Bản Tin Văn Bản Mới 27/07/2018 17:21 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 25/07 - 27/07/2018

27/07/2018 17:21 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 25/07 - 27/07/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (18/07/2018) Công văn 2808/TCT-QLN năm 2018 về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do Tổng cục Thuế ban hành
2. (17/07/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
3. (13/07/2018) Công văn 2774/TCT-CS năm 2018 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (12/07/2018) Công văn 48505/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (12/07/2018) Công văn 48508/CT-TTHT năm 2018 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định phục vụ hoạt động chịu thuế và không chịu thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (12/07/2018) Công văn 48514/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (12/07/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (11/07/2018) Công văn 48381/CT-TTHT năm 2018 về xác định đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (06/07/2018) Quyết định 584/QĐ-UBCK năm 2018 về Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần giữa các nhà đầu tư chiến lược do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
10. (06/07/2018) Quyết định 585/QĐ-UBCK năm 2018 về Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
11. (06/07/2018) Quyết định 586/QĐ-UBCK năm 2018 về Quy chế mẫu bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
12. (06/07/2018) Quyết định 583/QĐ-UBCK năm 2018 về Quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
13. (06/07/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
14. (29/06/2018) Công văn 2602/TCT-KK năm 2018 về khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp sau khi đã ban hành quyết định giải thể do Tổng cục Thuế ban hành
15. (28/06/2018) Công văn 2573/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế khi chia tách doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
16. (28/06/2018) Công văn 2580/TCT-CS năm 2018 về xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản để tách thành công ty mới do Tổng cục Thuế ban hành
17. (25/06/2018) Công văn 2545/TCT-KK năm 2018 trả lời kiến nghị về kê khai khoản chi phí dự án và chi phí hoạt động kinh doanh riêng biệt do Tổng cục Thuế ban hành
18. (22/06/2018) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do thành phố Hải Phòng ban hành
19. (04/06/2018) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2018 thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020
20. (12/04/2018) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2018 về tổ chức đối thoại, trao đổi chính sách về đất đai với doanh nghiệp, Hợp tác xã khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
21. (06/04/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành
22. (05/04/2018) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
23. (14/03/2018) Kế hoạch 23/KH-UBND về truyền thông hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh Cà Mau
Đầu tư
1. (13/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018-2021
2. (06/07/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2018
3. (06/07/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND về cơ chế hoạt động của Cụm Công nghiệp Long Phước, xã Giao Long - xã An Phước, huyện Châu Thành do tỉnh Bến Tre ban hành
4. (03/07/2018) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2018 về cơ cấu lại đầu tư công thành phố Hải Phòng theo Quyết định 63/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 2025
5. (25/06/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
6. (25/06/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
7. (08/06/2018) Quyết định 923/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Nam năm 2018
8. (26/03/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu đối với dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
9. (13/02/2018) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Thương mại
1. (19/07/2018) Thông tư 19/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
2. (13/07/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
3. (12/07/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (09/07/2018) Quyết định 889/QĐ-LĐTBXH năm 2018 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5. (06/07/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành
6. (29/06/2018) Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
7. (28/06/2018) Công văn 2581/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại không thu tiền do Tổng cục Thuế ban hành
8. (25/06/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Công Thương Khánh Hòa
9. (21/06/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do thành phố Hải Phòng ban hành
10. (12/06/2018) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2018 triển khai giao kết hợp tác kinh tế giữa tỉnh Lào Cai và thành phố Hải Phòng
11. (12/06/2018) Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội phát triển chợ tỉnh Thanh Hóa
12. (11/06/2018) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2018 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13. (30/05/2018) Kế hoạch 141/KH-UBND triển khai Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo tại thành phố Hải Phòng
14. (24/05/2018) Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020
15. (16/05/2018) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020
16. (09/05/2018) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2018 về tổ chức hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020
17. (30/03/2018) Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
18. (29/03/2018) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2018 triển khai Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực do tỉnh Ninh Bình ban hànhc
19. (27/03/2018) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết về phát triển vùng động lực kinh tế tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
20. (22/03/2018) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành
21. (31/01/2018) Quyết định 07/QĐ-HĐND về Chương trình công tác năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
22. (31/01/2018) Quyết định 08/QĐ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
Xuất nhập khẩu
1. (13/07/2018) Công văn 2781/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (12/07/2018) Công văn 48507/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (12/04/2017) Quyết định 678/QĐ-NHNN năm 2017 về Quy chế Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý
3. (31/03/2017) Quyết định 637/QĐ-NHNN năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (24/03/2017) Quyết định 480/QĐ-NHNN năm 2017 về Quy trình thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (19/07/2018) Công văn 2823/TCT-CS năm 2018 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
2. (19/07/2018) Công văn 2818/TCT-DNL năm 2018 thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
3. (18/07/2018) Công văn 2806/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
4. (16/07/2018) Công văn 49272/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (13/07/2018) Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (13/07/2018) Công văn 2773/TCT-KK năm 2018 về nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
7. (13/07/2018) Công văn 2775/TCT-CS năm 2018 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
8. (13/07/2018) Công văn 2776/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (13/07/2018) Công văn 2777/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm bắp hạt, khô đậu tương do Tổng cục Thuế ban hành
10. (13/07/2018) Công văn 2778/TCT-CS năm 2018 về quản lý thuế đối với tổ chức hoạt động kinh doanh taxi do Tổng cục Thuế ban hành
11. (13/07/2018) Công văn 2779/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành
12. (12/07/2018) Công văn 48506/CT-TTHT năm 2018 về các loại thuế nộp hộ nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (12/07/2018) Công văn 2749/TCT-KK năm 2018 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
14. (12/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019
15. (11/07/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018-2019 do thành phố Cần Thơ ban hành
16. (11/07/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
17. (09/07/2018) Công văn 2710/TCT-PC năm 2018 về phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
18. (09/07/2018) Công văn 47491/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (06/07/2018) Nghị quyết 129/2018/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2018-2019
20. (06/07/2018) Công văn 2687/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
21. (06/07/2018) Công văn 2684/TCT-VP năm 2018 đính chính công văn 2454/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
22. (06/07/2018) Công văn 2699/TCT-KK năm 2018 về vướng mắc hoàn thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
23. (05/07/2018) Công văn 2668/TCT-TNCN năm 2018 về hồ sơ miễn thuế đối với thừa kế là Bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
24. (04/07/2018) Công văn 2630/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
25. (04/07/2018) Công văn 2632/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
26. (04/07/2018) Công văn 2635/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
27. (04/07/2018) Công văn 2644/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành
28. (04/07/2018) Công văn 2641/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành
29. (29/06/2018) Công văn 2596/TCT-DNL năm 2018 về phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành
30. (28/06/2018) Công văn 2587/TCT-CS năm 2018 về quản lý hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
31. (28/06/2018) Công văn 2574/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em do Tổng cục Thuế ban hành
32. (26/06/2018) Công văn 2560/TCT-CS năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính mất ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế ban hành
33. (26/06/2018) Công văn 2556/TCT-DNL năm 2018 về miễn dấu của người bán trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành
34. (25/06/2018) Công văn 2533/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
35. (18/06/2018) Quyết định 3023/QĐ-UBND năm 2018 về bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
36. (14/06/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hoá giống nhau năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
37. (07/06/2018) Quyết định 909/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018
Chứng khoán
1. (24/11/2016) Quyết định 2515/QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Bảo hiểm
1. (17/07/2018) Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH năm 2018 về vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (16/07/2018) Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (05/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND bổ sung vào Điểm a, Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lao động - Tiền lương
1. (20/07/2018) Công văn 2924/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2018 về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (19/07/2018) Công văn 2895/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2018 về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (18/07/2018) Công văn 2879/LĐTBXH-TCGDNN năm 2018 về đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (17/07/2018) Công văn 2869/LĐTBXH-KHTC năm 2018 hướng dẫn thực hiện mua sắm tập trung cấp Bộ đối với phần mềm ứng dụng tin học, thiết bị dạy nghề; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (13/07/2018) Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (31/05/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam
7. (16/04/2018) Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 08 thủ tục hành chính mới và 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
8. (23/01/2018) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2018 triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Công nghệ thông tin
1. (18/07/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2016/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (16/07/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (27/06/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 22/2013/QĐ-UBND
4. (25/06/2018) Lệnh công bố Luật An ninh mạng 2018
5. (22/06/2018) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2018 về chỉnh trang, sắp xếp cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020
6. (21/06/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai
7. (04/06/2018) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
8. (06/04/2018) Kế hoạch 96/KH-UBND về vận hành, khai thác hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018
Bất động sản
1. (23/07/2018) Công văn 933/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/07/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (19/07/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4. (17/07/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 50a/2017/QĐ-UBND
5. (16/07/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2014/QĐ-UBND; khoản 8 Điều 1 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
6. (16/07/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng quỹ đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu
7. (13/07/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có nhóm nước thuộc mặt đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở kèm theo Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND do thành phố Hải Phòng ban hành
8. (13/07/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (12/07/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
10. (05/07/2018) Nghị quyết 05/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
11. (27/06/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về Bảng đơn giá cây thanh long và cây bưởi để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
12. (25/06/2018) Lệnh công bố Luật Đo đạc và bản đồ 2018
13. (25/06/2018) Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành
14. (20/06/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2, Điểm a Khoản 1 Điều 3 và Điều 5 của Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
15. (15/06/2018) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16. (31/05/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
17. (29/05/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở công vụ tỉnh Kon Tum, đường Lê Đình Chinh, thành phố Kon Tum
18. (27/04/2018) Quyết định 929/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Đồ Sơn do thành phố Hải Phòng ban hành
19. (24/04/2018) Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
20. (24/04/2018) Quyết định 869/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
21. (03/04/2018) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22. (26/03/2018) Quyết định 596/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
23. (12/03/2018) Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do tỉnh Ninh Bình ban hành
24. (12/03/2018) Quyết định 548/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020
25. (28/02/2018) Quyết định 177/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cao Bằng do tỉnh Cao Bằng ban hành
26. (08/02/2018) Quyết định 116/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
27. (08/02/2018) Quyết định 117/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
28. (08/02/2018) Quyết định 140/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quảng Uyên do tỉnh Cao Bằng ban hành
29. (29/01/2018) Quyết định 259/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
30. (29/01/2018) Quyết định 260/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Dịch vụ pháp lý
1. (17/05/2018) Công văn 546/HTQTCT-HT năm 2018 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
2. (28/03/2018) Kế hoạch 1294/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 229/QĐ-BTP "phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Bến Tre năm 2018"
3. (22/01/2018) Kế hoạch 126/KH-UBND về công tác tư pháp trọng tâm năm 2018 do tỉnh Cao Bằng ban hành
Bộ máy hành chính
1. (26/07/2018) Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT năm 2018 quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. (24/07/2018) Thông báo 257/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (23/07/2018) Quyết định 4592/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được ban hành trong Thông tư 13/2018/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (23/07/2018) Quyết định 60/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Ninh Thuận
5. (20/07/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2016/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ
6. (20/07/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (20/07/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
8. (19/07/2018) Nghị quyết 538/2018/UBTVQH14 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019
9. (19/07/2018) Công văn 2905/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký số lượng chỉ tiêu thăng hạng năm 2018-2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (19/07/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
11. (12/07/2018) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12. (12/07/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành
13. (11/07/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý do thành phố Cần Thơ ban hành
14. (11/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực do thành phố Cần Thơ ban hành
15. (11/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 do tỉnh Lai Châu ban hành
16. (11/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu
17. (10/07/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
18. (06/07/2018) Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
19. (06/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre
20. (05/07/2018) Quyết định 810/QĐ-TTg năm 2018 về giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
21. (04/07/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
22. (29/06/2018) Quyết định 2525/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23. (25/06/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
24. (25/06/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương đơn vị thuộc, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
25. (22/06/2018) Lệnh công bố Luật Quốc phòng 2018
26. (22/06/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27. (19/06/2018) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh Bắc Giang ban hành
28. (15/06/2018) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố Hải Phòng
29. (06/06/2018) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2018 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Yên Bái
30. (06/06/2018) Quyết định 2140/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31. (05/06/2018) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2018 về bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
32. (31/05/2018) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP và Chương trình 41-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang
33. (31/05/2018) Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Trồng trọt, Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Yên Bái
34. (30/05/2018) Kế hoạch 88/KH-UBND về nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chất lượng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Quảng Ninh năm 2018 và những năm tiếp theo
35. (30/05/2018) Quyết định 1986/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 sửa đổi Quyết định 818/QĐ-BNN-TCCB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
36. (22/05/2018) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2018 thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và hàng năm đến năm 2021 của thành phố Hải Phòng
37. (21/05/2018) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
38. (17/05/2018) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
39. (14/05/2018) Kế hoạch 103/KH-UBND về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2018
40. (11/05/2018) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng
41. (04/05/2018) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2018 về tổ chức thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020
42. (19/04/2018) Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
43. (13/04/2018) Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh Bến Tre ban hành
44. (13/04/2018) Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
45. (11/04/2018) Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang
46. (09/04/2018) Kế hoạch 139/KH-UBND về duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018
47. (09/04/2018) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái giai đoạn I
48. (06/04/2018) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
49. (03/04/2018) Kế hoạch 120/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành
50. (30/03/2018) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
51. (30/03/2018) Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
52. (21/03/2018) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Bình
53. (21/03/2018) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
54. (21/03/2018) Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tỉnh Ninh Bình ban hành
55. (21/03/2018) Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tỉnh Ninh Bình ban hành
56. (21/03/2018) Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tỉnh Ninh Bình ban hành
57. (14/03/2018) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tỉnh Ninh Bình ban hành
58. (14/03/2018) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tỉnh Ninh Bình ban hành
59. (14/03/2018) Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tỉnh Ninh Bình ban hành
60. (14/03/2018) Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2018 công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tỉnh Ninh Bình ban hành
61. (14/03/2018) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
62. (14/03/2018) Quyết định 672/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
63. (13/03/2018) Kế hoạch 86/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2018
64. (01/03/2018) Kế hoạch 522/KH-UBND năm 2018 thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương kỳ 2014-2018
65. (26/02/2018) Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018 do tỉnh Hòa Bình ban hành
66. (13/02/2018) Kế hoạch 54/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
67. (12/02/2018) Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
68. (08/02/2018) Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
69. (07/02/2018) Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
70. (07/02/2018) Kế hoạch 24/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
71. (30/01/2018) Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2017
72. (10/01/2018) Quyết định 44/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình Đề án 1648 năm 2018 do tỉnh Lào Cai ban hành
Vi phạm hành chính
1. (19/06/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2017/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (25/06/2018) Lệnh công bố Luật Tố cáo 2018
Tài chính nhà nước
1. (24/07/2018) Công văn 7026/VPCP-KGVX năm 2018 về tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị định 102/2018/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/07/2018) Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND quy định mức chi thù lao cho cộng tác viên tại xã tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
3. (13/07/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi khoản 5 Điều 2 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 kèm theo Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
4. (13/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 5 và Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 kèm theo Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND
5. (13/07/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6. (13/07/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
7. (13/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (12/07/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An
9. (06/07/2018) Công văn 5121/BNN-TCCB năm 2018 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (06/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bến Tre
11. (05/07/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định biểu mẫu và thời gian gửi kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán hàng năm; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp tỉnh Đắk Lắk
12. (12/06/2018) Công văn 4461/BNN-TC về hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi thường xuyên) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (11/04/2018) Quyết định 606/QĐ-UBND về xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2018 do tỉnh Cà Mau ban hành
14. (14/03/2018) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2018 về triển khai, thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Xây dựng - Đô thị
1. (19/07/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định việc chuyển giao, tiếp nhận dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (09/07/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (25/06/2018) Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 2018
4. (04/06/2018) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (20/04/2018) Kế hoạch 980/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND quy định về quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020
6. (27/03/2018) Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch thoát nước thải thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
7. (19/03/2018) Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt "Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
8. (09/03/2018) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2025
9. (08/03/2018) Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Giao thông - Vận tải
1. (24/07/2018) Thông báo 258/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/07/2018) Công văn 945/TTg-CN năm 2018 giải quyết kiến nghị về thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện theo ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (19/07/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh
4. (08/03/2018) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2018 về tăng cường giải pháp thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện do tỉnh Lào Cai ban hành
Giáo dục
1. (19/07/2018) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2. (12/07/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (23/05/2018) Kế hoạch 163/KH-UBND tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4. (19/04/2018) Kế hoạch 1598/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (26/03/2018) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
6. (23/03/2018) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
7. (22/03/2018) Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tài nguyên - Môi trường
1. (10/07/2018) Quyết định 2713/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 về Kế hoạch hành động ngà voi, sừng tê giác giai đoạn 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (21/06/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (20/06/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
4. (05/06/2018) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5. (04/06/2018) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2018 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lũ lụt, cứu hộ cứu nạn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6. (23/05/2018) Quyết định 986/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018
7. (24/04/2018) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2018 về quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
8. (18/04/2018) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản do tỉnh Hà Giang ban hành
9. (27/03/2018) Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
10. (23/03/2018) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2018 thực hiện trách nhiệm quản lý trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thể thao - Y tế
1. (25/07/2018) Chỉ thị 746/CT-BYT năm 2018 về tăng cường công tác điều trị, phòng, chống lây nhiễm cúm A/H1N1 và sởi tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
2. (23/07/2018) Công văn 7002/VPCP-KGVX về đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4. (25/06/2018) Lệnh công bố Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
5. (30/05/2018) Kế hoạch 112/KH-UBND về tăng cường triển khai phòng, chống bệnh không lây nhiễm năm 2018 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
6. (23/03/2018) Quyết định 935/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020”
7. (05/02/2018) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Hòa Bình ban hành
Quyền dân sự
1. (18/07/2018) Quyết định 2876/QĐ-BNN-PC năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (24/05/2018) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (17/05/2018) Công văn 539/HTQTCT-HT năm 2018 về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Lào do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
4. (08/05/2018) Công văn 501/HTQTCT-HT năm 2018 về cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
5. (10/04/2018) Kế hoạch 131/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016-2020” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Văn hóa - Xã hội
1. (24/07/2018) Công văn 7032/VPCP-V.I năm 2018 về biểu dương, khen thưởng lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/07/2018) Công văn 2867/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2018 thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (16/07/2018) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới
4. (13/07/2018) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố do thành phố Hải Phòng ban hành
5. (13/07/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
6. (13/07/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
7. (11/07/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường do thành phố Cần Thơ ban hành
8. (11/07/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên do tỉnh Lai Châu ban hành
9. (09/07/2018) Công văn 2697/LĐTBXH-NCC năm 2018 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (29/06/2018) Quyết định 2701/QĐ-UBND năm 2018 về đặt tên đường mới và điều chỉnh lý trình trên địa bàn huyện Nhà Bè do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (29/06/2018) Quyết định 1079/QĐ-CTN năm 2018 về tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) do Chủ tịch nước ban hành
12. (25/06/2018) Công văn 4839/BNN-VPĐP năm 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (14/05/2018) Công văn 525/HTQTCT-HT năm 2018 hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
14. (11/05/2018) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2108 về danh mục công việc triển khai giai đoạn II Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau
15. (08/05/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 thành phố Hải Phòng
16. (02/05/2018) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 về quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020
17. (20/04/2018) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
18. (19/04/2018) Quyết định 809/QĐ-UBND năm 2018 về tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng
19. (11/04/2018) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2018 về thành lập, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020
20. (11/04/2018) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Phối hợp truyền thông phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
21. (04/04/2018) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2018 về xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020
22. (29/03/2018) Kế hoạch 728/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2018
23. (28/03/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
24. (23/03/2018) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2018 bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai - giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch 157/KH-UBND), theo Quyết định 1042/QĐ-TTg
25. (16/03/2018) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2018 triển khai Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch do thành phố Hải Phòng ban hành
26. (14/03/2018) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
27. (23/02/2018) Kế hoạch 25/KH-UBND về công tác phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018
28. (05/02/2018) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lĩnh vực khác
1. (13/07/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020
2. (26/06/2018) Công văn 4862/BNN-KH năm 2018 về xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (21/06/2018) Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án Xây dựng mô hình điểm nuôi cá ứng dụng công nghệ “Sông trong ao” sản xuất theo chuỗi liên kết năm 2018-2019 do tỉnh Hà Nam ban hành
4. (03/04/2018) Kế hoạch 127/KH-UBND về phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm tỉnh Bắc Kạn năm 2018
5. (27/02/2018) Kế hoạch 17/KH-UBND về phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa, bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Chia sẻ bài viết lên facebook 831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn