Bản Tin Văn Bản Mới 20/07/2018 17:13 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 18/07 - 20/07/2018

20/07/2018 17:13 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 18/07 - 20/07/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (17/07/2018) Công văn 2305/BTTTT-CVT năm 2018 về đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
2. (10/07/2018) Công văn 48093/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động lắp đặt cho doanh nghiệp trong khu chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (18/04/2018) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án hỗ trợ Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
Đầu tư
1. (18/07/2018) Công văn 6783/VPCP-CN năm 2018 về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/07/2018) Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
3. (16/07/2018) Công văn 6718/VPCP-CN năm 2018 về đầu tư xây dựng tuyến đường gom đường sắt từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/07/2018) Công văn 6719/VPCP-CN năm 2018 điều chỉnh hướng tuyến và triển khai đoạn tuyến kết nối đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (16/07/2018) Công văn 6701/VPCP-CN năm 2018 về đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (16/07/2018) Công văn 6702/VPCP-CN năm 2018 về hướng dẫn mẫu biểu văn bản liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (12/07/2018) Quyết định 366/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
8. (20/05/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thái Nguyên ban hành
9. (18/05/2018) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế quản lý đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Ninh
10. (08/12/2017) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2017 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
11. (08/12/2017) Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2017 về Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2018
Thương mại
1. (18/07/2018) Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/07/2018) Công văn 2304/BTTTT-CVT năm 2018 về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
3. (13/07/2018) Công văn 4126/TCHQ-GSQL năm 2018 về giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (09/07/2018) Quyết định 1417/QĐ-NHNN năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5. (21/06/2018) Thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (01/06/2018) Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương hình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020
7. (31/05/2018) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh
8. (28/05/2018) Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương do tỉnh Khánh Hòa ban hành
9. (07/05/2018) Kế hoạch 2648/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP và Kế hoạch 23-KH/TU thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
10. (18/04/2018) Quyết định 419/QĐ-TTg năm 2018 kiện toàn Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (26/03/2018) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2025”
12. (05/02/2018) Quyết định 211/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2018 do tỉnh Bắc Giang ban hành
13. (25/01/2018) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do tỉnh Cà Mau ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (18/07/2018) Công văn 6784/VPCP-V.I năm 2018 về phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần Tiến Hưng về C/O mẫu AANZ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/07/2018) Công văn 4202/TCHQ-PC năm 2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (16/07/2018) Công văn 6723/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh “mất tích” do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (13/07/2018) Công văn 13419/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (13/07/2018) Công văn 13420/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (13/07/2018) Công văn 4114/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng sản phẩm dệt từ sợi cacbon do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (13/07/2018) Công văn 4120/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (13/07/2018) Công văn 4130/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng hương cà phê do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (06/07/2018) Quyết định 1993/QĐ-TCHQ năm 2018 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
10. (03/05/2018) Công văn 2135/TXNK-TGHQ năm 2018 về khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
11. (04/04/2018) Công văn 1586/TXNK-TGHQ năm 2018 về khai báo các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (10/07/2018) Công văn 48090/CT-TTHT năm 2018 về thời gian trích khấu hao đối với tài sản thuê tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (10/07/2018) Công văn 48097/CT-TTHT năm 2018 về tỷ giá tính thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (10/07/2018) Công văn 48217/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (11/05/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Bảo hiểm
1. (16/07/2018) Công văn 904/TTg-KTTH năm 2018 trả lời thư của ông Nguyễn Hội về chính sách bảo hiểm xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/05/2018) Quyết định 704/QĐ-BHXH năm 2018 sửa đổi Quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lao động - Tiền lương
1. (11/07/2018) Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (18/05/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2013/QĐ-UBND quy định cơ chế hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Công nghệ thông tin
1. (17/07/2018) Công văn 2290/BTTTT-CATTT năm 2018 về hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (16/07/2018) Quyết định 868/QĐ-TTg năm 2018 sửa đổi Quyết định 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (12/07/2018) Quyết định 1166/QĐ-BTTTT năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (05/07/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
5. (11/06/2018) Quyết định 895/QĐ-UBND về Kế hoạch truyền thông đối ngoại tỉnh Bắc Ninh năm 2018
6. (04/05/2018) Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020
7. (13/04/2018) Quyết định 933/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bất động sản
1. (17/07/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực thi hành khoản 4, Điều 2 Quyết định 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo các Quyết định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
2. (06/07/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND
3. (05/07/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 27/2017/QĐ-UBND
4. (04/07/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (03/07/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (27/06/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định 61/2014/QĐ-UBND (bổ sung lần 4)
7. (04/06/2018) Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
8. (04/06/2018) Quyết định 1243/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (04/06/2018) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (29/05/2018) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 thực hiện biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Móng Cái, thị xã Quảng Yên, huyện Cô Tô do tỉnh Quảng Ninh ban hành
11. (26/04/2018) Quyết định 1249/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Lào Cai do tỉnh Lào Cai ban hành
12. (20/04/2018) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lạng Giang do tỉnh Bắc Giang ban hành
13. (04/04/2018) Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục hủy bỏ thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do tỉnh Sơn La ban hành
14. (28/03/2018) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Bắc Giang do tỉnh Bắc Giang ban hành
15. (28/03/2018) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2018 quy định về trình tự, thủ tục ứng vốn và hoàn trả vốn tại Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên
16. (20/03/2018) Quyết định 170/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lạng Giang do tỉnh Bắc Giang ban hành
17. (20/03/2018) Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Bắc Giang do tỉnh Bắc Giang ban hành
18. (16/03/2018) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa do tỉnh Bắc Giang ban hành
19. (29/12/2017) Quyết định 4837/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Biên Hòa do tỉnh Đồng Nai ban hành
20. (29/12/2017) Quyết định 2602/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bảo Lạc do tỉnh Cao Bằng ban hành
21. (29/12/2017) Quyết định 2603/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bảo Lâm do tỉnh Cao Bằng ban hành
22. (26/12/2017) Quyết định 4694/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
23. (26/12/2017) Quyết định 4695/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
24. (26/12/2017) Quyết định 4696/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
25. (26/12/2017) Quyết định 4693/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Dịch vụ pháp lý
1. (21/06/2018) Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định về Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (08/05/2018) Kế hoạch 1251/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp’’ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (04/04/2018) Kế hoạch 1890/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh do tỉnh Lâm Đồng ban hành
4. (04/04/2018) Kế hoạch 790/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khó khăn về tài chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Bộ máy hành chính
1. (18/07/2018) Thông báo 250/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/07/2018) Công văn 6766/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (18/07/2018) Công văn 6767/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương (tỉnh Bình Phước) do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (18/07/2018) Công văn 6768/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (18/07/2018) Công văn 6769/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (18/07/2018) Công văn 6770/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (18/07/2018) Công văn 6771/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (18/07/2018) Công văn 6772/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương (tỉnh Bình Dương) do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (18/07/2018) Công văn 6773/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (18/07/2018) Công văn 6774/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (18/07/2018) Công văn 6775/VPCP-QHĐP năm 2018 xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (17/07/2018) Công văn 6755/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (17/07/2018) Quyết định 1191/QĐ-BTTTT năm 2018 về Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông
14. (17/07/2018) Công văn 6750/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (17/07/2018) Công văn 6751/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (17/07/2018) Công văn 6752/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
17. (17/07/2018) Công văn 6753/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (17/07/2018) Công văn 6754/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
19. (17/07/2018) Công văn 6749/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
20. (16/07/2018) Quyết định 869/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
21. (16/07/2018) Quyết định 4518/QĐ-BYT năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế
22. (16/07/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
23. (12/07/2018) Quyết định 1962/QĐ-BNG năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2017
24. (12/07/2018) Thông tư 93/2018/TT-BQP bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
25. (10/07/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về phân cấp quản lý viên chức kèm theo Quyết định 33/2013/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành
26. (06/07/2018) Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
27. (06/07/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện rà soát hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
28. (04/07/2018) Quyết định 313/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
29. (02/07/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
30. (29/06/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
31. (29/06/2018) Quyết định 1024/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bắc Ninh
32. (28/06/2018) Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2018 về thí điểm thực hiện Quy trình "Một cửa liên thông" giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
33. (25/06/2018) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
34. (20/06/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
35. (08/06/2018) Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
36. (31/05/2018) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bắc Ninh
37. (31/05/2018) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bắc Ninh ban hành
38. (31/05/2018) Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bắc Ninh
39. (31/05/2018) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bắc Ninh
40. (17/05/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 của Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND
41. (09/05/2018) Kế hoạch 1258/KH-UBND năm 2018 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
42. (08/05/2018) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
43. (04/05/2018) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 368/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh với các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Ninh ban hành
44. (04/05/2018) Chỉ thị 05/CT-CTUBND năm 2018 về đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế do tỉnh Hưng Yên ban hành
45. (02/05/2018) Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai
46. (02/05/2018) Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
47. (27/04/2018) Quyết định 847/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2014-2018
48. (27/04/2018) Kế hoạch 2960/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Thủy sản do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
49. (23/04/2018) Kế hoạch 3969/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 242/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
50. (20/04/2018) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Sơn La ban hành
51. (11/04/2018) Kế hoạch 1562/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Kế hoạch 07-KH/TW, Nghị quyết 56/2017/QH14, Nghị quyết 10/NQ-CP và Chương trình hành động 28-CTr/TU do tỉnh Bến Tre ban hành
52. (06/04/2018) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh do tỉnh Bắc Giang ban hành
53. (30/03/2018) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
54. (30/03/2018) Quyết định 400/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn, cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
55. (27/03/2018) Kế hoạch 717/KH-UBND sửa đổi Kế hoạch 3790/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
56. (26/03/2018) Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bắc Giang ban hành
57. (28/02/2018) Kế hoạch 1900/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do tỉnh Đồng Nai ban hành
58. (12/02/2018) Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng do tỉnh Bắc Giang ban hành
59. (09/02/2018) Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
60. (25/01/2018) Quyết định 144/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu cơ quan Trung ương trên địa bàn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố do tỉnh Bắc Giang ban hành
61. (16/01/2018) Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
62. (12/01/2018) Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2018 về biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (19/07/2018) Công điện 920/CĐ-TTg năm 2018 thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (05/07/2018) Quyết định 314/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới trong việc giải quyết vụ án hình sự do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố, phân công cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (16/07/2018) Quyết định 423/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc
2. (06/07/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3. (04/06/2018) Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2018 công bố đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (18/04/2018) Quyết định 539/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
5. (13/04/2018) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (16/03/2018) Quyết định 344/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 do tỉnh Bắc Giang ban hành
7. (15/03/2018) Quyết định 144/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tài sản mua sắm tập trung do tỉnh Bắc Ninh ban hành
8. (08/06/2017) Quyết định 98/QĐ-SXD năm 2017 công bố Bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị thành phố Cần Thơ, bao gồm đơn giá: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
9. (08/06/2017) Quyết định 99/QĐ-SXD năm 2017 công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị thành phố Cần Thơ - Phần bổ sung, bao gồm: Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Duy trì cây xanh đô thị; Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị
10. (08/06/2017) Quyết định 97/QĐ-SXD năm 2017 công bố Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị thành phố Cần Thơ - Phần bổ sung, bao gồm: Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Duy trì cây xanh đô thị; Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị
Xây dựng - Đô thị
1. (20/06/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về đấu nối và hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
2. (16/05/2018) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề cương Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030
3. (26/04/2018) Công văn 2472/UBND-LN năm 2018 về ngừng thực hiện quy định tạm thời về san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ công trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Giao thông - Vận tải
1. (13/07/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2012/QĐ-UBND quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Long An
2. (05/06/2018) Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018-2022”
Giáo dục
1. (17/07/2018) Công văn 6756/VPCP-KGVX về kết quả thi bất thường Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/07/2018) Công văn 2817/LĐTBXH-TCGDNN năm 2018 về khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (13/07/2018) Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Kiên Giang ban hành
4. (04/05/2018) Kế hoạch 1938/KH-UBND năm 2018 thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
5. (16/04/2018) Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" và "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương" giai đoạn 2017-2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
6. (04/04/2018) Kế hoạch 1891/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2018-2021
7. (26/03/2018) Kế hoạch 705/KH-UBND năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
8. (26/03/2018) Kế hoạch 707/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018
9. (29/12/2017) Kế hoạch 4172/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (18/07/2018) Thông báo 253/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/07/2018) Công điện 01/CĐ-BTTTT năm 2018 về chủ động ứng phó với bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (11/07/2018) Công văn 2734/LĐTBXH-BTXH về cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (09/07/2018) Công văn 5161/BNN-TCTL năm 2018 thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (03/07/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
6. (21/06/2018) Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
7. (07/06/2018) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022”
8. (04/06/2018) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2018 quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
9. (03/05/2018) Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án điều tra diện tích, sản lượng và doanh thu một số cây trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (24/04/2018) Quyết định 1234/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá chỗ ở an toàn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (20/04/2018) Chỉ thị 03/CT-CTUBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên
12. (12/04/2018) Kế hoạch 3575/KH-UBND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018
13. (29/12/2017) Quyết định 3967/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Quản lý môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (29/12/2017) Quyết định 3969/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về chất thải do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15. (29/12/2017) Quyết định 3977/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken sulfua do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
16. (29/12/2017) Quyết định 3966/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia về quản lý môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
17. (26/12/2017) Quyết định 3678/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về than nâu, than non và than đá do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Thể thao - Y tế
1. (13/07/2018) Quyết định 4442/QĐ-BYT năm 2018 về danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (13/07/2018) Công văn 13363/QLD-KD năm 2018 về đảm bảo nguồn cung dịch truyền phục vụ điều trị do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (13/07/2018) Công văn 13441/QLD-CL năm 2018 về xử lý thuốc chứa dược chất do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (12/07/2018) Công văn 13271/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (06/07/2018) Công văn 12946/QLD-KD năm 2018 về phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (06/07/2018) Công văn 12947/QLD-KD năm 2018 về phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (29/12/2017) Quyết định 3930/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị thể dục dụng cụ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (19/12/2017) Quyết định 3606/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (16/07/2018) Công văn 6705/VPCP-KGVX về tổ chức Festival Cồng Chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/07/2018) Công văn 2821/LĐTBXH-BTXH năm 2018 về rà soát, chấn chỉnh hoạt động của cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành
3. (09/07/2018) Công văn 2702/LĐTBXH-TE năm 2018 về phối hợp xây dựng Đề án và báo cáo kết quả triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (04/07/2018) Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (11/06/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên
6. (02/05/2018) Kế hoạch 1892/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP và Thông tư 08/2018/TT-BCA về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bến Tre ban hành
7. (16/04/2018) Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến năm 2022 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
8. (12/04/2018) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020
9. (04/04/2018) Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 kèm theo Nghị quyết 132/NQ-HĐND
10. (22/03/2018) Kế hoạch 2735/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 565/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh do tỉnh Đồng Nai ban hành
11. (01/03/2018) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bắc Giang
12. (07/02/2018) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học lịch sử tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022
Lĩnh vực khác
1. (10/07/2018) Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (29/12/2017) Quyết định 3889/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Gạo, Ngũ cốc, Yến mạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (29/12/2017) Quyết định 3885/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (29/12/2017) Quyết định 3864/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Giấy do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (29/12/2017) Quyết định 3834/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Dầu mỡ động vật và thực vật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (29/12/2017) Quyết định 3972/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (29/12/2017) Quyết định 3950/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Gỗ dán và Ván gỗ nhân tạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (29/12/2017) Quyết định 3955/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Bảo vệ bức xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (29/12/2017) Quyết định 3976/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (29/12/2017) Quyết định 3974/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Thịt và sản phẩm thịt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (29/12/2017) Quyết định 3942/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống đường ống bằng chất dẻo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (29/12/2017) Quyết định 3902/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13. (29/12/2017) Quyết định 3901/QĐ-BKHCN 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (29/12/2017) Quyết định 3957/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15. (29/12/2017) Quyết định 3956/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Chất dẻo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
16. (29/12/2017) Quyết định 3958/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
17. (29/12/2017) Quyết định 3833/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Dầu mỡ động vật và thực vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
18. (29/12/2017) Quyết định 3863/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Giấy và các tông do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19. (29/12/2017) Quyết định 3884/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
20. (29/12/2017) Quyết định 3888/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Gạo, Ngũ cốc, sản phẩm từ ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
21. (29/12/2017) Quyết định 3898/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Thủy sản khô do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
22. (29/12/2017) Quyết định 3941/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Ống nhựa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
23. (29/12/2017) Quyết định 3949/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Ván gỗ dán và Ván gỗ nhân tạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
24. (29/12/2017) Quyết định 3954/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về hệ đo liều do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
25. (29/12/2017) Quyết định 3899/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thủy sản khô do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
26. (29/12/2017) Quyết định 3929/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin và tư liệu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
27. (29/12/2017) Quyết định 3931/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị bể bơi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
28. (29/12/2017) Quyết định 3932/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
29. (29/12/2017) Quyết định 3940/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Âm học do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
30. (29/12/2017) Quyết định 3943/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
31. (29/12/2017) Quyết định 3946/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Rượu vang do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
32. (29/12/2017) Quyết định 3951/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Quản lý dự án do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
33. (29/12/2017) Quyết định 3857/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin và tư liệu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
34. (29/12/2017) Quyết định 3860/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin và tư liệu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
35. (29/12/2017) Quyết định 3865/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Vật liệu dệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
36. (29/12/2017) Quyết định 3965/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thảm trải sàn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
37. (29/12/2017) Quyết định 3968/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Không khí trong nhà do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
38. (29/12/2017) Quyết định 3970/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
39. (29/12/2017) Quyết định 3989/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà nghỉ du lịch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
40. (29/12/2017) Quyết định 3990/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà nghỉ du lịch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
41. (29/12/2017) Quyết định 3971/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
42. (29/12/2017) Quyết định 3973/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về thịt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
43. (27/12/2017) Quyết định 3731/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Bò giống do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
44. (26/12/2017) Quyết định 3687/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Nhuyễn thể hai mảnh vỏ giống do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
45. (01/12/2017) Quyết định 3393/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
46. (01/12/2017) Quyết định 3392/QĐ-BKHCN năm 2017 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
47. (01/12/2017) Quyết định 3394/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
48. (31/10/2017) Quyết định 2980/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giống cây lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
49. (11/07/2017) Quyết định 1840/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn