Bản Tin Văn Bản Mới 23/10/2018 17:21 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 20/10 - 23/10/2018

23/10/2018 17:21 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 20/10 - 23/10/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (18/10/2018) Thông báo 402/TB-VPCP năm 2018 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Quy - Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Vạn Phát do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/10/2018) Công văn 6119/TCHQ-GSQL năm 2018 về bán hàng vào doanh nghiệp chế xuất và các doanh nghiệp thuộc khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (17/10/2018) Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (17/10/2018) Công văn 7369/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 kiến nghị về nhà đầu tư trong nước mua lại vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (15/10/2018) Công văn 7270/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (12/10/2018) Công văn 237/BXD-QLN năm 2018 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành
7. (08/10/2018) Công văn 7103/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về đăng ký kinh doanh của đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (08/10/2018) Công văn 7109/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 về xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (05/10/2018) Công văn 3790/TCT-DNL năm 2018 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
10. (05/10/2018) Hướng dẫn 17-HD/BTCTW năm 2018 về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
11. (05/10/2018) Công văn 5456/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 trả lời kiến nghị về việc thực hiện quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12. (13/09/2018) Quyết định 3125/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bình Định năm 2018 và những năm tiếp theo
13. (04/07/2018) Quyết định 2042/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
14. (09/04/2018) Kế hoạch 2722/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Đầu tư
1. (17/10/2018) Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT về hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (15/10/2018) Công văn 10016/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/10/2018) Công văn 7220/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 xử lý kiến nghị về hướng dẫn hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (08/10/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (05/10/2018) Công văn 7072/BKHĐT-KTĐN năm 2018 kiến nghị của ông Phan Văn Kiên - Trung tâm Phát triển bền vững miền Trung và Tây Nguyên về quy trình, thủ tục nhận tài trợ từ tổ chức nước ngoài đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (01/08/2018) Quyết định 2310/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư hợp tác công - tư (PPP) và sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
7. (14/12/2017) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2017 về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (15/09/2017) Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt dự toán mua sắm đợt 2 thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020
Thương mại
1. (16/10/2018) Công văn 7341/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (16/10/2018) Thông tư 14/2018/TT-BTP về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (16/10/2018) Thông tư 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (11/10/2018) Công văn 7214/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (31/08/2018) Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
6. (17/08/2018) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (27/07/2018) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể năm 2019 tỉnh Thái Bình
8. (29/12/2017) Kế hoạch 8127/KH-UBND năm 2017 triển khai nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
9. (22/05/2017) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020
10. (27/02/2017) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Xuất nhập khẩu
1. (18/10/2018) Công văn 6117/TCHQ-GSQL năm 2018 về chứng từ chứng minh quyền sở hữu xe do Tổng cục hải quan ban hành
2. (18/10/2018) Công văn 6120/TCHQ-GSQL năm 2018 hướng dẫn việc hủy tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (18/10/2018) Công văn 6121/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (18/10/2018) Công văn 6122/TCHQ-GSQL năm 2018 về khai báo mã số hàng hóa mặt hàng phế liệu bông rơi chải kỹ do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (18/10/2018) Công văn 6123/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (17/10/2018) Công văn 4032/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
7. (17/10/2018) Công văn 19643/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (17/10/2018) Công văn 6087/TCHQ-TTr năm 2018 hướng dẫn triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (17/10/2018) Công văn 6097/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động địa điểm kiểm tra tập trung của Công ty TNT do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (17/10/2018) Công văn 6100/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Bộ phận căng xích cam thủy lực do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (17/10/2018) Công văn 19644/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (17/10/2018) Công văn 19645/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
13. (16/10/2018) Công văn 19538/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (15/10/2018) Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
15. (12/10/2018) Công văn 6205/TXNK-CST năm 2018 thực hiện Quyết định 1919/QĐ-TCHQ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
16. (12/10/2018) Công văn 6209/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
17. (12/10/2018) Công văn 1181/XNK-XXHH năm 2018 về tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
18. (12/10/2018) Công văn 2546/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
19. (10/10/2018) Công văn 3193/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu tôn màu theo Quyết định 1931/QĐ-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
20. (10/10/2018) Công văn 3212/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
21. (10/10/2018) Công văn 3213/GSQL-GQ5 năm 2018 về hàng hóa đóng ghép chung container do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
22. (10/10/2018) Công văn 3217/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (10/10/2018) Công văn 3183/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (10/10/2018) Công văn 3184/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (10/10/2018) Công văn 3185/GSQL-GQ4 năm 2018 về nộp bổ sung C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (09/10/2018) Công văn 3178/GSQL-GQ5 năm 2018 thực hiện thủ tục tạm nhập cho xe ôtô thuộc đoàn làm phim Genau TV Gmbh Production (Đức) do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
27. (09/10/2018) Công văn 3179/GSQL-GQ1 năm 2018 về giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28. (08/10/2018) Công văn 3171/GSQL-GQ4 năm 2018 bổ sung C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
29. (08/10/2018) Công văn 3174/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục chấm dứt mã số thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
30. (05/10/2018) Công văn 3160/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
31. (05/10/2018) Công văn 3163/GSQL-GQ5 năm 2018 về công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
32. (05/10/2018) Công văn 3164/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D, AK và E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
33. (05/10/2018) Công văn 3165/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
34. (05/10/2018) Công văn 3167/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
35. (05/10/2018) Công văn 3155/GSQL-GQ5 năm 2018 về hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
36. (05/10/2018) Công văn 3156/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
37. (05/10/2018) Công văn 3157/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
38. (05/10/2018) Công văn 3158/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu dụng cụ, bao bì đựng thực phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
39. (04/10/2018) Công văn 3149/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
40. (04/10/2018) Công văn 3126/GSQL-GQ4 năm 2018 bổ sung C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
41. (04/10/2018) Công văn 3130/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
42. (04/10/2018) Công văn 3143/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
43. (04/10/2018) Công văn 3144/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu nhựa phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
44. (03/10/2018) Công văn 3116/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
45. (02/10/2018) Công văn 3103/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
46. (01/10/2018) Công văn 2301/TY-TTr,PC năm 2018 về kiểm dịch cá bào khô nhập khẩu do Cục Thú y ban hành
47. (28/09/2018) Công văn 3052/GSQL-GQ4 năm 2018 về hướng dẫn cách xác định trị giá CIF cho nguyên vật liệu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
48. (28/09/2018) Công văn 3053/GSQL-GQ2 năm 2018 về lưu giữ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quyền nhập khẩu, xuất khẩu, quyền phân phối do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
49. (05/09/2018) Công văn 518/CATTT-CP năm 2018 hướng dẫn quy định về Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục An toàn thông tin ban hành
50. (01/09/2018) Công văn 3075/GSQL-GQ2 năm 2018 về nhập khẩu linh kiện điện tử lắp ráp để xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
51. (31/08/2018) Công văn 2061/TY-KD năm 2018 về kiểm dịch nhập khẩu cá bào khô do Cục Thú y ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/10/2018) Công văn 4001/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
2. (17/10/2018) Công văn 4003/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi do Tổng cục Thuế ban hành
3. (17/10/2018) Công văn 4043/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
4. (17/10/2018) Công văn 4005/TCT-CS năm 2018 trả lời vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (17/10/2018) Công văn 4006/TCT-CS năm 2018 về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
6. (17/10/2018) Công văn 4007/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với giao dịch mua bán hàng hóa mà điểm giao hàng ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
7. (17/10/2018) Công văn 4015/TCT-CS năm 2018 về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (17/10/2018) Công văn 4021/TCT-KK năm 2018 về điều chỉnh tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành
9. (17/10/2018) Công văn 4037/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành
10. (17/10/2018) Công văn 10113/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý báo chí nêu về thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (16/10/2018) Công văn 3970/TCT-CS năm 2018 về chính sách pháp luật thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
12. (16/10/2018) Công văn 3973/TCT-CS năm 2018 về điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm diệt côn trùng do Tổng cục Thuế ban hành
13. (16/10/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021
14. (16/10/2018) Công văn 3977/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn và kê khai thuế, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành
15. (16/10/2018) Công văn 3979/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
16. (15/10/2018) Công văn 3945/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
17. (15/10/2018) Chỉ thị 04/CT-BTC năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
18. (15/10/2018) Công văn 3966/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành
19. (12/10/2018) Quyết định 70/QĐ-TXNK năm 2018 về Quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ
20. (11/10/2018) Công văn 3894/TCT-DNL năm 2018 sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành
21. (11/10/2018) Công văn 3893/TCT-CS năm 2018 về kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản thu tiền theo tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
22. (10/10/2018) Công văn 3849/TCT-HTQT năm 2018 kiến nghị về thuế chuyển lợi tức về Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
23. (10/10/2018) Công văn 3848/TCT-KK năm 2018 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
24. (10/10/2018) Công văn 3850/TCT-TNCN năm 2018 về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành
25. (10/10/2018) Công văn 3853/TCT-CS năm 2018 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
26. (10/10/2018) Công văn 3859/TCT-CS năm 2018 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
27. (10/10/2018) Công văn 3861/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
28. (09/10/2018) Công văn 3842/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
29. (08/10/2018) Công văn 3814/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
30. (08/10/2018) Công văn 3815/TCT-CS năm 2018 về quản lý hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
31. (08/10/2018) Công văn 3816/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
32. (08/10/2018) Công văn 3817/TCT-CS năm 2018 về xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành
33. (08/10/2018) Công văn 3818/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
34. (08/10/2018) Công văn 3821/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
35. (08/10/2018) Công văn 3809/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành
36. (08/10/2018) Công văn 3820/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
37. (08/10/2018) Công văn 3829/TCT-CS năm 2018 về Chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
38. (08/10/2018) Công văn 3830/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
39. (05/10/2018) Công văn 3788/TCT-VP năm 2018 về đính chính Quyết định 829/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
40. (28/09/2018) Công văn 3681/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
41. (26/09/2018) Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Bảo hiểm
1. (18/10/2018) Quyết định 1380/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/10/2018) Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
Lao động - Tiền lương
1. (15/10/2018) Quyết định 1421/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. (04/12/2017) Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
Công nghệ thông tin
1. (15/10/2018) Thông tư 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (25/09/2018) Quyết định 2119/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chuẩn cấu trúc, thông tin cơ sở dữ liệu GIS Quy hoạch do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (17/09/2018) Quyết định 2105/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
4. (04/09/2018) Quyết định 2675/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (07/11/2017) Quyết định 2109/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ bổ sung triển khai thực hiện năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Bất động sản
1. (04/10/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 56/2017/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018
2. (05/09/2018) Quyết định 761/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
3. (24/08/2018) Quyết định 733/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi
4. (24/08/2018) Quyết định 735/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
5. (24/08/2018) Quyết định 734/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Dịch vụ pháp lý
1. (31/10/2017) Kế hoạch 4536/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Bộ máy hành chính
1. (15/10/2018) Quyết định 1715/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; được thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
2. (15/10/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 42/2016/QĐ-UBND
3. (10/10/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (10/10/2018) Quyết định 2196/QĐ-BGTVT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (08/10/2018) Công văn 4993/BNV-TH năm 2018 hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
6. (08/10/2018) Quyết định 2213/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
7. (08/10/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
8. (05/10/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
9. (04/10/2018) Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 về thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
10. (02/10/2018) Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 năm 2018 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
11. (02/10/2018) Công văn 322/UBTVQH14-CTĐB năm 2018 về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
12. (26/09/2018) Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính
13. (14/09/2018) Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng trị
14. (12/09/2018) Quyết định 2813/QĐ-BTNMT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
15. (10/09/2018) Nghị quyết 571/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương; Tòa án quân sự khu vực; Biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
16. (28/08/2018) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2018 Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh Quảng Ngãi
17. (23/08/2018) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
18. (20/08/2018) Quyết định 2501/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông đưa vào thực hiện giải quyết theo Quy trình bốn bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (Lần II)
19. (16/08/2018) Quyết định 1816/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý hoặc trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
20. (14/08/2018) Kế hoạch 2235/KH-UBND năm 2018 về hành động thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Điện Biên ban hành
21. (10/08/2018) Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
22. (10/08/2018) Quyết định 1782/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
23. (06/08/2018) Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
24. (04/06/2018) Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2018 về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
25. (03/05/2018) Kế hoạch 285/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiểu quả; Kế hoạch 07-KH/TW thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do tỉnh Nghệ An ban hành
26. (26/03/2018) Kế hoạch 1194/KH-UBND năm 2018 về Biên soạn tài liệu và đào tạo tiếng Raglai dành cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi do tỉnh Ninh Thuận ban hành
27. (28/12/2017) Quyết định 2569/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2018
28. (19/12/2017) Quyết định 6506/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
29. (12/12/2017) Quyết định 3180/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
30. (08/11/2017) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc thành phố Quảng Ngãi do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
31. (23/10/2017) Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
32. (22/09/2017) Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
33. (07/09/2017) Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành
34. (22/08/2017) Quyết định 971/QĐ-UBND-HC năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
35. (16/08/2017) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
36. (17/07/2017) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
37. (16/05/2017) Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
38. (15/05/2017) Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An
39. (11/04/2017) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức Sở Tư pháp, công chức Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
40. (03/04/2017) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
41. (28/03/2017) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
42. (20/01/2017) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2017 về công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thực hiện tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Thủ tục Tố tụng
1. (13/11/2017) Kế hoạch 4749/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Tài chính nhà nước
1. (17/10/2018) Quyết định 1365/QĐ-TTg năm 2018 về Tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/10/2018) Công văn 11944/BTC-HCSN năm 2018 kiến nghị về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại cố định đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Tài chính ban hành
3. (18/09/2018) Quyết định 2071/QĐ-UBND năm 2018 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (27/08/2018) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt mức giá cước vận chuyển cấp cứu, đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam
5. (07/08/2018) Quyết định 2365/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã do tỉnh Quảng Nam ban hành
6. (23/04/2018) Quyết định 1350/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán và phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2018 do tỉnh Quảng Nam ban hành
7. (07/03/2018) Quyết định 212/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018 (Nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh) do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (01/03/2018) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô 500 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm” do tỉnh An Giang ban hành
9. (11/01/2018) Quyết định 12/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
10. (11/12/2017) Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
11. (03/10/2017) Quyết định 566/QĐ-UBDT năm 2017 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
12. (03/10/2017) Quyết định 569/QĐ-UBDT năm 2017 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
13. (19/09/2017) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận
14. (29/08/2017) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Kế hoạch 37-KH/TW thực hiện Kết luận 10-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do tỉnh Tiền Giang ban hành
15. (04/05/2017) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020
16. (05/04/2017) Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định về số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực do tỉnh Hậu Giang ban hành
17. (13/03/2017) Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2017 về giao kế hoạch vốn phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016 (bổ sung) do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (18/10/2018) Quyết định 1379/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/10/2018) Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/10/2018) Quyết định 2212/QĐ-BGTVT năm 2018 về phê duyệt bổ sung danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (08/10/2018) Công văn 166/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc của tổ chức và cá nhân về chức danh Giám đốc quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành
5. (08/10/2018) Công văn 2498/BXD-KTXD năm 2018 trả lời kiến nghị về thanh toán giá hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành
6. (28/09/2018) Công văn 11826/BTC-ĐT năm 2018 về thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói do Bộ Tài chính ban hành
7. (17/04/2018) Nghị quyết 99/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua Đề án điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030
8. (23/01/2018) Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên biển Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn do tỉnh Bình Định ban hành
9. (06/10/2017) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2017 về tập thiết kế mẫu công trình Nhà văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (21/08/2017) Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2017 về tập thiết kế mẫu công trình Nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11. (11/08/2017) Quyết định 1482/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâm do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (18/10/2018) Thông báo 403/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/10/2018) Thông tư 52/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (12/10/2018) Công điện 40/CĐ-BGTVT năm 2018 về triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ bị ngập nước do hiện tượng triều cường do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (04/10/2018) Quyết định 4341/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (22/08/2018) Quyết định 2531/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch ứng phó tai nạn máy bay; tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Giáo dục
1. (24/08/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (24/08/2018) Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (22/08/2018) Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 -2021
4. (22/08/2018) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Phú Yên ban hành
5. (10/07/2017) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Tài nguyên - Môi trường
1. (09/10/2018) Công văn 7862/BNN-TCLN năm 2018 về rà soát, điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (28/08/2018) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi
3. (18/10/2017) Kế hoạch 4712/KH-UBND năm 2017 về ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre năm 2018
4. (12/05/2017) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
5. (05/04/2017) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thể thao - Y tế
1. (18/10/2018) Thông báo 404/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/10/2018) Công văn 19650/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (16/10/2018) Quyết định 6250/QĐ-BYT năm 2018 hướng dẫn bổ sung Quyết định 5418/QĐ-BYT về Hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (15/10/2018) Công văn 19529/QLD-CL năm 2018 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (11/10/2018) Công văn 19362/QLD-CL năm 2018 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (10/10/2018) Công văn 6048/BYT-KH-TC năm 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành
7. (12/01/2018) Quyết định 142/QĐ-BYT về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (21/10/2018) Quyết định 1385/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/09/2018) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (18/10/2017) Quyết định 2264/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020
4. (03/10/2017) Kế hoạch 1808/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lai Châu ban hành
5. (06/09/2017) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (26/07/2017) Quyết định 1681/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020
7. (25/05/2017) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực khác
1. (28/09/2018) Công văn 3050/BKHCN-ĐTG năm 2018 kiến nghị về hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (28/09/2018) Công văn 3095/BKHCN-TĐC năm 2018 về lưu thông hàng hóa có chứng nhận hợp quy do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (25/09/2018) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch quản lý không gian ven bờ (ISP) huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
4. (28/08/2018) Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 148/QĐ-UBND và một số nội dung Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định 148/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
5. (25/08/2018) Quyết định 1889/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025
6. (11/01/2018) Kế hoạch 111/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018
7. (19/12/2017) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2017 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018 do tỉnh Hậu Giang ban hành
8. (20/11/2017) Quyết định 3212/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,345

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn