Bản Tin Văn Bản Mới 14/09/2018 17:24 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 12/09 - 14/09/2018

14/09/2018 17:24 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 12/09 - 14/09/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (04/09/2018) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
2. (04/09/2018) Công văn 6167/BKHĐT-PTDN năm 2018 vướng mắc trong áp dụng Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (08/08/2018) Công văn 5442/BKHĐT-PTDN năm 2018 vướng mắc về loại hình doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (08/08/2018) Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (19/07/2018) Quyết định 1869/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2018 và những năm tiếp theo
6. (06/07/2018) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (29/06/2018) Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động năm doanh nghiệp 2018 và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
8. (25/06/2018) Công văn 2544/KK-TCT năm 2018 về cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống của cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
9. (11/06/2018) Công văn 3931/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (01/06/2018) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã được chuẩn hóa và bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11. (01/06/2018) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh được chuẩn hóa và bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
12. (16/05/2018) Quyết định 852/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
13. (16/05/2018) Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
14. (03/04/2018) Công văn 4527/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (14/03/2018) Công văn 1369/BYT-QLD năm 2018 về quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
16. (10/05/2017) Kế hoạch 79/KH-UBND triển khai Nghị quyết 19/2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
Đầu tư
1. (12/09/2018) Công văn 8702/VPCP-V.I năm 2018 về thanh tra việc thực hiện Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức BT và việc xây dựng sân tập golf trên khu đất thể thao Công viên Hoàng Hoa Thám, tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/09/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (07/09/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
4. (31/08/2018) Công văn 6104/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (24/08/2018) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ
6. (17/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025
7. (28/06/2018) Công văn 7797/BTC-ĐT năm 2018 về thanh toán chi phí hạng mục chung trong hợp đồng trọn gói do Bộ Tài chính ban hành
8. (15/06/2018) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam được chuẩn hóa và bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
9. (15/06/2018) Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
10. (28/12/2017) Quyết định 4008/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11. (14/12/2017) Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Thương mại
1. (07/09/2018) Thông báo 340/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Diễn đàn Phát triển Dân tộc Thiểu số năm 2018 chủ đề: “Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận Chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/09/2018) Quyết định 1121/QĐ-TTg năm 2018 về Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/08/2018) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực giám định thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
4. (21/08/2018) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (21/08/2018) Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
6. (10/08/2018) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể năm 2019 do tỉnh Kiên Giang ban hành
7. (09/08/2018) Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
8. (09/08/2018) Công văn 5451/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 về kinh doanh dịch vụ in ấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (08/08/2018) Công văn 6266/BCT-TTTN năm 2018 vướng mắc về hoạt động kinh doanh rượu do Bộ Công Thương ban hành
10. (07/08/2018) Công văn 2221/TĐC-QLCL năm 2018 về trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành
11. (07/08/2018) Công văn 6219/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP về bán buôn, bán lẻ do Bộ Công thương ban hành
12. (07/08/2018) Công văn 6221/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
13. (02/08/2018) Kế hoạch 471/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành
14. (01/08/2018) Công văn 5286/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (30/07/2018) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế, Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
16. (30/07/2018) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
17. (30/07/2018) Công văn 5188/BKHĐT-PTDN năm 2018 thực hiện đấu giá lựa chọn nhà thầu cho dự án Khu thương mại - Dịch vụ và Thương mại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18. (27/07/2018) Quyết định 1898/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do thành phố Cần Thơ ban hành
19. (25/07/2018) Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
20. (25/07/2018) Quyết định 1859/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do thành phố Cần Thơ ban hành
21. (25/07/2018) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do tỉnh Cà Mau ban hành
22. (25/07/2018) Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
23. (20/07/2018) Quyết định 1976/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
24. (13/07/2018) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
25. (13/07/2018) Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
26. (12/07/2018) Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
27. (10/07/2018) Công văn 5447/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
28. (03/07/2018) Công văn 455/TMĐT-QL năm 2018 về cấm quảng cáo rượu trên mạng do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ban hành
29. (25/06/2018) Công văn 4326/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
30. (21/06/2018) Công văn 4225/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
31. (11/06/2018) Công văn 1541/XTTM-QLXT năm 2018 về đăng ký thực hiện khuyến mại do Cục Xúc tiến thương mại ban hành
32. (05/06/2018) Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước; Quản lý cạnh tranh mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu
33. (01/06/2018) Công văn 3703/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
34. (22/05/2018) Công văn 3981/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện hoạt động kinh doanh sau khi chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Công thương ban hành
35. (21/05/2018) Quyết định 873/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
36. (17/04/2018) Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước; Hóa chất mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
37. (10/04/2018) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước; Hóa chất bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
Xuất nhập khẩu
1. (10/09/2018) Công văn 17268/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (07/09/2018) Công văn 8570/VPCP-KTTH năm 2018 về áp dụng thuế xuất khẩu đối với sản phẩm tái chế, xử lý chất thải do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/09/2018) Công văn 17243/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (06/09/2018) Công văn 5210/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại máy thẩm thấu dưỡng chất do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (12/07/2018) Công văn 5506/BCT-HC năm 2018 trả lời kiến nghị về nhập khẩu phân urê dùng làm nguyên liệu sản xuất keo dán ván gỗ MDF do Bộ Công Thương ban hành
6. (25/06/2018) Công văn 4992/BCT-XNK năm 2018 cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Bộ Công Thương ban hành
7. (28/02/2018) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
8. (25/01/2018) Công văn 638/NHNN-QLNH năm 2018 về thanh toán không có tờ khai nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (11/09/2018) Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
2. (07/09/2018) Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
3. (05/09/2018) Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (09/07/2018) Công văn 4633/BKHĐT-PC năm 2018 về điều kiện để thực hiện kinh doanh ngành, nghề trung gian tiền tệ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (02/07/2018) Kế hoạch 2726/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (03/04/2018) Công văn 2119/NHNN-QLNH năm 2018 về sử dụng tài khoản ngoại tệ của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/09/2018) Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
2. (28/08/2018) Công văn 3321/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
3. (27/08/2018) Công văn 3295/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
4. (23/08/2018) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2018 về triển khai giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (19/07/2018) Công văn 8609/BTC-CST năm 2018 về phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo do Bộ Tài chính ban hành
6. (17/07/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (16/07/2018) Công văn 2789/TCT-KK năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và theo quý do Tổng cục Thuế ban hành
8. (28/06/2018) Công văn 2590/TCT-HTQT năm 2018 Hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Tổng cục thuế ban hành
9. (24/04/2018) Công văn 1548/TCT-CS năm 2018 về thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (29/03/2018) Công văn 1054/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
11. (21/12/2017) Công văn 17284/BTC-CST năm 2017 về chính sách thuế đối với kinh doanh đồ chơi trẻ em kết hợp mô hình cafe do Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (26/07/2018) Công văn 2771/BHXH-BT năm 2018 về đề nghị giữ mức lương đóng bảo hiểm xã hội không đúng với chức danh nghề do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (20/07/2018) Công văn 2740/BHXH-BT năm 2018 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (03/04/2018) Công văn 1269/LĐTBXH-BHXH năm 2018 về đăng ký và tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (07/05/2018) Công văn 5160/BTC-QLKT năm 2018 bổ nhiệm chức danh trưởng phòng kế toán do Bộ Tài chính ban hành
2. (08/02/2018) Công văn 1613a/BTC-CĐKT năm 2018 về chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (10/09/2018) Công văn 6986/BNN-KTHT năm 2018 về tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (06/09/2018) Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020
3. (04/09/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018-2022
4. (30/07/2018) Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
5. (20/07/2018) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ do tỉnh Cà Mau ban hành
6. (16/07/2018) Công văn 241/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 thực hiện hợp đồng lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
7. (11/07/2018) Quyết định 1918/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
8. (22/05/2018) Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
9. (22/05/2018) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
10. (02/04/2018) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động và Lao động tiền lương, quan hệ lao động bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
Công nghệ thông tin
1. (08/09/2018) Quyết định 1124/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/09/2018) Công văn 1166/TTg-CN năm 2018 về lựa chọn nhà thầu cung cấp phần mềm hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính (DMFAS) phiên bản 6.0 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/09/2018) Công văn 6855/BNN-VP năm 2018 thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (04/09/2018) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel An Giang đến năm 2020
5. (21/08/2018) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (02/07/2018) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2018 về triển khai, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (17/05/2018) Quyết định 856/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Hoạt động in bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu
8. (26/12/2011) Kế hoạch 6035/KH-UBND năm 2011 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin do tỉnh Bình Thuận ban hành
Bất động sản
1. (11/09/2018) Công văn 1192/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/09/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (22/08/2018) Quyết định 1156/QĐ-BXD năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
4. (17/08/2018) Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở và công sở, Quy hoạch - Kiến trúc mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
5. (30/07/2018) Quyết định 1331/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường và Đất đai bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
6. (19/07/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 kèm theo Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành
7. (12/07/2018) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
8. (18/06/2018) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
9. (07/05/2018) Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
10. (07/05/2018) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Nhà ở và thị trường Bất động sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11. (07/05/2018) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, Phát triển đô thị, Quy hoạch - Kiến trúc, Nhà ở và thị trường bất động sản, kinh doanh bất động sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
12. (04/05/2018) Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai và Môi trường mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13. (13/12/2017) Kế hoạch 5256/KH-UBND năm 2017 tổ chức triển khai xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam khu vực tỉnh Ninh Thuận
Dịch vụ pháp lý
1. (22/08/2018) Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2. (22/08/2018) Quyết định 1532/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
3. (22/08/2018) Quyết định 1533/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (25/07/2018) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (11/12/2017) Kế hoạch 7656/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bộ máy hành chính
1. (10/09/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/09/2018) Công văn 8595/VPCP-CN năm 2018 về nghiên cứu kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/09/2018) Công văn 8601/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý thông tin phản ánh của báo chí xảy ra tại tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/09/2018) Công văn 8554/VPCP-V.I năm 2018 về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/09/2018) Công văn 1050/UBDT-VP năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (05/09/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tuơng đuơng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
7. (05/09/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
8. (31/08/2018) Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (31/08/2018) Quyết định 1391/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
10. (31/08/2018) Quyết định 1394/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
11. (31/08/2018) Kế hoạch 5603/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12. (31/08/2018) Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh
13. (31/08/2018) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau
14. (30/08/2018) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
15. (30/08/2018) Công văn 6785/BNN-TY năm 2018 về phối hợp chỉ đạo sử dụng Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (29/08/2018) Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh
17. (29/08/2018) Quyết định 1924/QĐ-UBND năm 2018 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2016-2021)
18. (28/08/2018) Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
19. (27/08/2018) Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
20. (24/08/2018) Quyết định 1554/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
21. (24/08/2018) Quyết định 2244/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
22. (21/08/2018) Quyết định 1523/QĐ-UBND năm 2018 thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
23. (17/08/2018) Quyết định 1485/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
24. (09/08/2018) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2018 đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố Cần Thơ ban hành
25. (08/08/2018) Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
26. (08/08/2018) Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
27. (07/08/2018) Quyết định 1230/QĐ-UBND năm 2018 về phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
28. (06/08/2018) Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
29. (06/08/2018) Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
30. (06/08/2018) Công văn 3682/BNV-TL năm 2018 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nội vụ ban hành
31. (06/08/2018) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
32. (06/08/2018) Quyết định 1402/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu
33. (06/08/2018) Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
34. (06/08/2018) Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
35. (06/08/2018) Quyết định 1396/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
36. (31/07/2018) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
37. (31/07/2018) Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
38. (30/07/2018) Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
39. (30/07/2018) Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa cơ sở; Thể dục, thể thao; Thư viện bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
40. (30/07/2018) Quyết định 1338/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
41. (30/07/2018) Quyết định 1918/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và các sở có liên quan do thành phố Cần Thơ ban hành
42. (30/07/2018) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
43. (30/07/2018) Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu
44. (30/07/2018) Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
45. (23/07/2018) Quyết định 1637/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
46. (20/07/2018) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng gây tiếng ồn, ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau
47. (17/07/2018) Quyết định 803/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
48. (13/07/2018) Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
49. (09/07/2018) Quyết định 1081/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
50. (06/07/2018) Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
51. (06/07/2018) Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Trà Vinh ban hành
52. (05/07/2018) Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh
53. (05/07/2018) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
54. (05/07/2018) Công văn 1540/BCA-V19 năm 2018 về hoạt động xuất nhập cảnh và thị thực điện tử Bộ Công an ban hành
55. (05/07/2018) Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2018 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
56. (03/07/2018) Quyết định 1562/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
57. (03/07/2018) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
58. (02/07/2018) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
59. (02/07/2018) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
60. (02/07/2018) Quyết định 1199/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
61. (02/07/2018) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
62. (02/07/2018) Quyết định 1201/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
63. (25/06/2018) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
64. (22/06/2018) Quyết định 1005/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
65. (21/06/2018) Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
66. (20/06/2018) Quyết định 1127/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thủy sản; Chăn nuôi thú y; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
67. (20/06/2018) Quyết định 2068/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An
68. (15/06/2018) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bổ trợ tư pháp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
69. (13/06/2018) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
70. (11/06/2018) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa được chuẩn hóa và bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
71. (07/06/2018) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
72. (07/06/2018) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
73. (07/06/2018) Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
74. (07/06/2018) Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
75. (06/06/2018) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường được chuẩn hóa và bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
76. (06/06/2018) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2018 về triển khai phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2018-2020
77. (06/06/2018) Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
78. (06/06/2018) Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
79. (04/06/2018) Quyết định 969/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
80. (04/06/2018) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
81. (31/05/2018) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
82. (31/05/2018) Quyết định 957/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
83. (30/05/2018) Quyết định 1272/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
84. (23/05/2018) Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trẻ em mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
85. (23/05/2018) Công văn 1160/BCA-V19 năm 2018 về việc chuyển đổi thị thực của người có quốc tịch nước ngoài sau khi được cấp giấy phép lao động do Bộ Công an ban hành
86. (22/05/2018) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
87. (21/05/2018) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trẻ em mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
88. (18/05/2018) Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
89. (07/05/2018) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
90. (02/05/2018) Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Y tế dự phòng; Đào tạo mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
91. (02/05/2018) Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
92. (20/04/2018) Quyết định 672/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu
93. (10/04/2018) Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
94. (03/04/2018) Quyết định 499/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
95. (30/01/2018) Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2017)
96. (25/01/2018) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: dược; khám bệnh, chữa bệnh mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
97. (24/01/2018) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
98. (24/01/2018) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
99. (24/01/2018) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
100. (29/12/2017) Quyết định 2552/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
101. (25/12/2017) Quyết định 3009/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
102. (22/12/2017) Quyết định 3890/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
103. (08/12/2017) Kế hoạch 12773/KH-UBND năm 2017 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2018
104. (24/01/2017) Quyết định 244/QĐ-BCT năm 2017 về Quy chế làm việc của Bộ Công Thương
105. (09/09/2016) Kế hoạch 64/KH-UBND về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Cà Mau trong năm 2016 và các năm tiếp theo
106. (21/07/2016) Kế hoạch 1346/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Lai Châu ban hành
Vi phạm hành chính
1. (05/09/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tài chính nhà nước
1. (08/09/2018) Công văn 8597/VPCP-ĐMDN năm 2018 về báo cáo hiện trạng tài chính đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/09/2018) Quyết định 1119/QĐ-TTg về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (07/09/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương
4. (30/08/2018) Công văn 6742/BNN-TCTL năm 2018 xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (24/08/2018) Công văn 10369/BTC-HCSN năm 2018 về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
6. (15/08/2018) Kế hoạch 5127/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP và Chương trình hành động 62-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (12/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (25/06/2018) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9. (11/06/2018) Công văn 6846/BTC-ĐT năm 2018 về quyết toán chi phí xây dựng đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói do Bộ Tài chính ban hành
10. (21/05/2018) Công văn 1155/BXD-KTXD năm 2018 về giải thích nội dung cấp đất, dùng để xác định chi phí cho công tác đóng, ép cọc Định mức dự toán xây dựng công trình công - phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
11. (13/04/2018) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững do tỉnh Hậu Giang ban hành
12. (29/12/2017) Quyết định 2555/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị trên 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
13. (29/12/2017) Công văn 17833/BTC-HCSN năm 2017 về thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (12/09/2018) Công văn 8721/VPCP-CN năm 2018 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/09/2018) Công văn 8616/VPCP-CN năm 2018 thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện dự án sản xuất gạch đất sét nung do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/08/2018) Công văn 2172/BXD-HĐXD năm 2018 về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
4. (21/08/2018) Công văn 2103/BXD-KTXD năm 2018 về thực hiện hợp đồng trọn gói trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. (13/08/2018) Công văn 1985/BXD-QLN năm 2018 về mẫu hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc hình thành trong tương lai do Bộ Xây dựng ban hành
6. (13/08/2018) Công văn 131/BXD-HĐXD năm 2018 về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (09/08/2018) Công văn 26/BXD-KTXD năm 2018 về thực hiện hợp đồng trọn gói trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (03/08/2018) Công văn 22/BXD-KTXD năm 2018 về mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (04/07/2018) Công văn 146/BXD-QLN năm 2018 về chuyển nhượng nhà ở xã hội và chuyển đổi dự án nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành
10. (28/06/2018) Công văn 1566/BXD-KTXD năm 2018 về hợp đồng thi công các công trình phòng chống thiên tai do Bộ Xây dựng ban hành
11. (27/06/2018) Công văn 88/BXD-HĐXD năm 2018 về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
12. (12/06/2018) Công văn 79/BXD-HĐXD năm 2018 về vướng mắc lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (11/09/2018) Thông tư 49/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2012/TT-BGTVT quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (07/09/2018) Công văn 1167/TTg-CN năm 2018 bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (05/09/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, kèm theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
4. (05/09/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm Quyết định 44/2013/QĐ-UBND
5. (20/08/2018) Thông tư 46/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (13/08/2018) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (06/08/2018) Công văn 8619/BGTVT-VT năm 2018 về cấp phù hiệu cho xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (16/03/2018) Công văn 585/BCA-V19 năm 2018 về thời hạn điều tra, giải quyết một vụ tai nạn giao thông của Cảnh sát giao thông do Bộ Công an ban hành
Giáo dục
1. (12/09/2018) Công văn 8708/VPCP-KGVX năm 2018 về đào tạo liên thông tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/09/2018) Công văn 4073/BGDĐT-PC năm 2018 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (04/09/2018) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018-2025
4. (31/08/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (03/08/2018) Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (13/07/2018) Chỉ thị 1558/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Kiên Giang ban hành
7. (02/07/2018) Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến dịch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hè năm học 2017-2018 do tỉnh Long An ban hành
8. (20/04/2018) Công văn 1580/BGDĐT-HTQT năm 2018 về thành lập trường mầm non 100% vốn đầu tư Nhật Bản tuyển học sinh Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (07/12/2017) Kế hoạch 7582/KH-UBND năm 2017 thực hiện "Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025"
Tài nguyên - Môi trường
1. (11/09/2018) Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2018 về ký Thông cáo chung về "Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững” giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/09/2018) Công văn 6985/BNN-KTHT năm 2018 về rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định 1776/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (27/08/2018) Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020
4. (16/08/2018) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (07/08/2018) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (13/12/2016) Kế hoạch 3079/KH-UBND năm 2016 về phát động đợt cao điểm phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng do tỉnh Kon Tum ban hành
Thể thao - Y tế
1. (12/09/2018) Thông tư 22/2018/TT-BYT quy định về danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (12/09/2018) Nghị định 118/2018/NĐ-CP quy định về công tác kết hợp quân dân y
3. (10/09/2018) Quyết định 5433/QĐ-BYT về phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (07/09/2018) Công văn 17253/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (06/09/2018) Công văn 17220/QLD-CL năm 2018 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 59) do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (06/09/2018) Công văn 17131/QLD-KD năm 2018 về cung ứng thuốc Primasol B0 do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (30/08/2018) Thông tư 19/2018/TT-BYT về danh mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (30/08/2018) Công văn 16732/QLD-ĐK năm 2018 về duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (13/07/2018) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2018 triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10. (09/07/2018) Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
11. (29/12/2017) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 4041/QĐ-BYT" tại tỉnh Quảng Ngãi
Quyền dân sự
1. (29/12/2017) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Văn hóa - Xã hội
1. (11/09/2018) Thông báo 344/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/08/2018) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2018 về chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020
3. (16/08/2018) Quyết định 1655/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” từ năm 2018 đến 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (14/08/2018) Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020
5. (27/07/2018) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2018 thực hiện mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giai đoạn 2018-2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
6. (27/07/2018) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 - 2020
7. (16/07/2018) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 về bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020
8. (16/07/2018) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018- 2020, tầm nhìn đến năm 2025
9. (10/07/2018) Quyết định 1596/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
10. (05/12/2017) Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020
11. (08/01/2016) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
12. (29/10/2012) Kế hoạch 1961/KH-UBND năm 2012 thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2013-2020
Lĩnh vực khác
1. (12/09/2018) Công điện 1194/CĐ-TTg năm 2018 về tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/08/2018) Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018-2020
3. (13/11/2017) Kế hoạch 4759/KH-UBND năm 2017 thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn