Bản Tin Văn Bản Mới 24/08/2018 17:17 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 22/08 - 24/08/2018

24/08/2018 17:17 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 22/08 - 24/08/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/08/2018) Công văn 234/ĐKKD-NV năm 2018 hướng dẫn nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ban hành
2. (17/08/2018) Công văn 7820/VPCP-CN năm 2018 về chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/05/2018) Kế hoạch 1147/KH-UBND về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai năm 2018 và những năm tiếp theo
4. (30/05/2018) Quyết định 477/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 và những năm tiếp theo
5. (02/05/2018) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020
Đầu tư
1. (17/08/2018) Công văn 1069/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/08/2018) Quyết định 2903/QĐ-BCT năm 2018 về "Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (13/08/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018-2021
4. (08/08/2018) Công văn 170/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 1250/SKHĐT-DN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành
5. (06/08/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
6. (24/07/2018) Nghị quyết 156/2018/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (23/07/2018) Quyết định 1878/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8. (19/07/2018) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Nghị quyết 30/NQ-HĐND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện
9. (18/07/2018) Nghị quyết 12/NQ-HĐND về cho ý kiến nguồn vốn cấp tỉnh bổ sung năm 2018 và danh mục dự án mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
10. (15/06/2018) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục chợ có nhu cầu kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Thương mại
1. (22/08/2018) Công văn 6761/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng do Bộ Công thương ban hành
2. (21/08/2018) Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (20/08/2018) Thông báo 301/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (17/08/2018) Quyết định 1045/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (17/08/2018) Quyết định 2128/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
6. (06/08/2018) Công văn 2433/BKHCN-TĐC năm 2018 triển khai Nghị định 74/2018/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (24/07/2018) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
8. (23/07/2018) Công văn 5570/BNN-PC năm 2018 thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về rà soát cắt giảm mặt hàng kiểm tra chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (09/07/2018) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do tỉnh Phú Yên ban hành
10. (04/07/2018) Quyết định 2398/QĐ-BCT năm 2018 kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
11. (27/06/2018) Kế hoạch 1682/KH-UBND năm 2018 về quản lý, chấn chỉnh và ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (13/06/2018) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 636/QĐ-UBND về Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
13. (24/05/2018) Kế hoạch 5152/KH-UBND về khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2018
Xuất nhập khẩu
1. (15/08/2018) Công văn 4795/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm đắm do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (10/08/2018) Công văn 4720/TCHQ-TXNK năm 2018 về trị giá mặt hàng than đá xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (09/08/2018) Công văn 4485/TXNK-DTQLT năm 2018 vướng mắc nợ thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
4. (08/08/2018) Công văn 2439/GSQL-GQ4 năm 2018 về thời hạn khai bổ sung và nộp C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/08/2018) Công văn 4668/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là máy làm mát không khí do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (08/08/2018) Công văn 2437/GSQL-GQ2 năm 2018 xử lý tờ khai sai mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
7. (08/08/2018) Công văn 2438/GSQL-GQ2 năm 2018 về khai hải quan xuất khẩu sản phẩm gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
8. (08/08/2018) Công văn 2448/GSQL-GQ3 năm 2018 về xuất khẩu khoáng sản phục vụ nghiên cứu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
9. (08/08/2018) Công văn 2450/GSQL-GQ5 năm 2018 vướng mắc kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
10. (07/08/2018) Công văn 2420/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
11. (07/08/2018) Công văn 2424/GSQL-GQ4 năm 2018 sai khác về khai báo tên hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (07/08/2018) Công văn 4653/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế đối với vật liệu nổ tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (07/08/2018) Công văn 4657/TCHQ-PC năm 2018 về giải trình theo Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (07/08/2018) Công văn 4633/TCHQ-GSQL năm 2018 về giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (07/08/2018) Công văn 4662/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (06/08/2018) Công văn 2404/GSQL-GQ4 năm 2018 về ghi nhãn hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
17. (06/08/2018) Công văn 4615/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là chế phẩm giặt thường hiệu DAFFO ONE do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (06/08/2018) Công văn 4363/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
19. (06/08/2018) Công văn 2395/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
20. (06/08/2018) Công văn 2407/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
21. (06/08/2018) Công văn 2397/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu thuốc có Giấy phép nhập khẩu đã hết hiệu lực do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
22. (03/08/2018) Công văn 2389/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra xác định tên hàng đối với mặt hàng giấy dán tường do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (03/08/2018) Công văn 2385/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
24. (02/08/2018) Công văn 2367/GSQL-GQ1 năm 2018 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (02/08/2018) Công văn 2368/GSQL-GQ1 năm 2018 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (02/08/2018) Công văn 2370/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
27. (01/08/2018) Công văn 15121/QLD-KD năm 2018 về nhập khẩu thuốc có Giấy phép nhập khẩu đã hết hiệu lực do Cục Quản lý Dược ban hành
28. (01/08/2018) Công văn 2351/GSQL-GQ4 năm 2018 về khai bổ sung chậm nộp C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (21/08/2018) Thông tư 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/08/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
2. (13/08/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (24/07/2018) Nghị quyết 166/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2018-2019
Bảo hiểm
1. (22/08/2018) Công văn 3479/LĐTBXH-BHXH năm 2018 về tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (30/07/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2016/QĐ-UBND quy định về giá thu dịch vụ y tế không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (26/07/2018) Quyết định 929/QĐ-BHXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4. (13/07/2018) Công văn 4008/BYT-BH năm 2018 vướng mắc trong nợ đọng thanh toán và hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bệnh viện Trung ương Huế do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (14/08/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 3, Chương I thuộc Quyết định 49/2012/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành
2. (06/08/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý
3. (06/08/2018) Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (02/08/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020
5. (02/07/2018) Kế hoạch 1724/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (29/06/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND
Công nghệ thông tin
1. (15/08/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (26/07/2018) Quyết định 2092/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (25/06/2018) Kế hoạch 1641/KH-UBND năm 2018 triển khai kết nối mạng thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (29/05/2018) Kế hoạch 1310/KH-UBND năm 2018 thực hiện kết luận hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực khoa học và công nghệ do tỉnh Kon Tum ban hành
Bất động sản
1. (17/08/2018) Công văn 1074/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/08/2018) Công văn 1075/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/08/2018) Công văn 7815/VPCP-V.I năm 2018 về đấu giá đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/08/2018) Công văn 2033/BXD-QLN năm 2018 về tổng kết thi hành Luật Nhà ở về thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức do Bộ Xây dựng ban hành
5. (10/08/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
6. (08/08/2018) Công văn 174/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 79/2018/CV-PMQN của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn do Bộ Xây dựng ban hành
7. (03/08/2018) Công văn 1916/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn về hợp đồng, chi phí thực hiện trong quản lý hợp đồng đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành
8. (27/07/2018) Công văn 161/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-VP do Bộ Xây dựng ban hành
9. (27/07/2018) Công văn 167/BXD-QLN năm 2018 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
10. (24/07/2018) Công văn 158/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 420/2018/CV-TADS của Tòa án nhân dân Tỉnh Nghệ An do Bộ Xây dựng ban hành
11. (20/07/2018) Công văn 160/BXD-QLN năm 2018 xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
12. (18/07/2018) Công văn 1770/BXD-PTĐT năm 2018 về chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng do Bộ Xây dựng ban hành
13. (13/07/2018) Nghị quyết 112/NQ-HĐND về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án, công trình trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14. (11/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND về chấp thuận thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án công trình phát sinh năm 2018 do tỉnh Hải Dương ban hành
15. (26/06/2018) Quyết định 643/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
16. (14/06/2018) Quyết định 598/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Sở hữu trí tuệ
1. (06/08/2018) Công văn 1936/BXD-KTXD năm 2018 về chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ để trả thù lao tác giả sáng chế do Bộ Xây dựng ban hành
Bộ máy hành chính
1. (23/08/2018) Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý, kết nối cơ sở cung ứng thuốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/08/2018) Thông báo 302/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng cảng hàng không Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/08/2018) Quyết định 1361/QĐ-BTTTT năm 2018 công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"
4. (14/08/2018) Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
5. (10/08/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6. (10/08/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên
7. (10/08/2018) Quyết định 4932/QĐ-BYT năm 2018 về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (10/08/2018) Quyết định 4933/QĐ-BYT năm 2018 về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9. (10/08/2018) Quyết định 4940/QĐ-BYT năm 2018 về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10. (07/08/2018) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính mới và 17 thủ tục bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
11. (07/08/2018) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 06 thủ tục bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12. (07/08/2018) Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai
13. (06/08/2018) Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (06/08/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
15. (03/08/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16. (01/08/2018) Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
17. (01/08/2018) Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
18. (01/08/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
19. (31/07/2018) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới, 20 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20. (25/07/2018) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2018 công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21. (25/07/2018) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
22. (24/07/2018) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23. (24/07/2018) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai
24. (24/07/2018) Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai
25. (23/07/2018) Quyết định 1881/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận
26. (23/07/2018) Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
27. (20/07/2018) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
28. (20/07/2018) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 07 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp huyện, tỉnh Gia Lai
29. (20/07/2018) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 05 bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp xã, tỉnh Gia Lai
30. (20/07/2018) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 07 bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải của các cơ quan cấp tỉnh Gia Lai
31. (18/07/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
32. (18/07/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
33. (16/07/2018) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
34. (16/07/2018) Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới, 20 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai
35. (12/07/2018) Nghị quyết 03/NQ-HĐND về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018
36. (12/07/2018) Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2018 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành
37. (10/07/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND quy định về phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang
38. (06/07/2018) Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2018 giải quyết vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
39. (06/07/2018) Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX
40. (04/07/2018) Quyết định 1712/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
41. (28/06/2018) Quyết định 3959/QĐ-BYT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế
42. (19/06/2018) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
43. (07/06/2018) Quyết định 1938/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định
44. (23/05/2018) Quyết định 3151/QĐ-BYT năm 2018 phân cấp quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành
45. (11/05/2018) Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
46. (06/04/2018) Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành
47. (22/03/2018) Quy chế 01/QCPH/UBND-BCHĐTN năm 2018 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2022
48. (05/03/2018) Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Đắk Lắk
49. (01/12/2017) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai
Vi phạm hành chính
1. (24/07/2018) Nghị quyết 164/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2. (17/07/2018) Công văn 12/BXD-TTr năm 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
3. (06/07/2018) Nghị quyết 119/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (19/06/2018) Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2018 về quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (07/03/2018) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thủ tục Tố tụng
1. (26/11/2015) Quy chế 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS năm 2015 về phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp trong công tác thi hành án dân sự
Tài chính nhà nước
1. (21/08/2018) Quyết định 1051/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/08/2018) Chỉ thị 847/CT-BYT năm 2018 về giải pháp để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
3. (17/08/2018) Công văn 1073/TTg-CN năm 2018 sử dụng kết quả nghiên cứu lập Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn Cao Bồ - Mai Sơn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (15/08/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (10/08/2018) Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2018 quy định về danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận
6. (09/08/2018) Công văn 27/BXD-KTXD năm 2018 xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (09/08/2018) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2018 về bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên năm 2019
8. (09/08/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
9. (09/08/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 16/2017/QĐ-UBND
10. (03/08/2018) Công văn 1921/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xây dựng phương án giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
11. (03/08/2018) Công văn 1909/BXD-KTXD năm 2018 xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
12. (02/08/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
13. (30/07/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018–2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
14. (30/07/2018) Công văn 1876/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn về chi phí tư vấn lập dự toán và nhân công nhóm III trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
15. (24/07/2018) Nghị quyết 157/2018/NQ-HĐND quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
16. (24/07/2018) Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp do tỉnh Kiên Giang ban hành
17. (24/07/2018) Nghị quyết 161/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18. (24/07/2018) Nghị quyết 162/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19. (24/07/2018) Nghị quyết 163/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
20. (24/07/2018) Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21. (20/07/2018) Công văn 1792/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn phương pháp tính toán giá dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị thành phố Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành
22. (19/07/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND quy về mức chi từ ngân sách cấp tỉnh đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan cấp tỉnh Quảng Nam
23. (19/07/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định về mức bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
24. (18/07/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
25. (18/07/2018) Công văn 153/BXD-QLN năm 2018 về miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
26. (17/07/2018) Công văn 1756/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn cách tính chi phí nhân công trong dự toán bảo trì hàng năm do Bộ Xây dựng ban hành
27. (16/07/2018) Công văn 1736/BXD-KTXD năm 2018 xác định chi phí vật liệu có tính khấu hao phục vụ thi công do Bộ Xây dựng ban hành
28. (10/07/2018) Công văn 1672/BXD-KTXD năm 2018 về đơn giá nhân công xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 do Bộ Xây dựng ban hành
29. (06/07/2018) Nghị quyết 117/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
30. (06/07/2018) Nghị quyết 121/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
31. (05/07/2018) Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
32. (29/06/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Xây dựng - Đô thị
1. (17/08/2018) Công văn 1072/TTg-CN năm 2018 điều chỉnh các mỏ đá vôi thành phố Hải Phòng từ Quy hoạch khoáng sản làm xi măng để sản xuất vôi công nghiệp và bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/08/2018) Quyết định 1039/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/08/2018) Công văn 2011/BXD-KTXD năm 2018 về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng EPC - Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 do Bộ Xây dựng ban hành
4. (10/08/2018) Công văn 126/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn nội dung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. (08/08/2018) Thông tư 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
6. (08/08/2018) Thông tư 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
7. (07/08/2018) Công văn 1957/BXD-VLXD năm 2018 thực hiện dự án mở rộng nâng công suất tăng thêm dây chuyền sản xuất gạch ốp lát gốm sứ, porcelain do Bộ Xây dựng ban hành
8. (06/08/2018) Công văn 120/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
9. (03/08/2018) Công văn 1920/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
10. (02/08/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
11. (02/08/2018) Công văn 37/BXD-QHKT năm 2018 công tác quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
12. (31/07/2018) Công văn 1884/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xác định phần chi phí xây dựng điều chỉnh do Bộ Xây dựng ban hành
13. (30/07/2018) Công văn 1877/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn về chi phí giám sát, quản lý dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
14. (30/07/2018) Công văn 1878/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn mã hiệu trong tập định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị theo Quyết định 592, 593/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
15. (23/07/2018) Công văn 109/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn về ủy quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt do Bộ Xây dựng ban hành
16. (23/07/2018) Công văn 1811/BXD-TCCB năm 2018 về đề nghị cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
17. (23/07/2018) Công văn 19/BXD-HTKT năm 2018 về ý kiến đối với các nội dung trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành
18. (20/07/2018) Công văn 154/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 964/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
19. (20/07/2018) Công văn 1795/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn cách xác định mức phạt hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành
20. (13/07/2018) Công văn 1725/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
21. (10/07/2018) Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình phối hợp trong công tác kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
22. (04/07/2018) Công văn 92/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (23/08/2018) Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2018 về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/08/2018) Công văn 1081/TTg-CN năm 2018 bổ sung các tuyến quốc lộ: 47B, 217B, 48E, 49C và 14H vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/08/2018) Thông tư 44/2018/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (06/07/2018) Nghị quyết 115/2018/NQ-HĐND sửa đổi nội dung Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Giáo dục
1. (02/08/2018) Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (31/07/2018) Kế hoạch 1658/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trong năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành
3. (18/07/2018) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai
4. (22/06/2018) Quyết định 2130/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (21/06/2018) Kế hoạch 137/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6. (30/05/2018) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7. (02/05/2018) Kế hoạch 1055/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (02/01/2018) Quyết định 02/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2021”
Tài nguyên - Môi trường
1. (17/08/2018) Quyết định 1047/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/08/2018) Thông báo 300/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị về tình hình triển khai Chỉ thị 45/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/08/2018) Công văn 7805/VPCP-QHĐP năm 2018 báo cáo kết quả thẩm định giá môi trường chiến lược của tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/08/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại số thứ tự 1 Mục I Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 34/2016/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
5. (14/08/2018) Công văn 6170/BNN-TCTL về tình hình lũ năm 2018 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (01/08/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (08/05/2018) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (23/04/2018) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2018 thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thể thao - Y tế
1. (22/08/2018) Thông tư 18/2018/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (17/08/2018) Công văn 4811/BYT-KH-TC năm 2018 về tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai do Bộ Y tế ban hành
3. (16/08/2018) Quyết định 532/QĐ-QLD năm 2018 danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 100 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (16/08/2018) Quyết định 5066/QĐ-BYT năm 2018 về Bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ chăm sóc Mắt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (06/07/2018) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 - 2025
6. (22/05/2018) Công văn 2873/BYT-KHTC năm 2018 về thu thập dữ liệu nhằm đánh giá tác động hoàn thiện nội dung phương thức thanh toán theo định suất do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (14/06/2018) Kế hoạch 132/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 do tỉnh Phú Yên ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (17/08/2018) Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN năm 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (06/08/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (26/07/2018) Quyết định 1918/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020
4. (20/07/2018) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Phú Yên ban hành
5. (18/07/2018) Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án Xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2023, định hướng đến 2030
6. (11/07/2018) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2018 về cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ nhân đạo - cứu trợ khẩn cấp Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận
7. (06/07/2018) Nghị quyết 118/2018/NQ-HĐND về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020
8. (05/07/2018) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài đến năm 2030 do tỉnh Phú Yên ban hành
9. (23/05/2018) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020
10. (15/05/2018) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Phú Yên ban hành
Lĩnh vực khác
1. (10/08/2018) Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận
2. (10/08/2018) Quyết định 3181/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (09/08/2018) Công văn 6068/BNN-KHCN năm 2018 về đề xuất kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2019 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (06/08/2018) Chỉ thị 5957/CT-BNN-BVTV năm 2018 về tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (06/08/2018) Công văn 5983/BNN-TY năm 2018 về chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (29/06/2018) Kế hoạch 142/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020 và năm 2018 do tỉnh Phú Yên ban hành
7. (13/06/2018) Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2018 Sửa đổi nội dung của Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và Chương trình khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định 1241/QĐ-UBND
8. (06/06/2018) Thông tư 07/2018/TT-BKHCN ban hành sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và mục đích tương tự do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (23/05/2018) Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025
10. (29/01/2018) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11. (12/09/2012) Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt quy hoạch phát triển rau, hoa, cây cảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn