Bản Tin Văn Bản Mới 02/10/2018 17:14 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 29/09 - 02/10/2018

02/10/2018 17:14 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 29/09 - 02/10/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (29/09/2018) Nghị định 131/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
2. (28/09/2018) Công văn 9399/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 8 năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/09/2018) Công văn 9015/VPCP-ĐMDN năm 2018 về rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/09/2018) Công văn 5452/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (18/09/2018) Quyết định 1203/QĐ-TTg năm 2018 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (13/09/2018) Công văn 5338/TCHQ-GSQL năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (30/05/2016) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP do tỉnh Sóc Trăng ban hành
Đầu tư
1. (01/10/2018) Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
2. (22/09/2018) Thông báo 366/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đầu tư dự án tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/09/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang
Thương mại
1. (21/09/2018) Công văn 1286/TTg-CN về lựa chọn nhà thầu phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam bên lề Hội nghị WEF ASEAN năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/07/2018) Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Giang ban hành
3. (09/07/2018) Công văn 4626/BKHĐT-HTX năm 2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (25/09/2018) Công văn 18130/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (21/09/2018) Công văn 5528/TCHQ-TXNK năm 2018 áp dụng chính sách thuế tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (20/09/2018) Công văn 5501/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế mặt hàng Microsilica (Silica fume) do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (20/09/2018) Công văn 5502/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế mặt hàng Microsilica (Silica fume) do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (18/09/2018) Công văn 2914/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
6. (18/09/2018) Công văn 2920/GSQL-GQ2 năm 2018 về định mức sản phẩm xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
7. (14/09/2018) Công văn 5377/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là Mặt bàn làm từ ceramics do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (14/09/2018) Công văn 5378/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là Túi lọc do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (14/09/2018) Công văn 5380/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (13/09/2018) Công văn 5355/TCHQ-TXNK năm 2018 về thu nộp phí, lệ phí do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (13/09/2018) Công văn 5341/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp dụng thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (13/09/2018) Công văn 5342/TCHQ-TXNK năm 2018 về triển khai hệ thống nộp thuế thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (13/09/2018) Công văn 5348/TCHQ-TXNK năm 2018 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (12/09/2018) Công văn 5303/TCHQ-GSQL năm 2018 về tái xuất hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (12/09/2018) Công văn 5305/TCHQ-TXNK năm 2018 trả đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là Máy làm lạnh nước do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (11/09/2018) Công văn 5283/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu phế liệu chưa có Quy chuẩn quốc gia về môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (11/09/2018) Công văn 10985/BTC-CST năm 2018 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu diezel nhập khẩu phục vụ cho hoạt động dầu khí của Lô 15.1 do Bộ Tài chính ban hành
18. (10/09/2018) Công văn 2802/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
19. (07/09/2018) Công văn 5262/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
20. (06/09/2018) Công văn 5197/TCHQ-GSQL năm 2018 về thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (06/09/2018) Công văn 5209/TCHQ-TXNK năm 2018 về cảnh báo việc gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón NPK do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (06/09/2018) Công văn 5216/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty DKSH do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (05/09/2018) Công văn 5176/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý tình trạng tồn đọng thanh khoản tờ khai kinh doanh tạm nhập tái xuất từ năm 2013 trở về trước do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (05/09/2018) Công văn 5181/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nakashima Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (05/09/2018) Công văn 5182/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty Thương mại Dịch vụ Hạnh An do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (05/09/2018) Công văn 5185/TCHQ-PC năm 2018 về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (05/09/2018) Công văn 5174/TCHQ-GSQL năm 2018 về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (22/05/2018) Thông báo 2786/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (22/05/2018) Thông báo 2787/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép hợp kim cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (11/05/2018) Thông báo 2551/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cục phát quang do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (10/05/2018) Thông báo 2519/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dây dệt 100% cotton do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (09/05/2018) Thông báo 2500/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sợi pha len đã xe đôi 50% polyester do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (09/05/2018) Thông báo 2501/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Len sợi từ sợi bông tổng hợp do Tổng cục Hải quan ban hành
34. (07/05/2018) Thông báo 2451/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là N-propyl acetate 99% min do Tổng cục Hải quan ban hành
35. (07/05/2018) Thông báo 2452/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất trợ tẩy do Tổng cục Hải quan ban hành
36. (07/05/2018) Thông báo 2455/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dầu Olein nhân cọ do Tổng cục Hải quan ban hành
37. (04/05/2018) Thông báo 2411/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Linh kiện thay thế cho tai nghe y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
38. (04/05/2018) Thông báo 2412/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nước ép trái cây hỗn hợp Lê do Tổng cục Hải quan ban hành
39. (04/05/2018) Thông báo 2414/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hóa học do Tổng cục Hải quan ban hành
40. (04/05/2018) Thông báo 2433/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bao bì bằng vải dệt do Tổng cục Hải quan ban hành
41. (03/05/2018) Thông báo 2396/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành
42. (02/05/2018) Thông báo 2317/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Tổng cục Hải quan ban hành
43. (02/05/2018) Thông báo 2318/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải giả da Polyurethan do Tổng cục Hải quan ban hành
44. (02/05/2018) Thông báo 2319/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt đã được tráng phủ do Tổng cục Hải quan ban hành
45. (02/05/2018) Thông báo 2320/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất mạ điện kim loại Potassium Fluozirconate do Tổng cục Hải quan ban hành
46. (02/05/2018) Thông báo 2321/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất mạ điện kim loại Thiourea do Tổng cục Hải quan ban hành
47. (02/05/2018) Thông báo 2322/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất mạ điện kim loại Đồng nitrat do Tổng cục Hải quan ban hành
48. (02/05/2018) Thông báo 2323/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất mạ điện kim loại Chromium Sulfate do Tổng cục Hải quan ban hành
49. (02/05/2018) Thông báo 2324/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Kem dưỡng giữ ẩm da do Tổng cục Hải quan ban hành
50. (02/05/2018) Thông báo 2325/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Kem dưỡng giữ ẩm da do Tổng cục Hải quan ban hành
51. (02/05/2018) Thông báo 2326/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polypropylene nguyên sinh dạng hạt do Tổng cục Hải quan ban hành
52. (02/05/2018) Thông báo 2327/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là MKH 8323 - Chất chịu cực áp do Tổng cục Hải quan ban hành
53. (02/05/2018) Thông báo 2328/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là MTL 3519 - Chất chống gỉ do Tổng cục Hải quan ban hành
54. (02/05/2018) Thông báo 2329/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hỗn hợp các chất hóa học do Tổng cục Hải quan ban hành
55. (02/05/2018) Thông báo 2344/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với Thuốc tân dược do Tổng cục Hải quan ban hành
56. (02/05/2018) Thông báo 2345/TB-TCHQ năm 2018 kết quả xác định trước mã số đối với Bột Cobalt Lithium do Tổng cục Hải quan ban hành
57. (02/05/2018) Thông báo 2346/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stimuno do Tổng cục Hải quan ban hành
58. (02/05/2018) Thông báo 2348/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Hóa chất hữu cơ do Tổng cục Hải quan ban hành
59. (02/05/2018) Thông báo 2335/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hình khối trang trí do Tổng cục Hải quan ban hành
60. (02/05/2018) Thông báo 2336/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là BOPP JUMBO do Tổng cục Hải quan ban hành
61. (02/05/2018) Thông báo 2330/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất thử xác định hàm lượng COD do Tổng cục Hải quan ban hành
62. (02/05/2018) Thông báo 2331/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất thử xác định hàm lượng COD do Tổng cục Hải quan ban hành
63. (02/05/2018) Thông báo 2332/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất thử xác định hàm lượng COD do Tổng cục Hải quan ban hành
64. (02/05/2018) Thông báo 2333/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là 3-(diethylamino) propylamin do Tổng cục Hải quan ban hành
65. (02/05/2018) Thông báo 2334/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hình khối trang trí do Tổng cục Hải quan ban hành
66. (21/03/2018) Công văn 1489/TCHQ-GSQL năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
67. (16/03/2018) Công văn 1391/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Ngô rang nổ do Tổng cục Hải quan ban hành
68. (29/01/2018) Công văn 280/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Cục giám sát quản lý về hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/09/2018) Công văn 9367/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý báo chí nêu về thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/09/2018) Công văn 1317/TTg-CN năm 2018 về triển khai dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/09/2018) Nghị định 130/2018/NĐ-CP huớng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Bảo hiểm
1. (03/08/2018) Công văn 2888/BHXH-BT năm 2018 về hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã lập danh sách và việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (24/04/2018) Công văn 1553/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2018 về thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (27/09/2018) Thông báo 379/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/09/2018) Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018
3. (25/07/2018) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
4. (12/12/2012) Kế hoạch 4788/KH-UBND năm 2012 về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 do tỉnh Bình Thuận ban hành
Bất động sản
1. (24/09/2018) Công văn 1287/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/09/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (13/09/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai do tỉnh Quảng Bình ban hành
4. (28/08/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5. (18/07/2018) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt giá cho thuê nhà ở tại khu nhà ở sinh viên thành phố Bắc Giang do tỉnh Bắc Giang ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (26/09/2018) Thông tư 13/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
2. (18/07/2018) Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Bộ máy hành chính
1. (01/10/2018) Nghị định 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
2. (27/09/2018) Công văn 9317/VPCP-QHĐP năm 2018 xử lý kiến nghị của tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (27/09/2018) Công văn 9312/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện kết luận về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/09/2018) Công văn 9287/VPCP-QHĐP năm 2018 về chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (23/09/2018) Công văn 9198/VPCP-QHĐP năm 2018 bổ sung số liệu báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (21/09/2018) Công văn 9151/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trong chuyến đi thăm và làm việc với tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (20/09/2018) Thông báo 363/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (18/09/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
9. (13/09/2018) Công văn 4971/BTNMT-TCCB năm 2018 về tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (13/09/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11. (07/09/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
12. (07/09/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13. (30/08/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Tuyên Quang ban hành
14. (29/08/2018) Quyết định 3268/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
15. (14/08/2018) Kế hoạch 346/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành các Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
16. (10/08/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
17. (20/07/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên
18. (19/07/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang
19. (28/06/2018) Quyết định 1089/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
20. (21/06/2018) Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
21. (17/04/2018) Công văn 349/VTLTNN-NVTW năm 2018 về hướng dẫn báo cáo việc thực hiện Luật Lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành
22. (30/03/2018) Quyết định 444/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
23. (06/02/2018) Quyết định 126/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về điều chỉnh nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
24. (25/01/2018) Quyết định 174/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
25. (19/04/2017) Quyết định 334/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/CP triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh Lai Châu ban hành
Tài chính nhà nước
1. (27/09/2018) Quyết định 1258/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/09/2018) Công văn 1283/TTg-CN năm 2018 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (18/09/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Long An
4. (31/08/2018) Thông tư 12/2018/TT-BKHCN quy định về xây dựng, ký kết và quản lý chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (20/08/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung và một số quy định kèm theo Quyết định 231/2017/QĐ-UBND về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
6. (26/07/2018) Thông tư 61/2018/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (19/07/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang
8. (19/07/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND
9. (18/07/2018) Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt giá sử dụng phòng họp tại Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang
10. (18/07/2018) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt giá sử dụng phòng họp và giá sử dụng dịch vụ chung tại Trụ sở làm việc của đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành do tỉnh Bắc Giang ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (28/09/2018) Công văn 1319/TTg-CN năm 2018 thực hiện Dự án đầu tư lô CC1, Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/09/2018) Công văn 9405/VPCP-CN năm 2018 thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hạ Long khu vực phía Tây thành phố Hạ Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/09/2018) Công văn 9407/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực quận Dương Kinh và Đồ Sơn trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (25/09/2018) Công văn 2381/BXD-PTĐT năm 2018 triển khai Thông tư 01/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
5. (21/09/2018) Công văn 1282/TTg-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (21/09/2018) Công văn 1285/TTg-CN năm 2018 về triển khai xây dựng tiêu chí đô thị văn minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (27/09/2018) Công văn 1318/TTg-CN năm 2018 về thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/09/2018) Công văn 1316/TTg-CN năm 2018 báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/09/2018) Thông báo 370/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/09/2018) Công văn 1284/TTg-CN năm 2018 về dừng chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (30/07/2018) Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (19/09/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1183/2013/QĐ-UBND và 1678/2013/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
2. (26/01/2018) Công văn 22/TCGDNN-KĐCL về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp năm 2018 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (10/09/2018) Kế hoạch 5753/KH-UBND năm 2018 triển khai Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (06/09/2018) Thông tư 04/2018/TT-BTNMT về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (06/09/2018) Thông tư 05/2018/TT-BTNMT về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (06/09/2018) Thông tư 06/2018/TT-BTNMT về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (06/09/2018) Thông tư 07/2018/TT-BTNMT về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (27/09/2018) Công văn 18403/QLD-KD năm 2018 đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp DPT-HepB-Hib do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (25/09/2018) Quyết định 5694/QĐ-BYT năm 2018 công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 21 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (25/09/2018) Công văn 5655/BYT-QLD năm 2018 bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
4. (25/09/2018) Công văn 5656/BYT-QLD năm 2018 về cập nhật thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành
5. (25/09/2018) Quyết định 5693/QĐ-BYT năm 2018 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 19) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (24/09/2018) Thông báo 369/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu khác tại tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (21/09/2018) Công văn 18008/QLD-TTra năm 2018 về ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (13/09/2018) Công văn 17572/QLD-CL năm 2018 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (17/07/2018) Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP và Kế hoạch 131-KH/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về ''tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới ''do tỉnh Lào Cai ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (24/09/2018) Công văn 9206/VPCP-NN năm 2018 chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (30/07/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,263

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn