Bản Tin Văn Bản Mới 13/07/2018 17:17 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 11/07 - 13/07/2018

13/07/2018 17:17 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 11/07 - 13/07/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (10/07/2018) Công văn 48083/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán cổ phần lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và cổ phần đào tạo hỗ trợ cho người lao động do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
2. (10/07/2018) Công văn 48085/CT-TTHT năm 2018 về hồ sơ giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (09/07/2018) Công văn 4007/TCHQ-TVQT năm 2018 thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (28/06/2018) Công văn 4424/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 về bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (26/06/2018) Công văn 7602/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
6. (22/06/2018) Quyết định 913/QĐ-BKHĐT năm 2018 về đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (06/06/2018) Quyết định 1475/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
8. (31/05/2018) Công văn 3626/BKHĐT-HTX năm 2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2261/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (28/05/2018) Công văn 6187/BTC-TCDN năm 2018 về quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
10. (18/05/2018) Chỉ thị 1170/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (06/03/2018) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
12. (07/11/2016) Công văn 21996/QLD-KD năm 2016 về hồ sơ đăng ký hoạt động doanh nghiệp nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
Đầu tư
1. (09/07/2018) Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/06/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
3. (12/06/2018) Công văn 3960/BKHĐT-KTĐN năm 2018 về rà soát, đính chính phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (07/06/2018) Kế hoạch 193/KH-UBND về triển khai công tác dân vận trong thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018
5. (06/02/2018) Quyết định 483/QĐ-BCT năm 2018 phê duyệt bổ sung danh mục dự án Nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1 (30MWP) vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6. (28/11/2017) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế của đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
Thương mại
1. (10/07/2018) Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (09/07/2018) Công văn 3891/BYT-KH-TC năm 2018 về tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
3. (06/07/2018) Công văn 12952/QLD-KD năm 2018 bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (06/07/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND hướng dẫn Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5. (05/07/2018) Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
6. (02/07/2018) Công văn 5227/BCT-PC năm 2018 về tháo gỡ khó khăn cho trạm nạp LPG vào chai do Bộ Công thương ban hành
7. (29/06/2018) Công văn 5172/BCT-QLTT năm 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do Bộ Công thương ban hành
8. (27/06/2018) Công văn 11931/QLD-TTra năm 2018 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (26/06/2018) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, Mục II, Phần B, Điều 1 Quyết định 129/QĐ-UBND về Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
10. (15/06/2018) Thông tư 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi khoảng 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (14/06/2018) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 130/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Cà Mau đến năm 2020
12. (11/06/2018) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (31/05/2018) Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Chợ Du lịch Huế, phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (30/05/2018) Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15. (25/05/2018) Quyết định 1822/QĐ-BCT năm 2018 về Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
16. (25/05/2018) Quyết định 1290/QĐ-KTNN năm 2018 về kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
17. (23/05/2018) Công văn 4044/BCT-ĐTĐL năm 2018 về kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở do Bộ Công thương ban hành
18. (18/05/2018) Kế hoạch 1395/KH-UBND năm 2018 về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do tỉnh Cao Bằng ban hành
19. (15/05/2018) Công văn 3628/BNN-TCTS năm 2018 về rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (02/05/2018) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 110/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
21. (19/04/2018) Quyết định 953/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang năm 2018
22. (19/04/2018) Quyết định 954/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang năm 2018
Xuất nhập khẩu
1. (10/07/2018) Công văn 3747/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm dư thừa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
2. (09/07/2018) Công văn 3996/TCHQ-TXNK năm 2018 về vướng mắc việc gửi, tiếp nhận mẫu phân tích do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (09/07/2018) Công văn 4014/TCHQ-TXNK năm 2018 về thanh khoản bảo lãnh do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (09/07/2018) Công văn 4024/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại “Solar cell” (tế bào quang điện) do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (09/07/2018) Công văn 3731/TXNK-CST năm 2018 về xử lý hoàn thuế tự vệ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
6. (09/07/2018) Công văn 3732/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
7. (09/07/2018) Công văn 3737/TXNK-TGHQ năm 2018 về khai báo đơn giá trên tờ khai xuất gia công E52 do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
8. (06/07/2018) Công văn 12955/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (06/07/2018) Công văn 12958/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (06/07/2018) Công văn 12959/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (06/07/2018) Công văn 12960/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước ngày 01/07/2014 do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (06/07/2018) Công văn 12956/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
13. (06/07/2018) Công văn 12957/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (05/07/2018) Công văn 3942/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng nhập khẩu là chất trám trét gốc silicone, gốc acrylic do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (04/07/2018) Công văn 3888/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Acesulfame K do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (04/07/2018) Công văn 3889/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Acesulfame K do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (04/07/2018) Công văn 3905/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Con lăn của máy cán thép dùng để chuyển phôi thép do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (04/07/2018) Công văn 3606/TXNK-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng máy kéo dùng trong nông nghiệp do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
19. (04/07/2018) Công văn 3609/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa mặt hàng máy chiếu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
20. (03/07/2018) Công văn 1598/BXD-VLXD năm 2018 về xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc do Bộ Xây dựng ban hành
21. (29/06/2018) Quyết định 1925/QĐ-TCHQ năm 2018 về Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
22. (28/06/2018) Quyết định 1920/QĐ-TCHQ năm 2018 về Sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
23. (27/06/2018) Công văn 11939/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
24. (06/06/2018) Công văn 2875/TXNK-CST năm 2018 về xử lý hoàn tiền thuế tự vệ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (02/07/2018) Công văn 1321/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (29/06/2018) Thông báo 3154/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (10/07/2018) Công văn 4224/TCĐBVN-TC năm 2018 triển khai việc sử dụng tên gọi trạm thu phí do Bộ giao thông vận tải ban hành
2. (09/07/2018) Công văn 866/TTg-CN năm 2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (08/06/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
4. (06/06/2018) Công văn 2248/TCT-CNTT năm 2018 triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan tài Nguyên Môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
5. (18/05/2018) Công văn 4661/VPCP-KTTH năm 2018 thông tin phản ánh về chuyển tiền trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành
Bảo hiểm
1. (10/07/2018) Thông báo 239/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lấy ý kiến về Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/07/2018) Công văn 2625/LĐTBXH-BHXH năm 2018 về khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (28/06/2018) Công văn 2407/BHXH-BT năm 2018 về giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (21/06/2018) Công văn 881/KTNN-TH năm 2018 về đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu về lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Kiểm toán nhà nước ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (11/07/2018) Công văn 6519/VPCP-KGVX năm 2018 về nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/07/2018) Công văn 2610/LĐTBXH-NCC năm 2018 về vận dụng Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động do Bộ động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (03/07/2018) Công văn 2629/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2018 về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (19/06/2018) Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
5. (15/06/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (31/05/2018) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (25/05/2018) Công văn 6084/BTC-NSNN năm 2018 về khoản thu ngân sách nhà nước khi tính tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành
8. (23/05/2018) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
9. (23/05/2018) Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Khánh Hòa ban hành
10. (12/04/2018) Kế hoạch 952/KH-UBND thực hiện Chương trình Việc làm và xuất khẩu lao động năm 2018 do tỉnh Cao Bằng ban hành
11. (20/03/2018) Quyết định 491/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
12. (07/03/2018) Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Công nghệ thông tin
1. (06/07/2018) Công văn 6430/VPCP-KGVX năm 2018 về Facebook cung cấp bản đồ sai lệch về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/07/2018) Quyết định 1059/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (07/06/2018) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế Quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (31/05/2018) Công văn 5729/BGTVT-KHCN năm 2018 công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (18/05/2018) Công văn 5215/BGTVT-TTCNTT năm 2018 về triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (18/05/2018) Công văn 1541/BTTTT-THH năm 2018 về hoàn thành việc đánh mã định danh theo QCVN 102:2016/BTTTT để thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (11/05/2018) Công văn 4337/VPCP-HC năm 2018 về cung cấp thông tin điện thoại do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (08/05/2018) Công văn 2957/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về triển khai Hệ thống thông tin xử lý liên thông do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Bất động sản
1. (12/07/2018) Công văn 880/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/07/2018) Công văn 6440/VPCP-CN năm 2018 về xử lý phần đất xen kẹt giữa Dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ và Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/07/2018) Công văn 6408/VPCP-NN năm 2018 về xin ý kiến giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/07/2018) Công văn 7950/BTC-QLCS năm 2018 thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương do Bộ Tài chính ban hành
5. (03/07/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính do thành phố Cần Thơ ban hành
6. (25/06/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (21/06/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
8. (20/06/2018) Công văn 5871/VPCP-CN năm 2018 về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (18/05/2018) Kế hoạch 1400/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10. (17/05/2018) Quyết định 1434/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
11. (26/03/2018) Kế hoạch 109/KH-UBND về phát triển nhà ở năm 2018 và các năm tiếp theo đến năm 2020 (Giai đoạn 2018-2020) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (13/02/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Dịch vụ pháp lý
1. (06/07/2018) Quyết định 1540/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
2. (19/06/2018) Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch, chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
3. (08/06/2018) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp do Công chứng viên thực hiện chứng thực do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Bộ máy hành chính
1. (11/07/2018) Thông báo 240/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/07/2018) Nghị quyết 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018
3. (09/07/2018) Công văn 6461/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (09/07/2018) Công văn 6462/VPCP-QHĐP năm 2018 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (09/07/2018) Công văn 6450/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công bổ sung Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (05/07/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực tài chính tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình
7. (04/07/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố do tỉnh Hòa Bình ban hành
8. (04/07/2018) Công văn 6294/VPCP-KSTT năm 2018 thực hiện công tác cải cách hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (03/07/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
10. (03/07/2018) Công văn 2626/LĐTBXH-VP năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11. (03/07/2018) Công văn 2413/BTP-PBGDPL năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành
12. (02/07/2018) Công văn 3014/BNV-TCBC năm 2018 về điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế do Bộ Nội vụ ban hành
13. (29/06/2018) Công văn 3438/BTNMT-PC năm 2018 về rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
14. (28/06/2018) Quyết định 3949/QĐ-BYT năm 2018 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 07/2018/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
15. (22/06/2018) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
16. (18/06/2018) Kế hoạch 126/KH-UBND về nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
17. (13/06/2018) Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2018 về phân công sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
18. (12/06/2018) Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
19. (11/06/2018) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
20. (04/06/2018) Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
21. (31/05/2018) Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
22. (31/05/2018) Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
23. (30/05/2018) Quyết định 2020/QĐ-BQP năm 2018 về Kế hoạch tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017) do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
24. (29/05/2018) Công văn 6276/BTC-VP năm 2018 về đính chính thủ tục hành chính công bố tại Quyết định 102/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành
25. (24/05/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do tỉnh Hòa Bình ban hành
26. (23/05/2018) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
27. (23/05/2018) Quyết định 1420/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương do tỉnh Tiền Giang ban hành
28. (23/05/2018) Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
29. (23/05/2018) Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và tạo tỉnh Khánh Hòa
30. (22/05/2018) Công văn 4769/VPCP-KSTT năm 2018 về hoàn thành rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
31. (22/05/2018) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn
32. (21/05/2018) Quyết định 1603/QĐ-BTNMT năm 2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
33. (18/05/2018) Quyết định 950/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
34. (18/05/2018) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục tên thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của Ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
35. (17/05/2018) Công văn 2145/BNV-CQĐP năm 2018 về thống nhất thực hiện quy định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Bộ Nội vụ ban hành
36. (16/05/2018) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 22 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
37. (14/05/2018) Quyết định 1387/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai
38. (10/05/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành
39. (03/05/2018) Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
40. (26/04/2018) Công văn 3859/VPCP-NC năm 2018 về triển khai ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Văn phòng Chính phủ ban hành
41. (17/04/2018) Công văn 262/UBTVQH14-PL năm 2018 thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
42. (11/04/2018) Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai
43. (10/04/2018) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2018 thực hiện việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết 08/NQ-CP và Chương trình hành động 11-CTr/TU
44. (27/03/2018) Kế hoạch 111/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2018
45. (15/12/2017) Kết luận 24-KL/TW năm 2017 về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Vi phạm hành chính
1. (09/05/2018) Công văn 1843/BGDĐT-TTr năm 2018 về rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 138/2013/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (06/04/2018) Kế hoạch 1404/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (24/05/2018) Công văn 1798/BTP-BTNN năm 2018 về triển khai thi hành các văn bản hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành
2. (30/01/2018) Kế hoạch 42/KH-UBND triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Tài chính nhà nước
1. (09/07/2018) Công văn 868/TTg-CN năm 2018 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/07/2018) Công văn 2888/BVHTTDL-KHTC năm 2018 hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch năm 2019 về phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (30/06/2018) Nghị định 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công
4. (29/06/2018) Công văn 3424/BTNMT-BĐKH năm 2018 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019-2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (26/06/2018) Công văn 4783/NHNN-TD năm 2018 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
6. (25/06/2018) Công văn 7524/BTC-PC năm 2018 về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Tài chính ban hành
7. (19/06/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
8. (14/06/2018) Công văn 7020/BTC-NSNN năm 2018 hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định 12/2018/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
9. (13/06/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (08/06/2018) Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT về chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (06/06/2018) Công văn 861/TCLN-KHTC năm 2018 về tăng cường thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
12. (04/06/2018) Quyết định 1444/QĐ-UBND năm 2018 công bố đơn giá bổ sung công tác trồng cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
13. (04/06/2018) Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2018 công bố đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14. (04/06/2018) Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2018 công bố đơn giá bổ sung công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15. (04/06/2018) Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2018 công bố đơn giá duy trì hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16. (01/06/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện và mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn đối với thành viên đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. (31/05/2018) Quyết định 1417/QĐ-UBND năm 2018 về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng khung giá dịch vụ trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
18. (25/05/2018) Công văn 5509/BGTVT-KCHT năm 2018 về quản lý khai thác, bảo trì các công trình, dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA do Bộ Giao thông vận tải ban hành
19. (22/05/2018) Quyết định 637/QĐ-BXD năm 2018 hướng dẫn công tác rà soát định mức trong Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng kèm theo Quyết định 2038/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
20. (16/05/2018) Công văn 5656/BTC-HCSN năm 2018 về nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học do Bộ Tài chính ban hành
21. (26/03/2018) Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2018 về đính chính Quyết định 602/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
22. (21/03/2018) Quyết định 845/QĐ-UBND về chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Lào Cai
23. (15/03/2018) Quyết định 809/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt diện tích lưu vực, diện tích rừng trong lưu vực, đơn giá, đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017 do tỉnh Lào Cai ban hành
24. (08/03/2018) Quyết định 725/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mua sắm tài sản nhà nước của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung
25. (07/03/2018) Kế hoạch 464/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020” tỉnh Cao Bằng
Xây dựng - Đô thị
1. (12/07/2018) Công văn 6545/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý sau kiểm tra phản ánh của báo chí, người dân, doanh nghiệp về quy hoạch và thực hiện quy hoạch thành phố Sầm Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/07/2018) Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG năm 2018 thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá trị xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
3. (28/06/2018) Công văn 1556/BXD-GĐ về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành
4. (18/06/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND
5. (01/06/2018) Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy chế thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (31/05/2018) Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu vui chơi và công viên biển (HAB Park), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (24/04/2018) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan do tỉnh Lào Cai ban hành
8. (10/04/2018) Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Sa Pa, giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (09/07/2018) Công văn 6441/VPCP-CN năm 2018 về lựa chọn tư vấn giao dịch để triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/07/2018) Công văn 6428/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng biển Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép-Thị Vải do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/06/2018) Công văn 4460/BKHĐT-KCHTĐT năm 2018 về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng Cảng hàng không Điện Biên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (11/06/2018) Quyết định 1201/QĐ-BGTVT năm 2018 phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (16/05/2018) Công văn 5659/BTC-QLCS năm 2018 thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và giao thông do Bộ Tài chính ban hành
6. (10/05/2018) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về cấm tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường do tỉnh Hà Giang ban hành
Giáo dục
1. (08/06/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2. (16/05/2018) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
3. (27/04/2018) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
4. (27/04/2018) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5. (23/04/2018) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2018 thực hiện mục tiêu phát triển bền vững giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (06/04/2018) Kế hoạch 1484/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Bến Tre ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (11/07/2018) Công văn 878/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản các mỏ đá granit ốp lát tại tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/06/2018) Công văn 4763/BNN-TCLN năm 2018 điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (01/06/2018) Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. (23/05/2018) Quyết định 985/QĐ-UBND phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018
5. (21/05/2018) Công văn 3970/BCT-ĐL năm 2018 bổ sung các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực do Bộ Công thương ban hành
6. (11/05/2018) Quyết định 1360/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 do tỉnh Lào Cai ban hành
7. (27/04/2018) Quyết định 675/QĐ-UBND về Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2018
8. (17/04/2018) Quyết định 1132/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Quyền dân sự
1. (17/05/2018) Kế hoạch 1374/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. (24/04/2018) Kế hoạch 159/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (09/04/2018) Kế hoạch 1422/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Văn hóa - Xã hội
1. (09/07/2018) Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2018 về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/07/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (29/06/2018) Công văn 6158/VPCP-QHĐP năm 2018 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/06/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
5. (22/06/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về đặt số hiệu đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (15/06/2018) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2018 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa tỉnh Lào Cai
7. (15/06/2018) Công văn 2608/BVHTTDL-TCDL năm 2018 về kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
8. (31/05/2018) Quyết định 1420/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (11/05/2018) Công văn 4343/VPCP-KGVX năm 2018 về kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (07/05/2018) Công văn 2451/BYT-TCDS năm 2018 về tình hình thi hành Pháp lệnh Dân số do Bộ Y tế ban hành
11. (27/04/2018) Kế hoạch 165/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018
12. (23/02/2018) Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2023
Lĩnh vực khác
1. (28/06/2018) Công văn 1037/TCLN-KHTC năm 2018 về xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019 do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
2. (22/05/2018) Công văn 1495/BKHCN-TCCB năm 2018 thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng lĩnh vực thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (22/05/2018) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2018 về định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 940

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn