Bản Tin Văn Bản Mới 29/06/2018 17:18 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 27/06 - 29/06/2018

29/06/2018 17:18 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 27/06 -29/06/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/06/2018) Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2018 quy định về trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư do Chính phủ ban hành
2. (25/06/2018) Công văn 4330/BKHĐT-PTDN về hướng dẫn thực hiện chương trình, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (22/06/2018) Công văn 5945/VPCP-ĐMDN năm 2018 về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/06/2018) Công văn 5913/VPCP-KTTH năm 2018 về chuyển giao, tiếp nhận Dự án cung cấp và xử lý nước Nhà máy tuyển Tằng Loỏng do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (20/06/2018) Công văn 2466/TCT-QLN năm 2018 về cưỡng chế nợ thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (13/06/2018) Công văn 2351/TCT-CS năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất thực hiện gia công cho doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Thuế ban hành
7. (04/06/2018) Công văn 2206/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
8. (04/06/2018) Công văn 2164/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với khoản chi phí tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
9. (10/05/2018) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
10. (04/05/2018) Kế hoạch 85/KH-UBND thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" năm 2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành
11. (27/03/2018) Công văn 2290/CT-TTHT năm 2018 về khoản chi đối với lao động do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (23/03/2018) Công văn 2168/CT-TTHT năm 2018 chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (22/03/2018) Công văn 2117/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (22/03/2018) Công văn 2122/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (05/03/2018) Công văn 1700/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (05/03/2018) Công văn 1703/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (05/03/2018) Công văn 1705/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (13/02/2018) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, theo Quyết định 939/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19. (21/03/1996) Chỉ thị 06/CT-UB-NCVX năm 1996 về khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước ngành dược và trang thiết bị y tế của thành phố Hồ Chí Minh
Đầu tư
1. (26/06/2018) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2018 triển khai thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) do Chính phủ ban hành
2. (25/06/2018) Công văn 804/TTg-CN năm 2018 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (22/06/2018) Công văn 2480/LĐTBXH-KHTC về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (18/06/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2010/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5. (04/06/2018) Công văn 2182/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
6. (04/06/2018) Công văn 2181/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
7. (24/05/2018) Thông tư 52/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (06/06/2005) Quyết định 56/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2004/QĐ-UB quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (13/02/2004) Quyết định 13/2004/QĐ-UB về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển ngành trồng trọt do tỉnh Nghệ An ban hành
10. (12/02/1999) Quyết định 305/1999/QĐ-UB/XD về thành lập Quỹ Hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh
Thương mại
1. (22/06/2018) Thông báo 224/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/06/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (15/06/2018) Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (08/06/2018) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2018 triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020
5. (11/05/2018) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2018 về hành động tăng trưởng xanh tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
6. (02/04/2018) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2018 về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang
7. (26/03/2018) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2018 về nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
8. (22/01/2018) Kế hoạch 12/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành
9. (18/01/2018) Quyết định 08/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
10. (21/12/2017) Quyết định 3433/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung địa điểm mở mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố do thành phố Cần Thơ ban hành
11. (29/09/2017) Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 09-CTr/TU giai đoạn I từ năm 2017 đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
12. (16/12/2005) Quyết định 4875/2005/QĐ-UB về Quy chế Giải thưởng báo chí viết về đề tài Thương mại và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
13. (11/12/2004) Quyết định 169/2004/QĐ-UB về cơ chế quản lý, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 do tỉnh Sơn La ban hành
14. (07/11/1998) Quyết định 6331/1998/QĐ-UB về quản lý kinh doanh khí đốt hóa lỏng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
15. (22/02/1993) Chỉ thị 06/CT-UB năm 1993 về tổ chức thanh tra các dự án di dân phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế mới của tỉnh do tỉnh Quảng Bình ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (22/06/2018) Công văn 3615/TCHQ-TXNK năm 2018 xác định trước mã số “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3” do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (11/06/2018) Công văn 2304/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
3. (04/06/2018) Công văn 2198/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
4. (04/06/2018) Công văn 2199/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
5. (30/05/2018) Công văn 2099/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
6. (01/12/2017) Thông tư 14/2017/TT-BKHCN quy định về tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (26/06/2018) Công văn 6020/VPCP-ĐMDN năm 2018 về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/06/2018) Công văn 2205/TCT-CS năm 2018 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành
3. (04/04/2018) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (23/06/2018) Công văn 5953/VPCP-QHQT năm 2018 về xem xét, trả lời kiến nghị của Đại sứ quán Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/06/2018) Công văn 2451/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
3. (20/06/2018) Công văn 2453/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
4. (19/06/2018) Công văn 3556/TCHQ-TXNK năm 2018 về đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường mặt hàng Dầu nhờn do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (19/06/2018) Công văn 2428/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
6. (19/06/2018) Công văn 2429/TCT-TNCN năm 2018 về cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà do Tổng cục Thuế ban hành
7. (11/06/2018) Công văn 2299/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
8. (11/06/2018) Công văn 2300/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
9. (11/06/2018) Công văn 2301/TCT-CS năm 2018 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (11/06/2018) Công văn 2302/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
11. (11/06/2018) Công văn 2303/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
12. (11/06/2018) Công văn 2305/TCT-CS năm 2018 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
13. (06/06/2018) Công văn 2249/TCT-TNCN năm 2018 về kê khai, ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
14. (05/06/2018) Công văn 2211/TCT-DNL năm 2018 thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
15. (05/06/2018) Công văn 2231/TCT-CS năm 2018 về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng) do Tổng cục Thuế ban hành
16. (05/06/2018) Công văn 2232/TCT-CS năm 2018 về lập hóa đơn cho nhà thầu phụ do Tổng cục Thuế ban hành
17. (05/06/2018) Công văn 2233/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
18. (04/06/2018) Công văn 2202/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
19. (04/06/2018) Công văn 2203/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
20. (04/06/2018) Công văn 2157/TCT-CS năm 2018 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển phát từ Việt Nam sang Nhật Bản do Tổng cục Thuế ban hành
21. (04/06/2018) Công văn 2161/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
22. (04/06/2018) Công văn 2165/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công nuôi cá do Tổng cục Thuế ban hành
23. (04/06/2018) Công văn 2171/TCT-CS năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê máy chủ do Tổng cục Thuế ban hành
24. (04/06/2018) Công văn 2172/TCT-CS năm 2018 về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
25. (04/06/2018) Công văn 2179/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
26. (04/06/2018) Công văn 2189/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
27. (04/06/2018) Công văn 2195/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
28. (04/06/2018) Công văn 2197/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
29. (04/06/2018) Công văn 2201/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
30. (01/06/2018) Công văn 2146/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
31. (01/06/2018) Công văn 2154/TCT-KK năm 2018 về điều chỉnh tiền chậm nộp do do kê khai sai tờ khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
32. (01/06/2018) Công văn 2156/TCT-TTHT năm 2018 về sử dụng nguồn tin trên trang điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
33. (31/05/2018) Công văn 2125/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật do Tổng cục Thuế ban hành
34. (30/05/2018) Công văn 2115/TCT-KK năm 2018 về xử lý khai thuế sau thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành
35. (30/05/2018) Công văn 2100/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
36. (30/05/2018) Công văn 2103/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
37. (30/05/2018) Công văn 2104/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
38. (30/05/2018) Công văn 2112/TCT-CS năm 2018 về kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản thu tiền theo tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
39. (29/05/2018) Công văn 2089/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn trong việc cho sinh viên nghèo vay vốn ưu đãi do Tổng cục Thuế ban hành
40. (28/05/2018) Công văn 2044/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành
41. (28/05/2018) Công văn 2047/TCT-CS năm 2018 về miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
42. (28/05/2018) Công văn 34681/CT-TTHT năm 2018 về chính sách khấu trừ thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
43. (26/03/2018) Công văn 2206/CT-TTHT năm 2018 về chấm dứt hiệu lực mã số thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
44. (26/03/2018) Công văn 2211/CT-TTHT năm 2018 về lệ phí môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45. (26/03/2018) Công văn 2217/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
46. (22/03/2018) Công văn 2159/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
47. (22/03/2018) Công văn 2160/CT-TTHT năm 2018 chính sách thuế về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
48. (21/03/2018) Công văn 2087/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
49. (14/03/2018) Công văn 1916/CT-TTHT năm 2018 về chính sách phí, lệ phí do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
50. (14/03/2018) Công văn 1923/CT-TTHT năm 2018 về niên độ kế toán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
51. (09/03/2018) Công văn 784/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
52. (05/03/2018) Công văn 1701/CT-TTHT năm 2018 về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
53. (02/03/2018) Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2018 về bảng giá tính thuế tài nguyên tạm thời đối với một số loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang
54. (12/10/2017) Công văn 13740/BTC-CST năm 2017 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do Bộ Tài chính ban hành
55. (10/07/1999) Nghị quyết 06/1999/NQ-HĐND về điều chỉnh phụ thu nước máy; phí tham quan, phí qua cầu và sử dụng đường bộ khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ, phí tham quan bảo tàng Chàm, Ngũ Hành Sơn và khu Suối Đá – Sơn Trà do thành phố Đà nẵng ban hành
56. (16/11/1998) Chỉ thị 40/1998/CT-UB thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng và các luật thuế mới do tỉnh Nghệ An ban hành
Chứng khoán
1. (19/06/2018) Quyết định 950/QĐ-BTC năm 2018 sửa đổi Quyết định 538/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (25/06/2018) Công văn 3577/BYT-AIDS năm 2018 về mở rộng khám chữa bệnh và điều trị bằng thuốc ARV cho người nhiễm HIV qua Bảo hiểm Y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (19/06/2018) Công văn 2261/BHXH-DVT năm 2018 về thanh quyết toán chi phí thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh có giá trúng thầu cao bất hợp lý do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (07/06/2017) Công văn 2241/BHXH-CSYT năm 2017 về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (20/06/2018) Công văn 5843/VPCP-KGVX năm 2018 về tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/04/2018) Quyết định 568/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Tiết a Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1092/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang
3. (30/03/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 02/2011/QĐ-UBND
4. (12/03/2018) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo
5. (29/01/2018) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (04/08/2005) Quyết định 21/2005/QĐ-UBND về nâng mức thù lao của cán bộ khuyến nông và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cơ sở do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
7. (23/04/1990) Chỉ thị 22/CT-UB năm 1990 về giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Công nghệ thông tin
1. (18/06/2018) Quyết định 1665/QĐ-BKHCN năm 2018 về danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (30/05/2018) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2018 triển khai phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (09/01/2018) Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của VNPT Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
4. (05/11/2004) Quyết định 137/2004/QĐ-UB về quy chế làm việc của Ban điều hành Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2001-2005
5. (27/10/2004) Quyết định 87/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Bất động sản
1. (26/06/2018) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hậu Giang do Chính phủ ban hành
2. (21/06/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3. (19/06/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (15/06/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (14/06/2018) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai, Môi trường và Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
6. (08/06/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (08/06/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (26/10/2004) Quyết định 132/2004/QĐ-UB về điều chỉnh biểu kế hoạch số 02 đã giao tại Quyết định 102/2004/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành
9. (26/07/1999) Quyết định 4202/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
10. (26/07/1999) Quyết định 4204/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
11. (05/01/1999) Quyết định 51/QĐ-UB-QLĐT năm 1999 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
12. (31/12/1998) Quyết định 7699/QĐ-UB năm 1998 về bảng đơn giá đo vẽ bản đồ địa chính do thành phố Đà Nẵng ban hành
13. (08/12/1998) Quyết định 6585/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (26/11/1998) Quyết định 6380/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (14/11/1998) Quyết định 6095/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 về duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
16. (18/03/1995) Quyết định 2099/QĐ-UB-KT năm 1995 về bảng phân bổ các bậc thuế đất theo vị trí của từng loại đường phố do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (08/06/2018) Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (07/05/2018) Kế hoạch 91/KH-UBND thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
3. (02/04/2018) Kế hoạch 69/KH-UBND về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
Sở hữu trí tuệ
1. (06/02/2018) Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
2. (29/12/2017) Thông tư 17/2017/TT-BKHCN quy định về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (26/06/2018) Quyết định 380/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (26/06/2018) Quyết định 381/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ Hợp tác Quốc tế do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (26/06/2018) Công văn 6022/VPCP-ĐMDN năm 2018 về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/06/2018) Thông báo 226/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (25/06/2018) Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ
6. (22/06/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (22/06/2018) Quyết định 367/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ do Ủy ban Dân tộc ban hành
8. (22/06/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An
9. (22/06/2018) Quyết định 968/QĐ-BTTTT năm 2018 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
10. (21/06/2018) Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
11. (19/06/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam
12. (19/06/2018) Quyết định 951/QĐ-BTC năm 2018 sửa đổi Quyết định 1959/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (19/06/2018) Quyết định 762/QĐ-LĐTBXH năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
14. (18/06/2018) Thông báo 220/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (15/06/2018) Quyết định 1695/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
16. (14/06/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định
17. (14/06/2018) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
18. (08/06/2018) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
19. (07/06/2018) Quyết định 1301/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp
20. (06/06/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh
21. (05/06/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
22. (01/06/2018) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh Bạc Liêu ban hành
23. (30/05/2018) Quyết định 664/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
24. (29/05/2018) Quyết định 1467/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG năm 2018 về thay đổi thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia
25. (28/05/2018) Hướng dẫn 65-HD/BTGTW năm 2018 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
26. (18/05/2018) Kế hoạch 97/KH-UBND về nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Kiên Giang năm 2018 và những năm tiếp
27. (07/05/2018) Kế hoạch 89/KH-UBND về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành
28. (27/04/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
29. (19/04/2018) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2018 thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
30. (16/04/2018) Kế hoạch 77/KH-UBND về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2018
31. (12/04/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Nghệ An
32. (02/04/2018) Công văn 408/UBND-TN năm 2018 về đính chính nội dung văn bản tại Quyết định 05/2018/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành
33. (12/02/2018) Kế hoạch 33/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành
34. (22/01/2018) Quyết định 176/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành
35. (19/01/2018) Quyết định 135/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2017 và tháng 01 năm 2018
36. (29/12/2017) Quyết định 3786/QĐ-UBND năm 2017 quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
37. (30/11/2017) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận
38. (30/10/2017) Quyết định 55/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
39. (28/11/2006) Quyết định 2553/2006/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
40. (03/12/2004) Quyết định 130/2004/QĐ-UB về thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh do tỉnh Gia Lai ban hành
41. (09/11/2004) Quyết định 4330/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
42. (22/09/2004) Quyết định 3242/2004/QĐ.UB quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
43. (30/07/2004) Quyết định 42/2004/QĐ-UB về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng thu hút đối với cán bộ, công chức đi học và đến công tác tại Lai Châu
44. (24/05/2004) Quyết định 53/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục thể thao Nghệ An
45. (20/10/1999) Quyết định 103/1999/QĐ-UB quy định tạm thời về tổ chức xóm, thôn, khối, bản (gọi chung là xóm) và chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng xóm do tỉnh Nghệ An ban hành
46. (06/11/1998) Quyết định 6316/1998/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố Đà Nẵng
47. (31/10/1998) Quyết định 91/1998/QĐ-UB về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp do tỉnh Bắc Ninh ban hành
48. (16/01/1998) Chỉ thị 04/1998/CT-UB-NC về thực hiện quy chế tổ chức tiếp công dân theo Nghị định 89-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
49. (20/10/1997) Quyết định 3868/QĐ-UB năm 1997 về thẩm quyền ký văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
50. (12/08/1997) Nghị quyết 09/1997/NQ-HĐND về tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh do tỉnh Phú Thọ ban hành
51. (27/01/1996) Quyết định 286/QĐ-UB-NC năm 1996 về quy chế quản lý, kê khai, báo cáo, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh
Vi phạm hành chính
1. (05/01/2018) Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Kiên Giang ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (26/06/2018) Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2018 về triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (26/06/2018) Nghị định 92/2018/NĐ-CP về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ
2. (25/06/2018) Công văn 5968/VPCP-NN năm 2018 về xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/06/2018) Công văn 3585/TCHQ-TXNK năm 2018 về chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (19/06/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5. (14/06/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch - đầu tư; tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương do thành phố Đà Nẵng ban hành
6. (13/06/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND quy định về mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
7. (17/05/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8. (17/04/2018) Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9. (12/03/2018) Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
10. (13/02/2018) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
11. (17/10/2005) Quyết định 150/2005/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
12. (14/10/2005) Quyết định 3872/QĐ.UBND năm 2005 bổ sung Điều 54 Chương VI của Quy định kèm theo Quyết định 760/2005/QĐ-UB về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
13. (09/06/2005) Quyết định 1041/2005/QĐ-UBND về phân cấp xử lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
14. (01/12/2004) Quyết định 157/2004/QĐ-UB về điều chỉnh vốn đầu tư phát triển năm 2004 (Nguồn vốn vay Kho bạc) do tỉnh Sơn La ban hành
15. (29/09/2004) Quyết định 147/2004/QĐ-UB hủy bỏ hiệu lực thi hành biểu số 03 đã giao tại Quyết định 102/2004/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành
16. (28/07/2004) Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách do tỉnh Điện Biên ban hành
17. (14/04/2004) Quyết định 1143/2004/QĐ-UB về áp dụng khung hệ số nhuận bút cho tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
18. (25/02/2004) Quyết định 424/QĐ-UB năm 2004 quy định tạm thời mức trợ cấp cho học viên cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
19. (02/07/1998) Nghị quyết 06/1998/NQ-HĐ về thành lập quỹ an ninh -quốc phòng trên địa bàn thành phố do thành phố Đà Nẵng ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (10/04/2018) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2. (25/02/2004) Quyết định 739/2004/QĐ.UB về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Giao thông - Vận tải
1. (26/06/2018) Công văn 6019/VPCP-CN năm 2018 về dịch vụ sử dụng đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/06/2018) Quyết định 901/QĐ-BTC năm 2018 về đính chính Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (22/05/2018) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2018 về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (24/04/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 14/2018/QĐ-UBND do tỉnh Nghệ An ban hành
5. (09/04/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 14/2018/QĐ-UBND do tỉnh Nghệ An ban hành
6. (22/03/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND sửa đổi nội dung số thứ tự 01 và 02 Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
7. (09/01/1998) Quyết định 165/QĐ-UB năm 1998 về quy định cho sử dụng tạm một phần bên trong vỉa hè của một số tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để bán hàng hóa
Giáo dục
1. (22/06/2018) Công văn 2477/LĐTBXH-TE năm 2018 về bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia các hoạt động trong kỳ nghỉ hè do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (15/06/2018) Thông tư 07/2018/TT-BNV quy định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (07/05/2018) Kế hoạch 88/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành
4. (07/05/2018) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2018 triển khai phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
5. (02/04/2018) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (30/03/2018) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2018 về đào tạo sau đại học ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo
7. (14/04/1998) Quyết định 1082/QĐ-UB năm 1998 về tổ chức thực hiện Chỉ thị 02/1998/CT-TTg về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tài nguyên - Môi trường
1. (24/06/2018) Công điện 789/CĐ-TTg năm 2018 về tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/06/2018) Công điện 2165/CĐ-PCTT&TKCN năm 2018 về chủ động ứng phó với mưa lũ tại tỉnh miền núi phía Bắc do Cục Viễn thông ban hành
3. (03/05/2018) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025, theo Quyết định 78/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (04/01/2018) Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (19/02/1998) Chỉ thị 03/1998/CT.UB về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản do tỉnh Bình Dương ban hành
6. (02/12/1997) Chỉ thị 39/CT-UB-NC năm 1997 về cấm sử dụng chất nổ, xung điện và chất có độc tố để khai thác thủy sản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thể thao - Y tế
1. (27/06/2018) Quyết định 3892/QĐ-BYT năm 2018 về rút 01 số đăng ký lưu hành sinh phẩm chẩn đoán in vitro ra khỏi danh mục sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (25/06/2018) Nghị định 89/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
3. (25/06/2018) Công văn 2508/LĐTBXH-BTXH năm 2018 thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (25/06/2018) Công điện 614/CĐ-BYT năm 2018 triển khai công tác y tế trong ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (12/06/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 03/2006/CT-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (29/05/2018) Quyết định 871/QĐ-CTN năm 2018 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với 93 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
3. (28/05/2018) Quyết định 839/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thị Mỹ Ngọc do Chủ tịch nước ban hành
4. (28/05/2018) Quyết định 840/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
5. (28/05/2018) Quyết định 841/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Dư Nguyệt Cầm do Chủ tịch nước ban hành
6. (28/05/2018) Quyết định 842/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Nhật Mai Anh do Chủ tịch nước ban hành
7. (28/05/2018) Quyết định 843/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
8. (28/05/2018) Quyết định 844/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Trần Thành Trung do Chủ tịch nước ban hành
9. (28/05/2018) Quyết định 845/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 629 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
10. (28/05/2018) Quyết định 846/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thị Nguyệt Trang do Chủ tịch nước ban hành
11. (28/05/2018) Quyết định 847/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Huỳnh Mỹ Thanh do Chủ tịch nước ban hành
12. (28/05/2018) Quyết định 848/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân đang cư trú tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
13. (21/05/2018) Quyết định 819/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Vương Quốc Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
14. (21/05/2018) Quyết định 820/QĐ-CTN năm 2018 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với 97 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
15. (21/05/2018) Quyết định 821/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Park Wo Jin Vy do Chủ tịch nước ban hành
16. (21/05/2018) Quyết định 817/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Cộng Hòa Áo do Chủ tịch nước ban hành
17. (21/05/2018) Quyết định 818/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 132 công dân đang cư trú tại Cộng Hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
18. (21/05/2018) Quyết định 815/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
19. (21/05/2018) Quyết định 816/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng Hòa Bungari do Chủ tịch nước ban hành
20. (07/05/2018) Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành
21. (18/11/2005) Quyết định 4441/2005/QĐ.UBND quy định về Lưu trú có thời hạn trong các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
22. (27/12/2004) Chỉ thị 53/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý, đăng ký hộ tịch do tỉnh Bình Dương ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (26/06/2018) Công văn 2509/LĐTBXH-NCC năm 2018 về hướng dẫn khen thưởng tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (26/06/2018) Quyết định 772/QĐ-TTg năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/06/2018) Công văn 5995/VPCP-NN năm 2018 sử dụng biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/06/2018) Công văn 801/TCDL-LH năm 2018 về đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đi du lịch nước ngoài do Tổng cục Du lịch ban hành
5. (04/06/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (02/05/2018) Công văn 485/TCDL-LH năm 2018 giải đáp về chuyên ngành lữ hành quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Tổng cục Du lịch ban hành
7. (17/04/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND quy định chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017- 2020
8. (06/04/2018) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (10/01/2018) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2018 về Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Ninh Thuận
10. (23/12/2004) Chỉ thị 31/2004/CT-UB về tổ chức đón tết Ất Dậu năm 2005 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (20/10/2004) Chỉ thị 19/2004/CT-UB về xây dựng phong trào Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
12. (21/10/1999) Chỉ thị 33/1999/CT-UB-VX về đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
13. (29/06/1998) Quyết định 1323/1998/QĐ-UB quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội do tỉnh Thanh Hóa ban hành
14. (11/05/1998) Quyết định 773/1998/QĐ-UB về đổi, đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột do tỉnh Đắk Lắk ban hành
15. (09/12/1997) Quyết định 7066/QĐ-UB-NCVX năm 1997 về tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại cấm tàng trữ lưu hành, phổ biến do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (03/04/1992) Chỉ thị 11/CT-UB năm 1992 về giải quyết tình hình nghèo đói ở nông thôn ngoại thành do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lĩnh vực khác
1. (15/05/2018) Thông tư 06/2018/TT-BKHCN về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dầu nhờn động cơ đốt trong do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (15/05/2018) Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
3. (03/04/2018) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2018 về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
4. (25/12/2006) Nghị quyết 33/2006/NQ-HĐND về thông qua Đề án “Phát triển khuyến nông, khuyến ngư giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020" do tỉnh Đắk Nông ban hành
5. (17/11/2006) Quyết định 3994/2006/QĐ-UBND quy định về bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6. (09/12/1998) Quyết định 179/1998/QĐ-CT về cấp phép hoạt động của cơ sở giết mổ do tỉnh Bình Dương ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 958

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn