Bản Tin Văn Bản Mới 06/07/2018 17:13 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 04/07 - 06/07/2018

06/07/2018 17:13 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 04/07 - 06/07/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (03/07/2018) Công văn 6255/VPCP-QHQT năm 2018 về nghiên cứu vấn đề báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/06/2018) Công văn 4311/BKHĐT-PTDN năm 2018 về đôn đốc, bổ sung báo cáo tình hình sản xuất, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (12/06/2018) Luật Cạnh tranh 2018
4. (01/06/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
5. (30/05/2018) Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP năm 2018 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Tuyên Quang ban hành
6. (24/03/2018) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2018 thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020
7. (22/02/2018) Kế hoạch 31/KH-UBND về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
8. (17/01/2018) Kế hoạch 06/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
Đầu tư
1. (04/07/2018) Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Quy chế huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (25/06/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về mức giá tối đa để bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (21/05/2018) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế Quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư (PIBMIS) trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (15/05/2018) Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Kạn
5. (24/04/2018) Công văn 552/TTg-KTTH năm 2018 về báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (09/04/2018) Quyết định 843/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang năm 2018
7. (09/03/2018) Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2018 về danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020
Thương mại
1. (04/07/2018) Thông tư 16/2018/TT-BCT hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (26/06/2018) Công văn 5043/BCT-XTTM năm 2018 thực hiện Nghị định 81/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
3. (25/06/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 77/2016/QĐ-UBND
4. (22/06/2018) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
5. (20/06/2018) Kế hoạch 62/KH-UBND về cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2018
6. (20/06/2018) Công văn 7371/BTC-HCSN năm 2018 về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Tài chính ban hành
7. (18/06/2018) Công văn 4830/BCT-XNK năm 2018 thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
8. (13/06/2018) Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9. (11/06/2018) Công văn 1768/BKHCN-TĐC năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 46/2017/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (11/06/2018) Công văn 4609/BCT-TTTN năm 2018 về báo cáo tình hình, hiệu quả triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics do Bộ Công thương ban hành
11. (06/06/2018) Quyết định 916/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
12. (05/06/2018) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
13. (29/05/2018) Công văn 4216/BCT-TTTN năm 2018 về xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp do Bộ Công thương ban hành
14. (08/05/2018) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bổ sung danh mục tuyến đường phố có đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn do tỉnh Bắc Kạn ban hành
15. (04/05/2018) Kế hoạch 84/KH-UBND về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố năm 2018 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
16. (04/05/2018) Công văn 5056/BTC-TCNH năm 2018 báo cáo về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Bộ Tài chính ban hành
17. (24/04/2018) Công văn 4740/BTC-TCDN năm 2018 về tình hình hoạt động của Ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành
18. (23/04/2018) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính mới lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
19. (23/04/2018) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2018 công bố 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
20. (04/04/2018) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030
21. (03/04/2018) Kế hoạch 69/KH-UBND thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố năm 2018 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
22. (16/03/2018) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực do tỉnh Lạng Sơn ban hành
23. (15/03/2018) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang
24. (22/02/2018) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 34 thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
25. (02/02/2018) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2018 thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt -Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang
26. (20/12/2016) Quyết định 52/2016/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành
27. (12/12/2007) Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND quy định về mặt hàng, địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008-2010 do tỉnh Hà Giang ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (04/07/2018) Công văn 3899/TCHQ-GSQL năm 2018 về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (28/06/2018) Quyết định 1919/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/06/2018) Quyết định 614/QĐ-HQLS năm 2018 về Quy chế công tác văn thư của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
4. (23/05/2018) Thông báo 2839/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Dầu Cám gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (23/05/2018) Thông báo 2840/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Dầu mỡ lợn do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (23/05/2018) Thông báo 2841/TB-TCHQ năm 2018 về kết quản phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Chất chống oxy hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (23/05/2018) Thông báo 2842/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép không hợp kim được cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (23/05/2018) Thông báo 2843/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Tá dược bao phim do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (23/05/2018) Công văn 3906/BNN-BVTV năm 2018 về cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (22/05/2018) Thông báo 2811/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (25/06/2018) Công văn 7542/BTC-TCNH năm 2018 thực hiện Thông tư 02/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
2. (28/03/2018) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2018 thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (25/06/2018) Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (25/06/2018) Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (15/12/2006) Chỉ thị 41/2006/CT-UBND về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2006 do tỉnh Bình Dương ban hành
4. (22/03/2006) Quyết định 14/2006/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch cải cách, hiện đại hoá quản lý thuế của ngành thuế tỉnh Sơn La đến năm 2010
Chứng khoán
1. (30/06/2018) Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
Bảo hiểm
1. (15/05/2018) Quyết định 599/QĐ-BHXH năm 2018 về quy chế quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lao động - Tiền lương
1. (02/07/2018) Công văn 6205/VPCP-KSTT năm 2018 về thực hiện Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2018) Thông tư 08/2018/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (28/06/2018) Quyết định 818/QĐ-LĐTBXH năm 2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
4. (26/06/2018) Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa do Bộ Nội vụ ban hành
5. (18/04/2018) Công văn 1454/LĐTBXH-TCGDNN về hướng dẫn thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (27/06/2018) Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. (20/06/2018) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2018-2022)
3. (13/06/2018) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (25/05/2018) Công văn 1625/BTTTT-CVT năm 2018 về thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (18/04/2018) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Bất động sản
1. (15/06/2018) Công văn 1444/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
2. (07/06/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (30/05/2018) Công văn 2791/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về rà soát việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào mục đích kinh tế do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (24/05/2018) Quyết định 66/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (27/04/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc
6. (16/04/2018) Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Phụ lục kèm theo Quyết định 869/2014/QĐ-UBND
7. (06/04/2018) Quyết định 823/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
8. (06/04/2018) Quyết định 824/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
9. (05/04/2018) Quyết định 791/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
10. (05/04/2018) Quyết định 792/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
11. (12/02/2018) Quyết định 297/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Xín Mần do tỉnh Hà Giang ban hành
12. (12/02/2018) Quyết định 301/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bắc Quang do tỉnh Hà Giang ban hành
13. (09/02/2018) Quyết định 291/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
14. (09/02/2018) Quyết định 292/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
15. (09/02/2018) Quyết định 293/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Minh do tỉnh Hà Giang ban hành
16. (08/02/2018) Quyết định 114/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thạch An do tỉnh Cao Bằng ban hành
17. (08/02/2018) Quyết định 115/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nguyên Bình do tỉnh Cao Bằng ban hành
18. (08/02/2018) Quyết định 141/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hòa An do tỉnh Cao Bằng ban hành
19. (08/02/2018) Quyết định 142/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hà Quảng do tỉnh Cao Bằng ban hành
20. (08/02/2018) Quyết định 143/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thông Nông do tỉnh Cao Bằng ban hành
21. (01/02/2018) Quyết định 95/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Trùng Khánh do tỉnh Cao Bằng ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (13/06/2018) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
2. (19/04/2018) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (03/04/2018) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4. (14/03/2018) Kế hoạch 21/KH-UBND về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2018
Sở hữu trí tuệ
1. (24/11/2017) Thông báo 10147/TB-SHTT năm 2017 về thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2018 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (03/07/2018) Công văn 6257/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công chuẩn bị, tham dự phiên họp giữa Lãnh đạo Quốc hội và Lãnh đạo Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (26/06/2018) Công văn 3358/BTNMT-TCCB năm 2018 về rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (26/06/2018) Công văn 2788/BVHTTDL-TCCB năm 2018 về thống kê và đề xuất phương án quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch của địa phương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (25/06/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (25/06/2018) Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về Quy chế đối thoại với tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (20/06/2018) Công văn 1869/BKHCN-TCCB năm 2018 về báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học và công nghệ và nhu cầu thi thăng hạng viên chức khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (20/06/2018) Quyết định 676/QĐ-UBND về thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang năm 2018
9. (19/06/2018) Quyết định 2346/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10. (18/06/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch do tỉnh Phú Thọ ban hành
11. (18/06/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2202/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh Phú Thọ ban hành
12. (11/06/2018) Công văn 2661/BNV-TCBC năm 2018 về kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành
13. (08/06/2018) Luật Quốc phòng 2018
14. (07/06/2018) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
15. (07/06/2018) Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
16. (06/06/2018) Công văn 2574/BNV-TCBC năm 2018 về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành
17. (05/06/2018) Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Cà Mau
18. (05/06/2018) Công văn 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành
19. (05/06/2018) Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 28 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
20. (01/06/2018) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 12 thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định y khoa; An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
21. (31/05/2018) Thông tư 36/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2011/TT-BGTVT hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
22. (31/05/2018) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2018 thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Lạng Sơn
23. (29/05/2018) Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quản lý và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018-2020
24. (29/05/2018) Quyết định 867/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
25. (28/05/2018) Kế hoạch 54/KH-UBND thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
26. (15/05/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
27. (15/05/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
28. (09/05/2018) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
29. (26/04/2018) Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính mới; 18 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
30. (26/04/2018) Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 08 thủ tục hành chính mới, danh mục 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
31. (26/04/2018) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2018 công bố 37 danh mục thủ tục hành chính mới, 16 danh mục thủ tục hành chính bị bỏ trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng và công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
32. (20/04/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút giai đoạn 2017-2021 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
33. (18/04/2018) Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2018 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Bắc Kạn
34. (09/04/2018) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn năm 2018-2022
35. (09/04/2018) Quyết định 582/QĐ-UBND về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Cà Mau
36. (05/04/2018) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn
37. (03/04/2018) Kế hoạch 66/KH-UBND về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
38. (03/04/2018) Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
39. (02/04/2018) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”, trên địa bàn tỉnh Hà Giang
40. (30/03/2018) Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
41. (30/03/2018) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ áp dụng trên địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Bến Tre
42. (30/03/2018) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
43. (30/03/2018) Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
44. (27/03/2018) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2018-2022
45. (23/03/2018) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
46. (22/03/2018) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
47. (15/03/2018) Kế hoạch 22/KH-UBND về thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2018
48. (07/03/2018) Kế hoạch 77/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
49. (05/03/2018) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do tỉnh Lạng Sơn ban hành
50. (28/02/2018) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2018 thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ 2014-2018
51. (26/02/2018) Kế hoạch 37/KH-UBND về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
52. (23/02/2018) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2018 về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020
53. (13/02/2018) Kế hoạch 14/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của tỉnh Cà Mau
54. (13/02/2018) Kế hoạch 29/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
55. (12/02/2018) Kế hoạch 13/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
56. (09/02/2018) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2018 thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
57. (31/01/2018) Quyết định 28/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
58. (30/01/2018) Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần
59. (29/01/2018) Kế hoạch 09/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018
60. (17/01/2018) Kế hoạch 05/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
61. (08/01/2018) Chương trình 02/CTr-UBND về công tác chủ yếu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
62. (28/12/2009) Chỉ thị 15/2009/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân năm 2010 do tỉnh Hưng Yên ban hành
Vi phạm hành chính
1. (03/07/2018) Công văn 6251/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/06/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 54/2008/QĐ-UBND quy định xử lý trường hợp xây dựng không phép, sai phép trước khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (09/04/2018) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (02/03/2018) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5. (29/01/2018) Kế hoạch 07/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
6. (10/01/2018) Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ đối với người nghiện ma túy bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trách nhiệm hình sự
1. (26/06/2018) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (25/06/2018) Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (04/07/2018) Quyết định 87/QĐ-HĐTC năm 2018 về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán do Hội đồng Tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia ban hành
2. (22/06/2018) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Tài chính nhà nước
1. (30/06/2018) Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
2. (30/06/2018) Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
3. (30/06/2018) Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
4. (26/06/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước kèm theo Quyết định 39/2015/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Tháp ban hành
5. (14/06/2018) Chỉ thị 4527/CT-BNN-KH năm 2018 về đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (08/06/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (04/06/2018) Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do tỉnh Cà Mau ban hành
8. (22/05/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách Ba Bể do tỉnh Bắc Kạn ban hành
9. (15/05/2018) Công văn 1096/BXD-KTXD năm 2018 về đánh giá khối lượng, giá trị hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành
10. (07/05/2018) Công văn 3395/BNN-VPĐP năm 2018 về đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (27/04/2018) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (27/04/2018) Công văn 4868/BTC-NSNN năm 2018 về đánh giá chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội do Bộ Tài chính ban hành
13. (17/04/2018) Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2018 quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm đối với các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. (20/03/2018) Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2018 về bảng giá nước sạch công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác do tỉnh Tuyên Quang ban hành
15. (19/03/2018) Quyết định 279/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2018
16. (06/03/2018) Kế hoạch 45/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
17. (08/02/2018) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2018 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn bàn tỉnh năm 2018 đến năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
18. (06/02/2018) Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
19. (29/01/2018) Kế hoạch 05/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
20. (07/09/2016) Quyết định 2656/QĐ-UBND năm 2016 về định mức xe chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
21. (12/07/2007) Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Hà Giang
Xây dựng - Đô thị
1. (02/07/2018) Công văn 6209/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu đối với Khu công viên văn hóa thể thao Bàu Trũng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/04/2018) Quyết định 108/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
3. (14/03/2018) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 về xây dựng phát triển thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020
Giao thông - Vận tải
1. (15/05/2018) Thông tư 32/2018/TT-BGTVT về ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (03/05/2018) Công văn 4557/BGTVT-VT năm 2018 thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách trên địa bàn một số tỉnh, thành phố do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (29/01/2018) Kế hoạch 04/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (14/03/2006) Chỉ thị 08/2006/CT-UBND thực hiện Công điện 331/TTg-NC và Công điện 373/TTg-NC về lập lại trật tự an toàn giao thông do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Giáo dục
1. (02/07/2018) Công văn 2665/BGDĐT-TTr năm 2018 về báo cáo hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (15/06/2018) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2018 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (14/06/2018) Công văn 630/UBDT-TT năm 2018 về hướng dẫn nội dung thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (10/05/2018) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020
5. (10/04/2018) Công văn 4100/BTC-HCSN năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
6. (06/04/2018) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (03/04/2018) Kế hoạch 28/QĐ-UBND về củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
8. (30/03/2018) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9. (27/03/2018) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10. (06/03/2018) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2021
Tài nguyên - Môi trường
1. (03/07/2018) Quyết định 807/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/05/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 3 Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 50/2017/QĐ-UBND
3. (15/05/2018) Kế hoạch 87/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
4. (02/05/2018) Công văn 3964/VPCP-KGVX năm 2018 về quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (02/04/2018) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2018 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
6. (02/04/2018) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2018 về giảm tai nạn điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (23/03/2018) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2018 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (26/05/2008) Quyết định 10/2008/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tiềm năng và bảo vệ môi trường vùng hồ Thác Bà do tỉnh Yên Bái ban hành
Thể thao - Y tế
1. (03/07/2018) Công văn 748/KCB-QLCL năm 2018 về bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài do Cục quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
2. (28/06/2018) Quyết định 3929/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
3. (26/06/2018) Quyết định 3874/QĐ-BYT năm 2018 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (14/06/2018) Công văn 4548/BNN-QLCL năm 2018 về tăng cường kiểm soát điều kiện bảo quản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (11/06/2018) Công văn 3244/BYT-ATTP năm 2018 thực hiện Nghị quyết về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
6. (04/06/2018) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018-2025
7. (29/05/2018) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2018 triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
8. (25/05/2018) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
9. (21/05/2018) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Tuyên Quang đến 2025, định hướng đến năm 2030
10. (23/04/2018) Công văn 2201/BYT-YDCT năm 2018 về dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp bệnh viện y học cổ truyền giai đoạn 2014-2025 do Bộ Y tế ban hành
11. (05/03/2018) Kế hoạch 19/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12. (08/02/2018) Kế hoạch 309/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2018-2025” tỉnh Cao Bằng
13. (22/01/2018) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020”
Quyền dân sự
1. (27/06/2018) Quyết định 1458/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (14/05/2018) Công văn 1059/BCA-TCAN năm 2018 về thực hiện cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Công an ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (02/07/2018) Quyết định 800/QĐ-TTg năm 2018 điều chỉnh nội dung Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/06/2018) Công văn 4347/BKHĐT-KTĐPLT năm 2018 về hướng dẫn đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (25/06/2018) Công văn 4836/BNN-VPĐP năm 2018 về báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2016-2018) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (19/06/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 9, 10 Điều 4 Quy chế Thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 115/2017/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành
5. (15/06/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (01/06/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi Đề án và các Quyết định sửa đổi Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ
7. (29/05/2018) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
8. (25/05/2018) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
9. (24/05/2018) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
10. (22/05/2018) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (21/05/2018) Kế hoạch 92/KH-UBND kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
12. (18/05/2018) Công văn 2106/BVHTTDL-TV năm 2018 về báo cáo hoạt động và giải pháp kiện toàn hệ thống thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
13. (03/05/2018) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2018 thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020
14. (27/04/2018) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
15. (09/04/2018) Kế hoạch 74/KH-UBND thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16. (09/04/2018) Kế hoạch 32/KH-UBND triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
17. (03/04/2018) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18. (03/04/2018) Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch thí điểm nâng cao chất lượng hoạt động mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” giai đoạn 2018-2019 do tỉnh Cà Mau ban hành
19. (03/04/2018) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
20. (29/03/2018) Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
21. (23/03/2018) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22. (20/03/2018) Kế hoạch 53/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2018
23. (26/02/2018) Kế hoạch 68/KH-UBND thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2018
24. (02/02/2018) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25. (31/01/2018) Kế hoạch 16/KH-UBND về quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản đặc sản và văn hóa - du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2018
Lĩnh vực khác
1. (22/06/2018) Quyết định 270/QĐ-CN-TĂCN năm 2018 về chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Cục trưởng Cục Chăn nuôi ban hành
2. (20/06/2018) Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (15/06/2018) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2018 về hành động phát triển ngành tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2025
4. (16/05/2018) Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5. (20/04/2018) Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án quản lý dịch bệnh động vật tại chợ buôn bán đại gia súc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
6. (05/04/2018) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
7. (27/03/2018) Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2018 thực hiện chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021
8. (15/03/2018) Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định 489/QĐ-UBND
9. (16/03/2005) Chỉ thị 06/CT-UB năm 2005 về nghiêm cấm mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia cầm trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn