Bản Tin Văn Bản Mới 03/07/2018 17:11 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 30/06 - 03/07/2018

03/07/2018 17:11 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 30/06 - 03/07/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (28/06/2018) Quyết định 2265/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (26/06/2018) Công văn 3729/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/06/2018) Công văn 3415/TXNK-DTQLT năm 2018 về xử lý thuế do cổ phần hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
4. (25/06/2018) Lệnh công bố Luật Cạnh tranh 2018
5. (15/06/2018) Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Quốc hội ban hành
6. (14/06/2018) Công văn 4557/BNN-TY năm 2018 về đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của Doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (08/02/2018) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020
Thương mại
1. (28/06/2018) Công văn 3774/TCHQ-TXNK năm 2018 về áp mã HS cho các mặt hàng thuộc nhóm 8539 do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (28/06/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai
3. (26/06/2018) Công văn 3738/TCHQ-GSQL năm 2018 về quản lý phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (22/06/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 63/2008/QĐ-UBND Quy chế về phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông do tỉnh Khánh Hòa ban hành
5. (20/06/2018) Quyết định 1695/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch hành động triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (20/06/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 332/2012/QĐ-UBND
7. (20/06/2018) Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tái diễn tình trạng "xe dù, bến cóc" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (13/06/2018) Quyết định 2505/QĐ-UBND năm 2018 công bố nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
9. (31/05/2018) Quyết định 832/QĐ-BTC năm 2018 phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
10. (25/05/2018) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Quyết định về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
11. (12/03/2018) Quyết định 534/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang năm 2018
12. (12/02/2018) Quyết định 352/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang năm 2018
Xuất nhập khẩu
1. (29/06/2018) Công văn 12164/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được cấp phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (28/06/2018) Công văn 12084/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (28/06/2018) Công văn 12085/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (trước ngày 01/7/2014) do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (27/06/2018) Công văn 11938/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (27/06/2018) Công văn 3762/TCHQ-TXNK năm 2018 thực hiện nội dung miễn thuế tại Thông tư 38/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (27/06/2018) Công văn 3453/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
7. (26/06/2018) Công văn 3731/TCHQ-CNTT năm 2018 về triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (26/06/2018) Công văn 3416/TXNK-PL năm 2018 về xác định mặt hàng “đầu nối dạng phích cắm” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
9. (26/06/2018) Công văn 3732/TCHQ-CNTT năm 2018 về triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (25/06/2018) Công văn 11726/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161) do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (25/06/2018) Công văn 11727/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (25/06/2018) Công văn 11728/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được cấp phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
13. (25/06/2018) Công văn 11729/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (25/06/2018) Công văn 11730/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do Cục Quản lý Dược ban hành
15. (25/06/2018) Công văn 11731/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước ngày 01/7/2014 do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (22/06/2018) Quyết định 1852/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
17. (22/06/2018) Quyết định 1853/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
18. (22/06/2018) Quyết định 1854/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (22/06/2018) Quyết định 1855/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
20. (15/06/2018) Quyết định 1810/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (29/06/2018) Công văn 6166/VPCP-KTTH năm 2018 Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/06/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định 55/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc do tỉnh Tây Ninh ban hành
3. (22/06/2018) Công văn 2511/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (20/06/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ mức thu lệ phí quy định tại Quyết định 54/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định 49/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5. (20/06/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
6. (18/06/2018) Quyết định 1313/QĐ-UBND quy định về giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (07/06/2018) Công văn 38646/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn đối với hoạt động cho vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (30/03/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 của Quy định giá của dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND
Lao động - Tiền lương
1. (28/06/2018) Thông tư 88/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
2. (27/06/2018) Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2018 xây dựng Nghị định của Chính Phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
3. (11/05/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai (kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND)
4. (02/03/2018) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 15 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; danh mục 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
5. (01/03/2018) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre
6. (01/03/2018) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; danh mục 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
7. (13/02/2018) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Công nghệ thông tin
1. (02/07/2018) Công văn 6187/VPCP-KGVX về đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2018) Thông báo 232/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/04/2018) Quyết định 629/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
4. (28/12/2017) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2017 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2018
Bất động sản
1. (29/06/2018) Công văn 6150/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý, khắc phục sau thanh tra khiếu nại, tố cáo của một số công dân Tổ 6 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội liên quan đến việc thu hồi đất do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2018) Công văn 828/TTg-NN năm 2018 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (28/06/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do tỉnh Bắc Ninh ban hành
4. (15/06/2018) Nghị quyết 61/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” do Quốc hội ban hành
5. (14/06/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 54/2012/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6. (05/06/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
7. (18/04/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2, Điều 3 Quyết định về bảng giá đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
8. (06/04/2018) Quyết định 797/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
9. (06/04/2018) Quyết định 809/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
10. (05/04/2018) Quyết định 788/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
11. (05/04/2018) Quyết định 790/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
12. (05/04/2018) Quyết định 794/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
13. (04/04/2018) Quyết định 771/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
14. (28/03/2018) Quyết định 703/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
15. (28/03/2018) Quyết định 700/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
16. (21/03/2018) Quyết định 561/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
17. (02/03/2018) Quyết định 443/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre
18. (28/02/2018) Quyết định 421/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Chợ Lách - tỉnh Bến Tre
19. (28/02/2018) Quyết định 420/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
20. (23/02/2018) Quyết định 370/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
21. (23/02/2018) Quyết định 369/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
22. (08/02/2018) Kế hoạch 605/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Dịch vụ pháp lý
1. (18/04/2018) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
2. (18/04/2018) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Sở hữu trí tuệ
1. (22/01/2018) Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2018-2020
2. (29/12/2017) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2017 hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (29/06/2018) Công văn 6148/VPCP-QHĐP năm 2018 về chuẩn bị nội dung họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/06/2018) Công văn 6172/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công chuẩn bị Phiên họp giữa Lãnh đạo Quốc hội và Lãnh đạo Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/06/2018) Công văn 6173/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/06/2018) Quyết định 792/QĐ-TTg năm 2018 về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (28/06/2018) Công văn 6135/VPCP-TH năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (28/06/2018) Thông báo 230/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (27/06/2018) Công văn 6068/VPCP-KTTH bổ sung Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (26/06/2018) Quyết định 1442/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
9. (26/06/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
10. (25/06/2018) Chỉ thị 611/CT-BYT năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế
11. (22/06/2018) Công văn 01/CT-HQHCM năm 2018 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của cán bộ công chức Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
12. (20/06/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
13. (20/06/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
14. (15/06/2018) Nghị quyết 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
15. (15/06/2018) Nghị quyết 63/2018/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
16. (15/06/2018) Nghị quyết 62/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018” do Quốc hội ban hành
17. (12/06/2018) Nghị quyết 59/2018/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
18. (31/05/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
19. (11/05/2018) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
20. (19/04/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 76/2009/QĐ-UBND về thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An
21. (17/04/2018) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 10 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
22. (11/04/2018) Quyết định 681/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành
23. (06/04/2018) Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
24. (05/04/2018) Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP và Kế hoạch 72-KH/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” do tỉnh Trà Vinh ban hành
25. (05/04/2018) Quyết định 646/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2018
26. (14/03/2018) Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre
27. (14/03/2018) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Bến Tre ban hành
28. (28/02/2018) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
29. (21/02/2018) Kế hoạch 686/KH-UBND năm 2018 thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre kỳ 2014-2018
30. (13/02/2018) Quyết định 383/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
31. (12/02/2018) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
32. (06/02/2018) Kế hoạch 555/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành
33. (19/01/2018) Chỉ thị 159/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc do tỉnh Kiên Giang ban hành
34. (23/01/2017) Quyết định 107/QĐ-UBND-HC năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
35. (19/12/2016) Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2016 công bố 07 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai
36. (22/08/2016) Quyết định 4508/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ tại Nghị định 91/2016/NĐ-CP về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Vi phạm hành chính
1. (20/06/2018) Công văn 7348/BTC-HCSN năm 2018 về hướng dẫn bố trí kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các Bộ do Bộ Tài chính ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (02/05/2018) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án " Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (06/04/2018) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tài chính nhà nước
1. (29/06/2018) Quyết định 797/QĐ-TTg năm 2018 về bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2018) Công văn 699/UBDT-KHTC năm 2018 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (26/06/2018) Nghị định 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ
4. (25/06/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư tại vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn, nước biển dâng, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (22/06/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018
6. (20/06/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7. (12/06/2018) Nghị quyết 58/2018/QH14 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Quốc hội ban hành
8. (11/05/2018) Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9. (02/03/2018) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2018 về thành lập quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu và quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
10. (23/02/2018) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2018 công bố định mức, đơn giá công tác thi công phụt vữa xi măng bằng máy khoan phụt cao áp trên cạn, hàm lượng xi măng 300kg/m3; thi công mối hàn chống thấm HPDE, dày 3mm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (29/01/2018) Quyết định 213/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12. (08/08/2017) Quyết định 17/2017/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Xây dựng - Đô thị
1. (28/06/2018) Công văn 6113/VPCP-CN năm 2018 về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (28/06/2018) Công văn 827/TTg-CN năm 2018 về quy hoạch bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2018) Công văn 6112/VPCP-CN năm 2018 về đầu tư bổ sung công trình lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và hệ thống giám sát tốc độ tại khu vực cầu Phú Mỹ và trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cầu Phú Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/06/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (12/03/2018) Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
5. (02/03/2018) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
6. (18/01/2018) Kế hoạch 254/KH-UBND về triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành
Giáo dục
1. (27/06/2018) Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/06/2018) Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (19/06/2018) Công văn 2521/BGDĐT-KHTC về hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (26/04/2018) Quyết định 1680/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (06/10/2016) Quyết định 48/2016/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Tài nguyên - Môi trường
1. (21/06/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. (09/05/2018) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025
3. (04/05/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 63/2012/QĐ-UBND quy định về giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4. (12/02/2018) Kế hoạch 643/KH-UBND về phòng chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (29/01/2018) Kế hoạch 414/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (19/01/2018) Kế hoạch 270/KH-BCĐ về triển khai công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018
Thể thao - Y tế
1. (29/06/2018) Công văn 12163/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (29/06/2018) Quyết định 403/QĐ-QLD năm 2018 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (27/06/2018) Công văn 11915/QLD-KD năm 2018 về đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (26/06/2018) Quyết định 399/QĐ-QLD năm 2018 về rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (04/06/2018) Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2018 về nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (27/05/2018) Công văn 3673/BYT-QLD năm 2018 triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (20/06/2018) Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
2. (29/05/2018) Quyết định 868/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
3. (29/05/2018) Quyết định 870/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 72 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
4. (29/05/2018) Quyết định 866/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Phua Chiang Hock do Chủ tịch nước ban hành
5. (29/05/2018) Quyết định 867/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo do Chủ tịch nước ban hành
6. (29/05/2018) Quyết định 869/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (26/06/2018) Quyết định 773/QĐ-TTg năm 2018 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/05/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
3. (28/03/2018) Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2018 quy định về điều kiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
4. (22/03/2018) Quyết định 408/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018
5. (08/02/2018) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức thưởng thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (08/02/2018) Công văn 1345/BNN-VPĐP năm 2018 về hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (07/02/2018) Kế hoạch 597/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018
Lĩnh vực khác
1. (28/06/2018) Thông tư 14/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (28/05/2018) Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (23/05/2018) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (12/03/2018) Chỉ thị 537/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn