Bản Tin Văn Bản Mới 11/09/2018 17:23 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 08/09 - 11/09/2018

11/09/2018 17:23 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 08/09 - 11/09/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (06/09/2018) Công văn 8465/VPCP-ĐMDN năm 2018 về rà soát hiện trạng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao phục vụ công tác cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/08/2018) Quyết định 1310/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
3. (09/08/2018) Kế hoạch 490/KH-UBND năm 2018 về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang năm 2019
4. (17/07/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5. (09/07/2018) Công văn 6664/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (06/07/2018) Công văn 6600/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (06/07/2018) Công văn 6607/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (06/07/2018) Công văn 6608/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (06/07/2018) Công văn 6610/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (06/07/2018) Công văn 6611/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (05/07/2018) Công văn 6562/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (29/06/2018) Công văn 6339/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (29/06/2018) Công văn 6326/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (29/06/2018) Công văn 6323/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (20/06/2018) Công văn 5973/CT-TTHT năm 2018 về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (20/06/2018) Công văn 5966/CT-TTHT năm 2018 chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (20/06/2018) Công văn 5963/CT-TTHT năm 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (15/06/2018) Công văn 5772/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (15/06/2018) Công văn 5779/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (14/06/2018) Công văn 5658/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (14/06/2018) Công văn 5665/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (14/06/2018) Công văn 5645/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn thuế Thu nhập Doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (14/06/2018) Công văn 5641/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (14/06/2018) Kế hoạch 4819/KH-UBND triển khai Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Đắk Lắk ban hành
25. (29/12/2017) Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Đầu tư
1. (05/09/2018) Quyết định 51/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (04/09/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
3. (28/08/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý đầu tư dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội
4. (16/08/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 59/2011/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025
5. (23/07/2018) Quyết định 1985/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Tiền Giang
6. (19/07/2018) Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang
7. (12/07/2018) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình 34-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW "về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do thành phố Cần Thơ ban hành
8. (30/05/2018) Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
9. (15/12/2017) Quyết định 2399/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
10. (14/12/2017) Quyết định 2379/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Thương mại
1. (06/09/2018) Công văn 5200/TCHQ-GSQL năm 2018 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (27/08/2018) Quyết định 2209/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (24/08/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Tây Ninh
4. (15/08/2018) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
5. (13/08/2018) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
6. (10/08/2018) Quyết định 2834/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định liên quan đến Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của tỉnh Đồng Nai
7. (09/08/2018) Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
8. (09/08/2018) Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
9. (08/08/2018) Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
10. (07/08/2018) Quyết định 1801/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp do tỉnh Đắk Lắk ban hành
11. (02/08/2018) Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
12. (31/07/2018) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
13. (30/07/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND và Quyết định 07/2018/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
14. (25/07/2018) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
15. (25/07/2018) Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
16. (24/07/2018) Quyết định 833/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17. (12/07/2018) Quyết định 1108/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
18. (03/07/2018) Kế hoạch 2765/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2018
19. (20/06/2018) Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Ninh Thuận
20. (09/05/2018) Kế hoạch 231/KH-UBND về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018 tỉnh An Giang
21. (20/04/2018) Kế hoạch 207/KH-UBND thực hiện năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
22. (20/12/2017) Quyết định 3662/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ Lĩnh vực Điện, Lưu thông hàng hóa trong nước và Xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
23. (07/12/2017) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xuất nhập khẩu
1. (06/09/2018) Công văn 5208/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG- 3 (TM) '15' N- 3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (05/09/2018) Công văn 17007/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (05/09/2018) Công văn 17008/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (31/08/2018) Công văn 5096/TXNK-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
5. (31/08/2018) Công văn 5098/TXNK-TGHQ năm 2018 về phí bản quyền phim nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
6. (31/08/2018) Công văn 5109/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của của Công ty Cổ phần KVC Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (31/08/2018) Công văn 5116/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (30/08/2018) Công văn 5081/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng "thạch rau câu" do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (30/08/2018) Công văn 5086/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (30/08/2018) Công văn 5087/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (30/08/2018) Công văn 5092/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế nhập khẩu bổ sung do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
12. (30/08/2018) Quyết định 2589/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Biên tập Cổng thông tin thương mại quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
13. (20/08/2018) Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
14. (29/05/2018) Thông báo 2972/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (29/05/2018) Thông báo 2967/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (29/05/2018) Thông báo 2971/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải Noblesse do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (29/05/2018) Thông báo 2973/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải sợi 100% polyester do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (29/05/2018) Thông báo 2974/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (29/05/2018) Thông báo 2975/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (28/05/2018) Thông báo 2957/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là bông tấm do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (25/05/2018) Thông báo 2914/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (25/05/2018) Thông báo 2915/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải sơ-ni do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (23/05/2018) Thông báo 2830/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hóa học chế biến thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (21/05/2018) Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời về quản lý hoạt động thí điểm xuất khẩu nông sản sản xuất trong nước qua khu vực Mốc quốc giới số 93(2), huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
25. (01/03/2018) Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/08/2018) Thông báo 4281/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành
2. (23/08/2018) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
3. (02/08/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, giai đoạn 2018-2020
4. (12/07/2018) Kế hoạch 4315/KH-UBND năm 2018 về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (30/08/2018) Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (28/08/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 58/2017/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018
3. (24/08/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (30/07/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
5. (30/07/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định 87/2016/QĐ-UBND
6. (30/07/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ một số quy định tại Quyết định 88/2016/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
7. (25/07/2018) Công văn 7179/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (24/07/2018) Công văn 7123/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (20/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10. (20/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (20/07/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (19/07/2018) Công văn 7054/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn thu học phí do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (10/07/2018) Công văn 6730/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (06/07/2018) Công văn 6601/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (05/07/2018) Công văn 6546/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (05/07/2018) Công văn 6547/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (05/07/2018) Công văn 6552/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (05/07/2018) Công văn 6553/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (05/07/2018) Công văn 6555/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (05/07/2018) Công văn 6561/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân nộp thừa do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (04/07/2018) Công văn 6458/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (29/06/2018) Công văn 6325/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân với phụ cấp nghề do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (29/06/2018) Công văn 6327/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (29/06/2018) Công văn 6329/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn đầu ra cho khoản chi mua quà tặng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (29/06/2018) Công văn 6344/CT-TTHT năm 2018 về thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (29/06/2018) Công văn 6347/CT-TTHT năm 2018 chính sách thuế về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (29/06/2018) Công văn 6337/CT-TTHT năm 2018 chính sách thuế về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (29/06/2018) Công văn 6322/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
29. (29/06/2018) Công văn 6321/CT-TTHT năm 2018 về lệ phí môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (29/06/2018) Công văn 6315/CT-TTHT năm 2018 về trích lập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
31. (27/06/2018) Công văn 6202/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
32. (22/06/2018) Công văn 6074/CT-TTHT năm 2018 về giảm trừ gia cảnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (18/06/2018) Công văn 5808/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (15/06/2018) Công văn 5767/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
35. (14/06/2018) Công văn 5706/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
36. (14/06/2018) Công văn 5720/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Bảo hiểm
1. (31/08/2018) Công văn 3387/BHXH-CSYT năm 2018 thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (06/08/2018) Công văn 4510/BYT-KCB năm 2018 thực hiện Hợp đồng Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (17/08/2018) Quyết định 952/QĐ-UBND-HC năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
2. (06/08/2018) Thông tư 68/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (19/07/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND
4. (11/07/2018) Kế hoạch 2920/KH-UBND năm 2018 về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn năm 2018-2020
5. (28/05/2018) Quyết định 1187/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Công nghệ thông tin
1. (28/08/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
2. (10/08/2018) Quyết định 927/QĐ-UBND-HC năm 2018 về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (09/08/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (03/07/2018) Quyết định 735/QĐ-UBND-HC năm 2018 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp
5. (25/06/2018) Kế hoạch 2582/KH-UBND năm 2018 phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng, miền trong tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022
6. (22/06/2018) Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị nhà nước tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng tỉnh An Giang
7. (19/06/2018) Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế điều phối, ứng cứu sự cố và hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ
8. (29/12/2017) Quyết định 937/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai
9. (29/12/2017) Quyết định 3119/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 1.0
Bất động sản
1. (06/09/2018) Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (06/09/2018) Công văn 1159/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/08/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND
4. (10/08/2018) Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
5. (10/08/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
6. (25/07/2018) Đính chính 08/ĐC-UBND về loại đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Điệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định 241/QĐ-UBND
7. (19/06/2018) Quyết định 2095/QĐ-UBND năm 2018 về công bố thủ tục, quy trình tách thửa đất theo Quyết định 03/2018/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành
8. (07/06/2018) Quyết định 1337/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Dịch vụ pháp lý
1. (12/07/2018) Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (28/06/2018) Kế hoạch 3972/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Sở hữu trí tuệ
1. (06/09/2018) Công văn 4059/BGDĐT-KHCNMT năm 2018 hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (27/08/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” do thành phố Hà Nội ban hành
Bộ máy hành chính
1. (09/09/2018) Nghị quyết 119/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018
2. (06/09/2018) Công văn 8491/VPCP-QHĐP năm 2018 bổ sung nội dung Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/09/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (05/09/2018) Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH năm 2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW, Kế hoạch 07-KH/TW, Nghị quyết 56/2017/QH14, 08/NQ-CP, 10/NQ-CP và Chương trình hành động 400-CTr/BCSĐ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (05/09/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội
6. (04/09/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng
7. (04/09/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 12/2016/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (31/08/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về Đề án chuẩn hóa và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
9. (31/08/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10. (31/08/2018) Quyết định 2257/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
11. (31/08/2018) Quyết định 2272/QĐ-UBND năm 2018 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
12. (31/08/2018) Quyết định 2273/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã do thành phố Cần Thơ ban hành
13. (29/08/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa
14. (29/08/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
15. (29/08/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
16. (28/08/2018) Quy định 05-QĐi/TW năm 2018 về kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
17. (20/08/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quy định trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Ninh Bình
18. (20/08/2018) Quyết định 4214/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
19. (17/08/2018) Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
20. (17/08/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam
21. (17/08/2018) Kế hoạch 518/KH-UBND về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018
22. (14/08/2018) Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Cần Thơ
23. (13/08/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
24. (09/08/2018) Quyết định 1817/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
25. (09/08/2018) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước và Đầu tư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
26. (08/08/2018) Quyết định 1867/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
27. (07/08/2018) Kết luận 34-KL/TW năm 2018 thực hiện mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
28. (06/08/2018) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
29. (03/08/2018) Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
30. (31/07/2018) Quyết định 855/QĐ-UBND-HC năm 2018 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
31. (30/07/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
32. (30/07/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2015/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
33. (25/07/2018) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
34. (25/07/2018) Quyết định 1160/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
35. (25/07/2018) Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước cấp tỉnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
36. (24/07/2018) Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
37. (24/07/2018) Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
38. (23/07/2018) Quyết định 1823/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ
39. (23/07/2018) Quyết định 827/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
40. (20/07/2018) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dược, Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
41. (20/07/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
42. (20/07/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
43. (18/07/2018) Quyết định 2989/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế công tác trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
44. (17/07/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
45. (17/07/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
46. (13/07/2018) Quyết định 1944/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
47. (13/07/2018) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau
48. (10/07/2018) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
49. (05/07/2018) Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
50. (04/07/2018) Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51. (04/07/2018) Kế hoạch 76/KH-UBND triển khai xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
52. (02/07/2018) Quyết định 1050/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
53. (26/06/2018) Quyết định 1844/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
54. (25/06/2018) Quyết định 1475/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
55. (22/06/2018) Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
56. (03/04/2018) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2018 ban hành quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
57. (19/01/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành
58. (29/12/2017) Quyết định 2551/QĐ-UBND năm 2017 quy định về cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
59. (29/12/2017) Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2018
60. (29/12/2017) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2017 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021
61. (29/12/2017) Quyết định 3179/QĐ-UBND năm 2017 công bố 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
62. (29/12/2017) Kế hoạch 6119/KH-UBND năm 2017 thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành
63. (29/12/2017) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2017 về thực hiện cải cách hành chính năm 2018 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
64. (29/12/2017) Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp giải quyết công việc, nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
65. (22/12/2017) Quyết định 3692/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giảm nghèo; lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
66. (21/12/2017) Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2017 về ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh do tỉnh Gia Lai ban hành
67. (20/12/2017) Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Trà Vinh
68. (20/12/2017) Quyết định 2364/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
69. (20/12/2017) Quyết định 2476/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
70. (18/12/2017) Kế hoạch 5296/KH-UBND năm 2017 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018
71. (08/12/2017) Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2018
72. (07/12/2017) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2017 về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
73. (07/12/2017) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2017 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2018
74. (04/12/2017) Kế hoạch 5065/KH-UBND năm 2017 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018
Tài chính nhà nước
1. (05/09/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (05/09/2018) Quyết định 1115/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/09/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về trình tự thanh, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4. (31/08/2018) Thông tư 24/2018/TT-BCT về phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (30/08/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND hướng dẫn Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND quy định nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
6. (30/08/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về thời hạn xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (28/08/2018) Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (28/08/2018) Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (21/08/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10. (15/08/2018) Thông tư 73/2018/TT-BTC hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (14/08/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (06/08/2018) Quyết định 2112/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
13. (30/07/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 52/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
14. (27/07/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND quy định về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15. (17/07/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
16. (17/07/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. (17/07/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn
18. (06/07/2018) Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19. (24/04/2018) Quyết định 895/QĐ-UBND về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành
20. (25/12/2017) Kế hoạch 7881/KH-UBND năm 2017 triển khai Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
21. (18/04/2017) Quyết định 15/2017/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Xây dựng - Đô thị
1. (04/09/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2014/QĐ-UBND quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (29/08/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Giáo dục
1. (31/08/2018) Công văn 3945/BGDĐT-GDMN năm 2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (31/08/2018) Công văn 3946/BGDĐT-GDTC năm 2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (22/08/2018) Quyết định 984/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trong nước đối với nhân lực ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp
4. (09/08/2018) Kế hoạch 494/KH-UBND về đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018 của tỉnh An Giang
5. (07/08/2018) Công văn 3334/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 về tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (30/07/2018) Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
7. (21/05/2018) Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2018 về Khung Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang
Tài nguyên - Môi trường
1. (29/08/2018) Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (29/08/2018) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Cần Thơ
3. (27/08/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ công trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (17/08/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (16/08/2018) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
6. (15/08/2018) Kế hoạch 511/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang
7. (26/07/2018) Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thể thao - Y tế
1. (05/09/2018) Công văn 17059/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (31/08/2018) Công văn 16944/QLD-CL năm 2018 về thuốc chứa dược chất Valsartan do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (30/08/2018) Kế hoạch 169/KH-UBND về triển khai mô hình cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm năm 2018-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (14/08/2018) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP và Chương trình hành động 33-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Kiên Giang ban hành
5. (10/08/2018) Quyết định 1938/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP và Kế hoạch 48-KH/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" do tỉnh An Giang ban hành
6. (08/08/2018) Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển y tế thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
7. (02/08/2018) Quyết định 1823/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" giai đoạn 2018-2025 tỉnh An Giang
8. (28/05/2018) Quyết định 1185/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (04/09/2018) Công văn 3650/LĐTBXH-PCTNXH năm 2018 về thực hiện mô hình thí điểm hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (30/08/2018) Công văn 5102/TCHQ-VP năm 2018 về kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (29/08/2018) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (23/08/2018) Kế hoạch 533/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang
5. (20/08/2018) Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2018 Hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
6. (08/08/2018) Kế hoạch 483/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” do tỉnh An Giang ban hành
7. (07/08/2018) Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2018 về việc đổi tên và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang
8. (02/08/2018) Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên" giai đoạn 2018-2020 do tỉnh An Giang ban hành
9. (02/08/2018) Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2018-2020 do tỉnh An Giang ban hành
10. (29/06/2018) Quyết định 1651/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020
11. (25/05/2018) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
12. (17/04/2018) Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến tỉnh An Giang
13. (27/03/2018) Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng” tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
14. (29/12/2017) Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tỉnh Quảng Ngãi
15. (03/11/2017) Kế hoạch 4674/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực khác
1. (14/08/2018) Thông tư 10/2018/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (30/07/2018) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp năm 2019
3. (19/07/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND về xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang
4. (02/07/2018) Quyết định 1193/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
5. (29/06/2018) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ theo Quyết định 50/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
6. (21/06/2018) Quyết định 1584/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (30/03/2018) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất và cung ứng giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn