Bản Tin Văn Bản Mới 02/11/2018 17:19 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 31/10 - 02/11/2018

02/11/2018 17:19 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 31/10 - 02/11/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/10/2018) Công văn 3429/GSQL-GQ2 năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
2. (25/10/2018) Quyết định 4039/QĐ-BCT năm 2018 ban hành Kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (25/10/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2017/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (17/05/2017) Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020
5. (12/05/2017) Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum
Đầu tư
1. (29/10/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
2. (17/10/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang
3. (15/10/2018) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành tính đến hết ngày 30/6/2018
4. (17/05/2017) Kế hoạch 1281/KH-UBND năm 2017 triển khai Quyết định 10/2017/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (04/05/2017) Kế hoạch 1184/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thương mại
1. (31/10/2018) Quyết định 1443/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/10/2018) Quyết định 4085/QĐ-BCT năm 2018 về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (30/10/2018) Quyết định 4086/QĐ-BCT năm 2018 về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (26/10/2018) Công văn 3412/GSQL-GQ3 năm 2018 thủ tục hải quan hàng hóa tham gia Hội chợ CIIE 2018 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
5. (22/10/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
6. (18/10/2018) Quyết định 3922/QĐ-BCT năm 2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
7. (16/10/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Sơn La
8. (15/10/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
9. (15/10/2018) Quyết định 3877/QĐ-BCT năm 2018 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác có xuất xứ từ nước Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
10. (12/10/2018) Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018 về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương
11. (01/10/2018) Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (27/08/2018) Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
13. (20/08/2018) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 25 thủ tục hành chính mới và 24 bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
14. (13/08/2018) Kế hoạch 2255/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
15. (15/12/2017) Quyết định 2449/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020
16. (10/07/2017) Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
17. (17/05/2017) Quyết định 907/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025
18. (15/05/2017) Kế hoạch 1754/KH-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu do tỉnh Ninh Thuận ban hành
19. (03/05/2017) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
20. (19/04/2017) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020
21. (22/03/2017) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hóa chất; Điện; An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Xuất nhập khẩu
1. (30/10/2018) Công văn 6364/TCHQ-TXNK năm 2018 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (30/10/2018) Công văn 6365/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty trách nhiệm hữu hạn Puratos Grand-Place Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (29/10/2018) Công văn 6331/TCHQ-TVQT năm 2018 về vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (29/10/2018) Công văn 6337/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc trong công tác phối hợp thu với ngân hàng thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (29/10/2018) Công văn 6353/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu thuê gia công một hoặc một số công đoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (26/10/2018) Công văn 6303/TCHQ-TXNK năm 2018 xác định trước mã số mặt hàng Tấm tinh thể lỏng của Tấm LCD do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (26/10/2018) Công văn 6312/TCHQ-GSQL năm 2018 về khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (26/10/2018) Công văn 3420/GSQL-GQ2 năm 2018 vướng mắc thủ tục bán hàng vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
9. (26/10/2018) Công văn 3427/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
10. (26/10/2018) Công văn 6315/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu JV do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (25/10/2018) Công văn 6283/TCHQ-QLRR năm 2018 về giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (25/10/2018) Công văn 3408/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục gia công hàng hóa có chỉ định giao nhận hàng tại Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
13. (25/10/2018) Công văn 3409/GSQL-GQ2 năm 2018 về nhập khẩu áo mẫu để gia công hàng xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
14. (24/10/2018) Công văn 6217/TCHQ-TXNK năm 2018 về khai báo giấy phép nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (24/10/2018) Công văn 6221/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (24/10/2018) Công văn 6251/TCHQ-GSQL năm 2018 về kiểm tra thực tế địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới đề nghị công nhận do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (24/10/2018) Công văn 3402/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
18. (23/10/2018) Công văn 3370/GSQL-GQ3 năm 2018 về quản lý đối với phương tiện quay vòng tạm nhập, tạm xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
19. (23/10/2018) Công văn 3379/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
20. (23/10/2018) Công văn 3380/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
21. (23/10/2018) Công văn 6180/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là ngoại tệ tiền mặt do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (23/10/2018) Công văn 6210/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (23/10/2018) Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Fedex do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (22/10/2018) Công văn 3329/GSQL-GQ5 năm 2018 về giám sát hàng hóa tạm nhập tái xuất tại ga Tân Ấp do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
25. (22/10/2018) Công văn 3340/GSQL-GQ2 năm 2018 về kê khai thủ tục hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
26. (22/10/2018) Công văn 3353/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc kết quả giám định hàng hóa nhập khẩu theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
27. (22/10/2018) Công văn 6170/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa bảo quản đi trưng bày do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (19/10/2018) Công văn 6141/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (19/10/2018) Công văn 3310/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
30. (19/10/2018) Công văn 3311/GSQL-GQ1 năm 2018 về hủy tờ khai luồng xanh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
31. (19/10/2018) Công văn 3314/GSQL-GQ2 năm 2018 vướng mắc quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
32. (19/10/2018) Công văn 3318/GSQL-GQ4 năm 2018 về sự khác biệt mã số HS trên C/O với mã số HS hàng hóa thực nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
33. (19/10/2018) Công văn 3319/GSQL-GQ2 năm 2018 về xử lý hủy tờ khai hải quan nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
34. (19/10/2018) Công văn 3320/GSQL-GQ3 năm 2018 về vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
35. (19/10/2018) Công văn 3326/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (29/10/2018) Công văn 10487/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý báo chí nêu về thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/10/2018) Quyết định 513/QĐ-UBND quy định về giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (14/09/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, xe máy điện, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (27/08/2018) Công văn 3291/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
5. (23/08/2018) Công văn 3264/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (23/08/2018) Công văn 3265/TCT-KK năm 2018 xử lý hồ sơ khai thuế sau thanh tra, kiểm tra về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
7. (22/08/2018) Công văn 3239/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
8. (20/04/2017) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Phương án phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bảo hiểm
1. (26/10/2018) Thông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (28/09/2018) Công văn 3843/BHXH-TTKT năm 2018 xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (25/09/2018) Công văn 3763/BHXH-BT năm 2018 triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống bảo hiểm PVI do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (20/09/2018) Chỉ thị 3677/CT-BHXH năm 2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (12/09/2018) Công văn 3524/BHXH-CSXH năm 2018 về giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (06/09/2018) Công văn 3433/BHXH-BT năm 2018 về tăng cường các biện pháp giảm nợ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (16/08/2018) Công văn 3085/BHXH-CSXH năm 2018 về chấn chỉnh công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non, các bà mẹ, bà dì thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (25/10/2018) Thông tư 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương
2. (21/08/2018) Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 12 thủ tục hành chính mới và 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
3. (17/04/2017) Quyết định 984/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục ngành nghề thu hút và ngành nghề hỗ trợ đào tạo sau đại học tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
Công nghệ thông tin
1. (29/10/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2. (26/10/2018) Quyết định 1431/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/10/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 155/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ
4. (04/08/2017) Kế hoạch 3844/KH-UBND triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5. (11/07/2017) Kế hoạch 3061/KH-UBND năm 2017 triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020
6. (02/06/2017) Kế hoạch 2092/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (25/05/2017) Kế hoạch 1951/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” tỉnh Ninh Thuận
Bất động sản
1. (23/10/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi tại vị trí mặt tiền đường, phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2. (19/10/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (16/10/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018
4. (16/10/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND về phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018
5. (10/09/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 58/2015/QĐ-UBND
6. (24/08/2018) Quyết định 736/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
7. (22/08/2018) Quyết định 720/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
8. (11/07/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
9. (31/08/2017) Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2017 công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, 21 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (22/05/2017) Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
11. (31/08/2016) Công văn 1678/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ năm 2016 về theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường do Tổng cục quản lý đất đai ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (13/09/2018) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 03 bãi bỏ trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, tỉnh Gia Lai
2. (13/08/2018) Kế hoạch 2269/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Sở hữu trí tuệ
1. (19/10/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre
2. (12/10/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa
3. (02/10/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4. (19/05/2017) Kế hoạch 1847/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
5. (04/05/2017) Kế hoạch 1183/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bộ máy hành chính
1. (30/10/2018) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/10/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3. (29/10/2018) Thông báo 416/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (25/10/2018) Thông tư 26/2018/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (23/10/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 60/2015/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (22/10/2018) Quyết định 55/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (22/10/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính, tỉnh Phú Thọ
8. (22/10/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ
9. (22/10/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính, tỉnh Phú Thọ
10. (22/10/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ
11. (19/10/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12. (19/10/2018) Quyết định 54/2018/QĐ-UBND quy định về tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với cơ quan thông tấn, báo chí
13. (16/10/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
14. (16/10/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
15. (16/10/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
16. (16/10/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
17. (16/10/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
18. (16/10/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
19. (16/10/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La
20. (16/10/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La
21. (11/10/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Phụ lục số I kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND quy định về mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
22. (10/10/2018) Quyết định 89/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
23. (08/10/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND do tỉnh Phú Thọ ban hành
24. (08/10/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
25. (05/10/2018) Kế hoạch 2804/KH-UBND thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
26. (01/10/2018) Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
27. (28/09/2018) Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Gia Lai ban hành
28. (28/09/2018) Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 20 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trong lĩnh vực quản lý công sản do tỉnh Gia Lai ban hành
29. (28/09/2018) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 15 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Gia Lai ban hành
30. (27/09/2018) Quyết định 85/2018/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
31. (27/09/2018) Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
32. (26/09/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang
33. (21/09/2018) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
34. (20/09/2018) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 07 bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
35. (20/09/2018) Quyết định 83/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
36. (20/09/2018) Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
37. (20/09/2018) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính bải bỏ trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
38. (12/09/2018) Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
39. (07/09/2018) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Gia Lai ban hành
40. (07/09/2018) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới và 11 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
41. (06/09/2018) Quyết định 1523/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
42. (06/09/2018) Quyết định 2604/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
43. (31/08/2018) Quyết định 80/QĐ-VP năm 2018 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai
44. (21/08/2018) Quyết định 1380/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
45. (10/08/2018) Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
46. (06/08/2018) Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
47. (08/06/2018) Quyết định 1573/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
48. (06/04/2018) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
49. (12/03/2018) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
50. (12/03/2018) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua tỉnh Đắk Nông
51. (17/01/2018) Kế hoạch 19/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
52. (26/12/2017) Quyết định 3849/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
53. (15/12/2017) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2017 về cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2018
54. (11/12/2017) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
55. (01/11/2017) Kế hoạch 355/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
56. (29/09/2017) Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
57. (25/09/2017) Quyết định 2486/QĐ-CT năm 2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
58. (13/09/2017) Quyết định 3462/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
59. (11/08/2017) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực khiếu nại; tố cáo; tiếp công dân; xử lý đơn thư; phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
60. (10/07/2017) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Hòa Bình ban hành
61. (30/06/2017) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
62. (30/06/2017) Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
63. (30/06/2017) Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận
64. (30/06/2017) Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
65. (30/06/2017) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
66. (30/06/2017) Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
67. (30/06/2017) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
68. (30/06/2017) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
69. (09/06/2017) Quyết định 415/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi
70. (07/06/2017) Quyết định 383/QĐ-HĐTV năm 2017 về phê duyệt Đề án xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính
71. (06/06/2017) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh do tỉnh Kon Tum ban hành
72. (22/05/2017) Quyết định 937/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
73. (16/05/2017) Kế hoạch 1270/KH-UBND năm 2017 thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ với hoạt động cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
74. (09/05/2017) Kế hoạch 1633/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017–2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
75. (03/05/2017) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 1950/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi
76. (03/05/2017) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
77. (20/04/2017) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
78. (19/04/2017) Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2017 công bố, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
Vi phạm hành chính
1. (08/12/2017) Quyết định 55/2017/QĐ-UBND quy định về xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thủ tục Tố tụng
1. (26/10/2018) Công văn 232/TANDTC-PC năm 2018 về quán triệt thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (30/10/2018) Quyết định 6556/QĐ-BYT năm 2018 về mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (26/10/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3. (25/10/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (24/10/2018) Quyết định 56/2018/QĐ-UBND quy định vêchế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước
5. (22/10/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (16/10/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương kèm theo Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND do tỉnh Thái Bình ban hành
7. (15/10/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ do tỉnh Quảng Trị ban hành
8. (12/10/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Sơn La
9. (12/10/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND do tỉnh Phú Thọ ban hành
10. (05/10/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu
11. (04/10/2018) Quyết định 1823/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Dự trữ Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (27/09/2018) Quyết định 84/2018/QĐ-UBND sửa đổi Đề án về chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020
13. (11/09/2018) Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2018 về giá tiêu thụ nước sạch đô thị trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
14. (15/12/2017) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2017 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và chi ngân sách địa phương năm 2018
15. (31/07/2017) Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
16. (23/06/2017) Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
17. (14/06/2017) Quyết định 1115/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ năm 2016 sang năm 2017 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
18. (12/06/2017) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
19. (30/05/2017) Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2017 về Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi
20. (12/05/2017) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2017 công bố tạm thời đơn giá đất san lấp và đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
21. (28/04/2017) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về Quy chế vận động đóng góp và quản lý, sử dụng “Quỹ quốc phòng-an ninh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Xây dựng - Đô thị
1. (31/10/2018) Thông báo 417/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xác định chi phí cơ hội Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Tổng công ty LICOGI do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/10/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trách nhiệm về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (05/10/2018) Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
4. (20/09/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
5. (06/09/2018) Quyết định 2581/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia về Thép cốt bê tông do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (06/09/2018) Quyết định 2582/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia về thép cốt bê tông do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (29/10/2018) Thông báo 415/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về hỗ trợ giải quyết thủ tục để đưa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào vận hành, khai thác do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/10/2018) Công điện 45/CĐ-BGTVT năm 2018 về ứng phó với cơn bão Yutu trên biển Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (06/10/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (08/03/2017) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Giáo dục
1. (22/06/2018) Quyết định 2276/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (29/10/2018) Công văn 10479/VPCP-V.I năm 2018 về kết quả điều tra, xử lý vi phạm liên quan rừng phòng hộ hồ thủy điện Đồng Nai 5, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/10/2018) Thông tư 53/2018/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (23/10/2018) Quyết định 3204/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về điều tra, đánh giá địa chất môi trường và thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (18/10/2018) Thông tư 14/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (18/10/2018) Thông tư 13/2018/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (16/10/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
7. (27/09/2018) Quyết định 1024/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo mô hình cụm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (13/07/2018) Quyết định 1977/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về đất, đá quặng apatit và photphorit do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (10/08/2017) Kế hoạch hành động 3619/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 689/CT-TTg và Công điện 732/CĐ-TTg về ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài do tỉnh Bến Tre ban hành
10. (13/06/2017) Kế hoạch 2256/KH-UBND thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận gắn với ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 và năm 2017
11. (18/05/2017) Kế hoạch 275/KH-UBND về đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
12. (12/05/2017) Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
13. (17/04/2017) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 259/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thể thao - Y tế
1. (26/10/2018) Thông tư 28/2018/TT-BYT quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (24/10/2018) Công văn 20290/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (05/10/2018) Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (05/10/2018) Thông tư 32/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (20/09/2018) Công văn 17930/QLD-CL năm 2018 xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (23/02/2018) Chương trình phối hợp 639/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN năm 2018 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về "Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch" giai đoạn 2018-2022
7. (13/12/2017) Kế hoạch 7708/KH-UBND năm 2017 về đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020
8. (25/05/2017) Kế hoạch 1955/KH-UBND năm 2017 thực hiện “Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Ninh Thuận”
Quyền dân sự
1. (11/10/2018) Quyết định 1771/QĐ-CTN năm 2018 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Shih Ping do Chủ tịch nước ban hành
2. (11/10/2018) Quyết định 1772/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 109 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
3. (11/10/2018) Quyết định 1773/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 109 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
4. (11/10/2018) Quyết định 1774/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đào Nguyễn Thái Toàn do Chủ tịch nước ban hành
5. (11/10/2018) Quyết định 1775/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 41 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
6. (11/10/2018) Quyết định 1776/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Australia do Chủ tịch nước ban hành
7. (11/10/2018) Quyết định 1777/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 61 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
8. (11/10/2018) Quyết định 1778/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước ban hành
9. (11/10/2018) Quyết định 1779/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Vương Quốc Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
10. (05/10/2018) Quyết định 1720/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 527 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
11. (05/10/2018) Quyết định 1721/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Tran Tieu Mui (Trần Tiểu Mùi) do Chủ tịch nước ban hành
12. (05/10/2018) Quyết định 1722/QĐ-CTN năm 2018 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Chin-Shih do Chủ tịch nước ban hành
13. (05/10/2018) Quyết định 1723/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Sythanonxay Natthiew do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (31/10/2018) Thông báo 419/TB-VPCP năm 2018 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/10/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ cho hộ gia đình và chi phí quản lý Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020
3. (18/09/2018) Quyết định 2771/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa
4. (12/09/2018) Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Bộ tiêu chí về Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (29/12/2017) Quyết định 5155/QĐ-UBND công nhận xã “Đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2017 (đợt 2) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
6. (10/11/2017) Quyết định 3302/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
7. (29/06/2017) Kế hoạch 2022/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 2561/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
8. (14/06/2017) Kế hoạch 2281/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 32/2016/QH14 và Quyết định 414/QĐ-TTg về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp do tỉnh Ninh Thuận ban hành
9. (10/05/2017) Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tại huyện Sơn Hà và huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2018
10. (03/05/2017) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực khác
1. (29/10/2018) Quyết định 1435/QĐ-TTg năm 2018 xác định vành đai biên giới tại tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/10/2018) Chỉ thị 8382/CT-BNN-TCTL năm 2018 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (23/10/2018) Quyết định 3202/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bình chữa cháy tự động kích hoạt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (16/10/2018) Quyết định 3087/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thịt lợn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (03/10/2018) Quyết định 2898/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về đũa ăn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (28/09/2018) Quyết định 2847/QĐ-BKHCN năm 2018 về công bố tiêu chuẩn quốc gia về Tro xỉ nhiệt điện đốt than do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (27/08/2018) Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn tỉnh Kon Tum
8. (22/12/2017) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2017 về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2018 do tỉnh Thái Bình ban hành
9. (13/06/2017) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Quyết định 91/QĐ-UBND quy định về tiêu chí quy mô cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn