Bản Tin Văn Bản Mới 10/07/2018 17:17 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 07/07 - 10/07/2018

10/07/2018 17:17 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 07/07 - 10/07/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (06/07/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (03/07/2018) Công văn 3868/TCHQ-GSQL năm 2018 về xây dựng hàng rào của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (28/06/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (21/06/2018) Công văn 6675/BGTVT-VT năm 2018 về giải quyết kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Kỹ thuật Tâm Kết do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (16/05/2018) Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La
6. (03/04/2009) Quyết định 825/2009/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ cho các sáng lập viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (14/11/2005) Quyết định 113/2005/QĐ-UB về công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Sơn La nhiệm kỳ III 2005-2010
8. (21/04/2005) Quyết định 53/2005/QĐ-UB về thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn do tỉnh Gia Lai ban hành
Đầu tư
1. (09/07/2018) Quyết định 832/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/07/2018) Công văn 6271/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của Báo Dân trí liên quan đến việc thực hiện dự án BT và quản lý đất công tại tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/07/2018) Công văn 7207/BGTVT-KHĐT năm 2018 về đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (29/06/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (10/05/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (20/03/2018) Kế hoạch 1140/KH-UBND về giám sát và đánh giá đầu tư năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành
7. (01/03/2018) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
8. (05/11/2009) Quyết định 3723/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
9. (13/10/2009) Quyết định 34/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kế hoạch và đầu tư của phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Gia Lai
10. (23/01/2008) Công văn 141/TTg-CN năm 2008 về Đề án phát triển Khu công nghiệp-cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (26/12/2005) Chỉ thị 22/2005/CT-UB thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Bình Phước ban hành
Thương mại
1. (03/07/2018) Công văn 7152/BGTVT-KHĐT năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế năm 2019 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (29/06/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
3. (28/06/2018) Công văn 5120/BCT-KH năm 2018 về hướng dẫn thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
4. (28/06/2018) Kế hoạch 142/KH-UBND thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018
5. (22/06/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương Phú Yên kèm theo Quyết định 68/2016/QĐ-UBND
6. (22/06/2018) Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Dự án xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (20/06/2018) Kế hoạch 200/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Lào Cai ban hành
8. (15/06/2018) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
9. (14/06/2018) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (07/06/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
11. (16/05/2018) Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
12. (24/04/2018) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13. (19/04/2018) Kế hoạch 1022/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 13/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh giai đoạn 2018 đến năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành
14. (18/04/2018) Kế hoạch 139/KH-UBND về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lào Cai năm 2018
15. (11/04/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
16. (15/03/2018) Quyết định 589/QĐ-UBND phê duyệt hệ thống biểu chi tiết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018
17. (05/12/2014) Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND phê duyệt thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015
18. (17/11/2009) Quyết định 2359/QĐ-UBND năm 2009 quy định về xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm Cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
19. (26/08/2009) Quyết định 27/2009/QĐ-UBND về quy định thời gian mở, đóng cửa hoạt động hàng ngày đối với đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
20. (16/06/2009) Quyết định 976/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi năm 2009, 2010
21. (18/12/2006) Nghị quyết 27/2006/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
22. (08/12/2006) Nghị quyết 93/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) của tỉnh Phú Thọ
23. (27/07/2006) Nghị quyết 72/2006/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Lai Châu
24. (13/03/2006) Nghị quyết 93/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Sơn La, giai đoạn 2006-2010
25. (10/05/2005) Quyết định 40/2005/QĐ-UB sửa đổi quy định về thu, quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 72/2004/QĐ-UB
Xuất nhập khẩu
1. (03/07/2018) Công văn 3867/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị miễn thuế làm tài sản bảo đảm chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (03/07/2018) Công văn 3796/BYT-TB-CT năm 2018 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
3. (03/07/2018) Công văn 12452/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (03/07/2018) Công văn 12569/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (28/06/2018) Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
6. (28/06/2018) Công văn 3501/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
7. (28/06/2018) Công văn 3502/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế sản phẩm xuất khẩu, từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
8. (28/06/2018) Công văn 1934/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
9. (27/06/2018) Công văn 1918/GSQL-GQ2 năm 2018 thực hiện thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
10. (18/06/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh Lai Châu
11. (13/06/2018) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. (10/05/2018) Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2018 về Nội quy cửa khẩu song phương Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (16/05/2018) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (29/06/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (22/06/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu
3. (29/06/2007) Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND về phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất do tỉnh Cà Mau ban hành
4. (21/03/2007) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2007 về đơn giá đất để tính giá cho thuê đất và lệ phí trước bạ tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (10/05/2006) Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết về thu một phần viện phí do tỉnh Trà Vinh ban hành
6. (29/12/2005) Quyết định 99/2005/QĐ-UBND về Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7. (20/12/2005) Chỉ thị 53/2005/CT-UBND thực hiện Chiến lược cải cách Thuế đến năm 2010 do tỉnh Bình Dương ban hành
8. (22/08/2005) Quyết định 22/2005/QĐ-UBND về giá tính thuế tài nguyên do tỉnh Điện Biên ban hành
9. (09/05/2005) Quyết định 59/2005/QĐ.CT quy định tạm thời về mức thu và sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy Cử nhân Tin học và Anh văn (ngoài sư phạm) trình độ Cao đẳng từ năm học 2004-2005 do tỉnh Bình Dương ban hành
10. (22/03/2005) Quyết định 32/2005/QĐ-UB quy định về mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ công trình thuỷ lợi do thành phố Đà Nẵng ban hành
Chứng khoán
1. (16/07/2009) Quyết định 410/QĐ-SGDHN năm 2009 về Quy chế Giao dịch Trái phiếu Chính phủ do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành
2. (27/04/2009) Quyết định 159/QĐ-TTGDHN năm 2009 về Quy chế quản lý thị trường đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Bảo hiểm
1. (22/06/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 65/2017/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (12/12/2005) Chỉ thị 51/2005/CT-UBND thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn đến năm 2010
3. (29/07/2005) Chỉ thị 37/2005/CT.UBND về đẩy mạnh công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh do tỉnh Bình Dương ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (06/07/2018) Công văn 6381/VPCP-QHQT năm 2018 về kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Lao động quốc tế tại Thụy Sỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/07/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3. (02/07/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (25/06/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND
5. (15/06/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
6. (20/10/2006) Quyết định 60/2006/QĐ-UBND quy định về mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, hoạt động theo pháp lệnh dân quân tự vệ do tỉnh Thái Bình ban hành
7. (21/07/2006) Quyết định 1631/2006/QĐ-UBND về Bảng Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tạm thời đối với đơn vị sự nghiệp của thành phố Hải Phòng
8. (06/06/2005) Quyết định 1065/2005/QĐ-UBND quy định về mức phụ cấp và xếp ngạch lương cán bộ Hội Người mù do tỉnh Quảng Trị ban hành
Công nghệ thông tin
1. (12/06/2018) Luật An ninh mạng 2018
2. (11/06/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương
3. (14/05/2018) Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2017
4. (07/05/2018) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2018 về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai giai đoạn 2018-2025
5. (03/05/2018) Quyết định 499/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý tài chính Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng
6. (20/03/2018) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2018 về chuẩn hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính liên thông và dịch vụ công trực tuyến do tỉnh Hà Giang ban hành
7. (17/08/2009) Quyết định 2790/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng tin học theo mô hình một cửa tại 25 Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (27/12/2005) Quyết định 117/2005/QĐ-UB về Quy chế sử dụng, khai thác hệ thống thư tín điện tử của tỉnh Sơn La
9. (28/02/2005) Quyết định 38/2005/QĐ-UB quy định về địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của cơ quan hành chính Thành phố Hồ Chí Minh
Bất động sản
1. (06/07/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (02/07/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3. (29/06/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
4. (19/06/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5. (14/06/2018) Luật Đo đạc và bản đồ 2018
6. (13/06/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chi tiết trình tự thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
7. (13/06/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi, mức trích kinh phí và tỷ lệ % để lại cho cơ quan thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8. (22/05/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
9. (18/05/2018) Quyết định 1165/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
10. (06/04/2018) Quyết định 1017/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
11. (06/04/2018) Quyết định 1019/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
12. (23/02/2018) Quyết định 368/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
13. (23/02/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14. (13/02/2018) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
15. (07/02/2018) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận và cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính do tỉnh Lai Châu ban hành
16. (04/08/2009) Quyết định 40/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
17. (12/12/2007) Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá đất năm 2008 tỉnh Cao Bằng
18. (12/12/2006) Nghị quyết 7e/NQ-HĐND năm 2006 về giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007
19. (19/10/2006) Quyết định 1707/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kiên Giang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
20. (01/08/2006) Quyết định 1991/2006/QĐ-UBND quy định về hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang
21. (08/06/2006) Quyết định 57/2006/QĐ-UBND quy định về giá đất tại các Cụm công nghiệp thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
22. (22/02/2006) Quyết định 16/2006/QĐ-UBND quy định về hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23. (28/12/2005) Nghị quyết 25/2005/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 1997-2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010
24. (26/09/2005) Quyết định 78/2005/QĐ-UBND quy định về chính sách đất ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường do tỉnh Lai Châu ban hành
25. (23/08/2005) Quyết định 72/2005/QĐ-UBND quy định về quản lý, điều hành và thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu
26. (04/08/2005) Quyết định 154/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh phân loại đường phố tại Quyết định 182/2004/QĐ-UB về giá các loại đất do tỉnh Bình Dương ban hành
27. (16/03/2005) Quyết định 676/2005/QĐ-UB quy định về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ pháp lý
1. (04/07/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND
Sở hữu trí tuệ
1. (10/05/2018) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Hướng dẫn 1078/HD-UBND do tỉnh Kiên Giang ban hành
Bộ máy hành chính
1. (06/07/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (06/07/2018) Công văn 6383/VPCP-QHQT năm 2018 về Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ chúc mừng 45 năm quan hệ Việt Nam - Canada do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/07/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4. (04/07/2018) Báo cáo 251/BC-TCTTTg về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn Luật, Pháp lệnh; Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (02/07/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
6. (02/07/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về Quy chế công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (02/07/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 69/2005/QĐ-UBND quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn, tỉnh Khánh Hòa
8. (02/07/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (02/07/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
10. (02/07/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
11. (29/06/2018) Quyết định 2535/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (27/06/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp do tỉnh Bắc Kạn ban hành
13. (26/06/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND hướng dẫn Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau
14. (25/06/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
15. (25/06/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Điện Biên
16. (25/06/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
17. (23/06/2018) Thông tư 85/2018/TT-BQP quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng
18. (21/06/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-UBND về Đề án "Tăng cường cán bộ làm công tác giảm nghèo tại xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi" do tỉnh Quảng Trị ban hành
19. (18/06/2018) Quyết định 334/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
20. (11/06/2018) Quyết định 950/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau
21. (06/06/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
22. (31/05/2018) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa, cấp xã trên địa bàn huyện Phục Hòa thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Cao Bằng ban hành
23. (31/05/2018) Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông và cấp xã trên địa bàn huyện Thông Nông thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Cao Bằng ban hành
24. (28/05/2018) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính đặc thù của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
25. (25/05/2018) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang và cấp xã thuộc huyện Hạ Lang thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Cao Bằng ban hành
26. (25/05/2018) Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt quy trình liên thông, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
27. (22/05/2018) Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2018 công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (Chỉ số cải cách hành chính) năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
28. (18/05/2018) Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án "Đảm bảo an ninh, trật tự trên biển, đảo tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo"
29. (16/05/2018) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2018 về tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
30. (16/05/2018) Kế hoạch 171/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018
31. (15/05/2018) Thông tư 03/2018/TT-BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
32. (15/05/2018) Thông tư 04/2018/TT-BKHCN quy định về các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
33. (15/05/2018) Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2018 về ủy quyền nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho Ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang
34. (14/05/2018) Chỉ thị 1127/CT-UBND năm 2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
35. (07/05/2018) Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mời, tổ chức đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La
36. (26/04/2018) Kế hoạch 146/KH-UBND về cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2018
37. (24/04/2018) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
38. (24/04/2018) Quyết định 458/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của 09 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
39. (20/04/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai
40. (20/04/2018) Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế Phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong thực hiện trồng rừng thay thế đối với Chủ đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La
41. (13/04/2018) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định Y khoa, lĩnh vực Dược - mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
42. (04/04/2018) Kế hoạch 424/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018
43. (29/03/2018) Kế hoạch 389/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Lai Châu
44. (27/03/2018) Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do tỉnh Trà Vinh ban hành
45. (23/03/2018) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2018 Quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
46. (20/03/2018) Kế hoạch 1133/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành
47. (19/03/2018) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP và Kế hoạch 123-KH/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Lào Cai ban hành
48. (15/03/2018) Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản, lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
49. (07/03/2018) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
50. (06/03/2018) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
51. (28/02/2018) Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
52. (27/02/2018) Quyết định 482/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
53. (09/02/2018) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai
54. (09/02/2018) Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai
55. (09/02/2018) Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trạm kiểm dịch thực vật nội địa trực thuộc Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai
56. (09/02/2018) Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Ban quản lý rừng phòng hộ thuộc Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, tỉnh Lào Cai
57. (31/01/2018) Kế hoạch 42/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2018
58. (29/01/2018) Kế hoạch 141/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu, năm 2018
59. (29/01/2018) Kế hoạch 08/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước thôn, tổ dân phố năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
60. (25/12/2009) Quyết định 3384/QĐ-UBND năm 2009 về Danh mục thành phần tài liệu của cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục số 2 nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa
61. (09/10/2009) Quyết định 53/2009/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
62. (14/09/2009) Quyết định 1816/2009/QĐ-UBND về ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
63. (08/09/2009) Quyết định 32/2009/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai
64. (06/03/2008) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2008 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tỉnh Bắc Giang
65. (17/07/2007) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2007 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Giang
66. (17/07/2007) Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2007 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang
67. (12/07/2007) Nghị quyết 68/2007/NQ-HĐND về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007-2010
68. (11/07/2007) Quyết định 3123/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Phương án quy hoạch các đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007-2020
69. (04/07/2007) Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2007 về chuyển giao quản lý Chi cục Kiểm lâm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
70. (22/05/2007) Quyết định 1192/QĐ-UBND năm 2007 quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh của Hội đồng nhân dân 3 cấp tỉnh Phú Thọ
71. (18/04/2006) Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2006 về Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh
72. (31/03/2006) Quyết định 928/2006/QĐ-UB về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và môi trường cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
73. (17/02/2006) Quyết định 10/2006/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc sở và Trưởng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã của tỉnh Đồng Tháp
74. (30/12/2005) Chỉ thị 57/2005/CT-UBND thực hiện đăng ký, quản lý hộ khẩu do tỉnh Bình Dương ban hành
75. (26/12/2005) Nghị quyết 141/2005/NQ-HĐND quy định tạm thời về chế độ, định mức chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 do tỉnh Nghệ An ban hành
76. (14/12/2005) Quyết định 791/2005/QĐ-UBND về quy chế quản lý tổ chức và hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh tỉnh Lào Cai
77. (10/12/2005) Quyết định 175/2005/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động các Ban liên lạc truyền thống của các đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
78. (23/11/2005) Quyết định 249/2005/QĐ-UBND về đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội năm 2006 do tỉnh Bình Dương ban hành
79. (22/11/2005) Quyết định 730/2005/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Lào Cai
80. (04/11/2005) Quyết định 237/2005/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương
81. (05/09/2005) Quyết định 114/2005/QĐ-UB về Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai
82. (24/08/2005) Quyết định 100/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 181/2004/QĐ-UB về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố do tỉnh Sơn La ban hành
83. (02/08/2005) Quyết định 64/2005/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Hà Tĩnh
84. (06/07/2005) Quyết định 121/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp tạm thời cho cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương
85. (27/06/2005) Quyết định 77/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và chức năng quản lý Nhà nước về tư pháp ở cấp huyện, cấp xã do tỉnh Gia Lai ban hành
86. (30/05/2005) Chỉ thị 08/2005/CT-UB về thu hồi, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tỉnh Gia Lai
Vi phạm hành chính
1. (01/06/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. (29/05/2018) Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3. (23/04/2018) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thủ tục Tố tụng
1. (29/06/2018) Quyết định 304/QĐ-VKSTC năm 2018 quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành
2. (12/06/2018) Luật Tố cáo 2018
3. (11/06/2018) Nghị quyết 530/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
4. (11/06/2018) Nghị quyết 531/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Tài chính nhà nước
1. (05/07/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước và lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên
2. (02/07/2018) Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 sửa đổi khoản 1 điều 1 Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (27/06/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (21/06/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quy định về mức trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5. (20/06/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (19/06/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương
7. (15/06/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
8. (13/06/2018) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (28/05/2018) Kế hoạch 101/KH-UBND về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (14/05/2018) Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2018 về giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (10/05/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12. (27/04/2018) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
13. (03/04/2018) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2018 quy định về thời gian gửi, xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự toán và ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
14. (02/04/2018) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe của Ban quản lý các bến xe khách tỉnh Lào Cai quản lý, khai thác
15. (21/03/2018) Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 do tỉnh Bến Tre
16. (12/03/2018) Quyết định 482/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 do tỉnh Trà Vinh ban hành
17. (09/03/2018) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2018 về áp dụng hệ số chi phí chung, lợi nhuận định mức trong xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cao Bằng
18. (07/03/2018) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2018 về tổ chức thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Hà Giang ban hành
19. (06/02/2018) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 388/QĐ-UBND về hỗ trợ một lần đối với các đối tượng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang có thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước
20. (24/01/2018) Kế hoạch 120/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh Lai Châu ban hành
21. (23/11/2007) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2007 quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định
22. (21/11/2007) Quyết định 58/2007/QĐ-UBND quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bình Phước ban hành
23. (25/10/2007) Quyết định 2082/2007/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng
24. (09/12/2006) Quyết định 29/2006/NQ-HĐND quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang
25. (21/08/2006) Quyết định 1108/QĐ-UBND năm 2006 sửa đổi chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm, long móng do tỉnh Bắc Ninh ban hành
26. (30/05/2006) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2006 về chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm, long móng do tỉnh Bắc Ninh ban hành
27. (28/12/2005) Nghị quyết 29/2005/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004 do thành phố Đà Nẵng ban hành
28. (26/12/2005) Quyết định 283/2005/QĐ.UBND về điều chỉnh các chính sách, chế độ của ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương
29. (23/12/2005) Quyết định 78/2005/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh Thái Bình năm 2006
30. (15/12/2005) Nghị quyết 49/2005/NQ-HĐND7 về điều chỉnh chính sách, chế độ ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương
31. (17/10/2005) Quyết định 2718/QĐ-UBND năm 2005 quy định về chế độ chi cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Lào Cai ban hành
32. (07/10/2005) Quyết định 109/2005/QĐ-UB quy định về đơn giá lập, thẩm định và quản lý quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La
33. (29/07/2005) Quyết định 95/2005/QĐ-UB quy định về mức chi phí công tác tập trung, giải quyết đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
34. (21/07/2005) Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐND về chính sách cho Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở của tỉnh Đắk Lắk
35. (16/06/2005) Quyết định 1061/QĐ-UB năm 2005 phê duyệt đơn giá thiết kế công trình nông lâm nghiệp do tỉnh Đắk Lắk ban hành
36. (10/06/2005) Quyết định 103/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 40/2005/QĐ-UB Quy định tạm thời về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tiêu Hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Bình Dương ban hành
37. (18/04/2005) Nghị quyết 40/2005/NQ-HĐND về nâng mức phụ cấp cho cán bộ Phó Công an; công an xã viên, thị trấn tỉnh Thái Bình
Xây dựng - Đô thị
1. (05/07/2018) Công văn 6329/VPCP-CN năm 2018 về cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/07/2018) Công văn 6378/VPCP-CN năm 2018 về quyết định đầu tư xây dựng bến cảng container số 3, 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (02/07/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý đầu tư xây dựng Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND
4. (30/05/2018) Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục thống kê các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (29/05/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6. (17/05/2018) Chỉ thị 932/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (08/02/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2007/QĐ-UBND, 17/2008/QĐ-UBND, 18/2009/QĐ-UBND và 60/2010/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
8. (31/01/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (18/06/2008) Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10. (17/07/2007) Quyết định 1012/QĐ-BXD năm 2007 về công nhận thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
11. (26/12/2005) Nghị quyết 138/2005/NQ-HĐND về thông qua đề án phân loại đô thị thị trấn Thái Hòa mở rộng do tỉnh Nghệ An ban hành
12. (15/08/2005) Quyết định 103/2005/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020
Giao thông - Vận tải
1. (29/06/2018) Thông tư 40/2018/TT-BGTVT quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (21/06/2018) Thông tư 39/2018/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (01/06/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, hình thức, nội dung đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4. (24/11/2005) Quyết định 215/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh chỉ giới đường đỏ (lộ giới) đường Yersin, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
5. (19/04/2005) Quyết định 44/2005/QĐ-UB quy định về đường ưu tiên và tốc độ tối đa cho phép trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng
Giáo dục
1. (10/07/2018) Công văn 2808/BGDĐT-VP về phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (05/07/2018) Công văn 2743/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 về đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (01/06/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (21/05/2018) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
5. (23/02/2018) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2018 về phân luồn học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
6. (12/02/2018) Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
7. (25/04/2008) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2008 thực hiện Nghị Quyết 61/2007/NQ-CP và Quyết định 37/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (20/09/2006) Chỉ thị 38/2006/CT-UBND về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
9. (27/04/2005) Chỉ thị 20/2005/CT-CT về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và bổ túc Trung học phổ thông 2004-2005 do tỉnh Bình Dương ban hành
10. (11/03/2005) Quyết định 29/2005/QĐ-UB phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2005 đến 2007 do tỉnh Lai Châu ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (06/07/2018) Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2018 gia nhập Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) do Chính phủ ban hành
2. (29/06/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3. (27/06/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ lục 1 kèm theo Quyết định 118/2015/QĐ-UBND
4. (13/06/2018) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (17/04/2018) Quyết định 1131/QĐ-UBND phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (25/12/2009) Quyết định 6928/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án: Triển khai nhiệm vụ thu thập số liệu thống kê nghề khai thác thủy sản đến năm 2015 do tỉnh Nghệ An ban hành
7. (23/10/2009) Quyết định 3516/2009/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch tiêu úng cho khu tiêu 16 xã trung huyện Cẩm Khê trong Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020
8. (27/11/2007) Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2007 về chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động thủy điện và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (24/10/2006) Quyết định 57/2006/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (26/12/2005) Nghị quyết 136/2005/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015
Thể thao - Y tế
1. (05/07/2018) Công văn 12898/QLD-CL năm 2018 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (05/07/2018) Công văn 12921/QLD-KD năm 2018 về cung ứng thuốc Digoxin tiêm do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (05/07/2018) Công văn 12926/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (05/07/2018) Quyết định 442/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (14/06/2018) Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
6. (25/05/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (21/05/2018) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (21/05/2018) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP và Kế hoạch 172-KH/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
9. (18/04/2018) Kế hoạch 34/KH-UBND về Phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
10. (20/03/2018) Kế hoạch 89/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2018
11. (15/03/2018) Kế hoạch 88/KH-UBND về hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (05/11/2009) Quyết định 3722/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”
13. (14/09/2005) Quyết định 126/2005/QĐ-UBND về chế độ tiền công và chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc thành Phố Đà Nẵng
14. (21/07/2005) Nghị quyết 38/2005/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010
Quyền dân sự
1. (07/06/2018) Quyết định 921/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
2. (07/06/2018) Quyết định 922/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 94 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
3. (07/06/2018) Quyết định 923/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
4. (07/06/2018) Quyết định 924/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
5. (07/06/2018) Quyết định 925/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
6. (06/06/2018) Quyết định 883/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lý Thanh Vy do Chủ tịch nước ban hành
7. (06/06/2018) Quyết định 884/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lee A Ra do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (03/07/2018) Công văn 6254/VPCP-QHQT năm 2018 về hợp tác với Hiệp hội nghiên cứu hang động của Anh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/06/2018) Công văn 2589/LĐTBXH-BĐG năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Mô hình Trung tâm công tác xã hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (20/06/2018) Kế hoạch 202/KH-UBND thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2025 và năm 2018
4. (28/05/2018) Kế hoạch 184/KH-UBND thực hiện Đề án "Thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020; năm 2018
5. (21/05/2018) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Kế hoạch 173-KH/TU thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
6. (08/05/2018) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (11/04/2018) Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2018 về định kỳ tổ chức lễ hội và hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hằng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (11/04/2018) Kế hoạch 939/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
9. (10/04/2018) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” do tỉnh Lào Cai ban hành
10. (09/04/2018) Kế hoạch 31/KH-UBND về tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
11. (06/04/2018) Kế hoạch 870/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy định về thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh Cao Bằng ban hành
12. (19/03/2018) Kế hoạch 97/KH-UBND về triển khai hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2018 do tỉnh Lào Cai ban hành
13. (08/02/2018) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2018-2025" tỉnh Cao Bằng
14. (05/02/2018) Kế hoạch 534/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020
15. (31/01/2018) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 do tỉnh Lào Cai ban hành
16. (21/01/2008) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2008 về Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
17. (29/07/2005) Nghị quyết 35/2005/NQ-HĐND.KVII về đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa-huyện Đức Trọng; thị trấn Di Linh, huyện Di Linh; thị trấn Thạnh Mỹ và thị trấn D’Ran-huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực khác
1. (22/06/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên các vùng ven biển tỉnh Phú Yên
2. (13/06/2018) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định hoạt động liên quan đến đê điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (13/06/2018) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư sửa đổi Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (22/05/2018) Quyết định 819/QĐ-UBND phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
5. (12/03/2018) Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
6. (06/02/2018) Quyế định 199/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Cà Mau năm 2018
7. (30/01/2018) Kế hoạch 43/KH-UBND về đột phá thực hiện Đề án nửa triệu con đại gia súc và đảm bảo tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp năm 2018 đạt 32% do tỉnh Hà Giang ban hành
8. (07/12/2009) Quyết định 3484/QĐ-UBND năm 2009 về bổ sung Quy trình đánh giá trình độ công nghệ ngành chế biến mủ từ cây cao su vào Quyết định 884/QĐ-CT.UBBT do tỉnh Bình Thuận ban hành
9. (19/12/2007) Quyết định 3354/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh An Giang từ nay đến năm 2010
10. (27/04/2006) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
11. (27/03/2006) Quyết định 25/2006/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất của tỉnh Thái Bình
12. (11/11/2005) Chỉ thị 48/2005/CT-UBND thực hiện biện pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người do tỉnh Bình Dương ban hành
13. (25/08/2005) Chỉ thị 20/2005/CT-UB về đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do thành phố Đà Nẵng ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn