Bản Tin Văn Bản Mới 07/08/2018 17:20 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 04/08 - 07/08/2018

07/08/2018 17:20 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 04/08 - 07/08/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (03/08/2018) Công văn 7405/VPCP-ĐMDN năm 2018 về chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/08/2018) Thông báo 276/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (02/08/2018) Công văn 7379/VPCP-V.I năm 2018 về giải quyết tố cáo của một số cổ đông của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (31/07/2018) Công văn 53153/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng khi cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/07/2018) Thông tư 105/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 147/2016/TT-BQP quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng cử người đại diện
6. (26/06/2018) Công văn 43766/CT-TTHT năm 2018 về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (26/06/2018) Công văn 43767/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (25/06/2018) Công văn 43606/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư vào Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội
9. (25/06/2018) Công văn 43609/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư có sử dụng tài sản của dự án đầu tư đang hoạt động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (25/06/2018) Công văn 43330/CT-TTHT năm 2018 về thông tin địa chỉ Công ty ghi trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (19/06/2018) Công văn 41659/CT-TTHT năm 2018 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với chi phí phúc lợi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (18/06/2018) Công văn 41336/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (18/06/2018) Công văn 41332/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán chi phí bao bì sản phẩm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (07/06/2018) Công văn 38645/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ đối với khoản chi thưởng cho cá nhân, phòng ban, đại lý của công ty thành viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (05/06/2018) Công văn 37847/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (04/06/2018) Công văn 37322/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (04/06/2018) Công văn 37497/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí phúc lợi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (04/06/2018) Công văn 37498/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
19. (04/06/2018) Công văn 37317/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (23/04/2018) Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên
Đầu tư
1. (03/08/2018) Công văn 7408/VPCP-CN năm 2018 về đầu tư nhà máy gạch tuy nen trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/08/2018) Công văn 7371/VPCP-CN năm 2018 về phản ánh của Báo đấu thầu về vướng mắc trong lựa chọn nhà đầu tư PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/07/2018) Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án đường sắt và dự án đường bộ quan trọng, cấp bách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
4. (26/07/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về quy định quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
5. (17/07/2018) Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
6. (12/07/2018) Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (06/07/2018) Nghị quyết 07/NQ-HĐND về chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định
8. (06/07/2018) Quyết định 904/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2018
9. (18/06/2018) Công văn 41324/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn phát sinh tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (11/06/2018) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
11. (11/06/2018) Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Thái Bình ban hành
12. (21/03/2018) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
Thương mại
1. (07/08/2018) Công văn 6181/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (23/07/2018) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2018 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc diện phải kiểm tra nhu cầu kinh tế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (19/07/2018) Quyết định 3672/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Mạng lưới máy bán hàng tự động đặt tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020
4. (17/07/2018) Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
5. (13/07/2018) Nghị quyết 41/NQ-HĐND về tiếp tục nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Quảng Bình ban hành
6. (12/07/2018) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020 thuộc Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm
7. (09/07/2018) Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa; Thương mại quốc tế; Quản lý cạnh tranh; Hóa chất; Điện năng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
8. (06/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định vè mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
9. (25/06/2018) Công văn 43607/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (21/06/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Nam Định
11. (06/06/2018) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023
12. (04/06/2018) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của tỉnh Ninh Bình
13. (30/05/2018) Quyết định 1746/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động và Thương mại thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
14. (30/05/2018) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
15. (17/05/2018) Quyết định 1169/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2018 do tỉnh Hưng Yên ban hành
16. (17/05/2018) Quyết định 1191/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
17. (11/05/2018) Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
18. (11/05/2018) Quyết định 1533/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
19. (07/05/2018) Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án phát triển và quảng bá sản phẩm nông sản của tỉnh giai đoạn 2018-2021 do tỉnh Sơn La
20. (03/05/2018) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, tỉnh Hưng Yên
21. (03/05/2018) Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
22. (06/04/2018) Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương Hải Dương
Xuất nhập khẩu
1. (25/06/2018) Công văn 43334/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (25/06/2018) Công văn 43335/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (03/08/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/08/2018) Quyết định 1564/QĐ-NHNN năm 2018 về đính chính Thông tư 16/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (02/08/2018) Chỉ thị 04/CT-NHNN về tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (12/06/2018) Công văn 39989/CT-TTHT năm 2018 vướng mắc về thuế giá trị gia tăng, hóa đơn đối với các hoạt động của ngân hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/08/2018) Công văn 7411/VPCP-KTTH năm 2018 về xử lý báo chí nêu về thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/08/2018) Công văn 7414/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý báo chí nêu về thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4. (12/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND sửa đổi nội dung quy định tại số thứ tự 3, 5 mục I khoản 2 Điều I Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (12/07/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (11/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐND và 13/2009/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
7. (25/06/2018) Công văn 43336/CT-TTHT năm 2018 về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (25/06/2018) Công văn 43337/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (25/06/2018) Công văn 43338/CT-TTHT năm 2018 về xóa tiền phạt chậm nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (25/06/2018) Công văn 43339/CT-TTHT năm 2018 về kê khai, nộp thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (25/06/2018) Công văn 43340/CT-TTHT năm 2018 về các loại thuế phải nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (25/06/2018) Công văn 43328/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán không qua lãnh thổ Việt Nam do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (25/06/2018) Công văn 43329/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (25/06/2018) Công văn 43332/CT-TTHT năm 2018 về hỏi đáp vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (25/06/2018) Công văn 43333/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê máy chủ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (21/06/2018) Công văn 42566/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (21/06/2018) Công văn 42569/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán chi phí đi công tác của người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (21/06/2018) Công văn 42711/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (20/06/2018) Công văn 42305/CT-TTHT năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (20/06/2018) Công văn 42300/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu đối với khoản tiền bồi thường bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (20/06/2018) Công văn 42303/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (20/06/2018) Công văn 42304/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng giao khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (19/06/2018) Công văn 41662/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền nhận được từ công ty bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (18/06/2018) Công văn 41325/CT-TTHT năm 2018 về xác định thuế suất trên hợp đồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (18/06/2018) Công văn 41341/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (18/06/2018) Công văn 41344/CT-TTHT năm 2018 về chấm dứt hiệu lực mã số thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (18/06/2018) Công văn 41345/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động công tác tại cơ quan thường trú ở nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (18/06/2018) Công văn 41328/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (18/06/2018) Công văn 41327/CT-TTHT năm 2018 về xác định đơn giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
30. (18/06/2018) Công văn 41337/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (18/06/2018) Công văn 41335/CT-TTHT năm 2018 về xử lý đối với hóa đơn đã lập sai thông tin xe do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
32. (18/06/2018) Công văn 41338/CT-TTHT năm 2018 về chữ ký của người được ủy quyền trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
33. (18/06/2018) Công văn 41340/CT-TTHT năm 2018 về kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
34. (13/06/2018) Công văn 40250/CT-TTHT năm 2018 về kê khai bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng bị bỏ sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
35. (12/06/2018) Công văn 39988/CT-TTHT năm 2018 về xác định nghĩa vụ thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
36. (05/06/2018) Công văn 37843/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
37. (05/06/2018) Công văn 37844/CT-TTHT năm 2018 về tài liệu chứng từ sử dụng tiếng nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
38. (05/06/2018) Công văn 37936/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại dự án khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
39. (04/06/2018) Công văn 37320/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khai thác phim hoạt hình trên hạ tầng website Công ty khác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
40. (04/06/2018) Công văn 37321/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bản quyền chương trình truyền hình do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
41. (04/06/2018) Công văn 37304/CT-TTHT năm 2018 về nghĩa vụ thuế liên quan đến các khoản thanh toán và tiền bồi thường cho Nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
42. (04/06/2018) Công văn 37323/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
43. (04/06/2018) Công văn 37325/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán chi phí khoản tài trợ cho giáo dục do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
44. (04/06/2018) Công văn 37326/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với cho thuê tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
45. (04/06/2018) Công văn 37303/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán chi phí mua dịch vụ của cá nhân không kinh doanh do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
46. (04/06/2018) Công văn 37319/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn kê khai, nộp thuế tài nguyên nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (03/08/2018) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2018 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do Chính phủ ban hành
2. (12/07/2018) Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho Tổ phó tổ dân phố và Phó trưởng thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Lao động - Tiền lương
1. (06/08/2018) Thông báo 3238/TB-LĐTBXH năm 2018 về nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (01/08/2018) Quyết định 992/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng giai đoạn 2018-2019
3. (20/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4. (12/07/2018) Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng
5. (28/06/2018) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025"
6. (28/05/2018) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7. (25/05/2018) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (10/05/2018) Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
Công nghệ thông tin
1. (12/07/2018) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”
2. (11/04/2018) Quyết định 1265/QĐ-UBND về Kế hoạch tiến độ thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và phát triển dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Bất động sản
1. (03/08/2018) Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bạc Liêu do Chính phủ ban hành
2. (16/07/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (29/06/2018) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 về gia hạn thời gian áp dụng đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
4. (30/05/2018) Quyết định 756/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 do tỉnh Ninh Bình ban hành
5. (29/05/2018) Quyết định 1271/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2018
6. (25/05/2018) Quyết định 1255/QĐ-UBND năm 2018 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành
7. (09/05/2018) Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (19/04/2018) Quyết định 1289/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
9. (09/03/2018) Quyết định 862/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
10. (09/03/2018) Quyết định 863/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
11. (02/03/2018) Quyết định 783/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
12. (05/02/2018) Quyết định 384/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
13. (05/02/2018) Quyết định 386/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
14. (05/02/2018) Quyết định 381/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
15. (05/02/2018) Quyết định 382/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
16. (05/02/2018) Quyết định 383/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
17. (05/02/2018) Quyết định 385/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
18. (05/02/2018) Quyết định 387/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
19. (05/02/2018) Quyết định 388/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Sở hữu trí tuệ
1. (09/05/2018) Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020
Bộ máy hành chính
1. (06/08/2018) Công văn 7475/VPCP-V.I năm 2018 về kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/08/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/08/2018) Công văn 7417/VPCP-QHĐP năm 2018 về triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/08/2018) Công văn 7420/VPCP-QHĐP về phân công chuẩn bị các báo cáo năm 2018 của Chính phủ về công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (03/08/2018) Công văn 7423/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (03/08/2018) Thông báo 277/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (02/08/2018) Công văn 3198/VKSTC-V8 năm 2018 về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
8. (02/08/2018) Công văn 7380/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 26 và 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (02/08/2018) Thông báo 275/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề cung ứng thuốc tại các bệnh viện do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (30/07/2018) Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
11. (30/07/2018) Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình
12. (30/07/2018) Quyết định 2505/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
13. (26/07/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp đánh giá tác động, góp ý, thẩm định; rà soát, đánh giá; công bố, công khai; khai thác dữ liệu thủ tục hành chính và báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (25/07/2018) Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
15. (24/07/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
16. (18/07/2018) Quyết định 2684/QĐ-BVHTTDL năm 2018 về Kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17. (17/07/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh
18. (16/07/2018) Quyết định 2660/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
19. (13/07/2018) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
20. (13/07/2018) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
21. (13/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
22. (12/07/2018) Nghị quyết 90/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23. (12/07/2018) Nghị quyết 91/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
24. (12/07/2018) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3, thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII
25. (12/07/2018) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
26. (12/07/2018) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
27. (12/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28. (12/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29. (12/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
30. (12/07/2018) Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai
31. (12/07/2018) Nghị quyết 88/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai
32. (12/07/2018) Nghị quyết 172/2018/NQ-HĐND bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND do thành phố Đà Nẵng ban hành
33. (12/07/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020
34. (12/07/2018) Nghị quyết 159/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ do thành phố Đà Nẵng ban hành
35. (09/07/2018) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
36. (06/07/2018) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
37. (06/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định
38. (05/07/2018) Quyết định 2551/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực ký quỹ bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
39. (05/07/2018) Kế hoạch 1073/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
40. (04/07/2018) Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 956/QĐ-UBND
41. (26/06/2018) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
42. (26/06/2018) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
43. (20/06/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định chi tiết về một số nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
44. (20/06/2018) Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
45. (15/06/2018) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Quảng Trị ban hành
46. (11/06/2018) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình
47. (01/06/2018) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
48. (30/05/2018) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
49. (25/05/2018) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
50. (25/05/2018) Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình
51. (23/05/2018) Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2018 quy định thời gian làm việc đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
52. (21/05/2018) Quyết định 1171/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
53. (21/05/2018) Quyết định 1172/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
54. (18/05/2018) Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
55. (10/05/2018) Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
56. (10/05/2018) Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
57. (09/05/2018) Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư, Phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Bình
58. (08/05/2018) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu giã cào hoạt động khai thác thủy sản trái phép do tỉnh Quảng Bình ban hành
59. (03/05/2018) Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
60. (27/04/2018) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
61. (24/04/2018) Quyết định 1045/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
62. (23/04/2018) Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
63. (20/04/2018) Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
64. (19/04/2018) Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội nông dân tỉnh, Hội nông dân cấp huyện, Hội nông dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
65. (19/04/2018) Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
66. (18/04/2018) Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
67. (18/04/2018) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Thái Bình
68. (18/04/2018) Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
69. (17/04/2018) Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
70. (16/04/2018) Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
71. (12/04/2018) Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
72. (12/04/2018) Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
73. (12/04/2018) Quyết định 1187/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
74. (11/04/2018) Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua do tỉnh Hòa Bình ban hành
75. (10/04/2018) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi thời gian thực hiện 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình tại Quyết định 1581/QĐ-UBND
76. (10/04/2018) Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
77. (05/04/2018) Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
78. (27/03/2018) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
79. (22/03/2018) Quyết định 716/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình
80. (19/03/2018) Quyết định 950/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
81. (19/03/2018) Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
82. (24/01/2018) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2017 hết hiệu lực thi hành
83. (12/01/2018) Kế hoạch 10/KH-UBND về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Thủ tục Tố tụng
1. (27/07/2018) Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
2. (27/07/2018) Nghị quyết 548/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành
3. (14/05/2018) Quyết định 1123/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
4. (04/05/2018) Quyết định 1050/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Tài chính nhà nước
1. (02/08/2018) Công văn 3193/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, công trình, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị và tài sản công khác theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (02/08/2018) Công văn 7372/VPCP-KTTH năm 2018 về Báo cáo định kỳ năm 2017 về thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg về tài chính vi mô do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/08/2018) Công văn 3176/LĐTBXH-BĐG năm 2018 xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (23/07/2018) Quyết định 2782/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại Bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020
5. (20/07/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (20/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND về mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương
7. (13/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018-2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
8. (13/07/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ cho học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy, tại cộng đồng và chế độ miễn cho học viên cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
9. (13/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
10. (12/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (12/07/2018) Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12. (12/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13. (12/07/2018) Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do thành phố Đà Nẵng ban hành
14. (12/07/2018) Nghị quyết 155/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn do thành phố Đà Nẵng ban hành
15. (11/07/2018) Quyết định 1569/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025
16. (11/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định thời gian báo cáo, phê chuẩn ngân sách địa phương và biểu mẫu báo cáo về tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau
17. (06/07/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
18. (28/06/2018) Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
19. (11/06/2018) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt đơn giá điều tra, quy hoạch, khảo sát thiết kế các công trình nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
20. (06/06/2018) Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tài sản công mua sắm theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
21. (24/05/2018) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP, Nghị quyết 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững do tỉnh Hưng Yên ban hành
22. (24/01/2018) Quyết định 341/QĐ-BCT về Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
23. (10/01/2018) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020" do tỉnh Nam Định ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (02/08/2018) Công văn 7377/VPCP-CN năm 2018 bổ sung dự án đầu tư xây dựng Viện Trần Nhân Tông vào Đề án Quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/08/2018) Quyết định 950/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (02/07/2018) Quyết định 1483/QĐ-UBND năm 2018 quy định về thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020
Giao thông - Vận tải
1. (03/08/2018) Công văn 1001/TTg-KTTH năm 2018 điều chỉnh tên dự án trong danh mục kèm theo Quyết định 1978/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/08/2018) Công văn 7403/VPCP-CN năm 2018 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/08/2018) Thông tư 43/2018/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (06/08/2018) Quyết định 960/QĐ-TTg năm 2018 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/03/2018) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Nam Định
Tài nguyên - Môi trường
1. (02/08/2018) Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/08/2018) Công văn 993/TTg-CN năm 2018 bổ sung thông tin mỏ cát trắng Cây Táo 3 phục vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/07/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4. (19/07/2018) Quyết định 3664/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội
5. (12/07/2018) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (12/07/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
7. (10/05/2018) Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi do tỉnh Sơn La ban hành
8. (17/04/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do tỉnh Nam Định ban hành
Thể thao - Y tế
1. (03/08/2018) Công văn 4465/BYT-BH năm 2018 về đấu thầu, thanh toán chi phí thuốc tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương do Bộ Y tế ban hành
2. (02/08/2018) Công văn 15289/QLD-KD năm 2018 về vắc xin phòng dại Speeda (sản xuất tại Trung Quốc) do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (01/08/2018) Quyết định 497/QĐ-QLD năm 2018 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (20/07/2018) Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (19/07/2018) Quyết định 4562/QĐ-BYT năm 2018 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (04/07/2018) Quyết định 411/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 200 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- Đợt 100 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
7. (19/06/2018) Kế hoạch 972/KH-UBND năm 2018 về dinh dưỡng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
8. (29/03/2018) Quyết định 781/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 tỉnh Hòa Bình
Văn hóa - Xã hội
1. (17/07/2018) Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
2. (12/07/2018) Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (06/06/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020
4. (09/05/2018) Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020
Lĩnh vực khác
1. (11/05/2018) Quyết định 1092/QĐ-UBND về Đề án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2018 do tỉnh Thái Bình ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,033

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn