Bản Tin Văn Bản Mới 28/08/2018 17:23 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 25/08 - 28/08/2018

28/08/2018 17:23 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 25/08 - 28/08/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (23/08/2018) Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
2. (16/08/2018) Công văn 57305/CT-TTHT năm 2018 thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP về chi phí lãi vay do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
3. (15/08/2018) Công văn 57077/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (13/08/2018) Công văn 56281/CT-TTHT năm 2018 về chi phí taxi công ty chi trả cho chuyên gia nước ngoài do công ty mẹ phái cử sang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (25/07/2018) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2018 về trợ giúp đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6. (17/07/2018) Kế hoạch 1916/KH-UBND năm 2018 về thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã nông nghiệp do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (17/07/2018) Kế hoạch 1920/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do tỉnh Kon Tum ban hành
8. (16/07/2018) Kế hoạch 2896/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
9. (29/06/2018) Kế hoạch 1706/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Kon Tum ban hành
10. (05/06/2018) Kế hoạch 2470/KH-UBND năm 2018 triển khai tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
11. (31/05/2018) Công văn 4955/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (31/05/2018) Công văn 5008/CT-TTHT năm 2018 về chứng từ thu phí bảo trì chung cư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (31/05/2018) Kế hoạch 2370/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Dương
14. (31/05/2018) Công văn 5026/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (13/04/2018) Kế hoạch 891/KH-UBND năm 2018 chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp đến năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
16. (05/04/2018) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
17. (10/01/2018) Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Đầu tư
1. (25/08/2018) Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành
2. (23/08/2018) Công văn 1103/TTg-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/08/2018) Quyết định 1065/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/08/2018) Công văn 7932/VPCP-CN năm 2018 về quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (13/08/2018) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 do thành phố Hà Nội ban hành
6. (09/08/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định liên quan đến trình tự thực hiện thủ tục đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (30/07/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
8. (13/07/2018) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2018 về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quản lý
9. (13/07/2018) Nghị quyết 03/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2018 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10. (03/07/2018) Quyết định 204/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2018 tỉnh Ninh Thuận
11. (27/06/2018) Quyết định 1450/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
12. (27/06/2018) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022
13. (27/03/2018) Quyết định 610/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Thương mại
1. (25/08/2018) Thông báo 313/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/08/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên
3. (13/08/2018) Kế hoạch 160/KH-UBND về tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2018
4. (09/08/2018) Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (06/08/2018) Kế hoạch 3216/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Thuận năm 2019
6. (01/08/2018) Kế hoạch 1673/KH-UBND năm 2018 kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai năm 2019
7. (30/07/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (30/07/2018) Thông tư 41/2018/TT-BGTVT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
9. (13/07/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Đồng Nai ban hành
10. (13/07/2018) Nghị quyết 01/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2018
11. (09/07/2018) Quyết định 316/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020
12. (04/07/2018) Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 286/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
13. (27/06/2018) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (21/06/2018) Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15. (21/06/2018) Kế hoạch 2491/KH-UBND năm 2018 thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020
16. (04/06/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xuất nhập khẩu
1. (24/08/2018) Công văn 16550/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162 do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (23/08/2018) Công văn 16429/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (23/08/2018) Công văn 16430/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (23/08/2018) Công văn 16431/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (23/08/2018) Công văn 16432/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (09/08/2018) Công văn 55656/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (25/07/2018) Công văn 2890/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
8. (30/05/2018) Thông báo 3019/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (30/05/2018) Thông báo 3021/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (30/05/2018) Thông báo 3020/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (30/05/2018) Thông báo 3038/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyol dùng để sản xuất mút xốp do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (29/05/2018) Thông báo 3005/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (29/05/2018) Thông báo 2976/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải Polyester do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (29/05/2018) Thông báo 2978/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số là điều khiển của bảng giá điện tử ESL do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (29/05/2018) Thông báo 2979/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Bộ xử lý Main Card do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (29/05/2018) Thông báo 2968/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (29/05/2018) Thông báo 2969/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hỗn hợp vi lượng do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (29/05/2018) Thông báo 2966/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (23/03/2018) Công văn 1567/BYT-TB-CT năm 2018 thực hiện nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do Bộ Y tế ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (15/08/2018) Công văn 57070/CT-TTHT năm 2018 về chi phí quản lý kinh doanh do Ngân hàng mẹ ở nước ngoài phân bổ cho chi nhánh tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (02/07/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (18/06/2018) Kế hoạch 1559/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội 2018-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (22/08/2018) Công văn 7949/VPCP-QHQT năm 2018 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lúc-xem-bua do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/08/2018) Công văn 3206/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế và hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
3. (15/08/2018) Công văn 57072/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu cước phí vận tải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (13/08/2018) Công văn 56285/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (13/08/2018) Công văn 56284/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (09/08/2018) Công văn 55654/CT-TTHT năm 2018 về chính sách nộp thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (09/08/2018) Công văn 55643/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (09/08/2018) Công văn 55648/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (09/08/2018) Công văn 55642/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (09/08/2018) Công văn 55659/CT-TTHT năm 2018 về chữ ký trên hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (31/07/2018) Công văn 2939/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hạt đậu nành do Tổng cục Thuế ban hành
12. (31/07/2018) Công văn 2941/TCT-CS năm 2018 về dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
13. (26/07/2018) Công văn 2908/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
14. (25/07/2018) Công văn 2891/TCT-KK năm 2018 về xác định số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa được hoàn của tổ chức chi trả do Tổng cục Thuế ban hành
15. (24/07/2018) Công văn 2882/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vận tải do Tổng cục Thuế ban hành
16. (23/07/2018) Công văn 2861/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
17. (23/07/2018) Công văn 2866/TCT-KK năm 2018 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
18. (31/05/2018) Công văn 4936/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (31/05/2018) Công văn 5007/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (31/05/2018) Công văn 5006/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (31/05/2018) Công văn 4933/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (31/05/2018) Công văn 4934/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (30/05/2018) Công văn 4839/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (30/05/2018) Công văn 4871/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (30/05/2018) Công văn 4885/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (30/05/2018) Công văn 4888/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (30/05/2018) Công văn 4897/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn khi chuyển nhượng đất thuê trong khu phi thuế quan do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (21/05/2018) Kế hoạch 3987/KH-UBND năm 2018 về tham gia ý kiến cộng đồng dân cư đối với việc di chuyển trạm thu giá BOT đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Bảo hiểm
1. (13/07/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2. (08/03/2018) Kế hoạch 1755/KH-UBND thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lao động - Tiền lương
1. (30/07/2018) Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2. (06/06/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Công nghệ thông tin
1. (28/08/2018) Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
2. (16/07/2018) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2018 về điều tra, khảo sát thu thập thông tin về trẻ em và cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020
3. (02/04/2018) Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục mã định danh phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk
4. (09/02/2018) Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk
Bất động sản
1. (24/08/2018) Thông báo 312/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho hộ dân bị mất nhà do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/08/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
3. (14/08/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bổ sung vào Khoản 1, Điều 2 và Điều 3 của quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND
4. (30/07/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (20/07/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (18/07/2018) Nghị quyết 16/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2018 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
7. (06/07/2018) Nghị quyết 113/2018/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 của tỉnh Đồng Nai
8. (27/06/2018) Quyết định 1436/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
9. (27/06/2018) Quyết định 1437/QĐ-về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
10. (14/06/2018) Kế hoạch 1539/KH-UBND năm 2018 về đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum do tỉnh Kon Tum ban hành
11. (23/05/2018) Quyết định 509/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Dịch vụ pháp lý
1. (22/08/2018) Công văn 3126/BTP-BTTP năm 2018 về triển khai thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
2. (02/07/2018) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (01/06/2018) Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của: các cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc; Phòng Tư pháp cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (12/04/2018) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Bộ máy hành chính
1. (24/08/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-TTg về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/08/2018) Nghị quyết 109/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018
3. (22/08/2018) Quyết định 1062/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/08/2018) Công văn 3476/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chính sách giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (22/08/2018) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thực hiện các quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (20/08/2018) Quyết định 1148/QĐ-BXD năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
7. (16/08/2018) Quyết định 1360/QĐ-BTTTT năm 2018 sửa đổi Quyết định 968/QĐ-BTTTT về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
8. (14/08/2018) Kế hoạch 8614/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ hài lòng của người dân do tỉnh Đồng Nai ban hành
9. (13/08/2018) Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
10. (09/08/2018) Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (08/08/2018) Quyết định 2499/QĐ-BTNMT năm 2018 quy định về phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
12. (08/08/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh
13. (07/08/2018) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 60 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, 06 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh và 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
14. (06/08/2018) Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (03/08/2018) Kế hoạch 2170/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm ngành tư pháp năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành
16. (31/07/2018) Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (26/07/2018) Quyết định 2128/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
18. (24/07/2018) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
19. (23/07/2018) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
20. (23/07/2018) Quyết định 1879/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận
21. (23/07/2018) Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận
22. (20/07/2018) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
23. (19/07/2018) Nghị quyết 25/NQ-HĐND về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018
24. (19/07/2018) Nghị quyết 26/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018
25. (19/07/2018) Kế hoạch 2948/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kết luận 23-KL/TW về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh Bình Thuận ban hành
26. (18/07/2018) Kế hoạch 1944/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27. (18/07/2018) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2018 về kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI
28. (18/07/2018) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2018 về nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
29. (17/07/2018) Quyết định 3625/QĐ-BCA-C41 năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an
30. (13/07/2018) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 242/QĐ-TTg về phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
31. (13/07/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
32. (13/07/2018) Nghị quyết 06/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018
33. (13/07/2018) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX
34. (13/07/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên
35. (13/07/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
36. (13/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
37. (13/07/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc do tỉnh Hà Nam ban hành
38. (12/07/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
39. (12/07/2018) Nghị quyết 04/NQ-HĐND về phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2018 do tỉnh Bình Phước ban hành
40. (11/07/2018) Nghị quyết 535/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
41. (11/07/2018) Nghị quyết 536/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
42. (09/07/2018) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Gia Lai ban hành
43. (29/06/2018) Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận
44. (26/06/2018) Quyết định 1278/QĐ-UBND về Kế hoạch thi tuyển công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018
45. (22/06/2018) Kế hoạch 1619/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46. (19/06/2018) Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tài liệu nội bộ được bổ sung thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
47. (18/06/2018) Kế hoạch 2417/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
48. (15/06/2018) Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk
49. (14/06/2018) Quyết định 1675/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
50. (08/06/2018) Hướng dẫn 5907/HD-UBND năm 2018 thực hiện quy định về quản lý nhà nước đối với ngành nghề nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
51. (07/06/2018) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2021
52. (06/06/2018) Quyết định 1602/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
53. (05/06/2018) Quyết định 1900/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018 tỉnh Đồng Nai
54. (01/06/2018) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2018 về giao nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
55. (31/05/2018) Quyết định 1215/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP, Kế hoạch 07-KH/TW, Nghị quyết 56/2017/QH14 và Chương trình 27-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do tỉnh Đắk Lắk ban hành
56. (31/05/2018) Kế hoạch 1354/KH-UBND về khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018
57. (29/05/2018) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi
58. (29/05/2018) Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
59. (25/05/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
60. (14/05/2018) Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
61. (14/05/2018) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
62. (24/04/2018) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
63. (09/04/2018) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
64. (29/03/2018) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
65. (28/03/2018) Kế hoạch 740/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình 53-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” do tỉnh Kon Tum ban hành
66. (16/03/2018) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
67. (27/02/2018) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
68. (31/01/2018) Quyết định 280/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Vi phạm hành chính
1. (21/08/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (13/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3. (22/01/2018) Kế hoạch 596/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (26/06/2018) Kế hoạch 2574/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Thủ tục Tố tụng
1. (02/12/2015) Công văn 3939/TCTHADS-NV2 năm 2018 về triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
Tài chính nhà nước
1. (24/08/2018) Công văn 2847/BTTTT-VP năm 2018 về không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 28/8 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (22/08/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3. (21/08/2018) Thông báo 304/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/08/2018) Quyết định 5097/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Bộ Y tế
5. (14/08/2018) Công văn 9737/BTC-NSNN về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành
6. (07/08/2018) Kế hoạch 3252/KH-UBND năm 2018 về bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (31/07/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (20/07/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 52/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (20/07/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm và các loại cây trồng khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (20/07/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (20/07/2018) Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12. (19/07/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13. (13/07/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách tỉnh Đồng Nai những tháng cuối năm 2018
14. (13/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
15. (13/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
16. (13/07/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
17. (09/07/2018) Kế hoạch 1794/KH-UBND năm 2018 về kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2019
18. (06/07/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hậu Giang
19. (28/06/2018) Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2018 công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2016
20. (20/06/2018) Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh sách đơn vị, loại dịch vụ có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
21. (12/06/2018) Kế hoạch 1512/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 do tỉnh Kon Tum ban hành
22. (06/06/2018) Quyết định 492/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018
23. (08/01/2018) Quyết định 56a/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk
Xây dựng - Đô thị
1. (13/07/2018) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. (10/07/2018) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2018 về đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, 2020
Giao thông - Vận tải
1. (25/06/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (18/06/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Giáo dục
1. (24/08/2018) Công văn 3712/BGDĐT-CSVC năm 2018 hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (23/08/2018) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Trường Đại học Việt - Đức do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/08/2018) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2018 triển khai công tác y tế trường học năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (10/08/2018) Công văn 3403/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về triển khai hoạt động đầu năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (09/08/2018) Quyết định 2264/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch "triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"
6. (24/07/2018) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
7. (11/07/2018) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2018 quy định về Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Raglai (có chữ viết) của tỉnh Ninh Thuận
8. (27/06/2018) Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án "Vận động tình nguyện viên người nước ngoài hỗ trợ dạy ngoại ngữ tại Đồng Nai giai đoạn 2018-2022"
9. (14/05/2018) Kế hoạch 1181/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (20/11/2017) Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Tài nguyên - Môi trường
1. (14/08/2018) Kế hoạch 3407/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (10/08/2018) Quyết định 1840/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018
3. (01/08/2018) Kế hoạch 2144/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị Quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do tỉnh Kon Tum ban hành
4. (23/07/2018) Kế hoạch 1577/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (17/07/2018) Kế hoạch 2907/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành
6. (26/06/2018) Kế hoạch 2599/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Thủy sản do tỉnh Bình Thuận ban hành
7. (07/06/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tập trung ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Ninh Thuận khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
8. (03/05/2018) Kế hoạch 3441/KH-UBND triển khai trồng rừng năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
9. (15/12/2017) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về triển khai biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành
Thể thao - Y tế
1. (23/08/2018) Công văn 4928/BYT-QLD năm 2018 về cập nhật thông tin tại Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành
2. (10/08/2018) Công văn 15888/QLD-ĐK năm 2018 về duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành thuốc do Cục quản lý dược ban hành
3. (07/08/2018) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
4. (17/07/2018) Kế hoạch 2917/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (16/07/2018) Kế hoạch 7315/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch 173-KH/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Đồng Nai ban hành
6. (13/07/2018) Kế hoạch 7311/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác dinh dưỡng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020
7. (18/06/2018) Quyết định 1179/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Yoga tỉnh Lâm Đồng
8. (18/06/2018) Kế hoạch 1299/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 46/CT-TTg về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai
9. (16/04/2018) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2018 triển khai Kế hoạch 73-KH/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
10. (12/02/2018) Kế hoạch 1276/KH-UBND năm 2018 thực hiện mô hình tăng cường năng lực y tế công trong lĩnh vực dân số-kế hoạch hóa gia đình, giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Quyền dân sự
1. (15/08/2018) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
2. (04/06/2018) Kế hoạch 1188/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Văn hóa - Xã hội
1. (24/08/2018) Thông báo 310/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/08/2018) Kế hoạch 3481/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo" tại Bình Thuận
3. (10/08/2018) Kế hoạch 1734/KH-UBND về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (08/08/2018) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (26/07/2018) Kế hoạch 2058/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Kon Tum ban hành
6. (25/07/2018) Kế hoạch 2049/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020
7. (24/07/2018) Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk
8. (19/07/2018) Kế hoạch 2966/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ xoá nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2018–2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
9. (13/07/2018) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10. (12/07/2018) Kế hoạch 2851/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bình Thuận ban hành
11. (18/06/2018) Kế hoạch 2424/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 kèm theo Quyết định 676/QĐ-TTg do tỉnh Bình Thuận ban hành
12. (20/04/2018) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Kế hoạch 74-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW "về công tác Dân số trong tình hình mới" do thành phố Hà Nội ban hành
13. (03/01/2018) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg về thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực khác
1. (20/07/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020
2. (09/07/2018) Quyết định 1589/QĐ-UBND phê duyệt danh sách sản phẩm/nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2018
3. (04/07/2018) Quyết định 1552/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4. (03/07/2018) Kế hoạch 1725/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (28/05/2018) Kế hoạch 1293/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại động vật tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2021

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn