Bản Tin Văn Bản Mới 18/09/2018 17:13 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 15/09 - 18/09/2018

18/09/2018 17:13 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 15/09 - 18/09/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (14/09/2018) Công văn 8821/VPCP-KTTH năm 2018 về sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/09/2018) Công văn 8764/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 7 năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/09/2018) Công văn 8757/VPCP-KTTH năm 2018 về mua cổ phần của cổ đông Nhà nước khi VNA tăng vốn điều lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (30/08/2018) Thông tư 83/2018/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (16/08/2018) Công văn 3170/TCT-TTr năm 2018 chuẩn bị Hồ sơ toàn cầu để quyết toán thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (31/07/2018) Công văn 3553/BNV-CCVC năm 2018 về quy hoạch chức danh quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Nội vụ ban hành
7. (13/07/2018) Chỉ thị 1557/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới, theo Luật Hợp tác xã năm 2012, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (10/07/2018) Công văn 4674/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về cấp giấy phép kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (27/06/2018) Công văn 3381/BTNMT-TCMT năm 2018 về vướng mắc trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp thủy sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (30/05/2018) Công văn 2120/TCT-TTr năm 2018 về kiến nghị áp dụng quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
11. (29/05/2018) Công văn 9461/QLD-PCD năm 2018 hoạt động của văn phòng đại diện trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành
12. (22/05/2018) Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum
13. (08/05/2018) Công văn 2974/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 hướng dẫn tăng vốn bằng cách chuyển khoản vay của công ty con đối với công ty mẹ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14. (16/04/2018) Công văn 2422/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (19/03/2018) Công văn 891/TCT-CS năm 2018 về xác định ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
16. (29/12/2017) Công văn 5930/BHXH-BT năm 2017 về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
17. (27/12/2017) Công văn 7010/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2017 về thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
18. (20/12/2017) Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018
19. (13/12/2017) Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20. (06/12/2017) Quyết định 3502/QĐ-UBND năm 2017 về Đề án tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Đầu tư
1. (14/09/2018) Công văn 8816/VPCP-QHĐP năm 2018 kiến nghị về quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân di cư trong dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/09/2018) Công văn 1219/TTg-CN năm 2018 về lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy" - Bệnh viện Chợ Rẫy” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (13/09/2018) Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
4. (12/09/2018) Công văn 1199/TTg-CN năm 2018 về Đề án bổ sung quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Phố Nối A vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp cả nước đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (11/09/2018) Công văn 8655/VPCP-CN năm 2018 về chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (13/08/2018) Quyết định 69/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (09/05/2018) Công văn 3013/BKHĐT-QLQH năm 2018 hướng dẫn thủ tục bổ sung quy hoạch cho Dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn ngoài ngân sách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (07/05/2018) Công văn 2917/BKHĐT-PC năm 2018 vướng mắc liên quan đến tiến độ thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (26/04/2018) Công văn 2686/BKHĐT-PTDN năm 2018 về Thủ tục xin miễn ký quỹ đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (28/12/2017) Quyết định 4009/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11. (28/12/2017) Quyết định 4010/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
12. (21/12/2017) Quyết định 2479/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
13. (08/12/2017) Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2017 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum
14. (19/05/2017) Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn từ nguồn vốn thuộc ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
Thương mại
1. (12/09/2018) Công văn 8697/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/09/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Long An
3. (23/08/2018) Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (21/08/2018) Quyết định 1524/QĐ-UBND năm 2018 thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Quảng cáo; Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
5. (14/08/2018) Công văn 5548/BKHĐT-QLĐT năm 2018 kiến nghị về Kết quả đánh giá, lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (14/08/2018) Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7. (07/08/2018) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau năm 2019
8. (20/07/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do tỉnh Nghệ An ban hành
9. (18/07/2018) Nghị quyết 15/NQ-HĐND về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10. (11/07/2018) Công văn 4710/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về đăng ký ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (10/07/2018) Kế hoạch 1822/KH-UBND năm 2018 xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (27/06/2018) Công văn 7692/BTC-ĐT năm 2018 về hợp đồng trọn gói trong hoạt động đấu thầu do Bộ Tài chính ban hành
13. (25/06/2018) Công văn 4327/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14. (21/06/2018) Công văn 4234/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu về hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (30/05/2018) Công văn 4248/BCT-KH năm 2018 giải đáp vướng mắc trong thực thi Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
16. (22/05/2018) Công văn 3379/BKHĐT-QLĐT năm 2018 phản ánh hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
17. (21/05/2018) Công văn 3264/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18. (04/05/2018) Công văn 2856/BKHĐT-QLĐT năm 2018 quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19. (02/04/2018) Công văn 862/BKHCN-ĐTG năm 2018 về áp dụng pháp luật cho hợp đồng chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
20. (02/04/2018) Công văn 275/BTP-ĐGTS năm 2018 về hướng dẫn người có tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản do Cục Bổ trợ tư pháp ban hành
21. (30/03/2018) Công văn 2469/BCT-TTTN năm 2018 về quy chuẩn đối với cửa hàng xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
22. (29/12/2017) Quyết định 2394/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
23. (28/12/2017) Quyết định 2530/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
24. (22/12/2017) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2017 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
25. (14/12/2017) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2017 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
26. (11/12/2017) Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2017 quy định về thực hiện chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
27. (07/12/2017) Quyết định 4289/QĐ-UBND năm 2017 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Quảng Nam ban hành
28. (06/12/2017) Quyết định 3504/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Xuất nhập khẩu
1. (17/09/2018) Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2018 về giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/09/2018) Công văn 1318/CNTT-PTUD năm 2018 về nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan ban hành
3. (11/09/2018) Công văn 5282/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu phế liệu chưa có Quy chuẩn quốc gia về môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (10/09/2018) Công văn 17269/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (10/09/2018) Công văn 8626/VPCP-KTTH năm 2018 về thuế nhập khẩu xe ô tô phục vụ Hội nghị APEC 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (10/09/2018) Công văn 5266/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (10/09/2018) Công văn 17272/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (10/09/2018) Công văn 5268/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (10/09/2018) Công văn 5267/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại, áp mã mặt hàng “Cần trục bánh lốp” do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (07/09/2018) Công văn 5245/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (06/09/2018) Công văn 5203/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công tự ý tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (31/08/2018) Công văn 5157/TCHQ-TXNK năm 2018 về trị giá hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (21/08/2018) Công văn 4888/TCHQ-TXNK năm 2018 về chi phí vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (13/02/2018) Công văn 501/BTTTT-CNTT năm 2018 về cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
15. (29/12/2017) Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất nhập khẩu bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
16. (17/11/2017) Công văn 15642/BTC-CST năm 2017 về chính sách thuế xuất khẩu xi măng do Bộ Tài chính ban hành
17. (02/10/2017) Quyết định 2273/QĐ-BVTV năm 2017 về ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (14/09/2018) Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (21/08/2018) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (21/08/2018) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (10/08/2018) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/09/2018) Công văn 8916/VPCP-KTTH năm 2018 Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/09/2018) Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019
3. (04/09/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch do tỉnh Quảng Trị ban hành
4. (04/09/2018) Quyết định 74/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (23/08/2018) Công văn 3256/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
6. (02/08/2018) Công văn 2994/TCT-CS năm 2018 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (20/07/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
8. (20/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Vườn Quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An
9. (14/06/2018) Công văn 2364/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
10. (02/04/2018) Công văn 3759/BTC-TCT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Bộ Tài chính ban hành
11. (02/04/2018) Công văn 3771/BTC-CST năm 2018 về phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
12. (12/02/2018) Công văn 579/TCT-TTR năm 2018 áp dụng quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết do Tổng cục Thuế ban hành
13. (25/04/2017) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Quyết định 2138/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Bảo hiểm
1. (10/09/2018) Công văn 3780/LĐTBXH-TE năm 2018 báo cáo thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (24/08/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 72/2015/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lao động - Tiền lương
1. (13/09/2018) Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương
2. (06/09/2018) Công văn 3747/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (03/08/2018) Công văn 155/HĐND-VP năm 2018 đính chính Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành
4. (20/07/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (12/06/2018) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
6. (12/06/2018) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (28/12/2017) Quyết định 2358/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
8. (20/11/2017) Kế hoạch 4855/KH-UBND năm 2017 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (28/07/2017) Kế hoạch 5719/KH-UBND năm 2017 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020
10. (23/01/2017) Kế hoạch 264/KH-UBND năm 2017 về đào tạo nghề cho lao động tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020
Công nghệ thông tin
1. (10/09/2018) Công văn 4095/BGDĐT-CNTT năm 2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (10/09/2018) Quyết định 5454/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (04/09/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bến Tre
4. (27/12/2017) Quyết định 2760/QĐ-UBND năm 2017 về Đề án "Phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long"
5. (17/02/2017) Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
Bất động sản
1. (14/09/2018) Công văn 1221/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/09/2018) Công văn 8743/VPCP-V.I năm 2018 về thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/09/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (04/09/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (31/08/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hành
6. (23/08/2018) Quyết định 73/2018/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận
7. (20/07/2018) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
8. (20/07/2018) Nghị quyết 12/NQ-HĐND về bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
9. (15/06/2018) Công văn 2151/BTP-ĐKGDBĐ năm 2018 trả lời kiến nghị về nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp ban hành
10. (04/06/2018) Công văn 116/BXD-QLN năm 2018 về điều kiện bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai do Bộ Xây dựng ban hành
11. (07/05/2018) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch - Kiến trúc, Hạ tầng - kỹ thuật, Quản lý chất lượng công trình xây dựng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
12. (08/12/2017) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
13. (27/11/2017) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt giá đất, tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (đợt 1) do tỉnh Bắc Giang ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (22/08/2018) Quyết định 1529/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
2. (22/08/2018) Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
3. (22/08/2018) Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Sở hữu trí tuệ
1. (19/01/2017) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020
Bộ máy hành chính
1. (18/09/2018) Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/09/2018) Thông báo 352/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/09/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
4. (13/09/2018) Thông báo 353/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh
5. (13/09/2018) Quyết định 553/QĐ-UBDT năm 2018 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ủy ban Dân tộc
6. (13/09/2018) Nghị quyết 574/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
7. (12/09/2018) Công văn 8701/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện kết luận về chất vấn tại Phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (11/09/2018) Công văn 3793/LĐTBXH-VP năm 2018 về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (07/09/2018) Công văn 3763/LĐTBXH-ĐTBD năm 2018 triển khai Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (07/09/2018) Quyết định 546/QÐ-UBDT năm 2018 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc
11. (07/09/2018) Quyết định 3553/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 về kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (07/09/2018) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
13. (07/09/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
14. (06/09/2018) Quyết định 2338/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
15. (05/09/2018) Kế hoạch 6902/KH-BNN-VP về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (30/08/2018) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
17. (28/08/2018) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
18. (27/08/2018) Quyết định 1349/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị thay thế trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
19. (27/08/2018) Kế hoạch 5472/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Lâm Đồng ban hành
20. (23/08/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
21. (23/08/2018) Quyết định 1331/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
22. (21/08/2018) Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
23. (21/08/2018) Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14 quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019 và 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
24. (20/08/2018) Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính đặc thù của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
25. (20/08/2018) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
26. (20/08/2018) Quyết định 72/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
27. (20/08/2018) Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt quy trình liên thông, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
28. (13/08/2018) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
29. (13/08/2018) Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
30. (11/08/2018) Nghị quyết 562a/2018/UBTVQH14 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
31. (08/08/2018) Công văn 4585/BYT-ATTP năm 2018 đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
32. (06/08/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
33. (03/08/2018) Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh Điều 1 Quyết định 70/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành
34. (03/08/2018) Quyết định 67/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
35. (01/08/2018) Quyết định 1632/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
36. (30/07/2018) Quyết định 2146/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 419/QĐ-UBND về ủy quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do tỉnh Khánh Hòa ban hành
37. (30/07/2018) Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa cơ sở; Thư viện; Gia đình bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
38. (30/07/2018) Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bổ trợ tư pháp mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
39. (27/07/2018) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong do tỉnh Khánh Hòa ban hành
40. (26/07/2018) Quyết định 1596/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
41. (20/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An
42. (20/07/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
43. (18/07/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn
44. (18/07/2018) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2019
45. (16/07/2018) Quyết định 1118/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi
46. (12/07/2018) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
47. (11/07/2018) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau
48. (11/07/2018) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2019
49. (10/07/2018) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
50. (12/06/2018) Quyết định 1143/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
51. (31/05/2018) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2018 về triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang
52. (31/05/2018) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
53. (22/05/2018) Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định Y khoa mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế Bạc Liêu
54. (27/04/2018) Công văn 948/BCA-V19 năm 2018 chuyển đổi thị thực của người mang quốc tịch nước ngoài do Bộ Công an ban hành
55. (13/04/2018) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
56. (29/12/2017) Quyết định 2553/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
57. (28/12/2017) Quyết định 2373/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
58. (27/12/2017) Quyết định 3989/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
59. (27/12/2017) Quyết định 3988/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
60. (27/12/2017) Quyết định 3990/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
61. (22/12/2017) Quyết định 3691/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
62. (20/12/2017) Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh trong lĩnh vực về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng do tỉnh Trà Vinh ban hành
63. (18/12/2017) Quyết định 3610/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
64. (18/12/2017) Kế hoạch 347/KH-UBND năm 2017 triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
65. (15/12/2017) Quyết định 3764/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
66. (15/12/2017) Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
67. (14/12/2017) Quyết định 3580/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong trong lĩnh tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
68. (08/12/2017) Quyết định 2691/QĐ-UBND năm 2017 quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang
69. (08/12/2017) Quyết định 3528/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
70. (08/12/2017) Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
71. (08/12/2017) Quyết định 3405/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo được thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk qua rà soát năm 2017
72. (07/12/2017) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Gia Lai
73. (01/12/2017) Quyết định 2619/QĐ-UBND năm 2017 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
74. (01/12/2017) Quyết định 3484/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
75. (30/11/2017) Quyết định 3317/QĐ-UBND năm 2017 quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk
76. (28/11/2017) Kế hoạch 4985/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử do tỉnh Ninh Thuận ban hành
77. (24/11/2017) Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
78. (23/11/2017) Kế hoạch 7254/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
79. (08/11/2017) Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2017 về các biểu mẫu báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh do tỉnh Phú Thọ ban hành
80. (20/10/2017) Quyết định 3072/QĐ-UBND năm 2017 về biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
81. (09/10/2017) Quyết định 4649/QĐ-UBND năm 2017 về giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Nghệ An ban hành
82. (07/07/2017) Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
83. (05/06/2017) Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
84. (14/03/2012) Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2012 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2020
Vi phạm hành chính
1. (20/01/2017) Kế hoạch 543/KH-UBND năm 2017 kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Trách nhiệm hình sự
1. (05/09/2018) Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (29/06/2018) Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (13/09/2018) Nghị quyết 575/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
2. (11/09/2018) Công văn 8684/VPCP-CN năm 2018 triển khai khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/09/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (21/08/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (20/07/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (20/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí cho cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7. (13/07/2018) Công văn 8387/BTC-TCNH năm 2018 trả lời kiến nghị về Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành
8. (06/07/2018) Công văn 8081/BTC-ĐT năm 2018 về khoản chi phúc lợi tập thể do Bộ Tài chính ban hành
9. (12/06/2018) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án rà soát, xác định đối tượng, phạm vi ranh giới, diện tích chủ rừng và xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
10. (20/12/2017) Công văn 17245/BTC-ĐT năm 2017 về quyết toán thu, chi quản lý dự án và trích quỹ dự phòng do Bộ Tài chính ban hành
11. (01/12/2017) Quyết định 3481/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trang bị cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Xây dựng - Đô thị
1. (12/09/2018) Công văn 8733/VPCP-CN năm 2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/09/2018) Công văn 7036/BNN-KHCN năm 2018 công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (27/08/2018) Công văn 139/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc về mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
4. (13/08/2018) Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch thoát nước thành phố Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
5. (13/08/2018) Công văn 130/BXD-HĐXD năm 2018 về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
6. (08/08/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND
7. (20/04/2018) Công văn 08/BXD-GĐ năm 2018 về Danh mục hồ sơ cần cung cấp để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (20/03/2018) Công văn 566/BXD-HĐXD năm 2018 về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (30/12/2015) Quyết định 2488/QĐ-TTg năm 2015 về công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (14/09/2018) Công văn 1218/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/09/2018) Công văn 1220/TTg-CN năm 2018 triển khai Dự án đường nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (18/12/2017) Kế hoạch 326/KH-UBND năm 2017 cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018 do tỉnh Lào Cai ban hành
4. (24/03/2017) Kế hoạch 1919/KH-UBND năm 2017 về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Giáo dục
1. (13/09/2018) Công văn 4208/BGDĐT-GDTC năm 2018 hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (11/09/2018) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Lào Cai ban hành
3. (28/08/2018) Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (15/09/2018) Công điện 1256/CĐ-TTg năm 2018 về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/09/2018) Công văn 8699/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mỏ đá vôi xi măng Lộc Môn, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/09/2018) Công điện 3094/CĐ-PCTT&TKCN năm 2018 về chủ động ứng phó đồng thời với bão số 5 và bão rất mạnh đang di chuyển về khu vực biển đông do Cục Viễn thông ban hành
4. (07/09/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định cụ thể về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (06/09/2018) Công văn 6937/BNN-TCTL năm 2018 tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (24/08/2018) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Quyết định 2053/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
7. (11/07/2018) Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
8. (06/06/2018) Quyết định 1790/QĐ-BTNMT năm 2018 công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (26/12/2017) Quyết định 4673/QĐ-UBND năm 2017 về Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa tỉnh Đồng Nai
10. (30/11/2017) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
Thể thao - Y tế
1. (14/09/2018) Công văn 17590/QLD-KD năm 2018 về cung ứng thuốc gây nghiện do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (12/09/2018) Công văn 17475/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (11/09/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An
4. (10/09/2018) Quyết định 609/QĐ-QLD năm 2018 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (27/08/2018) Công văn 4997/BYT-KCB năm 2018 về tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật do Bộ Y tế ban hành
6. (06/08/2018) Công văn 4088/ATTP-NĐTT năm 2018 hướng dẫn triển khai quy định về điều kiện an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành
7. (29/05/2018) Công văn 3034/BYT-ATTP năm 2018 về vướng mắc trong việc thực hiện khám sức khỏe cho nhân viên do Bộ Y tế ban hành
8. (18/05/2018) Công văn 2041/ATTP-NĐTT năm 2018 về khám sức khỏe cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành
Quyền dân sự
1. (16/08/2018) Quyết định 1443/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
2. (16/08/2018) Quyết định 1444/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Trúc Nguyệt Thu do Chủ tịch nước ban hành
3. (16/08/2018) Quyết định 1448/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
4. (16/08/2018) Quyết định 1449/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
5. (16/08/2018) Quyết định 1450/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari do Chủ tịch nước ban hành
6. (16/08/2018) Quyết định 1451/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lee Thái Thành do Chủ tịch nước ban hành
7. (14/08/2018) Quyết định 1404/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 177 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
8. (14/08/2018) Quyết định 1405/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari do Chủ tịch nước ban hành
9. (14/08/2018) Quyết định 1406/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 34 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
10. (14/08/2018) Quyết định 1407/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 26 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
11. (13/04/2017) Quyết định 1312/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024” trên địa bàn tỉnh Bình Định
Văn hóa - Xã hội
1. (17/09/2018) Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
2. (17/09/2018) Công văn 8903/VPCP-NC năm 2018 về vụ chết nhiều người tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/09/2018) Thông báo 346/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự phát vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại các tỉnh Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (10/09/2018) Công văn 8643/VPCP-KGVX năm 2018 về tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (04/09/2018) Quyết định 3325/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (29/08/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 305/2002/QĐ-UB quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và hoạt động tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (28/08/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về quản lý làng nghề, ngành nghề nông thôn và công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (14/08/2018) Công văn 6214/BNN-VPĐP năm 2018 sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (29/06/2018) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới do tỉnh Cà Mau ban hành
10. (11/06/2018) Quyết định 1715/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2020
11. (27/12/2017) Quyết định 2763/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hoá và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
12. (26/12/2017) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
13. (13/12/2017) Kế hoạch 5237/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình/Sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2018-2020
Lĩnh vực khác
1. (14/09/2018) Công văn 5357/TCHQ-GSQL năm 2018 về ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (12/09/2018) Công văn 7075/BNN-KHCN năm 2018 đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam về phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (11/09/2018) Công văn 7038/BNN-KHCN năm 2018 đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia về nhà ươm, trồng cây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (10/09/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 91/2009/QĐ-UBND quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bắc Giang
5. (24/08/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước; mức đầu tư trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
6. (19/07/2018) Công văn 4938/BKHĐT-QLQH năm 2018 về quản lý hoạt động chăn nuôi và giết mổ động vật tập trung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,226

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn