Bản Tin Văn Bản Mới 03/09/2018 07:58 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 29/08 - 31/08/2018

03/09/2018 07:58 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 29/08 - 31/08/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (22/08/2018) Quyết định 2501/QĐ-TCHQ năm 2018 Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
2. (15/08/2018) Công văn 2550/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
3. (15/08/2018) Công văn 3148/TCT-CS năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn, hỗ trợ du học của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Dương Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
4. (13/08/2018) Công văn 2523/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
5. (13/08/2018) Công văn 2516/GSQL-GQ3 năm 2018 về mở tờ khai tái xuất sau khi thay đổi mã số thuế doanh nghiệp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
6. (07/08/2018) Kế hoạch 6591/KH-UBND năm 2018 về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk năm 2019
7. (31/07/2018) Công văn 2949/TCT-HTQT năm 2018 về thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại công ty Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
8. (26/06/2018) Kế hoạch 3906/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và Kết luận 337-KL/TU về kết luận Hội nghị lần thứ 33, (Khóa X) do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Đầu tư
1. (21/08/2018) Quyết định 2339/QĐ-UBND năm 2018 công bố điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 (đợt 1)
2. (20/08/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
3. (06/08/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4. (30/07/2018) Quyết định 2042/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (20/07/2018) Nghị quyết 11/NQ-HĐND bổ sung Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
6. (20/07/2018) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (20/07/2018) Nghị quyết 13/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 31/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8. (13/07/2018) Nghị quyết 04/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
9. (06/07/2018) Nghị quyết 06/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 19/NQ-HĐND về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018
10. (06/07/2018) Quyết định 1947/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
11. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đầu tư công do Văn phòng Quốc hội ban hành
12. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành
13. (19/06/2018) Quyết định 618/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Kon Tum
14. (12/06/2018) Quyết định 927/QĐ-UBND về ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
15. (06/06/2018) Quyết định 1242/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018 do tỉnh Quảng Trị ban hành
Thương mại
1. (28/08/2018) Thông báo 321/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (24/08/2018) Công văn 4983/TCHQ-GSQL năm 2018 về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (21/08/2018) Công văn 2765/BTTTT-CVT năm 2018 về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (17/08/2018) Quyết định 2919/QĐ-BCT năm 2018 công bố hết hiệu lực đối với Quyết định 2411/QĐ-BCT về Quy chế quản lý tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (10/08/2018) Quyết định 2174/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
6. (08/08/2018) Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
7. (06/08/2018) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2018 triển khai chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020
8. (02/08/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 10/2011/QĐ-UBND
9. (31/07/2018) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do Bộ Quốc phòng ban hành
10. (26/07/2018) Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
11. (16/07/2018) Quyết định 1429/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
12. (16/07/2018) Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13. (13/07/2018) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý về đo lường đối với phương tiện đo sử dụng trong thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14. (11/07/2018) Quyết định 1566/QĐ-UBND năm 2018 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đắk Lắk
15. (10/07/2018) Quyết định 1768/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16. (06/07/2018) Nghị quyết 05/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 18/NQ-HĐND về danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2018
17. (22/06/2018) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum
Xuất nhập khẩu
1. (28/08/2018) Công văn 5024/TCHQ-GSQL năm 2018 trả lời vướng mắc thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (27/08/2018) Công văn 4883/TXNK-TGHQ năm 2018 về khoản phí bản quyền nhãn hiệu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
3. (27/08/2018) Công văn 4884/TXNK-CST năm 2018 về tờ khai xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
4. (24/08/2018) Công văn 2642/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
5. (24/08/2018) Công văn 2643/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu nhựa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
6. (24/08/2018) Công văn 16549/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162 và 162BS do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (23/08/2018) Quyết định 2503/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
8. (23/08/2018) Công văn 4953/TCHQ-HTQT năm 2018 thực hiện trao đổi thông tin điện tử hải quan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (23/08/2018) Công văn 4880/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa là mặt hàng thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
10. (23/08/2018) Công văn 4946/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa đi trưng bày nhằm quảng bá sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (23/08/2018) Công văn 4948/TCHQ-PC năm 2018 về xử lý phương tiện bị tạm giữ trong vụ việc kinh doanh đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (23/08/2018) Công văn 4956/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc phân loại hàng hóa là máy massage dạng đai do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (23/08/2018) Công văn 4943/TCHQ-GSQL năm 2018 về nộp bổ sung C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (23/08/2018) Công văn 4944/TCHQ-GSQL năm 2018 về nộp bổ sung C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (22/08/2018) Công văn 4802/TXNK-CST năm 2018 về loại hình nhập khẩu và đối tượng chịu thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
16. (22/08/2018) Công văn 4920/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (21/08/2018) Công văn 4762/TXNK-TGHQ năm 2018 về khai báo khoản điều chỉnh cộng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
18. (20/08/2018) Công văn 4870/TCHQ-GSQL năm 2018 về thông báo mẫu chữ ký mới cập nhật cho C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (20/08/2018) Công văn 20/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
20. (17/08/2018) Công văn 16161/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) do Cục Quản lý Dược ban hành
21. (17/08/2018) Công văn 16163/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) do Cục Quản lý Dược ban hành
22. (17/08/2018) Công văn 3180/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
23. (17/08/2018) Công văn 16162/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) do Cục Quản lý Dược ban hành
24. (17/08/2018) Công văn 16160/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 162) do Cục Quản lý Dược ban hành
25. (15/08/2018) Công văn 2567/GSQL-GQ2 năm 2018 về nguyên liệu, vật tư nhập sản xuất xuất khẩu sử dụng để sản xuất cho hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
26. (14/08/2018) Công văn 2547/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
27. (14/08/2018) Công văn 2548/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai bổ sung do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28. (14/08/2018) Công văn 2549/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
29. (13/08/2018) Công văn 2531/GSQL-GQ5 năm 2018 về đưa hàng hóa nhập khẩu từ ICD Gia Lâm về địa điểm Hateco để làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
30. (13/08/2018) Công văn 2530/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
31. (13/08/2018) Công văn 2524/GSQL-GQ1 năm 2018 về lưu hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
32. (10/08/2018) Công văn 2505/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu thép theo Quyết định 2398/QĐ-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
33. (09/08/2018) Công văn 2464/GSQL-GQ4 năm 2018 về bảo hộ quyền kinh doanh nhãn hiệu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
34. (09/08/2018) Công văn 2460/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
35. (31/07/2018) Công văn 2940/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
36. (14/07/2018) Công văn 2544/GSQL-GQ1 năm 2018 xử lý đối với hành vi khai sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng đến thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
37. (14/07/2018) Công văn 2545/GSQL-GQ1 năm 2018 về giải phóng hàng hóa chờ kết quả phân tích, phân loại do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
38. (06/07/2018) Văn bản hợp nhất 2950/VBHN-BVHTTDL năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
39. (28/06/2018) Công văn 3777/TCHQ-GSQL năm 2018 về thông báo mẫu chữ ký và con dấu trên C/O ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (28/08/2018) Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (16/08/2018) Công văn 6204/NHNN-QLNH năm 2018 về đóng tiền giao dịch tại cửa hàng miễn thuế do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (13/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND bổ sung đối tượng chính sách được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4. (13/03/2018) Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/08/2018) Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2018 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do Chính phủ ban hành
2. (24/08/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về thu chi phí scan (quét) các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (21/08/2018) Công văn 3225/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
4. (20/08/2018) Công văn 3208/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (17/08/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
6. (17/08/2018) Công văn 3181/TCT-KK năm 2018 về kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
7. (15/08/2018) Công văn 3137/TCT-KK năm 2018 xử lý dữ liệu trên ứng dụng TMS đối với người nộp thuế đã đóng mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
8. (15/08/2018) Công văn 3150/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (15/08/2018) Công văn 3151/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
10. (15/08/2018) Công văn 3154/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
11. (15/08/2018) Công văn 3141/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
12. (10/08/2018) Công văn 3100/TCT-CS năm 2018 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
13. (06/08/2018) Công văn 3009/TCT-KK năm 2018 về xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
14. (01/08/2018) Công văn 2955/TCT-PC năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất biên lai thu phí, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành
15. (01/08/2018) Công văn 2971/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
16. (31/07/2018) Công văn 2942/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
17. (13/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2018-2019
18. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Phí và lệ phí do Văn phòng Chính phủ ban hành
19. (29/06/2018) Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án Tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trên khâu lưu thông tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20. (20/06/2018) Công văn 2454/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
21. (31/05/2018) Công văn 5011/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (30/05/2018) Công văn 4837/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (30/05/2018) Công văn 4862/CT-TTHT năm 2018 về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (30/05/2018) Công văn 4856/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (30/05/2018) Công văn 4816/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (30/05/2018) Công văn 4857/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Bảo hiểm
1. (27/08/2018) Công văn 4975/BYT-QLD năm 2018 về thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (28/08/2018) Thông tư 138/2018/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
2. (13/08/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (16/07/2018) Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
4. (16/07/2018) Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
5. (09/07/2018) Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
6. (03/07/2018) Quyết định 1902/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực năm 2018 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
7. (28/05/2018) Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Khánh Hòa ban hành
8. (19/04/2018) Kế hoạch 3125/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Công nghệ thông tin
1. (28/08/2018) Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/08/2018) Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2018 quy về đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin trong các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020
3. (25/07/2018) Công văn 8135/BGTVT-TTCNTT năm 2018 tiếp tục triển khai thí điểm phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Viễn thông do Văn phòng Quốc hội ban hành
5. (07/06/2018) Kế hoạch 4575/KH-UBND năm 2018 về tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6. (30/01/2018) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020
Bất động sản
1. (21/08/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. (03/08/2018) Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2018 về đơn giá bồi thường đất và tài sản gắn liền trên đất áp dụng cho 02 xã: Trà Phong và Trà Lãnh - huyện Tây Trà khi Nhà nước thu hồi đất thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi
3. (18/07/2018) Nghị quyết 537/NQ-UBTVQH14 về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
4. (26/04/2018) Quyết định 427/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Dịch vụ pháp lý
1. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Công chứng do Văn phòng Quốc hội ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (11/04/2018) Kế hoạch 2808/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Bộ máy hành chính
1. (29/08/2018) Nghị định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội
2. (28/08/2018) Thông báo 319/TB-VPCP kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/08/2018) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (27/08/2018) Thông báo 315/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/08/2018) Thông báo 311/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (23/08/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
7. (23/08/2018) Công văn 7971/VPCP-NN năm 2018 về ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh giao khu vực biển thực hiện dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (21/08/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
9. (21/08/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh
10. (21/08/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ
11. (20/08/2018) Quyết định 1677/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
12. (20/08/2018) Quyết định 1676/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
13. (16/08/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14. (13/08/2018) Quyết định 4128/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
15. (13/08/2018) Quyết định 2192/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16. (10/08/2018) Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
17. (10/08/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
18. (09/08/2018) Quyết định 1323/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính
19. (08/08/2018) Quyết định 144-QĐ/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
20. (08/08/2018) Quyết định 1314/QĐ-BVSTBPN năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Ninh Thuận
21. (08/08/2018) Quyết định 2246/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
22. (08/08/2018) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
23. (08/08/2018) Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
24. (06/08/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
25. (02/08/2018) Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2018 về phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
26. (02/08/2018) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
27. (01/08/2018) Công văn 7772/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 26/2018/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành
28. (26/07/2018) Quyết định 1995/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù năm 2018 của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
29. (24/07/2018) Nghị quyết 539/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
30. (23/07/2018) Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng
31. (20/07/2018) Nghị quyết 65/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
32. (20/07/2018) Nghị quyết 09/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2018
33. (20/07/2018) Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
34. (16/07/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 3, Quyết định 42/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
35. (16/07/2018) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
36. (16/07/2018) Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
37. (13/07/2018) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2019
38. (13/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang
39. (13/07/2018) Nghị quyết 05/NQ-HĐND về phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018
40. (13/07/2018) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 về giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX
41. (12/07/2018) Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk
42. (09/07/2018) Quyết định 1964/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
43. (06/07/2018) Nghị quyết 12/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch phân bổ biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù tỉnh Bến Tre năm 2018
44. (06/07/2018) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2019
45. (06/07/2018) Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thực hiện liên thông cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
46. (03/07/2018) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn địa bàn tỉnh Bình Phước
47. (29/06/2018) Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2018 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
48. (29/06/2018) Quyết định 1089/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
49. (26/06/2018) Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
50. (26/06/2018) Quyết định 1277/QĐ-UBND về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2018
51. (26/06/2018) Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
52. (26/06/2018) Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2018 quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
53. (26/06/2018) Kế hoạch 3897/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng
54. (26/06/2018) Kế hoạch 3898/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
55. (26/06/2018) Quyết định 1669/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
56. (20/06/2018) Quyết định 1743/QĐ-UBND năm 2018 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
57. (20/06/2018) Kế hoạch 3770/KH-UBND khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo do tỉnh Lâm Đồng ban hành
58. (19/06/2018) Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
59. (19/06/2018) Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận
60. (18/06/2018) Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Chỉ thị 25/2014/CT-UBND về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
61. (18/06/2018) Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
62. (07/06/2018) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới danh mục thủ tục hành chính và bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh
63. (31/05/2018) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do Trà Vinh ban hành
64. (28/05/2018) Quyết định 1476/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”
65. (25/05/2018) Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
66. (11/05/2018) Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
67. (11/05/2018) Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
68. (11/05/2018) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
69. (11/05/2018) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
70. (04/05/2018) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2018 ban hành quy định về tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
71. (04/11/2016) Quyết định 357-QĐ/UBKTTW năm 2016 về mẫu “Báo cáo thống kê số liệu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng” khóa XII do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
Tài chính nhà nước
1. (23/08/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (21/08/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý
3. (02/08/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định nội dung, biểu mẫu, thời gian lập dự toán ngân sách; các tài liệu thuyết minh, giao dự toán ngân sách; báo cáo chấp hành ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (31/07/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
5. (30/07/2018) Kế hoạch 3223/KH-UBND năm 2018 triển khai, thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (20/07/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
7. (19/07/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (19/07/2018) Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (19/07/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND về cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
10. (13/07/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý
11. (13/07/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi từ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12. (13/07/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thực hiện cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025
13. (10/07/2018) Thông tư 58/2018/TT-BTC hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
14. (27/06/2018) Quyết định 1433/QĐ-UBND phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018
15. (19/06/2018) Quyết định 1186/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp và trợ giá giống cây trồng tỉnh Lâm Đồng năm 2018
16. (29/05/2018) Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành đơn giá trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17. (29/05/2018) Kế hoạch 4276/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (27/08/2018) Công văn 1110/TTg-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/08/2018) Công văn 19/BXD-VLXD năm 2018 về xác nhận tên gọi khoáng sản cát thạch anh do Bộ Xây dựng ban hành
3. (20/08/2018) Công văn 2091/BXD-VLXD năm 2018 bổ sung thông tin hàng hóa Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
4. (05/07/2018) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040
5. (05/07/2018) Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
6. (04/07/2018) Quyết định 1840/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035
Giao thông - Vận tải
1. (27/08/2018) Công văn 8081/VPCP-CN năm 2018 về tổ chức lễ khánh thành dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/08/2018) Công văn 8071/VPCP-CN năm 2018 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/08/2018) Công văn 8033/VPCP-CN năm 2018 về Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/08/2018) Thông tư 47/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (23/07/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Giáo dục
1. (28/08/2018) Công văn 8101/VPCP-QHQT năm 2018 về thành lập Trường Đại học Quản lý châu Âu tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/08/2018) Công văn 3846/BGDĐT-GDTX năm 2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (24/08/2018) Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (22/08/2018) Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (02/08/2018) Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Đắk Lắk ban hành
6. (18/07/2018) Quyết định 2055/QĐ-CTUBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
7. (22/06/2018) Kế hoạch 6439/KH-UBND năm 2018 triển khai Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2021
8. (22/06/2018) Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Tiền Giang ban hành
9. (20/06/2018) Kế hoạch 4972/KH-UBND thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
10. (13/06/2018) Kế hoạch 4727/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
11. (08/06/2018) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (02/05/2018) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Thông tư về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (15/08/2018) Kế hoạch 3478/KH-UBND năm 2018 triển khai Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (16/07/2018) Công văn 5011/BYT-KHTC năm 2018 về chuẩn bị ứng phó với thiên tai khu vực đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Y tế ban hành
3. (09/07/2018) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4. (06/07/2018) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2018 thông qua đồ án quy hoạch cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
5. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Hóa chất do Văn phòng Quốc hội ban hành
6. (28/06/2018) Kế hoạch 5241/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực sông, hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030
7. (09/05/2018) Kế hoạch 3609/KH-UBND năm 2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020
8. (29/01/2016) Kế hoạch 770/KH-UBND năm 2016 về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thể thao - Y tế
1. (28/08/2018) Công văn 16632/QLD-KD năm 2018 về cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh sởi do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (27/08/2018) Công văn 4968/BYT-VPB1 năm 2018 về đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 do Bộ Y tế ban hành
3. (27/08/2018) Công văn 1027/KCB-QLCL&CĐT năm 2018 về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 02/9 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
4. (23/08/2018) Công văn 16537/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính quyết định cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (23/08/2018) Công văn 16522/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (23/08/2018) Công văn 16523/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (23/08/2018) Công văn 16524/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (22/08/2018) Công văn 995/KCB-QLCL&CĐT năm 2018 về cung cấp thông tin người bệnh và số điện thoại để khảo sát hài lòng người bệnh qua điện thoại năm thứ 2 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
9. (21/08/2018) Công văn 4878/BYT-BH năm 2018 thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
10. (08/08/2018) Công văn 4130/ATTP-KN năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục an toàn thực phẩm ban hành
11. (09/07/2018) Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt mức hỗ trợ Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thuộc Dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em năm 2017-2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
12. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Văn phòng Quốc hội ban hành
13. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Dược do Văn phòng Quốc hội ban hành
14. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thể dục, thể thao do Văn phòng Quốc hội ban hành
Quyền dân sự
1. (07/08/2018) Quyết định 1384/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kang Min Jeong Trang do Chủ tịch nước ban hành
2. (07/08/2018) Quyết định 1385/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Ngọc Trâm do Chủ tịch nước ban hành
3. (07/08/2018) Quyết định 1386/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Việt Anh do Chủ tịch nước ban hành
4. (25/07/2018) Quyết định 1279/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 95 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
5. (25/07/2018) Quyết định 1280/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
6. (25/07/2018) Quyết định 1281/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
7. (25/07/2018) Quyết định 1282/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
8. (25/07/2018) Quyết định 1283/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
9. (14/06/2018) Kế hoạch 3617/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Văn hóa - Xã hội
1. (08/08/2018) Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2. (25/07/2018) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
3. (20/07/2018) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
4. (17/07/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hoá, Thể thao Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
5. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Trẻ em do Văn phòng Quốc hội ban hành
6. (29/06/2018) Kế hoạch 6561/UBND-KH năm 2018 về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
7. (22/06/2018) Kế hoạch 6270/KH-UBND năm 2018 thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (13/06/2018) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” và Quyết định 52/2016/QĐ-TTg “Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
9. (29/05/2018) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Quyết định 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (17/05/2018) Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
11. (04/05/2018) Kế hoạch 3484/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
12. (04/05/2018) Kế hoạch 3485/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực khác
1. (29/08/2018) Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ
2. (13/08/2018) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án Phát triển vùng chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (30/07/2018) Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (23/07/2018) Quyết định 1895/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (23/07/2018) Quyết định 1900/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025
6. (20/07/2018) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Khánh Hòa
7. (06/07/2018) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
8. (23/03/2018) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,072

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn