Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 01/12/2018 07:52 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 28/11 - 30/11/2018

01/12/2018 07:52 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 28/11 - 30/11/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (28/11/2018) Quyết định 2998/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
2. (27/11/2018) Quyết định 2991/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
3. (26/11/2018) Công văn 11493/VPCP-ĐMDN năm 2018 về rà soát hiện trạng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao phục vụ công tác cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (23/11/2018) Công văn 4657/TCT-DNL năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
5. (23/11/2018) Thông báo 439/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (22/11/2018) Công văn 77480/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
7. (21/11/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
8. (16/11/2018) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2018 hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
9. (08/11/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 15/2015/CT-UBND về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (07/11/2018) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định về phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11. (01/08/2016) Quyết định 3907/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đầu tư
1. (23/11/2018) Công văn 4658/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
2. (20/11/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh Vĩnh Long ban hành
3. (16/11/2018) Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (06/11/2018) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
5. (26/10/2018) Quyết định 56/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An
6. (16/10/2018) Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2018 về tăng cường công tác tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7. (11/10/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (10/10/2018) Quyết định 2233/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình hỗ trợ các thủ tục hành chính cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (10/10/2018) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2018 thực hiện cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thương mại
1. (23/11/2018) Quyết định 1627/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/11/2018) Thông tư 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (16/11/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (15/11/2018) Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
5. (15/11/2018) Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
6. (14/11/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 387/2013/QĐ-UBND
7. (13/11/2018) Kế hoạch 730/KH-UBND năm 2018 triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn do tỉnh An Giang ban hành
8. (12/11/2018) Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP Lâm Đồng)
9. (12/11/2018) Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Khu A Chợ Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành
10. (09/11/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
11. (08/11/2018) Quyết định 1463/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ quyết định phê duyệt quy hoạch liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại do tỉnh Ninh Bình ban hành
12. (07/11/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND công bố danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13. (31/10/2018) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020
14. (27/10/2018) Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (12/10/2018) Quyết định 3479/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
16. (01/10/2018) Quyết định 1601/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn 2030
17. (21/12/2016) Quyết định 4129/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2017 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
18. (11/07/2016) Quyết định 2907/QĐ-BCT năm 2016 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (29/11/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/11/2018) Công văn 6952/TCHQ-TXNK năm 2018 về đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/11/2018) Công văn 6960/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc chính sách thuế đối với thuế suất thuế nhập khẩu và xác định phương tiện vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (26/11/2018) Công văn 6966/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là “Màn hình điều khiển” của máy ép nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (26/11/2018) Công văn 6967/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (26/11/2018) Công văn 6968/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế xe ô tô biển LB, CT do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (23/11/2018) Công văn 11460/VPCP-NN năm 2018 ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về hàng hóa nhập khẩu bị nhiễm cỏ kế đồng, bất cập về kiểm dịch thú y, thủy sản và biện pháp ngăn chặn khai thác hải sản trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (23/11/2018) Công văn 6892/TCHQ-TXNK năm 2018 kiến nghị về áp dụng mức thuế mặt hàng Vải không dệt 100% polyester do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (22/11/2018) Công văn 6874/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (21/11/2018) Công văn 6830/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (20/11/2018) Công văn 6788/TCHQ-TXNK năm 2018 triển khai thực hiện Thông tư 95/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (19/11/2018) Quyết định 2183/QĐ-BTC năm 2018 đính chính Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (19/11/2018) Công văn 6765/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp thuế nhập khẩu thép góc do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (14/11/2018) Công văn 1319/XNK-TLH năm 2018 về quy chế MFN dành cho hàng hóa có xuất xứ từ Puerto Rico và Monaco do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
15. (29/10/2018) Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (17/10/2018) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (22/11/2018) Thông tư 27/2018/TT-NHNN quy định về trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (20/11/2018) Quyết định 2740/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (16/11/2018) Công văn 5650/KBNN-KTNN năm 2018 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với Ban quản lý dự án được ủy thác toàn bộ do Kho bạc Nhà nước ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/11/2018) Công văn 78384/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (26/11/2018) Quyết định 2731/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản không kim loại (vật liệu xây dựng thông thường) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
3. (23/11/2018) Công văn 77722/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với tiền thuê nhà được trả lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (23/11/2018) Công văn 4644/TCT-KK năm 2018 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành
5. (23/11/2018) Công văn 4655/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
6. (22/11/2018) Công văn 77479/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng hóa đơn trong thời gian cưỡng chế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (22/11/2018) Công văn 77482/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu đối với hoạt động bán và cho thuê máy móc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (22/11/2018) Công văn 4624/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (15/11/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
10. (15/11/2018) Thông tư 105/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (08/11/2018) Công văn 4376/TCT-QLN năm 2018 về giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 87/2018/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
12. (05/11/2018) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản không kim loại (vật liệu xây dựng thông thường) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
13. (19/10/2018) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2018 về bảng giá nhà và tỉ lệ chất lượng còn lại của nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
14. (29/11/2017) Quyết định 4626/QĐ-UBND quy định về giá thóc và giá đối với sản phẩm rừng trồng để tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
15. (02/10/2017) Công văn 65143/CT-TTHT năm 2017 giải đáp chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (29/11/2018) Công văn 2446/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (16/11/2018) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do thành phố Hà Nội ban hành
3. (14/11/2018) Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Sơn La ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (01/11/2018) Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (26/11/2018) Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (23/11/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
3. (23/11/2018) Quyết định 64/2018/QĐ-UBND sửa đổi Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Long An kèm theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
4. (23/11/2018) Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5. (02/11/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
6. (23/10/2018) Kế hoạch 202/KH-UBND về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên, giảng viên các trường dạy nghề công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2018
7. (22/10/2018) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do tỉnh Hòa Bình ban hành
Công nghệ thông tin
1. (22/11/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (22/11/2018) Quyết định 1970/QĐ-BTTTT năm 2018 về Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại Bộ Thông tin và Truyền thông
3. (21/11/2018) Quyết định 1945/QĐ-BTTTT năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (16/11/2018) Quyết định 2862/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La
5. (13/11/2018) Quyết định 2749/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên
6. (02/11/2018) Quyết định 4910/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
7. (02/11/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
8. (02/11/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9. (30/10/2018) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Bình
10. (22/10/2018) Quyết định 56/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (22/10/2018) Quyết định 55/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (22/10/2018) Quyết định 4113/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
13. (09/07/2018) Quyết định 1421/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới, 15 được sửa đổi, bổ sung, 04 bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
Bất động sản
1. (21/11/2018) Công văn 1661/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/11/2018) Công văn 1660/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/11/2018) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (15/11/2018) Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (08/11/2018) Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2018 về bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 04 cơ sở, nhà đất thu hồi của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
6. (02/11/2018) Công văn 6075/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (23/10/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018
Dịch vụ pháp lý
1. (13/11/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 05/2007/CT-UBND về tăng cường triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2. (23/10/2018) Quyết định 2380/QĐ-UBND năm 2018 đề nghị công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (23/10/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2010/QĐ-UBND về Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên
4. (18/10/2018) Quyết định 4057/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
5. (18/10/2018) Quyết định 2334/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính Cấp phiếu Lý lịch tư pháp và cấp chứng chỉ hành nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Sở hữu trí tuệ
1. (13/11/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2. (30/10/2018) Quyết định 2077/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
Bộ máy hành chính
1. (28/11/2018) Công văn 11580/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/11/2018) Quyết định 1637/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/11/2018) Công văn 9163/BNN-TCCB năm 2018 về đổi mới, sắp xếp cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (27/11/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
5. (27/11/2018) Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
6. (26/11/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (23/11/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
8. (23/11/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
9. (23/11/2018) Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2018 hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (23/11/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
11. (23/11/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý việc đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
12. (22/11/2018) Quyết định 4638/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13. (22/11/2018) Quyết định 2894/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
14. (22/11/2018) Quyết định 66/2018/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
15. (22/11/2018) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
16. (21/11/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (20/11/2018) Quyết định 2741/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (20/11/2018) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2018 vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
19. (20/11/2018) Quyết định 2937/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình công tác năm 2019 của ngành Thanh tra An Giang và kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh An Giang
20. (19/11/2018) Quyết định 2377/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
21. (19/11/2018) Quyết định 2710/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
22. (16/11/2018) Quyết định 5000/QĐ-BGDĐT năm 2018 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
23. (16/11/2018) Quyết định 51/2018/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
24. (15/11/2018) Quyết định 1793/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
25. (15/11/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
26. (14/11/2018) Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27. (14/11/2018) Quyết định 5079/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh
28. (14/11/2018) Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng
29. (14/11/2018) Quyết định 2342/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
30. (13/11/2018) Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
31. (13/11/2018) Quyết định 1481/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ (cấp tỉnh) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
32. (12/11/2018) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
33. (12/11/2018) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
34. (12/11/2018) Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
35. (09/11/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
36. (09/11/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về đánh giá cán bộ, công chức tỉnh Lào Cai
37. (09/11/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Phước
38. (09/11/2018) Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
39. (08/11/2018) Quyết định 2634/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình
40. (06/11/2018) Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
41. (06/11/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ
42. (05/11/2018) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
43. (05/11/2018) Quyết định 2587/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
44. (05/11/2018) Quyết định 2586/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
45. (02/11/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
46. (02/11/2018) Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
47. (02/11/2018) Quyết định 3853/QĐ-UBND năm 2018 về Bảng Tiêu chí, thang điểm thi đua hàng năm đối với các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Bình Định ban hành
48. (02/11/2018) Quyết định 2519/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp thực hiện thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
49. (02/11/2018) Quyết định 6047/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội
50. (02/11/2018) Quyết định 6048/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính; bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội
51. (01/11/2018) Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
52. (01/11/2018) Quyết định 2424/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới của Ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
53. (01/11/2018) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2018 triển khai việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
54. (01/11/2018) Quyết định 2093/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
55. (31/10/2018) Quyết định 2087/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
56. (30/10/2018) Quyết định 1293/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
57. (30/10/2018) Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
58. (30/10/2018) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
59. (30/10/2018) Quyết định 2226/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung, sửa đổi lĩnh vực giao thông vận tải cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
60. (30/10/2018) Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
61. (30/10/2018) Quyết định 2477/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Bình Phước
62. (29/10/2018) Quyết định 2497/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
63. (27/10/2018) Nghị quyết 590/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về điều động, bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
64. (26/10/2018) Quyết định 2552/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
65. (26/10/2018) Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
66. (25/10/2018) Quyết định 3678/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bình Định ban hành
67. (25/10/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Nam Định
68. (23/10/2018) Quyết định 2449/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
69. (23/10/2018) Quyết định 57/2018/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
70. (22/10/2018) Quyết định 4112/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
71. (19/10/2018) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
72. (19/10/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
73. (19/10/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
74. (19/10/2018) Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
75. (18/10/2018) Quyết định 4056/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
76. (17/10/2018) Quyết định 3566/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
77. (17/10/2018) Quyết định 2318/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
78. (16/10/2018) Quyết định 4019/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
79. (16/10/2018) Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung của Ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
80. (15/10/2018) Quyết định 1613/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
81. (15/10/2018) Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang
82. (12/10/2018) Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
83. (12/10/2018) Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
84. (11/10/2018) Quyết định 3946/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa
85. (11/10/2018) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
86. (11/10/2018) Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
87. (11/10/2018) Quyết định 2253/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Thừa Thiên Huế
88. (10/10/2018) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
89. (09/10/2018) Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn du lịch Thừa Thiên Huế
90. (09/10/2018) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
91. (18/09/2018) Quyết định 3377/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
92. (15/05/2018) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới, 13 thay thế, 1 bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
93. (27/04/2018) Quyết định 549/QĐ-BKHĐT năm 2018 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
94. (04/05/2017) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
95. (04/10/2016) Quyết định 3276/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Đề án “Phát triển ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020”
96. (19/09/2016) Quyết định 36/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
97. (22/08/2016) Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công tác thi đua - khen thưởng được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
98. (25/07/2016) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
99. (07/07/2016) Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
100. (01/07/2016) Quyết định 2085a/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
101. (22/06/2016) Quyết định 1791/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
102. (14/06/2016) Quyết định 298/QĐ-UBDT năm 2016 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc
103. (10/06/2016) Quyết định 1451/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư 23/2016/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Thái Bình
104. (30/05/2016) Quyết định 814/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
105. (27/05/2016) Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do thành phố Cần Thơ ban hành
106. (29/04/2016) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công tác tôn giáo được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
107. (16/02/2016) Kế hoạch 649/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 2218/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh Bến Tre ban hành
Vi phạm hành chính
1. (20/11/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi và đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Trách nhiệm hình sự
1. (19/11/2018) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội về thực hiện pháp luật phòng, chống mua bán người do tỉnh Ninh Bình ban hành
Tài chính nhà nước
1. (23/11/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
2. (23/11/2018) Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC năm 2018 đôn đốc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (22/11/2018) Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2018 về bãi bỏ Quyết định 313/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
4. (20/11/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
5. (20/11/2018) Quyết định 62/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An
6. (19/11/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND về chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (19/11/2018) Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực Cụm công nghiệp thành phố Long Xuyên” giai đoạn 2018–2020 do tỉnh An Giang ban hành
8. (19/11/2018) Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2018 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
9. (14/11/2018) Thông tư 101/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (06/11/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (01/11/2018) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt giá nước sạch công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình do Ban quản lý và dịch vụ đô thị huyện Lâm Bình quản lý, khai thác do tỉnh Tuyên Quang ban hành
12. (31/10/2018) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Đồng Tâm trên địa bàn thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
13. (31/10/2018) Quyết định 2380/QĐ-UBND năm 2018 về mức trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang
14. (30/10/2018) Nghị quyết 67/2018/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (26/10/2018) Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2018 quy định về nội dung và mức chi thực hiện mô hình thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2020
16. (25/10/2018) Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2018 quy định về hỗ trợ kinh phí trồng rừng sản xuất từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
17. (22/10/2018) Quyết định 2155/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
18. (18/10/2018) Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2018 về đơn giá dịch vụ quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
19. (02/10/2018) Công văn 12006/BTC-QLCS năm 2018 thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
20. (13/12/2016) Quyết định 6842/QĐ-UBND năm 2016 công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
Xây dựng - Đô thị
1. (23/11/2018) Quyết định 2431/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
2. (23/11/2018) Công văn 11445/VPCP-V.I năm 2018 xử lý kết luận thanh tra dự án khu chung cư, biệt thự, nhà vườn du lịch Quang Minh (Thành phố Hà Nội) do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (23/11/2018) Công văn 11446/VPCP-V.I năm 2018 xử lý sau kiểm tra của Bộ Xây dựng liên quan đến phản ánh, kiến nghị của báo chí, người dân, doanh nghiệp về quy hoạch, thực hiện quy hoạch thành phố Sầm Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/11/2018) Công văn 11389/VPCP-CN năm 2018 về Báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng đăng bài “Báo động dư nguồn cung xi măng” do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (05/11/2018) Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 83/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý xây dựng trong vùng bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An do tỉnh Ninh Bình ban hành
6. (02/11/2018) Quyết định 2555/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra, nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (02/11/2018) Quyết định 2556/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (29/10/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
9. (26/10/2018) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục kiểm kê công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo tiêu chí quy định tại Điều 28, Luật di sản văn hóa và Khoản 9, Điều 1, Luật di sản văn hóa sửa đổi
Giao thông - Vận tải
1. (26/11/2018) Công văn 11497/VPCP-CN năm 2018 về thẩm định việc mở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/11/2018) Quyết định 2533/QĐ-BGTVT năm 2018 đính chính Thông tư 38/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (23/11/2018) Công văn 11442/VPCP-CN năm 2018 về phương án đầu tư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (25/10/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép do tỉnh Tuyên Quang ban hành
5. (11/10/2018) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý nhà nước gắn với kiểm tra, xử lý tình trạng xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe máy cày kéo rơ móoc lưu thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
Giáo dục
1. (27/11/2018) Công văn 11552/VPCP-KGVX năm 2018 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/11/2018) Quyết định 7091/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch hoạt động thực hiện Quyết định 1340/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (31/10/2018) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên năm học 2019-2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành
4. (25/10/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội
Tài nguyên - Môi trường
1. (27/11/2018) Quyết định 4691/QĐ-BNN-TCLN năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (23/11/2018) Công điện 03/CĐ-BTTTT năm 2018 về chủ động ứng phó với bão số 9 và mưa lũ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (22/11/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân 2018-2019 do tỉnh Hòa Bình ban hành
4. (20/11/2018) Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
5. (08/11/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (01/11/2018) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025
7. (31/10/2018) Chỉ thị 13/CT-CTUBND năm 2018 về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020
8. (31/10/2018) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9. (31/10/2018) Quyết định 2706/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (26/10/2018) Quyết định 3704/QĐ-UBND về Phương án ứng phó lũ lụt năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (18/10/2018) Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg và Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Hà Giang ban hành
12. (12/10/2018) Quyết định 3493/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (26/12/2016) Quyết định 4358/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thể thao - Y tế
1. (26/11/2018) Công văn 1472/KCB-QLCL&CĐT năm 2018 về chỉ đạo các Sở Y tế thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
2. (02/11/2018) Thông tư 34/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (31/10/2018) Quyết định 3825/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (30/10/2018) Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thể dục thể thao Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng
Quyền dân sự
1. (23/10/2018) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (19/11/2018) Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017–2027” tỉnh An Giang
2. (16/11/2018) Quyết định 5134/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020
3. (13/11/2018) Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tổ chức Hội thi, Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện (thành phố), cấp xã phường, thị trấn và Hội thi Thông tin lưu động cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (13/11/2018) Quyết định 2595/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thuộc phạm vi địa giới của 01 thôn, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020
5. (02/11/2018) Quyết định 2258/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 kèm theo Kế hoạch 1338/KH-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành
6. (23/10/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng kèm theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành
7. (17/10/2018) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
8. (09/11/2016) Kế hoạch 4187/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động 05-NQ/TU về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Bình Thuận ban hành
9. (17/08/2016) Quyết định 2401/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020
10. (15/08/2016) Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực khác
1. (20/11/2018) Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2. (20/11/2018) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2018 về tổ chức thực hiện đồng bộ giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (15/11/2018) Quyết định 59/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 54/2012/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An
4. (24/10/2018) Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020
5. (18/10/2018) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2018 về nâng cao năng lực chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2019-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn