Bản Tin Văn Bản Mới 21/08/2018 17:23 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 18/08 - 21/08/2018

21/08/2018 17:23 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 18/08 - 21/08/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (14/08/2018) Công văn 1046/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/08/2018) Công văn 7654/VPCP-ĐMDN năm 2018 về cổ phần hóa Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc - Đơn vị trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/08/2018) Công văn 899/UBDT-KHTC năm 2018 công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (09/08/2018) Quyết định 2270/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
5. (03/08/2018) Công văn 54475/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (01/08/2018) Công văn 53898/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bồi thường bảo hiểm tài sản trong thời gian được hưởng ưu đãi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (01/08/2018) Công văn 53976/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chế xuất, cách phân bổ chi phí giữa hai loại hình thương mại và chế xuất do cục thuế Thành phố Hà Nội
8. (11/07/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do tỉnh Gia Lai ban hành
9. (10/07/2018) Kế hoạch 148/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Phú Yên ban hành
10. (02/07/2018) Kế hoạch 208/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
11. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Điện lực do Văn phòng Quốc hội ban hành
12. (13/06/2018) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2018 thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
13. (06/06/2018) Quyết định 687/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
14. (16/05/2018) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025
15. (15/05/2018) Kế hoạch 114/KH-UBND hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
16. (24/02/2012) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (giai đoạn 2011-2015) do thành phố Cần Thơ ban hành
17. (22/06/2011) Quyết định 1643/QĐ-UBND năm 2011 quy định về tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa”
18. (10/06/2011) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2011 về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hưng Yên
19. (28/05/2010) Quyết định 716/2010/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ninh Sơn do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Đầu tư
1. (10/08/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (02/08/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông
3. (29/05/2018) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thực hiện đầu tư công năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (10/12/2013) Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
5. (07/12/2011) Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Bờ Y, tỷ lệ 1/5000 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum
6. (29/07/2011) Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước tại Sở Tài chính Khánh Hòa
7. (02/07/2010) Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Thương mại
1. (20/08/2018) Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (15/08/2018) Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo
3. (14/08/2018) Thông báo 291/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (14/08/2018) Công văn 7703/VPCP-NN năm 2018 về giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/08/2018) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
6. (31/07/2018) Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
7. (26/07/2018) Quyết định 2622/QĐ-BCT năm 2018 về điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8. (19/07/2018) Nghị quyết 07/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành
9. (05/07/2018) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Phú Yên ban hành
10. (05/07/2018) Quyết định 671/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (21/06/2018) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động của tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
12. (18/06/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Kon Tum ban hành
13. (29/05/2018) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh
14. (27/12/2017) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2017-2025
15. (01/06/2017) Kế hoạch 317/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động 14-CTr/TU thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội tỉnh An Giang trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
16. (19/12/2012) Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020
17. (12/11/2012) Quyết định 2294/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bác Ái, Ninh Thuận đến năm 2020
18. (27/07/2010) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2010 về Quy chế hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Hà Nam
19. (05/03/2010) Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt Đề án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Xuất nhập khẩu
1. (15/08/2018) Công văn 4787/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (15/08/2018) Công văn 4799/TCHQ-TXNK năm 2018 thực hiện chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/08/2018) Công văn 4802/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (15/08/2018) Công văn 4803/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là Bộ cờ bóng chuyền Haikyu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (15/08/2018) Công văn 4784/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc chính sách ưu đãi thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (15/08/2018) Công văn 4786/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại và xử lý thuế mặt hàng Thực phẩm chức năng dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (14/08/2018) Công văn 4763/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc phân loại hàng hóa là thiết bị hâm nóng thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (14/08/2018) Công văn 4764/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định mã hàng hóa mặt hàng Xích nâng do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (14/08/2018) Công văn 4770/TCHQ-TNXK năm 2018 trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Túi lọc do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (14/08/2018) Công văn 4562/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
11. (14/08/2018) Thông báo 4769/TB-TCHQ năm 2018 thực hiện thu phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (13/08/2018) Công văn 4558/TXNK-CST năm 2018 xác định linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
13. (13/08/2018) Công văn 4725/TCHQ-TXNK năm 2018 về giải tỏa cưỡng chế mở tờ khai và khai báo hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (13/08/2018) Công văn 4728/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại và xử lý thuế mặt hàng “Thực phẩm chức năng dạng lỏng” do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (13/08/2018) Công văn 4729/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại và xử lý thuế mặt hàng Thực phẩm chức năng dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (10/08/2018) Công văn 2477/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
17. (10/08/2018) Công văn 4556/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
18. (09/08/2018) Công văn 4486/TXNK-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng thiết bị nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
19. (09/08/2018) Công văn 15749/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
20. (07/08/2018) Công văn 4633/TCHQ-GSQL năm 2018 về giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (07/08/2018) Công văn 4661/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc phân loại mặt hàng vải không dệt do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (07/08/2018) Công văn 4402/TXNK-CST năm 2018 về khai báo tờ khai trên VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
23. (07/08/2018) Công văn 4443/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
24. (06/08/2018) Công văn 2411/GSQL-GQ4 năm 2018 sai khác về khai báo tên hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (06/08/2018) Công văn 4359/TXNK-CST năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
26. (06/08/2018) Công văn 4609/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân biệt “cầu trục” và “cần trục” do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (03/08/2018) Công văn 4358/TXNK-TGHQ năm 2018 về phí bản quyền phim do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
28. (02/08/2018) Công văn 54150/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (02/08/2018) Công văn 4299/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
30. (02/08/2018) Công văn 54152/CT-TTHT năm 2018 về xử lý số thuế ấn định tăng thêm đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (02/08/2018) Công văn 2369/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai bổ sung trong thông quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
32. (01/08/2018) Công văn 4272/TXNK-CST năm 2018 về chuyển nhượng hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
33. (01/08/2018) Công văn 4273/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng robot hút bụi do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
34. (31/07/2018) Công văn 4235/TXNK-DTQLT năm 2018 xử lý nợ thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
35. (06/07/2018) Thông báo 3963/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoạt động bề mặt dùng trong công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
36. (06/07/2018) Thông báo 3961/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đá Granite do Tổng cục Hải quan ban hành
37. (06/07/2018) Thông báo 3965/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phao nổi bằng nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành
38. (08/06/2018) Thông báo 3235/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là giấy màu do Tổng cục Hải quan ban hành
39. (08/06/2018) Thông báo 3225/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép không hợp kim được cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành
40. (08/06/2018) Thông báo 3234/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép cuộn không hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành
41. (08/06/2018) Thông báo 3236/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đế bản nhôm do Tổng cục Hải quan ban hành
42. (08/06/2018) Thông báo 3237/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải giả da dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
43. (31/05/2018) Thông báo 3056/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với đầu nối cho dây dẫn điện và cáp điện do Tổng cục Hải quan ban hành
44. (31/05/2018) Thông báo 3057/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với đầu nối cho dây dẫn điện và cáp điện do Tổng cục Hải quan ban hành
45. (31/05/2018) Thông báo 3055/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với đầu nối cho dây dẫn điện và cáp điện do Tổng cục Hải quan ban hành
46. (31/05/2018) Thông báo 3058/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là bánh mì mềm do Tổng cục Hải quan ban hành
47. (31/05/2018) Thông báo 3059/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hạt nhựa nguyên sinh do Tổng cục Hải quan ban hành
48. (31/05/2018) Thông báo 3060/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt do Tổng cục Hải quan ban hành
49. (30/05/2018) Thông báo 3022/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
50. (30/05/2018) Thông báo 3023/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
51. (30/05/2018) Thông báo 3024/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải sợi do Tổng cục Hải quan ban hành
52. (30/05/2018) Thông báo 3025/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành
53. (30/05/2018) Thông báo 3026/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải ren dệt kim do Tổng cục Hải quan ban hành
54. (30/05/2018) Thông báo 3027/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải ren dệt kim do Tổng cục Hải quan ban hành
55. (30/05/2018) Thông báo 3028/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với dây cáp điện bọc nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành
56. (30/05/2018) Thông báo 3029/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với dây cáp điện bọc nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (20/11/2017) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Nam Định ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/08/2018) Công văn 54472/CT-TTHT năm 2018 về bù trừ thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh khi hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (03/08/2018) Công văn 54473/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (03/08/2018) Công văn 54476/CT-TTHT năm 2018 về giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (02/08/2018) Công văn 54159/CT-TTHT năm 2018 về hàng mẫu cung cấp cho khách hàng dùng thử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (02/08/2018) Công văn 54151/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng Naptha do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (02/08/2018) Công văn 54153/CT-TTHT năm 2018 về lập hồ sơ giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (02/08/2018) Công văn 54155/CT-TTHT năm 2018 về giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (02/08/2018) Công văn 54316/CT-TTHT năm 2018 về cấp hóa đơn lẻ cho tổ chức do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (31/07/2018) Quyết định 1690/QĐ-UBND năm 2018 về lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với trạm BOT Phú Bài do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (24/07/2018) Công văn 2870/TCT-DNL năm 2018 về cấp hóa đơn bán lẻ do Tổng cục Thuế ban hành
11. (23/07/2018) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá nhân công để tính thuế (giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân) đối với hoạt động xây dựng công trình, nhà ở tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
12. (12/07/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (10/07/2018) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ Tài chính ban hành
14. (05/07/2018) Công văn 46862/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (02/07/2018) Công văn 45739/CT-TTHT năm 2018 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (29/12/2017) Quyết định 9044/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội
17. (23/12/2014) Công văn 18734/BTC-CST năm 2014 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động cho thuê tài chính do Bộ Tài chính ban hành
18. (02/07/2010) Nghị quyết 174/2010/NQ-HĐND về thu phí chi tiết của Dự án BOT đường 768 do tỉnh Đồng Nai ban hành
Bảo hiểm
1. (14/08/2018) Công văn 3352/LĐTBXH-VL năm 2018 về triển khai kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (14/08/2018) Công văn 4713/BYT-VPB6 năm 2018 về cập nhật thủ tục hành chính tại Thông tư 56/2017/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
3. (09/11/2015) Công văn 781/CVL-BHTN năm 2015 về tăng cường công tác phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp do Cục Việc làm ban hành
4. (22/09/2014) Kế hoạch 998/KH-BYT năm 2014 về triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (16/08/2018) Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Chính phủ ban hành
2. (13/08/2018) Công văn 3333/LĐTBXH-TTTT cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (21/06/2018) Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (30/09/2011) Quyết định 2461/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề và Giải quyết việc làm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015
5. (20/01/2010) Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế
Công nghệ thông tin
1. (20/08/2018) Quyết định 540/QĐ-QLD năm 2018 về "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc" phiên bản 1.0 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
2. (14/08/2018) Công văn 7688/VPCP-KSTT năm 2018 về thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/08/2018) Công văn 7683/VPCP-KSTT năm 2018 về nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hợp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/08/2018) Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2018 về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020
5. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khoa học và công nghệ do Văn phòng Quốc hội ban hành
6. (04/06/2018) Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh (mã dùng trao đổi văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản) của cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Yên
7. (26/09/2014) Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt Đề cương và dự toán Đề án Xây dựng khung kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi
8. (07/04/2013) Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025
9. (24/06/2011) Kế hoạch 1564/KH-UBND năm 2011 về triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về Công nghệ thông tin và Truyền thông” tại tỉnh Quảng Trị
Bất động sản
1. (16/08/2018) Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành
2. (06/08/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (02/08/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2017/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
4. (02/08/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
5. (18/07/2018) Nghị quyết 172/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 152/2017/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (10/07/2018) Quyết định 696/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
7. (10/07/2018) Quyết định 703/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
8. (28/06/2018) Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận
9. (18/06/2018) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2018 về kê khai, đăng ký đất đai bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10. (18/06/2018) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do tỉnh Phú Yên ban hành
11. (10/10/2014) Quyết định 2158/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất do tỉnh Bình Phước ban hành
12. (07/08/2014) Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt đơn giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà và tại khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lở thôn Sơn Hải, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
13. (23/06/2014) Công văn 1023/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
14. (26/02/2014) Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Nẵng
15. (12/06/2012) Quyết định 03/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Dịch vụ pháp lý
1. (18/04/2018) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Sở hữu trí tuệ
1. (08/11/2010) Quyết định 5401/QĐ-UBND năm 2010 về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Vinh” cho sản phẩm cam quả của tỉnh Nghệ An
Bộ máy hành chính
1. (16/08/2018) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2018 về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do tỉnh Phú Yên ban hành
2. (15/08/2018) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
3. (14/08/2018) Thông báo 3357/TB-LĐTBXH năm 2018 về kết luận của Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tại buổi làm việc ngày 03/8/2018 với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (14/08/2018) Thông báo 293/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (14/08/2018) Công văn 7674/VPCP-PL về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (09/08/2018) Quyết định 4921/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
7. (09/08/2018) Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8. (08/08/2018) Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng và Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
9. (03/08/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10. (02/08/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông
11. (01/08/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
12. (31/07/2018) Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
13. (31/07/2018) Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14. (31/07/2018) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
15. (31/07/2018) Quyết định 1497/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
16. (31/07/2018) Quyết định 1727/QĐ-UBND về Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
17. (27/07/2018) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin trên Internet do tỉnh Phú Yên ban hành
18. (20/07/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
19. (20/07/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
20. (19/07/2018) Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2018 về triển khai "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21. (19/07/2018) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2019
22. (19/07/2018) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2018 về giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Kon Tum ban hành
23. (16/07/2018) Quyết định 1397/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
24. (12/07/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
25. (11/07/2018) Văn bản hợp nhất 01/HNVB-VPCP năm 2018 hợp nhất Quyết định về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (09/07/2018) Quyết định 2594/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27. (05/07/2018) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
28. (04/07/2018) Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Kon Tum
29. (04/07/2018) Quyết định 4286/QĐ-BYT năm 2018 quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế
30. (03/07/2018) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31. (27/06/2018) Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
32. (26/06/2018) Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận
33. (26/06/2018) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
34. (21/06/2018) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2018 về cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP khối Nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2021
35. (18/06/2018) Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trong ngành tài chính tỉnh Quảng Trị
36. (12/06/2018) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
37. (08/06/2018) Quyết định 907/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
38. (08/06/2018) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
39. (07/06/2018) Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
40. (21/05/2018) Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
41. (14/05/2018) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
42. (24/04/2018) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
43. (18/04/2018) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phối hợp công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
44. (16/04/2018) Quyết định 585-QĐ/CTN năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước
45. (29/12/2017) Kế hoạch 791/KH-UBND năm 2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
46. (25/12/2017) Kế hoạch 333/KH-UBND năm 2017 về kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
47. (22/12/2017) Quyết định 2637/QĐ-HĐPH năm 2017 về Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018 do Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương ban hành
48. (24/11/2017) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Nam Định ban hành
49. (21/11/2017) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
50. (16/11/2017) Quyết định 2645/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
51. (16/11/2017) Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
52. (28/12/2015) Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020
53. (12/08/2014) Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
54. (24/06/2014) Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên tỉnh Bình Thuận"
55. (24/12/2013) Quyết định 4517/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Cần Thơ
56. (05/08/2013) Quyết định 1662/QĐ-UBND năm 2013 quy định về nội dung và quy trình tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
57. (14/11/2012) Quyết định 2845/QĐ-UBND năm 2012 quy định về chế độ thông tin báo cáo trong cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa
58. (10/10/2012) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Phước
59. (12/09/2012) Kế hoạch 2586/KH-BKHCN-UBDT năm 2012 thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012-2020
60. (07/08/2012) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
61. (03/08/2012) Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2012 về Đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công tỉnh Kon Tum
62. (23/05/2012) Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
63. (08/05/2012) Quyết định 410/QĐHC-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Vi phạm hành chính
1. (15/08/2018) Công văn 7754/VPCP-V.I năm 2018 về báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2018) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thủ tục Tố tụng
1. (29/12/2017) Quyết định 2708/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (02/12/2010) Chỉ thị 30/2010/CT-UBND tổ chức thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Tài chính nhà nước
1. (09/08/2018) Quyết định 1563/QĐ-UBND năm 2018 quy định về các bước triển khai đầu tư xây dựng dự án phát triển nhà ở sử dụng vốn ngoài ngân sách có đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (19/07/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (19/07/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (18/07/2018) Nghị quyết 177/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (18/07/2018) Nghị quyết 175/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (12/07/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (12/07/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Khu điều trị phong Bến Sắn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (12/07/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (12/07/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
10. (25/06/2018) Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 329/QĐ-UBND quy định về chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên
11. (09/05/2018) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12. (13/04/2018) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 1915/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý do tỉnh Phú Yên ban hành
13. (13/12/2017) Quyết định 3738/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Điều 1 tại Quyết định 2229/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14. (11/12/2017) Nghị quyết 58/2017/NQ-HĐND quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15. (08/12/2017) Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình
16. (18/12/2013) Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND về tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2014 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
17. (25/06/2013) Quyết định 1124/QĐ-UBND năm 2013 quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
18. (07/12/2012) Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND quy định về chế độ thù lao đối với cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
19. (07/12/2012) Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2012 quy định về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do tỉnh Hưng Yên ban hành
20. (22/08/2012) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2012 về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang
21. (11/08/2011) Quyết định 1224/QĐ-UBND năm 2011 về cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ ngư dân do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
22. (06/06/2011) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2011 về quy định mức trả phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia vào công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
23. (02/06/2011) Quyết định 1740/2011/QĐ-UBND về Quy trình lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố và ngân sách cấp xã, phường, thị trấn theo niên độ ngân sách hàng năm” do tỉnh Thanh Hóa ban hành
24. (09/03/2011) Quyết định 03/2011/QĐ-UBND "quy định về vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đóng góp tự nguyện của Ban đại diện cha mẹ học sinh" do tỉnh Cà Mau ban hành
25. (21/12/2010) Quyết định 38/2010/QĐ-UBND về quyết toán ngân sách năm 2009 của tỉnh Hà Nam
26. (24/05/2010) Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2010 về hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, nhiệm kỳ 2010-2015 do thành phố Hải Phòng ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (15/08/2018) Công văn 7712/VPCP-CN năm 2018 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu Trung tâm du lịch thác Bản Giốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/08/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định về sử dụng chung cột treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3. (08/08/2018) Công văn 1958/BXD-KTXD năm 2018 vướng mắc trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
4. (02/08/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5. (01/08/2018) Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án: Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
6. (17/04/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (12/04/2018) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng tỉnh Phú Yên
8. (13/07/2015) Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020
9. (22/10/2014) Kế hoạch 1882/KH-UBND năm 2014 thực hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam
10. (10/03/2014) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quyết định 1770/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
11. (11/12/2012) Quyết định 3120/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu (giai đoạn 1: 21,45 ha), phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
12. (07/09/2011) Quyết định 1985/QĐ-UBND 2011 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Nam Đà Lạt) do tỉnh Lâm Đồng ban hành
13. (03/06/2011) Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Nam Đà Lạt) do tỉnh Lâm Đồng ban hành
14. (13/01/2010) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch và dân cư làng chài Vũng Trâu Nằm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/2000, quy mô 370ha
Giao thông - Vận tải
1. (14/08/2018) Thông báo 294/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc di dời Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/07/2018) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (25/12/2017) Kế hoạch 10333/KH-UBND năm 2017 về tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
4. (16/07/2013) Quyết định 14/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Giáo dục
1. (10/08/2018) Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT năm 2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (08/08/2018) Quyết định 1552/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Yên ban hành
3. (27/07/2018) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2018 về khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị
4. (19/07/2018) Kế hoạch 152/KH-UBND về đào tạo hệ cử tuyển năm 2018 do tỉnh Phú Yên ban hành
5. (24/04/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 do tỉnh Phú Yên ban hành
6. (15/09/2014) Công văn 1750/TTg-KGVX năm 2014 về chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (01/06/2011) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2011 thực hiện Đề án về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (18/10/2010) Công văn 6901/BGDĐT-GDTrH năm 2010 về dạy và học Tiếng Anh năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (16/08/2018) Công điện 1068/CĐ-TTg năm 2018 về ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/08/2018) Công văn 7764/VPCP-NN năm 2018 về Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/08/2018) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4. (15/08/2018) Công văn 7713/VPCP-NN năm 2018 về xây dựng Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (14/08/2018) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép do tỉnh Phú Yên ban hành
6. (13/08/2018) Công điện 796/CĐ-BYT năm 2018 về triển khai công tác y tế trong ứng phó cơn bão số 4 do Bộ Y tế ban hành
7. (13/08/2018) Công điện 37/CĐ-TW năm 2018 về triển khai công tác ứng phó cơn bão số 4 do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành
8. (06/08/2018) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
9. (19/07/2018) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về Phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (06/07/2018) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2018 về quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2022
11. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Văn phòng Quốc hội ban hành
12. (22/06/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13. (12/06/2018) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
14. (09/05/2018) Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
15. (15/11/2017) Quyết định 2987/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020
16. (31/08/2015) Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND
17. (18/08/2014) Quyết định 1799/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt "Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
18. (11/12/2013) Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
19. (31/10/2013) Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt Phương án kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa
20. (20/09/2012) Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang
21. (13/10/2011) Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Thể thao - Y tế
1. (15/08/2018) Công văn 15997/QLD-TTra năm 2018 về tăng cường công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (29/06/2018) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật An toàn thực phẩm do Văn phòng Quốc hội ban hành
3. (12/06/2018) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2018 về loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020
4. (04/05/2018) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5. (14/12/2016) Quyết định 4478/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt quy hoạch phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
6. (03/07/2013) Quyết định 1067/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa theo Chương trình hành động 09-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020
7. (28/12/2012) Quyết định 3650/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2012-2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
8. (25/09/2012) Công văn 14655/QLD-VP hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành năm 2012
9. (05/09/2007) Quyết định 262/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Quyền dân sự
1. (14/08/2018) Công văn 3362/LĐTBXH-VP năm 2018 về tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi tại địa phương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (15/08/2018) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2018-2020”
2. (14/08/2018) Công văn 3354/LĐTBXH-TE về tổ chức Tết Trung thu năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (14/08/2018) Thông báo 289/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (10/08/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020
5. (30/07/2018) Kế hoạch 251/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6. (09/07/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2020
7. (30/05/2018) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2018 quy định về định mức kỹ thuật một số giống cây trồng, vật nuôi, vật tư để thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
8. (18/05/2018) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2018 về khảo sát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất
9. (03/04/2018) Kế hoạch 787/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (12/12/2017) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2017-2020 tỉnh Nam Định
11. (13/11/2017) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình
12. (13/08/2014) Quyết định 2080/QĐ-UBND năm 2014 quy định về công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13. (10/06/2014) Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2014 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định
14. (06/12/2012) Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND về thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030
15. (20/07/2012) Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2020
16. (19/05/2011) Chỉ thị 11/2011/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh ban hành pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy (04/10/1961-04/10/2011), tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy và tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy lực lượng phòng cháy cơ sở và dân phòng lần IV năm 2011
17. (23/09/2010) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2010 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
18. (15/07/2010) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2010 về đặt tên một số tuyến đường, phố và công trình công cộng thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
19. (01/07/2010) Công văn 519/TCDL-LH năm 2010 về triển khai cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành
Lĩnh vực khác
1. (31/07/2018) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2018 về hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (20/04/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (11/12/2017) Quyết định 5171/QĐ-BNN-KHCN năm 2017 về Kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (13/06/2013) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020
5. (15/12/2010) Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011- 2020

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,015

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn