH-UBND năm 2018 về sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2019
11. (28/09/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về khu vực cấm; địa điểm cấm; khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12. (20/12/2016) Quyết định 1492/QĐ-UBND.HC năm 2016 về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
13. (06/07/2016) Kế hoạch 1035/KH-UBND năm 2016 thực hiện Thông tri 05-TT/TU thực hiện Kết luận 119-KL/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình” do thành phố Hải Phòng ban hành
14. (20/03/2015) Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Lĩnh vực khác
1. (13/12/2018) Quyết định 50/2018/QĐ-TTg quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/12/2018) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2018 về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019
3. (05/12/2018) Thông tư 50/2018/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
4. (09/11/2018) Quyết định 4428/QĐ-BNN-TT năm 2018 về Quy trình tái canh cà phê chè do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 929

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn