Bản Tin Văn Bản Mới 13/11/2018 17:15 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 10/11 - 13/11/2018

13/11/2018 17:15 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 10/11 - 13/11/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/11/2018) Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2018 về Quy chế trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/11/2018) Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do Chính phủ ban hành
3. (06/11/2018) Quyết định 1371/QĐ-UBND-HC năm 2018 quy định về phương thức xác định các hợp tác xã nông nghiệp tham gia thí điểm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng lao động làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (05/11/2018) Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2018 về rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp
5. (02/11/2018) Công văn 6467/TCHQ-TXNK năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (01/11/2018) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2018 thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do tỉnh Đồng Tháp ban hành
7. (30/10/2018) Công văn 6713/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
8. (25/10/2018) Quyết định 2310/QĐ-UBND năm 2018 công bố 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
9. (10/10/2018) Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
10. (06/06/2018) Kế hoạch 2480/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Dương
11. (18/01/2018) Công văn 525/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu và thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (22/12/2017) Kế hoạch 5844/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP và Chương trình hành động 57-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW "về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Đầu tư
1. (08/11/2018) Công văn 10845/VPCP-CN năm 2018 về chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/11/2018) Công văn 10847/VPCP-CN năm 2018 về biểu mẫu văn bản Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/11/2018) Công văn 10722/VPCP-CN năm 2018 về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (02/11/2018) Quyết định 1349/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (08/10/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020
6. (04/10/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về trình tự xử lý đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
7. (28/09/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
8. (15/08/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2015/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
9. (06/07/2017) Nghị quyết 05/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 38/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2017 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Thương mại
1. (12/11/2018) Quyết định 4244/QĐ-BCT năm 2018 giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (08/11/2018) Công văn 10853/VPCP-V.I năm 2018 về tăng cường biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/09/2018) Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4. (11/09/2018) Kế hoạch 206/KH-UBND đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đồng Tháp (DDCI) năm 2018 và các năm tiếp theo
5. (27/08/2018) Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
6. (26/03/2018) Quyết định 958/QĐ-BCT năm 2018 về rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
7. (13/02/2018) Thông báo 66/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tại phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (29/08/2017) Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển kinh tế xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam
9. (12/04/2017) Quyết định 613/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP và Kế hoạch 46-KH/TU thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (09/11/2018) Công văn 6564/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại thiết bị làm sạch băng tải do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (08/11/2018) Công văn 6533/TCHQ-TXNK năm 2018 bổ sung mẫu hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/11/2018) Công văn 6537/TCHQ-GSQL năm 2018 về lưu giữ máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/11/2018) Công văn 6549/TCHQ-GSQL năm 2018 về lưu giữ máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/11/2018) Công văn 6552/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (08/11/2018) Công văn 6545/TCHQ-GSQL năm 2018 về tái nhập hàng tạm xuất đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (07/11/2018) Công văn 6519/TCHQ-GSQL năm 2018 thủ tục hải quan về mô hình xe ô tô làm mẫu cho sản xuất và trưng bày do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (07/11/2018) Công văn 6523/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (07/11/2018) Công văn 6528/TCHQ-TXNK năm 2018 về chính sách thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (06/11/2018) Công văn 3009/BVTV-ATTPMT năm 2018 phối hợp triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
11. (05/11/2018) Công văn 6478/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc chính sách thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (05/11/2018) Công văn 6937/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
13. (02/11/2018) Công văn 6833/TXNK-PL năm 2018 trả lời vướng mắc mặt hàng thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
14. (02/11/2018) Công văn 6834/TXNK-TGHQ năm 2018 về chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
15. (02/11/2018) Công văn 6446/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng khuôn đúc thỏi do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (02/11/2018) Công văn 6471/TCHQ-TVQT năm 2018 hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp khi Quyết định 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (01/11/2018) Công văn 6747/TXNK-DTQLT năm 2018 xử lý tiền chậm nộp do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
18. (01/11/2018) Công văn 6748/TXNK-TGHQ năm 2018 về khai báo khoản điều chỉnh cộng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
19. (01/11/2018) Công văn 2746/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
20. (01/11/2018) Công văn 6749/TXNK-CST năm 2018 xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
21. (01/11/2018) Công văn 6740/TXNK-CST năm 2018 về miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
22. (31/10/2018) Công văn 6717/TXNK-PL năm 2018 về xin xác nhận mã HS của sản phẩm là vàng thực phẩm do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
23. (31/10/2018) Công văn 6719/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với quà biếu, quà tặng do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
24. (31/10/2018) Công văn 6738/TXNK-PL năm 2018 trả lời vướng mắc mặt hàng thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
25. (31/10/2018) Công văn 6715/TXNK-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng tàu chở dầu, hóa chất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
26. (30/10/2018) Công văn 6689/TXNK-PL năm 2018 về mặt hàng thanh gỗ ghép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
27. (30/10/2018) Công văn 6690/TXNK-CST năm 2018 về hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
28. (26/10/2018) Công văn 5943/BTNMT-TCMT năm 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
29. (22/10/2018) Công văn 12899/BTC-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Tài chính ban hành
30. (22/10/2018) Công văn 12900/BTC-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Tài chính ban hành
31. (12/10/2018) Công văn 6001/TCHQ-PC trả lời câu hỏi do VCCI gửi trước Hội nghị đối thoại năm 2018 do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (10/09/2018) Quyết định 2495/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/02/2018) Thông báo 63/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Bảo hiểm
1. (07/11/2018) Công văn 2219/BHXH-CĐ năm 2018 hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (31/10/2018) Công văn 4510/BHXH-DVT năm 2018 về thanh toán đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin theo Công văn 4975/BYT-QLD do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (07/11/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-UBND
2. (01/11/2018) Công văn 4618/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về tai nạn khi tham gia giải bóng đá nội bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (11/10/2018) Quyết định 1234/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (02/11/2017) Kế hoạch 4961/KH-UBND năm 2017 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Công nghệ thông tin
1. (08/11/2018) Quyết định 1497/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/10/2018) Công văn 3575/BTTTT-THH năm 2018 hướng dẫn nội dung Quyết định 80/2014/QĐ-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (11/10/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (22/01/2018) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của Tổng Công ty viễn thông Mobifone tại tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
5. (16/10/2017) Kế hoạch 4626/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6. (04/10/2017) Quyết định 2667/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020
Bất động sản
1. (09/11/2018) Công văn 1567/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/11/2018) Công văn 1569/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (08/11/2018) Công văn 1564/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (08/11/2018) Công văn 1565/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (07/11/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 75/2006/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
6. (01/11/2018) Quyết định 61/2018/QĐ-UBND quy định về định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (29/10/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8. (24/10/2018) Kế hoạch 5003/KH-UBND năm 2018 thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành
9. (19/10/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10. (05/10/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND
11. (03/10/2018) Quyết định 1193/QĐ-UBND.HC năm 2018 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (20/09/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
13. (20/09/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (13/09/2018) Công văn 4949/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
15. (17/08/2018) Công văn 4424/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
16. (12/07/2018) Nghị quyết 117/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
17. (06/07/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
18. (11/08/2017) Quyết định 2236/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
19. (28/07/2017) Quyết định 2122/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
20. (28/07/2017) Quyết định 2121/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Dịch vụ pháp lý
1. (11/09/2018) Quyết định 2505/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
2. (27/08/2018) Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư và công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang
3. (01/11/2017) Kế hoạch 4918/KH-UBND năm 2017 thực hiện thí điểm liên thông thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp do tỉnh Bình Dương ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (25/09/2017) Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2017 quy định về xét, công nhận sáng kiến và tổ chức, hoạt động của Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh do tỉnh Bình Dương ban hành
Bộ máy hành chính
1. (09/11/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/11/2018) Công văn 6774/BYT-VPB6 năm 2018 đính chính sai sót tại Công văn 6269/BYT-VPB6 về cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng do Bộ Y tế ban hành
3. (09/11/2018) Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018
4. (08/11/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (08/11/2018) Công văn 10829/VPCP-KSTT năm 2018 về thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (08/11/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
7. (07/11/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 48/2016/QĐ-UBND
8. (06/11/2018) Quyết định 1491/QĐ-TTg năm 2018 về Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (05/11/2018) Quyết định 4351/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 công bố danh mục, phân loại và phân giao nhiệm vụ quản lý đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (05/11/2018) Thông tư 02/2018/TT-UBDT quy định về chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
11. (02/11/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh
12. (01/11/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
13. (01/11/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
14. (01/11/2018) Thông tư 03/2018/TT-BNG hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao do Bộ Ngoại giao ban hành
15. (31/10/2018) Quyết định 655/QĐ-UBDT năm 2018 về phê duyệt kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc
16. (31/10/2018) Quyết định 3371/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang
17. (31/10/2018) Quyết định 3372/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
18. (31/10/2018) Quyết định 3373/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
19. (31/10/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh
20. (30/10/2018) Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
21. (29/10/2018) Quyết định 2688/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
22. (29/10/2018) Quyết định 2689/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
23. (29/10/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực tài chính
24. (26/10/2018) Quyết định 152-QĐ/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
25. (26/10/2018) Hướng dẫn 71-HD/BTGTW năm 2018 về công tác lý luận chính trị năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
26. (26/10/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
27. (26/10/2018) Kế hoạch 293/KH-UBND năm 2018 về công tác truyền thông giới thiệu về Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
28. (25/10/2018) Quyết định 2312/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
29. (24/10/2018) Quyết định 1297/QĐ-UBND-HC năm 2018 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết, thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
30. (24/10/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 5 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND
31. (23/10/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
32. (22/10/2018) Quyết định 1288/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
33. (19/10/2018) Quyết định 3039/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
34. (19/10/2018) Quyết định 2264/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
35. (18/10/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động do Ủy ban nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
36. (18/10/2018) Quyết định 2259/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 07 thủ tục hành chính mới; 02 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
37. (18/10/2018) Quyết định 1272/QĐ-UBND-HC năm 2018 về Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
38. (17/10/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 31/2015/QĐ-UBND
39. (16/10/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
40. (16/10/2018) Quyết định 51/2018/QĐ-UBND về phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An
41. (12/10/2018) Thông tư 151/2018/TT-BQP hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
42. (11/10/2018) Quyết định 3655/QĐ-BCT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
43. (11/10/2018) Quyết định 1230/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
44. (11/10/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 12/2014/QĐ-UBND
45. (09/10/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND
46. (08/10/2018) Quyết định 2867/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
47. (04/10/2018) Quyết định 2866/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
48. (27/09/2018) Quyết định 2377/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
49. (26/09/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 07/2015/QĐ-UBND
50. (26/09/2018) Quyết định 1165/QĐ-UBND.HC năm 2018 quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
51. (25/09/2018) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
52. (25/09/2018) Quyết định 1161/QĐ-UBND-HC năm 2018 về tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
53. (25/09/2018) Quyết định 2674/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
54. (19/09/2018) Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2018 về nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020
55. (14/09/2018) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
56. (12/09/2018) Công văn 4522/BNV-VP năm 2018 về trả lời một số kiến nghị của tỉnh Phú Yên do Bộ Nội vụ ban hành
57. (11/09/2018) Quyết định 2506/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
58. (11/09/2018) Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang
59. (06/09/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 35/2016/QĐ-UBND
60. (05/09/2018) Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
61. (04/09/2018) Quyết định 5331/QĐ-BYT năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
62. (27/08/2018) Quyết định 2349/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chức, viên chức và quản lý nhà nước về hội thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang
63. (24/08/2018) Quyết định 2310/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Quyết định 81/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
64. (24/08/2018) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án Thí điểm thành lập Hệ thống đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020
65. (27/07/2018) Thông báo 489/TB-BCĐĐHG về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 10 tháng 7 năm 2018
66. (27/07/2018) Quyết định 2079/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
67. (24/05/2018) Quyết định 06/QĐ-TWPCTT năm 2018 về Quy chế hoạt động tạm thời của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
68. (23/05/2018) Công văn 2064/BGDĐT-CSVC năm 2018 thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
69. (20/04/2018) Quyết định 184/QĐ-TTCP năm 2018 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
70. (21/12/2017) Quyết định 3507/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018
71. (28/08/2017) Quyết định 3216/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Thủ tục Tố tụng
1. (17/10/2018) Quyết định 199/QĐ-CA năm 2018 công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (06/11/2018) Thông báo 422/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/11/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (31/10/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4. (23/10/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (18/10/2018) Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (11/10/2018) Quyết định 50/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do tỉnh Long An quản lý
7. (08/10/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
8. (02/10/2018) Công văn 11989/BTC-NSNN năm 2018 về chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ Tài chính ban hành
9. (02/10/2018) Công văn 12008/BTC-QLCS về mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành
10. (13/09/2018) Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (18/07/2018) Nghị quyết 120/NQ-HĐND năm 2018 về khoán kinh phí theo định mức giáo viên trường mầm non, trường phổ thông và nhân viên nấu ăn trong trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, năm học 2018-2019
12. (17/05/2018) Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
13. (21/11/2017) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
14. (13/09/2017) Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2017 quy định về quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Xây dựng - Đô thị
1. (09/11/2018) Công văn 10871/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/10/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng phạm vi đất dành cho đường bộ đối với hệ thống đường bộ do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Giao thông - Vận tải
1. (09/11/2018) Công văn 10873/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết - Thuận Quý, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/11/2018) Công văn 10902/VPCP-CN năm 2018 báo cáo phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/11/2018) Công văn 10844/VPCP-CN năm 2018 về giao chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/11/2018) Quyết định 2409/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (06/11/2018) Công văn 10742/VPCP-CN năm 2018 về Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (10/10/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2016/QĐ-UBND về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
Giáo dục
1. (26/10/2018) Kế hoạch 5057/KH-UBND năm 2018 về phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Bến Tre ban hành
2. (25/10/2018) Kế hoạch 6972/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2025
3. (31/08/2018) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 do tỉnh Tiền Giang ban hành
4. (18/07/2018) Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua chủ trương hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2018-2025
5. (29/03/2018) Quyết định 694/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Dạy học tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
Tài nguyên - Môi trường
1. (01/11/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
2. (30/10/2018) Thông tư 40/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (29/10/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4. (22/10/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (11/01/2018) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2018 thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và 2021-2030
6. (28/09/2017) Quyết định 2320/QĐ-BTNMT năm 2017 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Thái Nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (26/09/2017) Quyết định 2566/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý do tỉnh Bình Dương ban hành
Thể thao - Y tế
1. (09/11/2018) Quyết định 6817/QĐ-BYT hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của Bệnh viện y học cổ truyền năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (07/11/2018) Công văn 21204/QLD-TTra năm 2018 cung cấp thông tin về thuốc Trung Quốc làm từ thịt người do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (07/11/2018) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp
4. (25/09/2018) Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020
5. (29/06/2018) Quyết định 742/QĐ-CBTTNS-CB năm 2018 về Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến nông sản do Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản ban hành
6. (16/10/2017) Kế hoạch 4629/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra y tế đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
7. (03/01/2017) Quyết định 11/QĐ-VSDTTƯ năm 2017 về Phê duyệt Định mức sử dụng, dự trữ vắc xin vật tư tiêm chủng trong dự án tiêm chủng mở rộng do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
Quyền dân sự
1. (22/10/2018) Quyết định 1901/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Quốc Huy do Chủ tịch nước ban hành
2. (22/10/2018) Quyết định 1902/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 131 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
3. (22/10/2018) Quyết định 1903/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 113 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
4. (22/10/2018) Quyết định 1917/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Bernier Micheline do Chủ tịch nước ban hành
5. (18/10/2018) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Văn hóa - Xã hội
1. (09/11/2018) Công văn 10875/VPCP-KGVX năm 2018 về Đề án “Nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/11/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (26/10/2018) Kế hoạch 7015/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg "về Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới" do tỉnh Lâm Đồng ban hành
4. (26/10/2018) Quyết định 3161/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020
5. (23/10/2018) Công văn 8283/BNN-VPĐP năm 2018 về hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (23/10/2018) Quyết định 4142/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (22/10/2018) Quyết định 1287/QĐ-UBND-HC năm 2018 về Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020
8. (15/10/2018) Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
9. (09/10/2018) Công văn 9787/VPCP-KSTT năm 2018 về hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (11/09/2018) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do tỉnh Đồng Tháp ban hành
11. (15/08/2018) Quyết định 01/QĐ-BCĐTW năm 2018 về Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương ban hành
12. (03/05/2018) Kế hoạch 1812/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg về Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13. (22/03/2018) Quyết định 304/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về phê duyệt danh sách đơn vị, địa phương triển khai mô hình thuộc Dự án Hỗ trợ thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới của Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
14. (31/01/2018) Quyết định 36/QĐ-UBDT năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức đoàn đi kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại một số tỉnh vùng Tây Nam bộ do Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
15. (01/11/2017) Kế hoạch 4937/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương
16. (07/07/2017) Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Quy hoạch phát triển văn hoá và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực khác
1. (02/11/2018) Quyết định 4325/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (02/11/2018) Công văn 8572/BNN-TT năm 2018 về chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa tại An Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (01/11/2018) Chỉ thị 8523/CT-BNN-TY năm 2018 về tổ chức thực hiện đồng bộ giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (24/10/2018) Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2018 về phát triển chuỗi ngành hàng nông sản chủ lực gắn với truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
5. (15/10/2018) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2025
6. (01/10/2018) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án Vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 do tỉnh Tiền Giang ban hành
7. (25/09/2018) Công văn 3003/BKHCN-TĐC năm 2018 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (22/05/2018) Kế hoạch 2146/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2018-2020” do tỉnh Bình Dương ban hành
9. (29/12/2017) Quyết định 3722/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi, bổ sung Nội quy phòng cháy chữa cháy Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
10. (25/09/2017) Quyết định 2559/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình Phát triển công nghiệp sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030
11. (30/06/2017) Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2017 về Nội quy Phòng cháy chữa cháy Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn