Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 20/11/2018 17:26 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 17/11 - 20/11/2018

20/11/2018 17:26 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 17/11 - 20/11/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (25/10/2018) Công văn 71131/CT-TTHT năm 2018 về ghi nhận chi phí hợp lý do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (23/10/2018) Công văn 70635/CT-TTHT năm 2018 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (22/10/2018) Công văn 70486/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn xử lý lỗ sau khi chi nhánh chấm dứt hoạt động chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (18/10/2018) Công văn 69837/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (16/10/2018) Kế hoạch 4825/KH-UBND năm 2018 đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành
6. (16/10/2018) Công văn 69343/CT-TTHT năm 2018 về khấu trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại Myanmar do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (12/10/2018) Công văn 68720/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (12/10/2018) Công văn 68814/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền tạm ứng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
9. (08/10/2018) Công văn 67773/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn khi bán hồ sơ mời thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (13/09/2018) Quyết định 2387/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
11. (04/09/2018) Công văn 61338/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển lỗ khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (04/09/2018) Công văn 61334/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
13. (22/08/2018) Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
14. (10/08/2018) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
15. (19/01/2018) Kế hoạch 275/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
16. (27/12/2017) Kế hoạch 724/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 23-CTr/TU và Nghị quyết 98/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Đắk Nông ban hành
17. (01/08/2017) Kế hoạch 3089/KH-UBND năm 2017 về tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
18. (12/04/2017) Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020
Đầu tư
1. (23/10/2018) Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2018 bãi bỏ Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C giữa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
2. (12/02/2018) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2018 về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020
3. (09/08/2017) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2017 về mở rộng Cụm công nghiệp Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
4. (06/03/2017) Quyết định 05/2017/QĐ-UBND triển khai Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
5. (22/03/2016) Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020
Thương mại
1. (16/11/2018) Công văn 11168/VPCP-V.I năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/11/2018) Quyết định 3445/QĐ-TCHQ năm 2018 về yêu cầu năng lực lĩnh vực Chống buôn lậu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
3. (12/11/2018) Thông tư 42/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (05/11/2018) Quyết định 2863/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (30/10/2018) Quyết định 2828/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6. (05/10/2018) Kế hoạch 4674/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre
7. (13/08/2018) Quyết định 1994/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
8. (27/06/2018) Quyết định 1352/QĐ-UBND năm 2018 công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
9. (19/06/2018) Kế hoạch 298/KH-UBND về triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018
10. (25/05/2018) Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới, 03 bị bãi bỏ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
11. (25/05/2018) Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
12. (24/04/2018) Quyết định 2137/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
13. (06/02/2018) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14. (10/01/2018) Kế hoạch 96/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Bình Dương ban hành
15. (14/12/2017) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Đắk Nông ban hành
16. (02/10/2017) Quyết định 3752/QĐ-BCT năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
17. (19/09/2017) Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2017 về Đề án thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020
18. (21/04/2017) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2017 cho phép thực hiện hoạt động mua bán, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
19. (07/04/2017) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020
20. (28/02/2017) Kế hoạch 87/KH-UBND về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020
Xuất nhập khẩu
1. (14/11/2018) Công văn 6665/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc liên quan đến C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (14/11/2018) Công văn 6670/TCHQ-TXNK năm 2018 về tiêu hủy vật tư nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (14/11/2018) Công văn 6671/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là vật liệu lớp cách điện của lối dây dẫn điện do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (14/11/2018) Công văn 6675/TCHQ-GSQL năm 2018 về quá cảnh mặt hàng phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (14/11/2018) Công văn 6676/TCHQ-GSQL năm 2018 về kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh mặt hàng phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (14/11/2018) Công văn 6678/TCHQ-KĐHQ năm 2018 về phân loại mặt hàng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Egorex omega 369 do Tổng cục hải quan ban hành
7. (14/11/2018) Công văn 6667/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (13/11/2018) Công văn 6646/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty trách nhiệm hữu hạn CTC Giải pháp dinh dưỡng Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (12/11/2018) Công văn 6615/TCHQ-GSQL năm 2018 về khai số hóa đơn thương mại trên C/O mẫu KV, AK do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (09/11/2018) Công văn 3549/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
11. (09/11/2018) Công văn 6565/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại và Công nghệ Vinatoken do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (09/11/2018) Công văn 6577/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Đèn rọi spotlight do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (09/11/2018) Công văn 6583/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu phế liệu qua đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (08/11/2018) Công văn 6556/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Công tắc cửa tủ lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (08/11/2018) Công văn 3544/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Hàn Quốc cấp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
16. (08/11/2018) Công văn 13705/BTC-TCHQ năm 2018 về đăng ký nhiều tờ khai tái xuất xăng dầu từ cùng một tờ khai tạm nhập do Bộ Tài chính ban hành
17. (07/11/2018) Công văn 3537/GSQL-GQ4 năm 2018 về thời điểm khai báo bổ sung và nộp C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
18. (07/11/2018) Công văn 3540/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
19. (07/11/2018) Công văn 6531/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế vật liệu nổ công nghiệp phải tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (07/11/2018) Công văn 3534/GSQL-GQ2 năm 2018 về hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
21. (06/11/2018) Công văn 3512/GSQL-GQ4 năm 2018 về vận chuyển trực tiếp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
22. (06/11/2018) Công văn 3514/GSQL-GQ4 năm 2018 về nộp bổ sung C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (06/11/2018) Công văn 3518/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu máy tính để bàn do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (06/11/2018) Công văn 3522/GSQL-GQ1 năm 2018 về hủy tờ khai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (06/11/2018) Công văn 3528/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (06/11/2018) Công văn 3529/GSQL-GQ1 năm 2018 về hủy tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
27. (06/11/2018) Công văn 3530/GSQL-GQ1 năm 2018 về hủy tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28. (06/11/2018) Công văn 1285/XNK-XXHH năm 2018 về tính đồng bộ của hàng hóa nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
29. (05/11/2018) Công văn 3508/GSQL-GQ1 năm 2018 về Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
30. (02/11/2018) Công văn 3505/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
31. (02/11/2018) Công văn 3500/GSQL-GQ4 năm 2018 về áp dụng C/O mẫu E, mẫu D khi nhập hàng từ Campuchia vào Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
32. (02/11/2018) Công văn 3502/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thuê kho của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
33. (18/10/2018) Công văn 3293/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
34. (16/10/2018) Công văn 6056/TCHQ-GSQL năm 2018 về kiểm dịch đối với hàng cá bào khô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
35. (03/10/2018) Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
36. (14/08/2018) Quyết định 1674/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
37. (20/03/2017) Quyết định 965/QĐ-TCHQ năm 2017 về công nhận địa điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hóa xuất khẩu ở biên giới tại khu vực cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (25/10/2018) Quyết định 2074/QĐ-NHNN năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh các tỉnh/thành phố do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (15/11/2018) Công văn 76024/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (15/11/2018) Công văn 76104/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (12/11/2018) Công văn 12808/BGTVT-VT năm 2018 tuyên truyền về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (07/11/2018) Công văn 13676/BTC-TCHQ năm 2018 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Bộ Tài chính ban hành
5. (07/11/2018) Công văn 74282/CT-TTHT năm 2018 về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (06/11/2018) Công văn 73909/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (06/11/2018) Công văn 74022/CT-TTHT năm 2018 về xử lý hóa đơn dịch vụ đã lập do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (05/11/2018) Công văn 73522/CT-TTHT năm 2018 về giảm trừ gia cảnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (05/11/2018) Công văn 73515/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (05/11/2018) Công văn 73516/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn cho chi phí kiểm tra lại hàng và sửa lại hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (05/11/2018) Công văn 73519/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng đối với hao hụt xăng dầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (05/11/2018) Công văn 73520/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng khi xuất hóa đơn cho thuê tàu biển do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (31/10/2018) Công văn 72722/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (31/10/2018) Công văn 72663/CT-TTHT năm 2018 về nhà thầu phụ thực hiện dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (30/10/2018) Công văn 72336/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê kho ngoại quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (30/10/2018) Công văn 72367/CT-TTHT năm 2018 về chi phí tiền thưởng trong hợp đồng kinh tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (30/10/2018) Công văn 72368/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán khoản thu phí quản lý Công ty mẹ do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
18. (30/10/2018) Công văn 72369/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn thu hộ chi hộ tiền điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (30/10/2018) Công văn 72371/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng hóa đơn sau thời điểm 01/11/2018 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (23/10/2018) Công văn 70638/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (23/10/2018) Công văn 70767/CT-TTHT năm 2018 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (19/10/2018) Công văn 70178/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng dự án viện trợ không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (19/10/2018) Công văn 70184/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ phi chính phủ do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
24. (15/10/2018) Công văn 68980/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú và Hiệp định tránh đánh Thuế hai lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (15/10/2018) Công văn 68983/CT-TTHT năm 2018 về chi phí bảo hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (12/10/2018) Công văn 68718/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (12/10/2018) Công văn 68716/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân thay đổi tình trạng cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (11/10/2018) Công văn 68573/CT-TTHT năm 2018 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi thay đổi địa chỉ đăng kí kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (19/09/2018) Công văn 64232/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán lãi trái phiếu phải trả và chi phí phát hành trái phiếu vào chi phí sản xuất kinh doanh do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
30. (19/09/2018) Công văn 64233/CT-TTHT năm 2018 về cấp hóa đơn lẻ với hoạt động cho thuê vị trí lắp đặt camera do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (18/09/2018) Công văn 63916/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
32. (17/09/2018) Công văn 63657/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế của Chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
33. (17/09/2018) Công văn 63660/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo qua Facebook do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
34. (06/09/2018) Công văn 61836/CT-TTHT năm 2018 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng biếu tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
35. (04/09/2018) Công văn 61343/CT-TTHT năm 2018 về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
36. (04/09/2018) Công văn 61347/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
37. (04/09/2018) Công văn 61348/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, hóa đơn đối với chương trình phát thanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
38. (04/09/2018) Công văn 61492/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
39. (04/09/2018) Công văn 61339/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
40. (04/09/2018) Công văn 61341/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
41. (04/09/2018) Công văn 61342/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản công tác phí, đi lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
42. (04/09/2018) Công văn 61346/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
43. (04/09/2018) Công văn 61326/CT-TTHT năm 2018 về chuyển đổi hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
44. (04/09/2018) Công văn 61329/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn đầu tư ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
45. (04/09/2018) Công văn 61330/CT-TTHT năm 2018 về Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
46. (04/09/2018) Công văn 61331/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn tiền điện đã nộp hộ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
47. (04/09/2018) Công văn 61335/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
48. (04/09/2018) Công văn 61336/CT-TTHT năm 2018 về kê khai, nộp thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
49. (04/09/2018) Công văn 61337/CT-TTHT năm 2018 về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
50. (28/05/2016) Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Bảo hiểm
1. (15/11/2018) Thông báo 2312/TB-BHXH năm 2018 về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý 1 năm 2019 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (13/11/2018) Quyết định 2211/QĐ-KTNN năm 2018 về Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán nhà nước
2. (12/11/2018) Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
3. (03/10/2018) Quyết định 2006/QĐ-KTNN năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
4. (03/10/2018) Quyết định 2007/QĐ-KTNN năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
5. (03/10/2018) Quyết định 2008/QĐ-KTNN năm 2018 về Chương trình Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Kiểm toán nhà nước
6. (03/10/2018) Quyết định 2009/QĐ-KTNN năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn Tiền Kiểm toán viên do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
7. (07/09/2018) Quyết định 1848/QĐ-KTNN năm 2018 về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
8. (07/09/2018) Quyết định 1852/QĐ-KTNN năm 2018 quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm toán nhà nước
9. (05/09/2018) Công văn 1254/KTNN-CĐ năm 2018 hướng dẫn thực hiện và sửa đổi tạm thời một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành
10. (01/08/2018) Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2018 sửa đổi Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Kiểm toán nhà nước kèm theo Quyết định 2175/QĐ-KTNN
11. (20/07/2018) Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018 về Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia
12. (22/05/2018) Quyết định 1213/QĐ-KTNN năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước
13. (09/04/2018) Chỉ thị 735/CT-KTNN năm 2018 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Kiểm toán nhà nước
14. (21/12/2017) Quyết định 1829/QĐ-KTNN năm 2017 về Quy chế thi, cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (08/11/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước do thành phố Cần Thơ ban hành
2. (24/09/2018) Kế hoạch 4448/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP và Chương trình hành động 33-CTR/TU thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do tỉnh Bến Tre ban hành
3. (25/05/2018) Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bến Tre
4. (25/05/2018) Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới danh mục 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
Công nghệ thông tin
1. (15/11/2018) Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (08/11/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về việc quản lý, cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (18/10/2018) Quyết định 426/QĐ-TCTCPĐT năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
4. (25/09/2018) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (20/09/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh
6. (11/07/2018) Kế hoạch 3201/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre
7. (06/11/2017) Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2017 ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
8. (25/04/2017) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
9. (27/02/2017) Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
Bất động sản
1. (14/11/2018) Nghị quyết 144/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành
2. (14/11/2018) Nghị quyết 143/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ ban hành
3. (09/11/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở công vụ do thành phố Hồ Chí Minh quản lý
4. (18/05/2018) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
5. (06/09/2017) Quyết định 547/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Dịch vụ pháp lý
1. (26/09/2018) Quyết định 2434/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
2. (16/08/2018) Quyết định 1707/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới, 06 thay thế, 13 bị bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
3. (23/07/2018) Quyết định 1523/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (23/07/2018) Quyết định 1524/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Bộ máy hành chính
1. (14/11/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (14/11/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
3. (13/11/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (05/11/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
5. (31/10/2018) Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
6. (30/10/2018) Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
7. (22/10/2018) Quyết định 29/2018/QÐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (17/10/2018) Thông báo 717/TB-BCĐĐHG về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28 tháng 9 năm 2018
9. (15/10/2018) Quyết định 4541/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
10. (09/10/2018) Quyết định 1993/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã do tỉnh Trà Vinh ban hành
11. (09/10/2018) Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới; 01 thủ tục bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
12. (09/10/2018) Quyết định 4445/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh
13. (03/10/2018) Quyết định 1963/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
14. (28/09/2018) Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Trà Vinh
15. (28/09/2018) Quyết định 2760/QĐ-UBND năm 2018 về biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã do tỉnh Tiền Giang ban hành
16. (28/09/2018) Kế hoạch 4561/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
17. (27/09/2018) Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
18. (25/09/2018) Quyết định 3562/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19. (24/09/2018) Kế hoạch 4447/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 32-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do tỉnh Bến Tre ban hành
20. (21/09/2018) Quyết định 1148/QĐ-UBND-HC năm 2018 về Quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính về cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21. (17/09/2018) Quyết định 2414/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
22. (24/08/2018) Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
23. (24/08/2018) Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
24. (24/08/2018) Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
25. (24/08/2018) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
26. (24/08/2018) Quyết định 2136/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
27. (22/08/2018) Quyết định 2098/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
28. (22/08/2018) Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
29. (22/08/2018) Quyết định 1745/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới; 05 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
30. (17/08/2018) Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bến Tre ban hành
31. (17/08/2018) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
32. (16/08/2018) Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
33. (16/08/2018) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
34. (14/08/2018) Quyết định 1675/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới, 19 thủ tục được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
35. (03/08/2018) Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
36. (02/08/2018) Quyết định 1601/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
37. (02/08/2018) Quyết định 1603/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
38. (31/07/2018) Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
39. (27/07/2018) Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
40. (27/07/2018) Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
41. (27/07/2018) Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
42. (27/07/2018) Quyết định 2071/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung Chỉ số cải cách hành chính và ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
43. (23/07/2018) Quyết định 1525/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch, chứng thực thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
44. (19/07/2018) Nghị quyết 17/NQ-HĐND thông qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 và giao biên chế công chức, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2018
45. (12/07/2018) Nghị quyết 120/NQ-HĐND năm 2018 thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017
46. (06/07/2018) Quyết định 1100/QĐ-BTC năm 2018 về kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
47. (25/06/2018) Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
48. (25/06/2018) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
49. (21/06/2018) Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi
50. (30/05/2018) Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới, 04 bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
51. (25/05/2018) Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục bị bãi bỏ lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
52. (25/05/2018) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 53/QĐ-BCĐCCHC và Thông báo 78/TB-VPCP do tỉnh Thanh Hóa ban hành
53. (16/05/2018) Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 16 thủ tục hành chính mới, 09 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, 06 bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
54. (08/02/2018) Hướng dẫn 02-HD/TW năm 2018 về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
55. (23/01/2018) Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
56. (20/12/2017) Quyết định 2701/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long
57. (11/12/2017) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 834/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
58. (17/10/2017) Quyết định 1662/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
59. (13/09/2017) Quyết định 3463/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
60. (08/09/2017) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
61. (12/07/2017) Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
62. (05/06/2017) Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 28/2015/QĐ-UBND
63. (05/06/2017) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Quyết định 291/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành
64. (26/05/2017) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2017 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
65. (26/05/2017) Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
66. (10/05/2017) Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định 291/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành
67. (28/04/2017) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
68. (11/04/2017) Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
69. (09/02/2017) Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
70. (19/01/2017) Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
Tài chính nhà nước
1. (15/11/2018) Thông tư 46/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2015/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (09/11/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang
3. (02/11/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Khánh Hòa ban hành
4. (30/10/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5. (23/10/2018) Nghị quyết 73/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
6. (28/09/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về bộ đơn giá trong hoạt động quan trắc và phân tích môi trường do nhà nước đặt hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (28/09/2018) Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (28/09/2018) Thông tư 91/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (22/06/2018) Thông báo 403/TB-BCĐĐHG về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 29 tháng 5 năm 2018
10. (29/05/2018) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp và đơn giá trồng, chăm sóc và bảo vệ 01 ha rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (05/03/2018) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2018 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
12. (15/09/2017) Quyết định 644/QĐ-UBND về phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 và ứng trước dự toán ngân sách tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
13. (27/02/2017) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (10/08/2018) Quyết định 1072/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu và giá thành Nhà tiêu hợp vệ sinh và Chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (quy mô hộ gia đình) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Giao thông - Vận tải
1. (14/11/2018) Công văn 11076/VPCP-CN năm 2018 xin điều chỉnh Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/06/2017) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận
3. (20/12/2016) Quyết định 2091/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì; chấp thuận danh mục các tuyến đường nội thị đủ điều kiện được phép đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Giáo dục
1. (09/10/2018) Hướng dẫn 69-HD/BTGTW năm 2018 thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
2. (23/08/2018) Công văn 3696/BGDĐT-GDQPAN năm 2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (17/05/2018) Kế hoạch 2046/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4. (01/09/2017) Hướng dẫn 45-HD/BTGTW năm 2017 về thực hiện Chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” (dùng bồi dưỡng cho cho cán bộ, đảng viên và nhân dân) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (14/11/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (14/11/2018) Công văn 11112/VPCP-NN năm 2018 về dự thảo Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/11/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về Phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (28/10/2018) Công điện 53/CĐ-TW năm 2018 về siêu bão gần Biển Đông do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành
5. (19/06/2018) Kế hoạch 2834/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản do tỉnh Bến Tre ban hành
6. (08/09/2017) Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch Thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh có khối lượng phát sinh dưới 600 kg/năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (08/09/2017) Quyết định 1463/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Thể thao - Y tế
1. (14/11/2018) Công văn 21578/QLD-ĐK năm 2018 đính chính quyết định cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (09/03/2017) Kế hoạch 1214/KH-UBND về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017
3. (09/12/2016) Quyết định 2731/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Đề án xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020
Văn hóa - Xã hội
1. (14/11/2018) Công văn 11099/VPCP-V.I năm 2018 phản ánh của báo chí về chung cư Topaz City, Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/11/2018) Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH năm 2018 sửa đổi Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (09/11/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (02/11/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, phát huy vai trò của báo chí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
5. (13/08/2018) Kế hoạch 3728/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tỉnh Bến Tre đến năm 2025
6. (02/08/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020
7. (18/05/2018) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Kế hoạch 60-KH/TU thực hiện Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới” do tỉnh Phú Yên ban hành
8. (30/01/2018) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt số liệu hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành
9. (16/10/2017) Kế hoạch 4631/KH-UBND năm 2017 hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020
10. (02/10/2017) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn II (2016-2020)
11. (07/08/2017) Kế hoạch 3208/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2017
12. (21/07/2017) Quyết định 2602/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Đề cương rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 1306/QĐ-UBND
Lĩnh vực khác
1. (19/01/2018) Quyết định 227/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018 do tỉnh Nghệ An ban hành
2. (02/10/2017) Kế hoạch 527/KH-UBND năm 2017 thực hiện các giải pháp về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
3. (15/05/2017) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017-2018 do tỉnh An Giang ban hành
 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn