Bản Tin Văn Bản Mới 28/09/2018 17:18 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 26/09 - 28/09/2018

28/09/2018 17:18 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 26/09 - 28/09/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/09/2018) Quyết định 1255/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/09/2018) Công văn 2930/GSQL-GQ3 năm 2018 về địa điểm lưu kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
3. (12/09/2018) Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (07/09/2018) Kế hoạch 5713/KH-UBND năm 2018 thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (04/09/2018) Công văn 3387/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
6. (04/09/2018) Công văn 6627/NHNN-TD năm 2018 về triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị 15/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
7. (29/08/2018) Công văn 3564/LĐTBXH-PC năm 2018 kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của doanh nghiệp thủy sản về lĩnh vực lao động - bảo hiểm xã hội - kinh phí công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (28/08/2018) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh Khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023
9. (19/07/2018) Công văn 2704/BHXH-CSXH năm 2018 tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
10. (16/07/2018) Chỉ thị 08/CT-CTUBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do tỉnh Hưng Yên ban hành
11. (13/07/2018) Công văn 4794/BKHĐT-PTDN năm 2018 xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (23/09/2015) Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020
Đầu tư
1. (25/09/2018) Công văn 9237/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/09/2018) Thông báo 365/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Cái Mép hạ và Dự án Cảng tổng hợp container Cái Mép hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/09/2018) Công văn 9171/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (10/07/2018) Công văn 3940/BYT-KH-TC năm 2018 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
5. (02/05/2018) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
6. (04/07/2016) Quyết định 4286/QĐ-UBND năm 2016 về "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020"
Thương mại
1. (26/09/2018) Công văn 9282/VPCP-NN năm 2018 về Đề án nhằm triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/09/2018) Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/09/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (17/09/2018) Công văn 6526/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (16/08/2018) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
6. (31/07/2018) Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
7. (20/07/2018) Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2018 thực hiện cam kết của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới
8. (19/07/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (26/09/2018) Quyết định 1254/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/09/2018) Công văn 5563/TCHQ-TXNK năm 2018 về bản dịch Chú giải chi tiết Danh mục HS, Tuyển tập ý kiến phân loại hàng hóa Phiên bản 2017 do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (25/09/2018) Công văn 18128/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (25/09/2018) Công văn 18129/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (24/09/2018) Công văn 18109/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (24/09/2018) Công văn 5552/TCHQ-TXNK năm 2018 về xét giảm giá hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (24/09/2018) Công văn 5558/TCHQ-TXNK năm 2018 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (21/09/2018) Công văn 17964/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (20/09/2018) Công văn 5486/TCHQ-GSQL năm 2018 về tra cứu Giấy xác nhận, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (20/09/2018) Công văn 5490/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng DRAWLUB TD51 do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (20/09/2018) Công văn 5492/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc trong quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (20/09/2018) Công văn 5500/TCHQ-TXNK năm 2018 khiếu nại việc áp mã HS mặt hàng DAP do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (20/09/2018) Công văn 17925/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162 bổ sung) do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (18/09/2018) Công văn 2921/GSQL-GQ1 năm 2018 về xác định thiết bị, máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
15. (18/09/2018) Công văn 2924/GSQL-GQ4 năm 2018 khác biệt về mã số HS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
16. (18/09/2018) Công văn 2927/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu thuốc lá điện tử để bán tại cửa hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
17. (17/09/2018) Công văn 5417/TCHQ-GSQL năm 2018 về hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (17/09/2018) Công văn 5418/TCHQ-GSQL năm 2018 về tạm dừng hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh không đáp ứng điều kiện theo quy định do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (14/09/2018) Công văn 5425/TXNK-CST năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
20. (14/09/2018) Công văn 2894/GSQL-GQ2 năm 2018 về thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
21. (14/09/2018) Công văn 2895/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
22. (14/09/2018) Công văn 2897/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
23. (14/09/2018) Công văn 2904/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chất lượng phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (14/09/2018) Công văn 2896/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
25. (14/09/2018) Công văn 2898/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
26. (13/09/2018) Quyết định 2698/QĐ-TCHQ năm 2018 sửa đổi Mục VI và X Phần A quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố kèm theo Quyết định 4291/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
27. (13/09/2018) Công văn 5346/TCHQ-GSQL năm 2018 về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua Hệ thống do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (13/09/2018) Công văn 5331/TXNK-TGHQ năm 2018 về xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
29. (13/09/2018) Công văn 5398/TXNK-CST năm 2018 về hoàn trả lại tiền thuế tự vệ năm 2017 đã nộp do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
30. (13/09/2018) Công văn 5399/TXNK-PL năm 2018 xác định trước mã số mặt hàng nắp chụp cách điện bằng nhựa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
31. (13/09/2018) Công văn 5400/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng đèn LED do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
32. (12/09/2018) Công văn 2862/GSQL-GQ3 năm 2018 về tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị, linh kiện để sửa chữa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
33. (11/09/2018) Công văn 5269/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
34. (11/09/2018) Công văn 5274/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
35. (06/09/2018) Công văn 5168/TXNK-TGHQ năm 2018 về xét giảm giá hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
36. (06/09/2018) Công văn 5197/TXNK-TGHQ năm 2018 về thủ tục xét khoản giảm giá hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
37. (05/09/2018) Công văn 5166/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
38. (04/09/2018) Công văn 5141/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
39. (23/05/2018) Thông báo 2847/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột đá CaCO3 do Tổng cục Hải quan ban hành
40. (23/05/2018) Thông báo 2848/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép lá cán nóng dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành
41. (23/05/2018) Thông báo 2849/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Vải bọc lưng ghế dạng lưới do Tổng cục Hải quan ban hành
42. (23/05/2018) Thông báo 2870/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép không hợp kim cán phẳng cán nóng dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành
43. (23/05/2018) Thông báo 2871/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép cuộn cán nóng do Tổng cục Hải quan ban hành
44. (23/05/2018) Thông báo 2872/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép không hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành
45. (23/05/2018) Thông báo 2873/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất phụ gia XR-2521 do Tổng cục Hải quan ban hành
46. (23/05/2018) Thông báo 2874/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dầu truyền nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
47. (23/05/2018) Thông báo 2875/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt kim do Tổng cục Hải quan ban hành
48. (23/05/2018) Thông báo 2876/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt kim do Tổng cục Hải quan ban hành
49. (23/05/2018) Thông báo 2877/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt kim do Tổng cục Hải quan ban hành
50. (23/05/2018) Thông báo 2832/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép mỏ không hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành
51. (23/05/2018) Thông báo 2833/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu hạnh nhân do Tổng cục Hải quan ban hành
52. (23/05/2018) Thông báo 2835/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại dầu hạt nho đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
53. (23/05/2018) Thông báo 2831/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hóa học dùng chế biến thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
54. (23/05/2018) Thông báo 2834/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dầu Quả bơ do Tổng cục Hải quan ban hành
55. (23/05/2018) Thông báo 2836/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dầu Hướng dương do Tổng cục Hải quan ban hành
56. (23/05/2018) Thông báo 2837/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dầu Maca do Tổng cục Hải quan ban hành
57. (23/05/2018) Thông báo 2844/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập là Chế phẩm hỗn hợp của hợp chất alcohol amino hữu cơ do Tổng cục Hải quan ban hành
58. (23/05/2018) Thông báo 2845/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vật tư tiêu hao dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
59. (23/05/2018) Thông báo 2846/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép cuộn cán nóng không hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành
60. (22/05/2018) Thông báo 2788/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép không gỉ do Tổng cục Hải quan ban hành
61. (22/05/2018) Thông báo 2789/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép hợp kim cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành
62. (22/05/2018) Thông báo 2790/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép không gỉ cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành
63. (22/05/2018) Thông báo 2791/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành
64. (22/05/2018) Thông báo 2792/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép hợp kim cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành
65. (22/05/2018) Thông báo 2793/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất xử lý nước công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
66. (22/05/2018) Thông báo 2794/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
67. (22/05/2018) Thông báo 2795/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
68. (22/05/2018) Thông báo 2808/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chỉ khâu 602# do Tổng cục Hải quan ban hành
69. (21/05/2018) Thông báo 2762/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với Miếng lau sát khuẩn do Tổng cục Hải quan ban hành
70. (17/05/2018) Thông báo 2713/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là sợi thun do Tổng cục Hải quan ban hành
71. (17/05/2018) Thông báo 2714/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải polyester do Tổng cục Hải quan ban hành
72. (17/05/2018) Thông báo 2719/TB-TCHQ năm 2018 sửa đổi, thay thế Thông báo kết quả xác định trước mã số đối với Flustop 20 sol do Tổng cục Hải quan ban hành
73. (15/05/2018) Thông báo 2618/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
74. (15/05/2018) Thông báo 2619/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hóa chất dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
75. (15/05/2018) Thông báo 2620/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hóa chất dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
76. (07/05/2018) Thông báo 2450/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Para Toluene sulfonamide do Tổng cục Hải quan ban hành
77. (02/05/2018) Thông báo 2337/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xử lý bề mặt kim loại do Tổng cục Hải quan ban hành
78. (02/05/2018) Thông báo 2338/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Quặng nhôm do Tổng cục Hải quan ban hành
79. (02/05/2018) Thông báo 2339/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm tẩy rửa do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (25/09/2018) Công văn 9227/VPCP-KTTH năm 2018 về kê khai, nộp thuế dự án dầu khí Lô 01/97&02/97 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/09/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/09/2018) Công văn 9034/VPCP-KGVX năm 2018 vướng mắc trong thực hiện chính sách miễn học phí theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/09/2018) Công văn 3417/TCT-CS năm 2018 về thuế tài nguyên đá làm vật liệu xây dựng thông thường do Tổng cục Thuế ban hành
5. (12/07/2018) Công văn 2747/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành
6. (30/06/2018) Quyết định 1050a/QĐ-BTC năm 2018 về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (12/07/2018) Công văn 2609/BHXH-BT năm 2018 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (25/09/2018) Công văn 9245/VPCP-KGVX năm 2018 về áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/08/2018) Quyết định 2710/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
3. (08/05/2018) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
4. (18/09/2012) Quyết định 3081/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Đề án "Hạn chế tranh chấp lao động và đình công không đúng quy định của pháp luật tại Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2015"
Công nghệ thông tin
1. (20/09/2018) Công văn 9044/VPCP-KSTT năm 2018 triển khai Quyết định 898/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/09/2018) Công văn 9090/VPCP-TCCV năm 2018 về dự thảo Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/09/2018) Quyết định 2718/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
4. (12/09/2018) Công văn 6377/BKHĐT-TCTK năm 2018 về kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (07/09/2018) Công văn 2996/BTTTT-CVT năm 2018 Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (04/09/2018) Công văn 8353/VPCP-KSTT năm 2018 về gửi mã định danh cơ quan phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (28/08/2018) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Điện Tử Tin học tỉnh Bắc Ninh
8. (02/08/2018) Công văn 2523/BTTTT-BC năm 2018 sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (31/07/2018) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (27/07/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại do tỉnh Bắc Ninh ban hành
11. (25/07/2018) Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU về phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
12. (19/07/2018) Công văn 2321/BTTTT-KHTC năm 2018 về xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13. (19/08/2014) Kế hoạch 336/KH-UBND năm 2014 về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
14. (17/03/2014) Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2014 quy định về mức chi phục vụ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và các Trang Thông tin điện tử thành phần
15. (21/12/2012) Quyết định 2199/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Quy hoạch An toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 đến năm 2020
16. (27/10/2011) Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Đề án chỉnh lý và số hóa mẫu tài liệu lưu trữ giai đoạn 2011- 2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Bất động sản
1. (21/09/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (10/09/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND và quy định về diện tích kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND
3. (30/07/2018) Công văn 4032/BTNMT-TCQLĐĐ về chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (11/07/2018) Nghị quyết 11/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Dịch vụ pháp lý
1. (17/09/2018) Quyết định 2270/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do tỉnh An Giang ban hành
2. (07/09/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi phí khác để thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (16/01/2018) Quyết định 103/QĐ-BTP về phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Sóc Trăng năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Bộ máy hành chính
1. (26/09/2018) Công văn 9286/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/09/2018) Nghị định 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng
3. (24/09/2018) Thông báo 371/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/09/2018) Quyết định 1226/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (17/09/2018) Quyết định 1424/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (17/09/2018) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
7. (10/09/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 18/2016/QĐ-UBND
8. (07/09/2018) Kế hoạch 313/KH-UBTVQH14 năm 2018 thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019
9. (04/09/2018) Nghị quyết 566/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
10. (04/09/2018) Nghị quyết 567/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
11. (31/08/2018) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2018 về Nội quy Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh
12. (31/08/2018) Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (31/08/2018) Quyết định 1518/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
14. (20/08/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn
15. (16/08/2018) Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
16. (16/08/2018) Quyết định 1366/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ, lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
17. (16/08/2018) Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, quy định chi tiết thời gian thực hiện tại các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Ninh ban hành
18. (13/08/2018) Nghị quyết 563/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19. (10/08/2018) Nghị quyết 557/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
20. (10/08/2018) Nghị quyết 558/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
21. (10/08/2018) Thông tư 72/2018/TT-BTC về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
22. (09/08/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh
23. (31/07/2018) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, quy định chi tiết thời gian thực hiện tại các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Ninh ban hành
24. (31/07/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND
25. (30/07/2018) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
26. (18/07/2018) Quy định 02-QĐi/TW năm 2018 về lễ tân đối ngoại Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
27. (17/07/2018) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
28. (13/07/2018) Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2018 về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
29. (13/07/2018) Công văn 5300/BNN-TCCB năm 2018 về danh mục chế độ báo cáo định kỳ đã được bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30. (13/07/2018) Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII
31. (06/07/2018) Quyết định 2554/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
32. (18/06/2018) Quyết định 2142/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh
33. (06/06/2018) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh
34. (24/05/2018) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2018 xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2022
35. (18/04/2018) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
36. (16/04/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tình hình mới
37. (31/12/2015) Kế hoạch 2858/KH-UBND năm 2015 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
38. (11/11/2014) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2014 về rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015
39. (30/09/2014) Quyết định 1490/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cà Mau
40. (11/11/2013) Quyết định 3345/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định
41. (29/10/2013) Quyết định 2706/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015
42. (05/12/2012) Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)
43. (27/09/2012) Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND do tỉnh Thanh Hóa ban hành
44. (19/09/2012) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2012 về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2013
45. (16/03/2012) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp do tỉnh Cao Bằng ban hành
46. (19/09/2011) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Lào Cai
47. (10/11/2010) Quyết định 32/2010/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Thủ Đức do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
48. (12/08/2010) Quyết định 2792/2010/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa
49. (22/07/2010) Quyết định 10/2010/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Vi phạm hành chính
1. (15/09/2018) Thông tư 143/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (31/10/2016) Kế hoạch 2680/KH-UBND năm 2016 thực hiện Kế hoạch 14-KH/TU thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Kon Tum ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (21/09/2018) Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (31/07/2018) Công văn 9127/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 do Bộ Tài chính ban hành
2. (27/07/2018) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bắc Ninh ban hành
3. (26/07/2018) Quyết định 403/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá dịch vụ công ích thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2018
4. (20/07/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND quy định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5. (19/07/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND quy định về định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang
6. (19/07/2018) Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang
7. (11/07/2018) Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Xây dựng Quảng Ninh
8. (28/06/2018) Công văn 7755/BTC-NSNN năm 2018 về số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019-2021 do Bộ Tài chính ban hành
9. (23/05/2016) Hướng dẫn 02/HD-SXD năm 2016 về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (10/09/2014) Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2014 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh do tỉnh Khánh Hòa ban hành
11. (30/07/2014) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt điều chỉnh đơn giá cây giống Sao đen và Dầu rái đủ tiêu chuẩn xuất vườn do tỉnh Bình Định ban hành
12. (29/05/2014) Quyết định 2345/QĐ-UBND năm 2014 quy định về danh mục, chủng loại, số lượng, xe chuyên dùng trang bị cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương quản lý do tỉnh Nghệ An ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (18/09/2018) Công văn 215/BXD-QLN năm 2018 quy định về đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
2. (12/09/2018) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thuận Thành giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
3. (07/09/2018) Công văn 205/BXD-QLN năm 2018 thủ tục xác nhận thiết kế phần sở hữu chung, sở hữu riêng do Bộ Xây dựng ban hành
4. (30/08/2018) Công văn 6994/BCT-ĐL năm 2018 về xác định việc giao, lưới điện tại khu đô thị, tòa nhà chung cư do Bộ Công thương ban hành
5. (18/11/2015) Quyết định 2582/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt đồ án và quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam do tỉnh Bình Phước ban hành
6. (30/10/2015) Quyết định 2634/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020
7. (14/09/2015) Quyết định 2672/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
8. (20/07/2015) Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (21/08/2012) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Quy hoạch Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
10. (31/12/2010) Quyết định 2763/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020
Giao thông - Vận tải
1. (26/09/2018) Công văn 9285/VPCP-CN năm 2018 thực hiện công việc tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/09/2018) Công văn 9203/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/09/2018) Công văn 9216/VPCP-CN năm 2018 thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên theo Quy hoạch được phê duyệt do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/09/2018) Công văn 9131/VPCP-CN năm 2018 về đề xuất quản lý, sử dụng và khai thác Bến cảng Bãi Vòng-Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (19/09/2018) Quyết định 2042/QĐ-BGTVT về phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bổ sung lần 1 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (13/09/2018) Công văn 10338/BGTVT-VT năm 2018 về cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (10/09/2018) Công văn 6991/BNN-BVTV năm 2018 về quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (30/08/2018) Công văn 5587/TCĐBVN-VT năm 2018 thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
Giáo dục
1. (25/09/2018) Quyết định 1240/QĐ-TTg năm 2018 sửa đổi Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/09/2018) Công văn 9230/VPCP-TCCV năm 2018 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục tỉnh Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/09/2018) Công văn 4381/BGDĐT-GDĐH năm 2018 cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý về giáo dục đại học và rà soát hiện trạng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (28/08/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên
5. (24/08/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
6. (17/08/2018) Kế hoạch 3651/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” do tỉnh Phú Thọ ban hành
7. (17/07/2018) Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh
Tài nguyên - Môi trường
1. (21/09/2018) Quyết định 1221/QĐ-TTg năm 2018 về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/09/2018) Công văn 7239/BCT-CN năm 2018 công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden do Bộ Công thương ban hành
3. (17/08/2018) Công văn 4444/BTNMT-TCMT năm 2018 thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sử dữ liệu về nguồn thải” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (06/08/2018) Quyết định 2323/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
5. (29/05/2018) Kế hoạch 2192/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp do tỉnh Phú Thọ ban hành
6. (14/10/2016) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu trong công tác lập, triển khai kế hoạch ở các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (21/12/2015) Quyết định 2377/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020
8. (26/09/2012) Quyết định 1508/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc phạm vi gia đình không phải xin phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (28/10/2010) Quyết định 2506/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng Cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng tại khoảnh: 1, 2, 3, 4 - tiểu khu 389, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Phước
Thể thao - Y tế
1. (21/09/2018) Quyết định 649/QĐ-QLD năm 2018 bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
2. (21/09/2018) Quyết định 660/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 bổ sung (số đăng ký có hiệu lực 05 năm) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (13/09/2018) Công văn 17583/QLD-KD năm 2018 về thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase điều trị ung thư do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (10/08/2018) Quyết định 4935/QĐ-BYT năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (10/05/2017) Quyết định 1843/QĐ-BYT năm 2017 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 17) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (14/02/2014) Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2014 về công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Hà Giang năm 2013
Quyền dân sự
1. (05/09/2018) Quyết định 1540/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
2. (23/08/2018) Quyết định 1468/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 99 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
3. (23/08/2018) Quyết định 1469/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Pu Ngọc Huệ do Chủ tịch nước ban hành
4. (23/08/2018) Quyết định 1470/QĐ-CTN năm 2018 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trương Viết Mẫn do Chủ tịch nước ban hành
5. (23/08/2018) Quyết định 1471/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Bà Võ Thị Bình Minh do Chủ tịch nước ban hành
6. (23/08/2018) Quyết định 1472/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lê Ngọc Quỳnh do Chủ tịch nước ban hành
7. (23/08/2018) Quyết định 1473/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Vũ Duy Hiếu do Chủ tịch nước ban hành
8. (23/08/2018) Quyết định 1474/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Vòng Cá Sồi do Chủ tịch nước ban hành
9. (23/08/2018) Quyết định 1475/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
10. (23/08/2018) Quyết định 1476/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (26/09/2018) Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (20/09/2018) Quyết định 2259/QĐ-BNV năm 2018 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà từ thiện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (17/09/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4. (23/08/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (17/08/2018) Kế hoạch 3650/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” do tỉnh Phú Thọ ban hành
6. (03/08/2018) Quyết định 2292/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2017-2020 kèm theo Quyết định 1164/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành
7. (30/07/2018) Công văn 2788/BTP-PBGDPL năm 2018 thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
8. (16/07/2018) Quyết định 513/QĐ-TCTK năm 2018 về tiến hành khảo sát mức sống dân cư năm 2019 do Tổng cục Thống kê ban hành
9. (20/04/2018) Kế hoạch 1596/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
10. (10/04/2018) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
11. (30/03/2018) Kế hoạch 1205/KH-UBND năm 2018 về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” theo Quyết định 1665/QĐ-TTg do tỉnh Phú Thọ ban hành
12. (27/03/2018) Kế hoạch 1117/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025 tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực khác
1. (21/09/2018) Công văn 9128/VPCP-NN năm 2018 về kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/09/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (14/09/2018) Công điện 01/CĐ-TCHQ năm 2018 về tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (29/08/2018) Công văn 2305/BVTV-QLPB năm 2018 về đăng ký lưu hành phân bón tiếp nhận hợp quy sau ngày 20/9/2017 do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
5. (10/01/2018) Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “Quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,374

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn