Bản Tin Văn Bản Mới 28/11/2018 08:49 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 24/11 - 27/11/2018

28/11/2018 08:49 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 24/11 - 27/11/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (21/11/2018) Công văn 11354/VPCP-ĐMDN năm 2018 về thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Thanh tra Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW và quy định của pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/11/2018) Công văn 77325/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp khi giải thể Quỹ đầu tư chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/11/2018) Công văn 77069/CT-TTHT năm 2018 về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (19/11/2018) Công văn 76650/CT-TTHT năm 2018 về cách lập hóa đơn khi bán hàng và chi phí thành lập Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (19/11/2018) Công văn 76653/CT-TTHT năm 2018 về vốn hóa chi phí lãi vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (07/11/2018) Công văn 13666/BTC-TCDN năm 2018 kiến nghị về hình thức thanh toán khi mua cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
7. (29/10/2018) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
8. (25/10/2018) Công văn 7597/BKHĐT-PTDN năm 2018 kiến nghị về thẩm quyền của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Đầu tư
1. (19/11/2018) Công văn 8245/BKHĐT-QLĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (09/11/2018) Quyết định 2907/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018
3. (09/11/2018) Công văn 9161/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
4. (05/11/2018) Công văn 7839/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 vướng mắc liên quan đến việc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (29/10/2018) Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
6. (29/10/2018) Công văn 7686/BKHĐT-PC năm 2018 điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (29/10/2018) Công văn 13289/BTC-ĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về nguyên tắc thẩm tra chi phí đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
8. (26/10/2018) Công văn 13143/BTC-ĐT năm 2018 kiến nghị về quyết định đầu tư và phê duyệt quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
9. (21/09/2018) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
10. (12/09/2018) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11. (26/07/2018) Công văn 5102/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (22/11/2017) Quyết định 1853/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 3) do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
13. (19/09/2017) Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2017 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (Đợt 2) do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
14. (20/04/2017) Công văn 3322/BKHĐT-PTDN năm 2017 kiến nghị về tham gia đầu tư dự án Công viên văn hóa lịch sử do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (21/11/2018) Quyết định 4612/QĐ-BNN-CBTTNS năm 2018 về ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (20/11/2018) Quyết định 1818/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
3. (20/11/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (16/11/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
5. (14/11/2018) Quyết định 4268/QĐ-BCT năm 2018 quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan Quản lý thị trường; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
6. (12/11/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
7. (12/11/2018) Nghị quyết 72/2018/QH14 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan do Quốc hội ban hành
8. (09/11/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2015/QĐ-UBND quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
9. (08/11/2018) Nghị quyết 69/2018/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do Quốc hội ban hành
10. (01/11/2018) Công văn 7782/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (29/10/2018) Công văn 8784/BCT-KH năm 2018 về thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài do Bộ Công thương ban hành
12. (29/10/2018) Quyết định 1748/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đấu thầu áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
13. (24/09/2018) Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019
14. (25/07/2018) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15. (23/01/2018) Kế hoạch 32/KH-UBND về triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP; Nghị quyết 16-NQ/TU và 18/NQ-HĐND và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Đắk Nông ban hành
16. (23/06/2017) Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
17. (13/06/2017) Kế hoạch 309/KH-UBND triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017
18. (30/05/2017) Kế hoạch 2038/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2017
19. (03/05/2017) Kế hoạch 1648/KH-UBND năm 2017 triển khai Nghị quyết 27/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW và Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
20. (30/12/2016) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Xuất nhập khẩu
1. (26/11/2018) Công văn 21592/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý dược ban hành
2. (23/11/2018) Công văn 6889/TCHQ-GSQL năm 2018 về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (21/11/2018) Công văn 11343/VPCP-CN năm 2018 về chủ trương lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/11/2018) Kế hoạch 741/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do tỉnh An Giang ban hành
5. (19/11/2018) Công văn 76605/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với hóa đơn khi xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (23/10/2018) Công văn 5806/BTNMT-TCMT năm 2018 trả lời kiến nghị về vấn đề nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (10/10/2018) Công văn 5925/TCHQ-TXNK năm 2018 về trị giá hải quan đối với mặt hàng than củi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (24/10/2018) Công văn 8019/NHNN-QLNH năm 2018 hướng dẫn thanh toán cho nhà thầu nước ngoài bằng ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (17/10/2018) Công văn 42763/BTC-UBCK năm 2018 giải thích Đề án thị trường giao dịch tài sản số do Bộ Tài chính ban hành
3. (08/10/2018) Công văn 230/BXD-QLN năm 2018 về nhận chuyển nhượng tài sản đảm bảo nợ xấu của tổ chức tín dụng là dự án bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
4. (17/09/2018) Chỉ thị 05/CT-NHNN năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (21/11/2018) Công văn 77322/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (21/11/2018) Công văn 77326/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn, thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (19/11/2018) Công văn 76654/CT-TTHT năm 2018 về xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (19/11/2018) Công văn 76610/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn và ghi nhận chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (19/11/2018) Công văn 76600/CT-TTHT năm 2018 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào với hóa đơn xuất sai thời điểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (19/11/2018) Công văn 76608/CT-TTHT năm 2018 về kê khai, hạch toán chi phí đối với hóa đơn liên 2 bị mất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (19/11/2018) Công văn 76602/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn hoạt động đăng tin bài do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (19/11/2018) Công văn 76603/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (19/11/2018) Công văn 76607/CT-TTHT năm 2018 về trích khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
10. (16/11/2018) Công văn 76259/CT-TTHT năm 2018 giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thù lao Ban Kiểm soát do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (14/11/2018) Công văn 75739/CT-TTHT năm 2018 về giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (12/11/2018) Công văn 74989/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn đối với khoản tăng thêm khoản tiền thuê đất và tiền chậm nộp tiền thuê đất theo phụ lục hợp đồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (12/11/2018) Công văn 74988/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (12/11/2018) Công văn 74987/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (12/11/2018) Công văn 74990/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán khoản vay mượn tạm thời không lãi suất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (06/11/2018) Công văn 4327/TCT-CS năm 2018 về thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
17. (01/11/2018) Công văn 4261/TCT-KK năm 2018 hướng dẫn kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MGA Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
18. (25/10/2018) Công văn 4151/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với thủ tục đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành
19. (19/10/2018) Công văn 4077/TCT-CS năm 2018 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với việc nhận tiền tài trợ do Tổng cục Thuế ban hành
20. (18/10/2018) Công văn 4049/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành
21. (18/10/2018) Công văn 4052/TCT-CS năm 2018 về kiến nghị hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
22. (16/10/2018) Công văn 3978/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
23. (10/08/2018) Công văn 3104/TCT-CS năm 2018 về thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (15/11/2018) Công văn 4754/BHXH-DVT năm 2018 vướng mắc trong thanh toán thuốc theo Thông tư 40/2014/TT-BYT và 52/2017/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (02/11/2018) Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH năm 2018 thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (25/10/2018) Công văn 2687/BCA-V03 năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Công an ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (22/11/2018) Công văn 4946/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (14/11/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
3. (05/11/2018) Công văn 4654/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 giải đáp kiến nghị giảm bớt thủ tục hành chính tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (02/11/2018) Công văn 4646/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về huấn luyện cho người lao động sử dụng, vận hành thang máy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (01/11/2018) Công văn 2764/BCA-V03 năm 2018 về chuyển đổi loại thị thực cho người lao động nước ngoài do Bộ Công an ban hành
6. (23/10/2018) Công văn 426/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 về thời gian làm việc để chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi do Cục Quan hệ Lao động và Tiền Lương ban hành
7. (22/10/2018) Công văn 423/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
8. (15/10/2018) Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Công nghệ thông tin
1. (19/11/2018) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019
2. (16/11/2018) Quyết định 65/2018/QĐ-UBND quy định về sử dụng Hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (08/11/2018) Quyết định 1820/QĐ-BTTTT năm 2018 điều chỉnh, bổ sung mã bưu chính quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (27/09/2018) Quyết định 1583/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018, 2019 của tỉnh Cà Mau
Bất động sản
1. (21/11/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (21/11/2018) Công văn 1659/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/11/2018) Công văn 1661/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (16/11/2018) Quyết định 60/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 60/2014/QĐ-UBND
5. (12/11/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6. (09/11/2018) Quyết định 63/2018/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (01/11/2018) Công văn 13437/BTC-QLCS năm 2018 về bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương Mại Trung Hậu do Bộ Tài chính ban hành
8. (01/11/2018) Công văn 254/BXD-QLN năm 2018 kiến nghị về biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
9. (09/09/2016) Quyết định 2889/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Dịch vụ pháp lý
1. (18/09/2018) Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
Bộ máy hành chính
1. (23/11/2018) Quyết định 448/QĐ-HĐQHQG năm 2018 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia
2. (23/11/2018) Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (23/11/2018) Quyết định 2961/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển nông thôn, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
4. (22/11/2018) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2018 về triển khai Quyết định 930/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. (22/11/2018) Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (20/11/2018) Quyết định 2400/QĐ-UBND quy định về thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018
7. (19/11/2018) Quyết định 2923/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
8. (19/11/2018) Quyết định 2924/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; được thay thế và được bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
9. (19/11/2018) Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 17 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
10. (16/11/2018) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý do tỉnh Ninh Bình ban hành
11. (15/11/2018) Quyết định 58/2018/QĐ-UBND quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
12. (14/11/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
13. (13/11/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội
14. (13/11/2018) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
15. (12/11/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
16. (12/11/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
17. (09/11/2018) Quyết định 1862/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18. (09/11/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
19. (08/11/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
20. (08/11/2018) Quyết định 2786/QĐ-UBND năm 2018 về ủy quyền cho Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực quản lý tổ chức, hoạt động và quản lý Hội trên địa bàn tỉnh Sơn La
21. (07/11/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND
22. (06/11/2018) Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
23. (06/11/2018) Quyết định 2128/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
24. (31/10/2018) Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
25. (25/10/2018) Quyết định 1738/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
26. (25/10/2018) Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
27. (19/10/2018) Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
28. (04/10/2018) Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
29. (04/10/2018) Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
30. (27/09/2018) Quyết định 1584/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
31. (27/09/2018) Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
32. (27/09/2018) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
33. (26/09/2018) Quyết định 1577/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
34. (25/09/2018) Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
35. (25/09/2018) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
36. (21/09/2018) Quyết định 1547/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
37. (21/09/2018) Quyết định 1548/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
38. (21/09/2018) Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
39. (20/09/2018) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
40. (19/09/2018) Quyết định 1529/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
41. (19/09/2018) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
42. (19/09/2018) Quyết định 1510/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
43. (19/09/2018) Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
44. (17/09/2018) Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
45. (14/09/2018) Quyết định 1478/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
46. (14/09/2018) Quyết định 1483/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa quy trình thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau
47. (13/09/2018) Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau
48. (12/09/2018) Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
49. (12/09/2018) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
50. (12/09/2018) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2018 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
51. (11/09/2018) Quyết định 1452/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
52. (10/09/2018) Quyết định 3897/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018-2019
53. (16/08/2018) Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
54. (17/05/2018) Quyết định 1071/QĐ-CT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
55. (18/01/2018) Quyết định 185/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2018 do tỉnh Ninh Bình ban hành
56. (29/12/2017) Quyết định 2088/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018
57. (20/01/2017) Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Bắc Giang ban hành
58. (28/10/2016) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
59. (30/08/2016) Quyết định 2505/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận
60. (22/06/2016) Quyết định 1642/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Trách nhiệm hình sự
1. (26/11/2018) Công văn 254/TANDTC-PC năm 2018 về người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (21/11/2018) Công văn 11363/VPCP-NC năm 2018 kiểm tra, xác minh thông tin phản ảnh của báo chí về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (26/11/2018) Công văn 253/TANDTC-PC năm 2018 về giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (21/11/2018) Công văn 11345/VPCP-CN năm 2018 về giải quyết vướng mắc phương án tài chính Dự án hầm qua Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/11/2018) Quyết định 61/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2012/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An
3. (16/11/2018) Thông báo 432/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về công tác điều hành giá năm 2018
4. (14/11/2018) Thông tư 54/2018/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (14/11/2018) Công văn 14060/BTC-NSNN về điều hành thực hiện ngân sách năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành
6. (13/11/2018) Công văn 13905/BTC-CST năm 2018 về sử dụng phí thẩm định dự toán công trình do Bộ Tài chính ban hành
7. (13/11/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (08/11/2018) Quyết định 2793/QĐ-UBND năm 2018 về Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
9. (08/11/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
10. (07/11/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng
11. (02/11/2018) Công văn 13538/BTC-TCDN năm 2018 kiến nghị về vốn nhà nước và thanh lý tài sản do Bộ Tài chính ban hành
12. (24/10/2018) Công văn 13043/BTC-HCSN năm 2018 trả lời kiến nghị về chi thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành
13. (19/10/2016) Quyết định 2939/QĐ-UBND năm 2016 vê phê duyệt đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14. (03/03/2016) Công bố 196/CB-SXD năm 2016 về Định mức dự toán đặc thù khai thác, chế biến đá, cát sỏi các loại; Định mức bốc xếp vật tư vật liệu, các cấu kiện xây dựng bằng thủ công và hướng dẫn phương pháp tính chi phí sản xuất một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Xây dựng - Đô thị
1. (21/11/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2. (12/11/2018) Hướng dẫn 6460/HD-SGTVT năm 2018 thực hiện quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3. (02/11/2018) Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ quy hoạch theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
4. (29/10/2018) Công văn 185/BXD-HĐXD năm 2018 về thẩm quyền thẩm định thiết kế trạm BTS cấp IV (thiết kế một bước) do Bộ Xây dựng ban hành
5. (12/10/2018) Công văn 169/BXD-HĐXD năm 2018 trả lời kiến nghị về sử dụng tài khoản thanh toán của nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành
6. (02/10/2018) Quyết định 4321/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch triển khai Quyết định 22/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Giao thông - Vận tải
1. (24/11/2018) Công văn 11483/VPCP-CN năm 2018 về tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án BOT cải tạo, nâng cấp đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Km 7+880 - Km 29+800) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/11/2018) Thông tư 55/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (07/08/2017) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Tài nguyên - Môi trường
1. (20/11/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2017/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020
2. (16/11/2018) Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
3. (16/11/2018) Quyết định 2900/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (14/11/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5. (13/11/2018) Công văn 9255/BCT-ĐTĐL năm 2018 xử lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Công thương ban hành
6. (12/11/2018) Công văn 3581/BKHCN-ĐTG năm 2018 về thay đổi thiết bị trong Dự án sản xuất Pin năng lượng mặt trời do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (07/11/2018) Công văn 3025/BVTV-TTPC năm 2018 trả lời kiến nghị về các hóa chất sử dụng trong công tác bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
8. (16/10/2018) Công văn 5659/BTNMT-TCMT năm 2018 về xây dựng mô hình quản lý chất thải mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (31/08/2018) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2018 về bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2019
10. (20/09/2016) Quyết định 3077/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (04/02/2016) Kế hoạch 811/KH-UBND năm 2016 về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020
12. (12/01/2016) Quyết định 19/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Dự án thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Thể thao - Y tế
1. (21/11/2018) Quyết định 7034/QĐ-BYT năm 2018 về ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (21/11/2018) Thông báo 436/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/10/2018) Công văn 5027/ATTP-NĐTT năm 2018 hướng dẫn một số quy định về quảng cáo thực phẩm chức năng trên các website thương mại điện tử do Cục An toàn thực phẩm ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (26/11/2018) Kế hoạch 756/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” do tỉnh An Giang ban hành
2. (26/11/2018) Công văn 11495/VPCP-QHĐP năm 2018 nghiên cứu, tiếp thu vấn đề báo nêu về xây dựng chính sách dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (23/11/2018) Công văn 11459/VPCP-NN năm 2018 về công tác chuẩn bị phục vụ Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa X do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (20/11/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
5. (16/11/2018) Quyết định 2706/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2023
6. (16/11/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 5 của Quy định kèm theo Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (10/11/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (09/11/2018) Quyết định 5039/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020
9. (25/10/2018) Công văn 2685/BCA-V03 năm 2018 về xử lý 03 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành
Lĩnh vực khác
1. (09/11/2018) Công văn 3556/BKHCN-TĐC năm 2018 về lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (30/10/2018) Công văn 3457/BKHCN-ĐTG năm 2018 về đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (28/12/2005) Nghị quyết 32/2005/NQ-HĐND về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm từ 2006-2010 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,050

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn