Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 11/12/2018 17:29 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 08/12 - 11/12/2018

11/12/2018 17:29 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 08/12 - 11/12/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (06/12/2018) Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (03/12/2018) Công văn 8601/BKHĐT-PTDN năm 2018 báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (22/11/2018) Văn bản hợp nhất 4947/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (16/11/2018) Kế hoạch 3747/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (01/11/2018) Kế hoạch 1725/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (05/10/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tổ chức triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thành phố Hà Nội ban hành
7. (05/09/2018) Quyết định 4665/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”
8. (21/10/2016) Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2016 về thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế do tỉnh quản lý giai đoạn 2017-2020
9. (04/07/2016) Quyết định 1084/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Đầu tư
1. (06/12/2018) Công văn 11886/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/12/2018) Công văn 11852/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/12/2018) Quyết định 5543/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
4. (04/12/2018) Quyết định 5545/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (04/12/2018) Công văn 11806/VPCP-CN năm 2018 về chấp thuận thẩm quyền triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (03/12/2018) Công văn 6607/BTNMT-TCBHĐVN năm 2018 về đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (03/12/2018) Kế hoạch 780/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
8. (28/11/2018) Quyết định 1753/QĐ-BKHĐT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9. (23/11/2018) Công văn 3736/BKHCN-HVKHCN về báo cáo năm 2018 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (22/11/2018) Quyết định 4104/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định
11. (12/11/2018) Nghị quyết 71/2018/QH14 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội ban hành
12. (12/09/2018) Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2018 triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lào Cai ban hành
Thương mại
1. (06/12/2018) Công văn 9946/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (30/11/2018) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Dương ban hành
3. (30/11/2018) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2018 triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn do tỉnh Ninh Bình ban hành
4. (30/11/2018) Công văn 8556/BKHĐT-KHGDTNMT năm 2018 báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (08/11/2018) Quyết định 2484/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023
6. (01/11/2018) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (08/10/2018) Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCT về tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở do tỉnh Lào Cai ban hành
8. (01/10/2018) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kết luận 210-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động 19-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành
9. (20/09/2018) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018-2020
10. (17/09/2018) Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (13/09/2018) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể của Thành phố Hà Nội năm 2019
12. (13/09/2018) Quyết định 4841/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
13. (28/08/2018) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020
14. (16/03/2018) Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch 67-KH/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Cà Mau ban hành
15. (18/12/2017) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2017 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
16. (06/12/2016) Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2016 về cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020
17. (07/10/2016) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất, Lưu thông hàng hóa trong nước, An toàn thực phẩm, Điện được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
Xuất nhập khẩu
1. (06/12/2018) Công văn 7197/TCHQ-TXNK về tổ chức làm việc thêm giờ cuối năm 2018 do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (06/12/2018) Công văn 7198/TCHQ-TXNK năm 2018 về phối hợp thời gian làm việc về thu nộp thuế, thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (05/12/2018) Công văn 22289/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (05/12/2018) Công văn 7161/TCHQ-TXNK năm 2018 về đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (03/12/2018) Công văn 3912/GSQL-GQ3 năm 2018 vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng quá cảnh do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
6. (30/11/2018) Công văn 7067/TCHQ-TXNK năm 2018 bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (19/11/2018) Công văn 6352/BTNMT-CNTT năm 2018 triển khai cơ chế Một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (29/10/2018) Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT về bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9. (12/10/2018) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập qua địa bàn tỉnh Lào Cai
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (29/11/2018) Công văn 4763/TCT-CS năm 2018 về áp dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
2. (21/11/2018) Công văn 6395/BTNMT-ĐCKS năm 2018 về cung cấp Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (21/11/2018) Công văn 7904/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2018 về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường do địa phương quản lý do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Bảo hiểm
1. (30/11/2018) Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (28/11/2018) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (22/11/2017) Hướng dẫn 3261/HD-YT-BHXH năm 2017 về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kế toán - Kiểm toán
1. (15/11/2018) Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (15/11/2018) Công văn 14192/BTC-TCT năm 2018 về nội dung Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (03/12/2018) Công văn 5095/LĐTBXH-KHTC về đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (03/12/2018) Công văn 5087/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (30/11/2018) Công văn 5084/LĐTBXH-VP về kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 của các địa phương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (29/11/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về nội dung thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
5. (26/11/2018) Công văn 4894/BHXH-CSXH năm 2018 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (23/11/2018) Quyết định 2866/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
7. (06/11/2018) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành
8. (29/10/2018) Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung danh mục bổ sung nghề đào tạo và mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên do tỉnh Cao Bằng ban hành
9. (28/12/2015) Quyết định 2796/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Công nghệ thông tin
1. (28/11/2018) Quyết định 50/2018/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (16/11/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk
3. (05/11/2018) Quyết định 2578/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (02/11/2018) Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước
5. (02/10/2018) Kế hoạch 278/KH-UBND năm 2018 về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành
6. (18/09/2018) Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7. (06/09/2018) Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8. (05/09/2018) Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình
9. (03/11/2017) Quyết định 3429/QĐ-UBND năm 2017 quy định về áp dụng thống nhất mã định danh cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong việc trao đổi văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản và hệ thống phần mềm quản lý văn bản đi đến và điều hành công việc
10. (01/07/2016) Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020
11. (23/06/2016) Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2016 quy định về cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông
Bất động sản
1. (04/12/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (03/12/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung quy định tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND
3. (30/11/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
4. (28/11/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
5. (26/11/2018) Công văn 14746/BTC-NSNN năm 2018 về kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng do Bộ Tài chính ban hành
6. (26/11/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 633/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (26/11/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2017/QĐ-UBND quy định về mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (16/11/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (25/07/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi vị trí giá đất trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 kèm theo Quyết định 3238/QĐ-UBND
10. (31/05/2018) Công văn 6422/BTC-QLCS năm 2018 về bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương Mại Trung Hậu, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành
11. (07/06/2017) Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đắk Nông
12. (26/09/2016) Quyết định 22/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định về hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND
13. (01/09/2016) Quyết định 44/2016/QĐ-UBND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Dịch vụ pháp lý
1. (28/11/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị
2. (06/11/2018) Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
3. (06/09/2018) Quyết định 3365/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
4. (29/06/2016) Quyết định 1043/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (17/05/2016) Quyết định 1179/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
Sở hữu trí tuệ
1. (30/11/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 66/2015/QĐ-UBND
Bộ máy hành chính
1. (05/12/2018) Quyết định 1908/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang
2. (05/12/2018) Kế hoạch 110/KH-UBND triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (04/12/2018) Quyết định 5544/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
4. (04/12/2018) Công văn 11808/VPCP-QHĐP năm 2018 về chuẩn bị nội dung báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (04/12/2018) Báo cáo 456/BC-TCTTTg năm 2018 về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh và kết quả kiểm tra tháng 11 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
6. (04/12/2018) Quyết định 2591/QĐ-BGTVT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (03/12/2018) Công văn 5093/LĐTBXH-VSTBPN về báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và kế hoạch hành động năm 2019 do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ ban hành
8. (03/12/2018) Công văn 5094/LĐTBXH-TCCB năm 2018 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (01/12/2018) Quyết định 2810/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (01/12/2018) Quyết định 2812/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (30/11/2018) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
12. (30/11/2018) Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
13. (30/11/2018) Quyết định 3030/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
14. (29/11/2018) Công văn 5056/BLĐTBXH-PC về báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
15. (29/11/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang
16. (28/11/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
17. (26/11/2018) Quyết định 2780/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (26/11/2018) Quyết định 4660/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19. (22/11/2018) Quyết định 4101/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
20. (22/11/2018) Quyết định 4103/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã thuộc tỉnh Bình Định
21. (22/11/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
22. (20/11/2018) Nghị quyết 74/2018/QH14 về kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
23. (20/11/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
24. (19/11/2018) Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
25. (15/11/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân do tỉnh Tây Ninh ban hành
26. (15/11/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
27. (12/11/2018) Quyết định 2499/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Hà Giang ban hành
28. (09/11/2018) Quyết định 2750/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp cận thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
29. (06/11/2018) Quyết định 3897/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
30. (26/10/2018) Quyết định 4632/QĐ-BGDĐT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
31. (25/10/2018) Quyết định 3697/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính và quy định việc đánh giá, chấm điểm, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định
32. (20/10/2018) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Quy trình áp dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
33. (01/10/2018) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư do tỉnh Bắc Kạn ban hành
34. (26/09/2018) Quyết định 3653/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
35. (21/09/2018) Quyết định 3579/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
36. (21/09/2018) Quyết định 3581/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
37. (21/09/2018) Quyết định 5021/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa, y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thành phố Hà Nội
38. (21/09/2018) Quyết định 3778/QĐ-BGDĐT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
39. (21/09/2018) Quyết định 3577/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Gia đình, Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa
40. (19/09/2018) Quyết định 3711/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quảng Ninh
41. (14/09/2018) Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2018 về sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
42. (13/09/2018) Quyết định 4847/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
43. (12/09/2018) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP và Kế hoạch 102-KH/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Thanh Hóa ban hành
44. (12/09/2018) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2018 về triển khai, thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh Hòa Bình
45. (05/09/2018) Quyết định 4676/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng Thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
46. (05/09/2018) Quyết định 3342/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
47. (28/08/2018) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Hòa Bình ban hành
48. (20/08/2018) Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh
49. (16/08/2018) Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang
50. (18/07/2018) Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 11 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
51. (22/05/2018) Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Bình Dương
52. (16/01/2018) Quyết định 74/QĐ-UBND về Chương trình Công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
53. (26/12/2017) Quyết định 3584/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
54. (25/12/2017) Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
55. (18/12/2017) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2017 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
56. (24/11/2017) Quyết định 3311/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc
57. (27/12/2016) Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
58. (22/12/2016) Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
59. (21/12/2016) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2016 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017
60. (21/12/2016) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2016 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
61. (16/12/2016) Quyết định 4550/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
62. (16/12/2016) Quyết định 4549/QĐ-UBND năm 2016 công bố 20 thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 17 trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
63. (22/08/2016) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công tác thi đua - khen thưởng được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
64. (01/08/2016) Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
65. (25/07/2016) Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
66. (29/06/2016) Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
67. (02/06/2016) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông
68. (13/05/2016) Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
69. (29/04/2016) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
70. (27/04/2016) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản; thay thế trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
71. (07/04/2016) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Lai Châu
72. (07/04/2016) Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo áp dụng chung tại cấp tỉnh do tỉnh Lai Châu ban hành
73. (22/03/2016) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
74. (19/02/2016) Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
Trách nhiệm hình sự
1. (19/11/2018) Luật Đặc xá 2018
Thủ tục Tố tụng
1. (05/12/2018) Công văn 263/TANDTC-PC năm 2018 xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (05/12/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (03/12/2018) Công văn 5115/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (03/12/2018) Công văn 15012/BTC-NSNN năm 2018 về tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định 01/2016/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
4. (20/11/2018) Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
5. (16/11/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên
6. (16/11/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu
7. (09/11/2018) Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Quốc hội ban hành
8. (06/11/2018) Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
9. (17/09/2018) Quyết định 3637/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (đợt 1) cho đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh
10. (18/12/2017) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc
11. (18/12/2017) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
12. (18/12/2017) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2017 về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (07/12/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (06/12/2018) Kế hoạch 787/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 110/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng do tỉnh An Giang ban hành
3. (20/11/2018) Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
4. (02/11/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (29/12/2017) Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Giao thông - Vận tải
1. (06/12/2018) Quyết định 51/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (05/12/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (04/12/2018) Quyết định 50/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (20/11/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam
5. (16/11/2018) Công văn 13104/BGTVT-KCHT năm 2018 về tập trung xử lý vị trí có thể gây mất an toàn giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (03/12/2018) Quyết định 1677/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/11/2018) Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT về Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (19/11/2018) Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018
4. (08/10/2018) Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (08/10/2018) Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (04/12/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
2. (29/11/2018) Công văn 11642/VPCP-QHQT năm 2018 về hoàn thiện Đề xuất dự án “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai” tại 6 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La vốn vay JICA do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/11/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (23/11/2018) Công văn 9088/BNN-VPĐP năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 712 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (15/11/2018) Thông tư 22/2018/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (09/11/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
7. (09/11/2018) Công văn 8724/BNN-TCLN năm 2018 về thực hiện nội dung quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (30/10/2018) Công văn 8471/BNN-TCLN năm 2018 về triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (29/10/2018) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10. (10/10/2018) Công văn 5539/BTNMT-TCMT năm 2018 về phát động phong trào “Chống rác thải nhựa" do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (25/08/2018) Quyết định 2071/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch Cơ cấu lại lĩnh vực Thủy lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020
12. (31/12/2017) Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
13. (05/09/2016) Kế hoạch 4617/KH-UBND năm 2016 về nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016-2020
14. (12/05/2016) Kế hoạch 2903/KH-UBND năm 2016 về triển khai công tác vệ sinh môi trường nông thôn và quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Thể thao - Y tế
1. (29/11/2018) Quyết định 7130/QĐ-BYT năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (29/11/2018) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (19/11/2018) Quyết định 2102/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
3. (19/11/2018) Quyết định 2103/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Uzbekistan do Chủ tịch nước ban hành
4. (19/11/2018) Quyết định 2104/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
5. (19/11/2018) Quyết định 2105/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch nước ban hành
6. (19/11/2018) Quyết định 2106/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
7. (19/11/2018) Quyết định 2107/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
8. (19/11/2018) Quyết định 2108/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 16 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
9. (19/11/2018) Quyết định 2109/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (30/11/2018) Kế hoạch 776/KH-UBND về hoạt động tăng cường nội dung, thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh An Giang năm 2018
2. (30/11/2018) Kế hoạch 367/KH-ĐGS năm 2018 thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018” do Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
3. (30/11/2018) Công văn 5067/LĐTBXH-BTXH năm 2018 về trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (24/11/2018) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2018 về kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020
5. (23/11/2018) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới do tỉnh Hòa Bình ban hành
6. (06/11/2018) Quyết định 1541/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về danh mục trang thiết bị, phương tiện của cơ sở cai nghiện ma túy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (16/08/2016) Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2 (2016-2020)
8. (27/07/2016) Quyết định 2199/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9. (15/07/2016) Công văn 677/UBDT-DTTS hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2016 do Ủy ban dân tộc ban hành
Lĩnh vực khác
1. (03/12/2018) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2018 về triển khai biện pháp phòng, chống và khống chế bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019
2. (29/11/2018) Quyết định 2803/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (27/11/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (22/11/2018) Kế hoạch 3841/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành
5. (19/11/2018) Luật Trồng trọt 2018
6. (19/11/2018) Luật Chăn nuôi 2018
7. (16/11/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về chủ động triển khai biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi do tỉnh Lai Châu ban hành
8. (05/11/2018) Quyết định 1757/QĐ-UBND về Đề án Hỗ trợ lợn nái giống cho hộ dân huyện biên giới tỉnh Cao Bằng - năm 2018
9. (01/10/2018) Quyết định 2401/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
10. (12/09/2018) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ đào tạo kiến thức về thị trường, kỹ thuật trồng trọt cho nông dân, xây dựng thương hiệu và tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
11. (25/08/2018) Quyết định 2070/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
12. (23/05/2018) Quyết định 1857/QĐ-BNN-CBTTNS năm 2018 sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định 1369/QĐ-BNN-CBTTNS về phê duyệt Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
13. (08/04/2015) Quyết định 677/QĐ-BKHCN năm 2015 về phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 998

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn