Bản Tin Văn Bản Mới 27/06/2018 08:26 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 23/06 - 26/06/2018

27/06/2018 08:26 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 23/06 -26/06/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/06/2018) Quyết định 751/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/06/2018) Công văn 3561/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số của Công ty trách nhiệm hữu hạn Samju Vina do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
3. (12/06/2018) Công văn 1730/GSQL-GQ2 năm 2018 về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
4. (29/05/2018) Kế hoạch 1381/KH-UBND năm 2018 về sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh, liên kết chuỗi với cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2019 do tỉnh Hà Nam ban hành
5. (28/05/2018) Quyết định 1353/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
6. (21/05/2018) Công văn 32433/CT-TTHT năm 2018 về nộp giá dịch vụ nhượng quyền khai thác năm 2017 có được hạch toán vào chi phí hợp lệ theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (14/05/2018) Công văn 29572/CT-TTHT năm 2018 về trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (10/05/2018) Công văn 28774/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (04/05/2018) Công văn 26768/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (10/04/2018) Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh
11. (29/03/2018) Quyết định 834/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12. (09/01/2018) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020
13. (01/04/2016) Công văn 4363/BTC-TCDN năm 2016 về hướng dẫn tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp FDI năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành
Đầu tư
1. (21/06/2018) Công văn 5883/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của báo chí liên quan đến việc thực hiện Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/06/2018) Công văn 5769/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/06/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (04/06/2018) Quyết định 1402/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới, khu đô thị thông minh, khu tái định cư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (10/05/2018) Công văn 28773/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (10/04/2018) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2018 về thực hiện khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Trà Vinh gắn với thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Định An
7. (02/03/2018) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
8. (28/02/2018) Quyết định 546/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018
9. (08/01/2018) Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục dự án áp dụng cơ chế khai thác quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
10. (05/01/2018) Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2018 công bố 09 thủ tục hành chính ban hành mới, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre
11. (05/01/2018) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2018 công bố 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre
12. (28/10/2016) Công văn 12772/BGTVT-KHĐT năm 2016 về chấp thuận đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (14/06/1999) Quyết định 71/1999/QĐ-UB về thẩm định và cấp giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng được Chính phủ phân cấp
14. (14/06/1999) Quyết định 72/1999/QĐ-UB quy định về hình thành, xem xét và quản lý dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng
Thương mại
1. (18/06/2018) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
2. (15/06/2018) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (15/06/2018) Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh nội dung Quyết định 988/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
4. (13/06/2018) Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
5. (08/06/2018) Quyết định 1319/QĐ-BTP năm 2018 về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
6. (28/05/2018) Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018–2020
7. (24/05/2018) Quyết định 1338/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (24/05/2018) Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (16/05/2018) Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (11/05/2018) Công văn 29247/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi trả chiết khấu thương mại trong 3 năm do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
11. (07/05/2018) Công văn 27235/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (04/05/2018) Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2018 thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
13. (17/04/2018) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ về lĩnh vực Hóa chất được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn địa bàn tỉnh Bình Phước
14. (04/04/2018) Nghị quyết 76/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2021
15. (08/03/2018) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16. (12/01/2018) Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2018 công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thép nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
17. (12/01/2018) Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
18. (14/09/2005) Quyết định 1928/2005/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hà Giang đến năm 2015
Xuất nhập khẩu
1. (20/06/2018) Công văn 3263/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
2. (20/06/2018) Công văn 3264/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
3. (20/06/2018) Công văn 3265/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
4. (20/06/2018) Công văn 3266/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan hàng xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
5. (20/06/2018) Công văn 3581/TCHQ-TXNK năm 2018 về chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
6. (20/06/2018) Công văn 11481/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (20/06/2018) Công văn 11482/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được cấp phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (19/06/2018) Công văn 3527/TCHQ-GSQL năm 2018 đưa hàng về bảo quản do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
9. (19/06/2018) Quyết định 953/QĐ-BTC năm 2018 sửa đổi Quyết định 1066/QĐ-BTC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định 1051/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (19/06/2018) Công văn 3219/TXNK-CST năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
11. (18/06/2018) Công văn 3423/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng hương cà phê do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
12. (18/06/2018) Công văn 7155/BTC-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hạt nhựa polypropylene xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
13. (18/06/2018) Công văn 3427/TCHQ-CNTT năm 2018 về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (18/06/2018) Công văn 3428/TCHQ-GSQL năm 2018 về tăng cường quản lý phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (18/06/2018) Công văn 3431/TCHQ-GSQL năm 2018 về chứng từ khai báo đối với phương tiện vận tải qua cửa khẩu biên giới đường sông do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
16. (18/06/2018) Công văn 3514/TCHQ-TXNK năm 2018 về tiền chậm nộp thuế cho tờ khai xuất khẩu clinker luồng xanh do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (15/06/2018) Công văn 3158/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
18. (15/06/2018) Công văn 3156/TXNK-CST năm 2018 về phế liệu, phế phẩm do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
19. (14/06/2018) Công văn 3153/TXNK-TGHQ năm 2018 về tham vấn trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
20. (14/06/2018) Công văn 3111/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với sản phẩm tái chế, xử lý chất thải xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
21. (13/06/2018) Công văn 1760/GSQL-TH năm 2018 về hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
22. (13/06/2018) Công văn 1758/GSQL-GQ5 năm 2018 về vướng mắc kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (12/06/2018) Công văn 1743/GSQL-GQ1 năm 2018 về chính sách quản lý mặt hàng bột màu vô cơ gốc mica do Cục Giám sát quản lý về Hải quan
24. (12/06/2018) Công văn 1751/GSQL-GQ1 năm 2018 về nộp hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (11/06/2018) Công văn 1728/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26. (27/04/2018) Công văn 24764/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phí dịch vụ xuất cảnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (06/02/2018) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (22/06/2018) Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (20/06/2018) Công văn 2465/TCT-TNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú do Tổng cục Thuế ban hành
2. (31/05/2018) Công văn 36315/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế khi chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (29/05/2018) Công văn 35509/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (28/05/2018) Công văn 34670/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ tư vấn kiểm thử phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (28/05/2018) Công văn 34674/CT-TTHT năm 2018 về trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (28/05/2018) Công văn 34675/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (28/05/2018) Công văn 34676/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (28/05/2018) Công văn 34679/CT-TTHT năm 2018 về nộp thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (28/05/2018) Công văn 34680/CT-TTHT năm 2018 về mất hóa đơn liên 2- liên giao cho khách hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (28/05/2018) Công văn 35080/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ đối với khoản chi hỗ trợ bán hàng cho nhân viên tiếp thị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (25/05/2018) Công văn 33991/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (21/05/2018) Công văn 32286/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân hàng khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (14/05/2018) Công văn 29570/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả cho lao động đang hưởng lương hưu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (14/05/2018) Công văn 29571/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ chuyển đổi dữ liệu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (14/05/2018) Công văn 29574/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn, chi phí sử dụng chung tòa nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (14/05/2018) Công văn 29575/CT-TTHT năm 2018 về giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để tính thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (11/05/2018) Công văn 29245/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải quốc tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (08/05/2018) Công văn 27685/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với thanh lý tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (07/05/2018) Công văn 27234/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (04/05/2018) Công văn 26769/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn cho khoản chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (04/05/2018) Công văn 26770/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thuê ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (04/05/2018) Công văn 26773/CT-TTHT năm 2018 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (04/05/2018) Công văn 26776/CT-TTHT năm 2018 về chi phí khấu hao và thuế giá trị gia tăng được trừ đối với ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ đồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (03/05/2018) Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
25. (02/05/2018) Công văn 25778/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (14/04/2006) Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2006 bổ sung biểu giá một phần viện phí tại cơ sở khám, chữa bệnh y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
27. (11/08/2005) Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu 4 loại phí thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý
28. (17/12/1998) Quyết định 3427/1998/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định 2557/1998/QĐ-UB về thu học phí ở cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng
Bảo hiểm
1. (19/06/2018) Công văn 2258/BHXH-CSYT về chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (13/06/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (08/06/2018) Công văn 2120/BHXH-CSYT năm 2018 về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
4. (04/06/2018) Công văn 1957/BHXH-CSYT năm 2018 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (23/05/2018) Công văn 1842/BHXH-GĐB năm 2018 về hướng dẫn thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (11/05/2018) Công văn 1661/BHXH-DVT năm 2018 về thanh toán chi phí vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá dịch vụ kỹ thuật do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (07/05/2018) Công văn 1580/BHXH-CSYT năm 2018 về thanh toán xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
8. (20/04/2018) Công văn 1381/BHXH-CSYT năm 2018 hướng dẫn thẩm định quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (19/06/2018) Công văn 2435/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2018 về thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa địa phương của hai nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (12/06/2018) Kế hoạch 38/KH-TLĐ năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 31/CTr-ĐĐTLĐ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
3. (07/06/2018) Quyết định 621/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
4. (17/05/2018) Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2018 về quy chế giải quyết thủ tục hành chính báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo cơ chế một cửa liên thông do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả do tỉnh Khánh Hòa ban hành
5. (08/01/2018) Quyết định 22/QĐ-UBND-HC năm 2018 quy định về việc quản lý và tổ chức thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Công nghệ thông tin
1. (19/06/2018) Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
2. (05/04/2018) Quyết định 331/QĐ-UBND-HC năm 2018 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động mạng Mobifone Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
3. (26/02/2018) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2018 về rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Bất động sản
1. (19/06/2018) Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành
2. (18/06/2018) Công văn 782/TTg-NN năm 2018 về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (BIS Hà Nội) và Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia (BVIS Royal) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (18/06/2018) Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Tiền Giang do Chính phủ ban hành
4. (12/06/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (09/05/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (04/05/2018) Nghị quyết 71/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Nghị quyết 63/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
7. (20/04/2018) Quyết định 991/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
8. (19/04/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
9. (14/04/2018) Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018
10. (09/03/2018) Quyết định 476/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
11. (09/03/2018) Quyết định 477/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
12. (05/02/2018) Quyết định 37/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
13. (05/02/2018) Quyết định 38/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
14. (02/02/2018) Quyết định 35/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
15. (02/02/2018) Quyết định 36/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
16. (02/02/2018) Quyết định 29/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
17. (02/02/2018) Quyết định 30/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
18. (02/02/2018) Quyết định 31/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
19. (02/02/2018) Quyết định 32/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
20. (02/02/2018) Quyết định 33/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
21. (02/02/2018) Quyết định 34/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
22. (01/02/2018) Quyết định 28/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
23. (06/11/2006) Quyết định 96/2006/QĐ-UBND về ban hành tạm thời giá đất khu tái định cư Khu đô thị Cầu Sắt thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
24. (19/10/2005) Quyết định 2857/2005/QĐ-UBND bổ sung đơn giá đào, đắp bờ ao và mức hỗ trợ kinh phí đào, đắp bờ ao vào Quyết định 582/2005/QĐ-UB về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do tỉnh Phú Thọ ban hành
25. (10/03/2005) Quyết định 760/2005/QĐ-UB quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Dịch vụ pháp lý
1. (28/05/2018) Quyết định 1371/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
2. (23/05/2018) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3. (22/05/2018) Quyết định 1142/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành do Bộ Tư pháp ban hành
4. (10/05/2018) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5. (15/03/2018) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Bộ máy hành chính
1. (22/06/2018) Quyết định 364/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ Địa phương III do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (19/06/2018) Quyết định 340/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ địa phương II do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (19/06/2018) Quyết định 341/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Tạp chí Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (19/06/2018) Quyết định 345/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình 135 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (19/06/2018) Quyết định 342/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Thanh tra Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (19/06/2018) Quyết định 347/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ Tuyên truyền do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
7. (18/06/2018) Quyết định 332/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ Tổng hợp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
8. (18/06/2018) Quyết định 333/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Nhà khách Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
9. (18/06/2018) Quyết định 335/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
10. (18/06/2018) Quyết định 336/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ Dân tộc thiểu số do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
11. (18/06/2018) Quyết định 337/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành
12. (18/06/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành
13. (18/06/2018) Kế hoạch 140/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2018
14. (18/06/2018) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2018 về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
15. (15/06/2018) Quyết định 1394/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
16. (15/06/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
17. (14/06/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác Thanh tra; Tiếp dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh, tranh chấp đất đai và Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
18. (11/06/2018) Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2018 về phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh An Giang
19. (08/06/2018) Nghị quyết 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 do Quốc hội ban hành
20. (06/06/2018) Kế hoạch 100/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành
21. (31/05/2018) Quyết định 2029/QĐ-BVHTTDL năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
22. (31/05/2018) Kế hoạch 141/KH-HĐND năm 2018 về tổ chức tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
23. (28/05/2018) Kế hoạch 142/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
24. (25/05/2018) Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25. (25/05/2018) Kế hoạch 1346/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
26. (24/05/2018) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
27. (24/05/2018) Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
28. (24/05/2018) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
29. (24/05/2018) Quyết định 1339/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30. (24/05/2018) Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31. (23/05/2018) Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
32. (22/05/2018) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
33. (22/05/2018) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
34. (21/05/2018) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2018 quy định về phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
35. (21/05/2018) Quyết định 517/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
36. (17/05/2018) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương và Tín ngưỡng tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
37. (04/05/2018) Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2018 về giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 01/2018 đến tháng 4/2018)
38. (27/04/2018) Quyết định 422/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp
39. (26/04/2018) Quyết định 957/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành
40. (18/04/2018) Quyết định 379/QĐ-UBND-HC năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
41. (09/04/2018) Quyết định 346/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
42. (05/04/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
43. (30/03/2018) Kế hoạch 84/KH-UBND về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2018
44. (19/03/2018) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục tên thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
45. (12/03/2018) Quyết định 241/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm; Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp
46. (09/03/2018) Quyết định 236/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính do tỉnh Đồng Tháp ban hành
47. (05/03/2018) Quyết định 206/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp
48. (01/03/2018) Quyết định 537/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
49. (28/02/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình
50. (23/02/2018) Quyết định 190/QĐ-UBND-HC năm 2018 về chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp
51. (08/02/2018) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2018 về tinh giản biên chế đến năm 2021 của tỉnh Trà Vinh
52. (08/02/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020
53. (02/02/2018) Quyết định 118/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
54. (29/01/2018) Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 do tỉnh Trà Vinh ban hành
55. (23/01/2018) Quyết định 76/QĐ-UBND-HC năm 2018 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trong nước đối với nhân lực ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp
56. (19/01/2018) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2018 quy định về nội dung thay thế Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định 1042/QĐ-UBND
57. (18/01/2018) Quyết định 122/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác tư pháp năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành
58. (12/01/2018) Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 21 thủ tục hành chính mới lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
59. (11/01/2018) Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố do tỉnh Trà Vinh ban hành
60. (10/01/2018) Quyết định 57/QĐ-UBND về Chương trình kỳ họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành
61. (05/01/2018) Quyết định 19/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
62. (04/01/2018) Kế hoạch 04/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
63. (04/01/2018) Quyết định 17/QĐ-UBND về kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
64. (04/01/2018) Quyết định 18/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
65. (03/01/2018) Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bến Tre ban hành
66. (08/12/2017) Nghị quyết 89/2017/NQ-HĐND quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
67. (10/08/2017) Thông báo 535/TB-BGDĐT năm 2017 về kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp lần thứ hai Ban chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
68. (19/05/2016) Quy định 01-QĐ/UBKTTW năm 2016 về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
69. (15/08/2006) Quyết định 1688/2006/QĐ-UBND quy định việc phân công, phân cấp thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
70. (29/11/2005) Quyết định 103/2005/QĐ-UBND quy định về quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An
71. (25/04/2005) Quyết định 138/QĐ.TCCB năm 2005 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và Quy chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
72. (14/04/2005) Quyết định 35/2005/QĐ-UB quy định về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đi nghỉ phép hàng năm do tỉnh Lai Châu ban hành
73. (30/05/1998) Quyết định 3055/1998/QĐ-UB quy định về quản lý Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Vi phạm hành chính
1. (23/05/2018) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thủ tục Tố tụng
1. (13/06/2018) Kế hoạch 71/KH-VKSTC năm 2018 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (20/06/2018) Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/06/2018) Công văn 5804/VPCP-CN năm 2018 về Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/06/2018) Công văn 2440/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (18/06/2018) Quyết định 1271/QĐ-BGTVT năm 2018 phê duyệt danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải năm 2019
5. (18/06/2018) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2018 thực hiện nâng mức tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021
6. (14/06/2018) Quyết định 640/QĐ-UBND.HC năm 2018 phê duyệt danh mục công trình nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 - 2018 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
7. (12/06/2018) Công văn 2339/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2019 và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (12/06/2018) Công văn 1752/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai bổ sung sau thông quan về đồng tiền thanh toán do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
9. (21/05/2018) Thông tư 49/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (16/05/2018) Quyết định 1318/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11. (18/04/2018) Công văn 1335/BHXH-CSYT năm 2018 thực hiện Thông tư 50/2017/TT-BYT về sửa đổi quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
12. (04/04/2018) Nghị quyết 72/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La
13. (04/04/2018) Nghị quyết 75/2018/NQ-HĐND về mức hỗ trợ quy định tại Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020
14. (04/04/2018) Nghị quyết 77/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định 1760/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020
15. (04/04/2018) Nghị quyết 74/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do tỉnh Sơn La ban hành
16. (24/01/2018) Quyết định 22/QĐ-VPUBND năm 2018 về Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
17. (05/08/2016) Quyết định 1556/QĐ-TTg về phân bổ bổ sung vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
18. (30/11/2005) Nghị quyết 19/2005/NQ-HĐND quy định về trợ cấp mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể và đối tượng hưởng chính sách người có công, chính sách bảo hiểm xã hội khi từ trần do tỉnh Bình Phước ban hành
19. (05/08/2005) Quyết định 17/2005/QĐ-UBND quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Điện Biên ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (21/06/2018) Công văn 5893/VPCP-QHQT năm 2018 về phản ánh của báo Pháp luật đưa tin về Dự án khu đô thị kinh tế mở Long Hưng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/06/2018) Công văn 5796/VPCP-CN năm 2018 về lùi thời hạn trình Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/05/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (15/05/2018) Quyết định 1312/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong giai đoạn tới
5. (11/05/2018) Quyết định 1285/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2018
6. (24/06/2006) Quyết định 1439/2006/QĐ-UBND quy định về Quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
7. (04/05/2005) Công văn 1122/CV.UB xử lý vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quản lý xây dựng cơ bản và tổ chức thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP trong giai đoạn chuyển tiếp năm 2005 do tỉnh An Giang ban hành
8. (04/02/2005) Quyết định 26/2005/QĐ-UB quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Giao thông - Vận tải
1. (13/06/2018) Quyết định 1228/QĐ-BGTVT năm 2018 bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến 31/12/2018 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (16/05/2018) Quyết định 1254/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016–2020 và định hướng sau năm 2020
3. (15/03/2018) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2018 về triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (02/08/2006) Quyết định 41/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010
Giáo dục
1. (18/06/2018) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (15/06/2018) Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (08/06/2018) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Quyết định quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (04/06/2018) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đến năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (20/06/2018) Công văn 5854/VPCP-NN năm 2018 về Đề án thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/06/2018) Công văn 5861/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về khai thác quặng titan tại tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/05/2018) Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (27/03/2018) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020
5. (23/03/2018) Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (23/03/2018) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (05/03/2018) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2018 về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu
8. (17/01/2018) Quyết định 62/QĐ-UBND-HC về Kế hoạch đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2018
9. (09/01/2018) Quyết định 30/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh
10. (05/01/2018) Chỉ thị 02/CT-UBND về phòng chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (07/09/2016) Quyết định 2044/QĐ-BTNMT năm 2016 về Kế hoạch 5 năm 2016-2020 thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (21/06/2018) Công văn 3535/BYT-DP năm 2018 về tăng cường công tác tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
2. (21/06/2018) Quyết định 3755/QĐ-BYT năm 2018 về danh mục thành phần của Gói đỡ đẻ sạch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (21/06/2018) Quyết định 393/QĐ-QLD năm 2018 về rút giấy đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (21/06/2018) Quyết định 395/QĐ-QLD năm 2018 về ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (21/06/2018) Quyết định 3756/QĐ-BYT năm 2018 về hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở do Bộ Y tế ban hành
6. (20/06/2018) Công văn 11533/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (19/06/2018) Công văn 11381/QLD-KD năm 2018 về cung ứng thuốc Digoxin do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (19/06/2018) Quyết định 376/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 10 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
9. (19/06/2018) Quyết định 377/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
10. (19/06/2018) Quyết định 374/QĐ-QLD năm 2018 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục quản lý dược ban hành
11. (18/06/2018) Công văn 11337/QLD-KD năm 2018 về cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và thuốc Glucagon (tiêm) do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (18/06/2018) Công văn 11371/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
13. (25/05/2018) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định 2348/QĐ-TTg, giai đoạn 2018-2025 tại Đồng Tháp
14. (04/04/2018) Kế hoạch 1359/KH-UBND năm 2018 triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP và Kế hoạch 93-KH/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Quyền dân sự
1. (15/06/2018) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. (13/06/2018) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới do thành phố Cần Thơ ban hành
3. (18/05/2018) Quyết định 511/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố danh mục thông tin được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Văn hóa - Xã hội
1. (20/06/2018) Công văn 5841/VPCP-NN năm 2018 về lấn biển đầu tư phát triển du lịch tại quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/06/2018) Công văn 5791/VPCP-KGVX năm 2018 về kết quả xác minh thông tin báo nêu về cần sa ngụy trang trong bánh kẹo bán công khai trên mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/06/2018) Quyết định 343/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Báo Dân tộc và Phát triển do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (18/06/2018) Quyết định 744/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau tỉnh Cà Mau đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (18/06/2018) Công văn 2422/LĐTBXH-VPQGGN năm 2018 về báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định 1258/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (18/06/2018) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (12/06/2018) Quyết định 1063/QĐ-TLĐ năm 2018 về sắp xếp lại cụm, khối thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
8. (18/05/2018) Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2018 quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020
9. (10/04/2018) Kế hoạch 23/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ giải pháp đột phá phát triển du lịch năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Trà Vinh ban hành
10. (06/04/2018) Kế hoạch 1383/KH-UBND năm 2018 triển khai Nghị quyết 137/NQ-CP và Kế hoạch 94-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Ninh Thuận ban hành
11. (04/04/2018) Nghị quyết 73/2018/NQ-HĐND sửa đổi nội dung trong Phụ lục kèm theo Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020
12. (21/03/2018) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
13. (21/03/2018) Quyết định 281/QĐ-UBND.HC năm 2018 quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp
14. (15/03/2018) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15. (01/03/2018) Kế hoạch 798/KH-UBND về triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
16. (10/01/2018) Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2018 về phân công các Sở, Ban, ngành phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
17. (19/07/2016) Thông báo 2761/TB-BVHTTDL năm 2016 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017
18. (31/08/2006) Quyết định 2585/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
19. (24/08/2006) Quyết định 84/2006/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An
20. (17/08/2005) Quyết định 2227/2005/QĐ-UBND quy định về nghi lễ tổ chức trao tặng và đón nhận danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước, huân chương, huy chương và hình thức khen thưởng của Chính phủ do tỉnh Phú Thọ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (11/05/2018) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
2. (06/04/2018) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3. (31/05/1994) Quyết định 424/QĐ-UB năm 1994 quy định về hoạt động khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,590

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn