App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động
Bản Tin Văn Bản Mới 22/05/2018 17:19 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 19/05 - 22/05/2018

22/05/2018 17:19 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 19/05 - 22/05/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (14/05/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 568/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (27/04/2018) Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên
Đầu tư
1. (16/05/2018) Công văn 615/TTg-CN năm 2018 về áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với dự án trụ sở của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/05/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An
3. (09/05/2018) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
4. (26/04/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng cho cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc tỉnh Lâm Đồng
5. (10/04/2018) Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai
6. (06/04/2018) Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 400/2005/QĐ-UBND và 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
7. (21/12/2015) Quyết định 42/2015/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
8. (10/12/2010) Nghị quyết 65/2010/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách tập trung do tỉnh Thái Bình quản lý năm 2011
9. (09/12/2004) Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND về đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương khi được giao khoán hoặc giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp xâm canh, lấn chiếm trước ngày 01/6/2001 do tỉnh Bình Phước ban hành
10. (08/11/2004) Chỉ thị 21/CT.UB năm 2004 về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư do tỉnh Vĩnh Long ban hành
11. (27/08/2004) Chỉ thị 20/2004/CT-UB về tăng cường chỉ đạo, tiếp tục tổ chức thực hiện đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số do tỉnh Lâm Đồng ban hành
12. (19/07/2004) Quyết định 63/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
Thương mại
1. (16/05/2018) Công văn 4520/VPCP-KGVX năm 2018 về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/05/2018) Quyết định 555/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/05/2018) Quyết định 553/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (15/05/2018) Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương
5. (15/05/2018) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Điện Biên
6. (01/02/2018) Công văn 44/CATTT-CP năm 2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành
7. (20/12/2016) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Lào Cai ban hành
8. (14/12/2004) Chỉ thị 59/2004/CT.UB về vấn đề trong quản lý đất đai, xây dựng để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại Côn Đảo do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
9. (29/01/2004) Quyết định 13/2004/QĐ-UB quy định về mức thu phí đấu thầu, đấu giá: tài sản, vật tư, hàng hoá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Xuất nhập khẩu
1. (16/05/2018) Công văn 2674/TCHQ-TXNK năm 2018 về quy trình phối hợp xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (16/05/2018) Công văn 2667/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (16/05/2018) Công văn 2669/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện biên bản bàn giao trên Hệ thống E-customs do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (16/05/2018) Công văn 2688/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng máy điều hòa không khí chính xác do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (16/05/2018) Công văn 2685/TCHQ-TXNK năm 2018 về vướng mắc phân loại mặt hàng ván ghép thanh do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (16/05/2018) Quyết định 1484/QĐ-TCHQ năm 2018 về Tiêu chí lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng chuyên gia theo lĩnh vực về Trị giá Hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (15/05/2018) Công văn 2407/TXNK-CST năm 2018 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
8. (15/05/2018) Công văn 2408/TXNK-TGHQ năm 2018 về khai báo, xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
9. (14/05/2018) Công văn 2591/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa đối với mặt hàng “Vảy cán” do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (14/05/2018) Công văn 2592/TCHQ-GSQL năm 2018 về xử lý tờ khai sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (14/05/2018) Công văn 2594/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Giấy thấm dầu do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (14/05/2018) Công văn 1406/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
13. (14/05/2018) Công văn 2590/TCHQ-TXNK năm 2018 về hồ sơ xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (14/05/2018) Công văn 2405/TXNK-CST năm 2018 về vướng mắc hàng hóa nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu nhưng giao đi gia công một hoặc một số công đoạn trong quá trình sản xuất do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
15. (11/05/2018) Quyết định 1462/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (11/05/2018) Quyết định 1463/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (11/05/2018) Quyết định 1464/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (11/05/2018) Công văn 8239/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
19. (11/05/2018) Công văn 8240/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
20. (11/05/2018) Công văn 8241/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
21. (11/05/2018) Công văn 8242/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
22. (11/05/2018) Công văn 8243/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
23. (11/05/2018) Công văn 8244/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
24. (09/05/2018) Công văn 1337/GSQL-GQ1 năm 2018 về đơn giản hóa thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (09/05/2018) Công văn 1338/GSQL-GQ1 năm 2018 về hướng dẫn thủ tục khai báo hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải ban hành
26. (09/05/2018) Công văn 1345/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
27. (09/05/2018) Công văn 1346/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu thiết bị tường lửa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28. (09/05/2018) Công văn 1348/GSQL-GQ1 năm 2018 về thông quan và cấp tờ khai nguồn gốc từng phần đối với xe ô tô nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
29. (09/05/2018) Công văn 8064/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
30. (09/05/2018) Công văn 8065/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 160 do Cục Quản lý Dược ban hành
31. (09/05/2018) Công văn 8066/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 160 do Cục Quản lý Dược ban hành
32. (09/05/2018) Công văn 8067/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
33. (09/05/2018) Công văn 8068/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
34. (09/05/2018) Công văn 8069/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
35. (09/05/2018) Công văn 8073/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
36. (09/05/2018) Công văn 5291/BTC-CST năm 2018 về thuế nhập khẩu mặt hàng vải chịu lực sản xuất băng tải do Bộ Tài chính ban hành
37. (09/05/2018) Công văn 8063/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước ngày 01/07/2014 do Cục Quản lý Dược ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (16/05/2018) Công văn 2687/TCHQ-TXNK năm 2018 thực hiện quy định về chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (04/04/2018) Công văn 14676/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (22/02/2018) Công văn 1476/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (29/12/2016) Hướng dẫn 02/HD-UBND năm 2016 thực hiện Luật Phí và Lệ phí và Nghị định 149/2016/NĐ-CP do tỉnh Bạc Liêu ban hành
5. (31/12/2010) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2010 về tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (06/08/2004) Nghị quyết 09/2004/NQ-HĐND về thu 11 loại phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên
7. (22/07/2004) Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND13 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2004-2005; vay vốn đầu tư phát triển và điều chỉnh mức thu một số loại phí do thành phố Hải Phòng ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (15/05/2018) Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động, huấn luyện an toàn-vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (09/05/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
3. (22/08/2014) Quyết định 791/QĐ-UBND-HC năm 2014 về bổ sung Điều 1 Quyết định 693/QĐ-UBND.HC phê duyệt mức chi dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (lần 4) do tỉnh Đồng Tháp ban hành
4. (21/03/2014) Quyết định 224/QĐ-UBND-HC năm 2014 về điều chỉnh Điều 1 Quyết định 693/QĐ-UBND.HC phê duyệt mức chi dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định 1959/QĐ-TTg (lần 3) do tỉnh Đồng Tháp ban hành
5. (28/12/2011) Quyết định 3734/QĐ-UBND năm 2011 về giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2012 do tỉnh Đồng Nai ban hành
Công nghệ thông tin
1. (17/05/2018) Công văn 2782/BYT-BH năm 2018 về thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
2. (09/05/2018) Thông báo 315/TB-BTC năm 2018 phê duyệt nội dung thu thập, đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu từ Cục Quản lý công sản, Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan sang hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ Tài chính ban hành
3. (04/05/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2001/QĐ.UB phê duyệt Điều lệ Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp
4. (30/12/2015) Kế hoạch 4861/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về chính phủ điện tử do tỉnh Bình Thuận ban hành
5. (13/08/2012) Chỉ thị 14/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
6. (25/08/2010) Quyết định 1600/QĐ-UBND năm 2010 về triển khai gửi văn bản của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ban hành đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị qua mạng tin học
Bất động sản
1. (17/05/2018) Công văn 4570/VPCP-NN năm 2018 về ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết 112/2015/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/05/2018) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 60/2014/QĐ-UBND
3. (10/05/2018) Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Nông do Chính phủ ban hành
4. (16/04/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định chi tiết nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 29/2014/QĐ-UBND và 06/2016/QĐ-UBND
5. (17/11/2016) Quyết định 3889/2016/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Ninh
6. (27/08/2004) Quyết định 142/2004/QĐ-UB về điều chỉnh mức nợ tiền sử dụng đất đối với hộ thuộc diện giải tỏa và tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (27/07/2004) Quyết định 991/2004/QĐ-UB quy định về bán đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Bộ máy hành chính
1. (19/05/2018) Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
2. (18/05/2018) Quyết định 269/QĐ-UBDT năm 2018 về kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc gia “Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (17/05/2018) Công văn 4602/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/05/2018) Quyết định 412/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên
5. (16/05/2018) Quyết định 413/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Điện Biên
6. (16/05/2018) Công văn 4545/VPCP-TH năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (16/05/2018) Công văn 4534/VPCP-PL năm 2018 về thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (16/05/2018) Công văn 4519/VPCP-V.I năm 2018 về kết quả xử lý phản ánh của Báo Pháp luật Online do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (16/05/2018) Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
10. (15/05/2018) Công văn 4480/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí, doanh nghiệp phản ánh về tiêu cực xảy ra tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (15/05/2018) Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
12. (15/05/2018) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
13. (15/05/2018) Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
14. (14/05/2018) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên
15. (11/05/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp
16. (09/05/2018) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
17. (09/05/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18. (09/05/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
19. (08/05/2018) Nghị quyết 36/NQ-CP năm 2018 phê duyệt Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ca-mơ-run do Chính phủ ban hành
20. (07/05/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
21. (07/05/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 48/2015/QĐ-UBND
22. (07/05/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 19/2012/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Khánh Hòa ban hành
23. (07/05/2018) Quyết định 918/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
24. (03/05/2018) Quy định 01-QĐi/UBKTTW năm 2018 về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
25. (27/04/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26. (27/04/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
27. (15/04/2018) Quyết định 636/QĐ-TANDTC năm 2018 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
28. (09/04/2018) Quyết định 676/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
29. (28/12/2017) Quyết định 648a/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30. (24/11/2017) Quyết định 3450/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
31. (22/11/2017) Quyết định 6568/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
32. (10/11/2017) Quyết định 3435/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Hải Dương ban hành
33. (28/12/2016) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
34. (08/12/2016) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2016 về điều chỉnh biên chế công chức và biên chế viên chức tỉnh Hậu Giang năm 2017
35. (29/09/2015) Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do tỉnh Gia Lai ban hành
36. (26/03/2015) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2015 về danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
37. (20/03/2015) Kế hoạch 22/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
38. (15/03/2012) Quyết định 594/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
39. (26/09/2011) Quyết định 2112/QĐ-UBND năm 2011 về kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
40. (08/08/2011) Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND8 về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
41. (30/09/2010) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2010 về triển khai, tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42. (29/07/2010) Quyết định 55/2010/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-UBND
43. (21/12/2004) Quyết định 146/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai
44. (18/12/2004) Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND phê chuẩn và quyết định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Quảng Bình
45. (17/12/2004) Nghị quyết 188/2004/NQ-HĐND về quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XIV, nhiệm kỳ 2004-2009
46. (15/12/2004) Quyết định 123/2004/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
47. (13/12/2004) Quyết định 87/2004/QĐ-UB về thành lập Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
48. (22/10/2004) Quyết định 7973/2004/QĐ-UB quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
49. (21/10/2004) Quyết định 7932/2004/QĐ-UB về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
50. (18/10/2004) Quyết định 1401/QĐ-UB năm 2004 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam
51. (11/10/2004) Quyết định 72/2004/QĐ-UB quy định về chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
52. (20/09/2004) Quyết định 62/2004/QĐ-UB về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Bình ban hành
53. (13/09/2004) Quyết định 55/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
54. (08/09/2004) Quyết định 51/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình
55. (08/09/2004) Quyết định 1347/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
56. (23/08/2004) Quyết định 5675/2004/QĐ.UB về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu-
57. (03/08/2004) Quyết định 83/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An
58. (28/07/2004) Chỉ thị 12/CT-UB năm 2004 về tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
59. (05/07/2004) Quyết định 59/2004/QĐ-UB về thành lập Ban quản lý dự án khu công nghiệp tỉnh Bình Phước
60. (29/06/2004) Quyết định 48/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
61. (03/06/2004) Quyết định 13/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
62. (14/05/2004) Quyết định 47/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Nghệ An
63. (12/05/2004) Quyết định 91/2004/QĐ-UB về Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng
64. (22/04/2004) Quyết định 28/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
65. (29/03/2004) Quyết định 42/2004/QĐ-UB phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
66. (10/03/2004) Quyết định 19/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp tỉnh Nghệ An
67. (09/02/2004) Quyết định 08/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy; biên chế Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
68. (09/02/2004) Quyết định 11/2004/QĐ-UB về đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
69. (03/02/2004) Quyết định 07/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
70. (06/01/2004) Quyết định 02/2004/QĐ-UB về đổi tên, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
71. (19/07/2001) Nghị quyết 126/2001/NQ-HĐ về bố trí lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
72. (12/02/2001) Chỉ thị 03/2001/CT.UB về quản lý và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (26/03/2018) Quy chế phối hợp 992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC năm 2018 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định tư pháp
Tài chính nhà nước
1. (15/05/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An
2. (11/05/2018) Quyết định 674/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tối đa diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Kho bạc nhà nước, Thuế, Hải quan do Bộ Tài chính ban hành
3. (04/05/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (03/05/2018) Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2013/QĐ-UBND quy định về thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
5. (23/04/2018) Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đối với các cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6. (30/03/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND
7. (29/03/2018) Công văn 1035/BTP-PBGDPL năm 2018 về rà soát, đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP do Bộ Tư pháp ban hành
8. (22/12/2017) Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2017 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
9. (18/10/2017) Quyết định 4485/QĐ-UBND năm 2017 về Tập Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Lào Cai
10. (18/10/2017) Quyết đinh 4486/QĐ-UBND năm 2017 về Tập Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Lào Cai
11. (26/12/2016) Quyết định 3939/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
12. (05/07/2011) Quyết định 25/2011/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13. (10/03/2011) Quyết định 507/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 cho đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14. (10/12/2010) Nghị quyết 64/2010/NQ-HĐND phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Thái Bình ban hành
15. (29/10/2010) Quyết định 28/2010/QĐ-UBND về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái thực hiện
16. (09/12/2004) Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND7 về thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh; Quỹ phòng, chống lụt, bão và điều chỉnh, bổ sung một số loại phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ
17. (02/06/2004) Quyết định 1707/QĐ-UB năm 2004 về điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào miền núi được nhà nước trợ giá, trợ cước vận chuyển do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
18. (25/02/2004) Quyết định 417/QĐ-UB năm 2004 về mức trợ cước vận chuyển mặt hàng phục vụ chính sách miền núi và trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm sản xuất ở khu vực III miền núi do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
19. (20/11/2001) Quyết định 89/2001/QĐ-UB về Đơn giá sữa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước
Xây dựng - Đô thị
1. (16/05/2018) Công văn 4524/VPCP-CN năm 2018 về Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/05/2018) Quyết định 535/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/05/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND
4. (19/03/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định về nội dung quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
5. (02/11/2017) Quyết định 4148/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện kiên cố kênh mương năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định (Lần 2)
6. (31/10/2016) Quyết định 3788/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
7. (08/08/2012) Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025
Giao thông - Vận tải
1. (17/05/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2013/QĐ-UBND quy định phạm vi quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Long An
2. (16/05/2018) Công văn 4539/VPCP-QHĐP năm 2018 về kiến nghị của Tỉnh ủy Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/05/2018) Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu
4. (08/05/2018) Công văn 3449/BNN-TCTS năm 2018 về tăng cường giám sát tàu cá hoạt động trên biển, khắc phục thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (07/05/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1085/2005/QĐ-UBND, Chỉ thị 16/2006/CT-UBND, 02/CT-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
6. (07/09/2004) Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND K10 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (20/11/2001) Quyết định 119/2001/QĐ-UB phê duyệt đề án Định hướng đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2001-2010 của tỉnh Lâm Đồng
Giáo dục
1. (17/05/2018) Công văn 1819/SGD&ĐT-GDTX-CN năm 2018 về tăng cường quản lý công tác dạy thêm học thêm do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành
2. (16/05/2018) Công văn 4556/VPCP-KGVX năm 2018 về dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết 51/2017/QH14 và 88/2014/QH13, Quyết định 404/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/05/2018) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2018 về hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
4. (08/07/2011) Quyết định 08/2011/QĐ-UBND quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (21/06/2004) Chỉ thị 19/2004/CT-UB về chỉnh trang trường, lớp tạo cảnh quan sư phạm do tỉnh An Giang ban hành
6. (05/04/2004) Quyết định 22/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước
7. (17/02/2004) Quyết định 23/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tài nguyên - Môi trường
1. (15/05/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động dệt may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (10/05/2018) Công điện 3542/CĐ-BNN-TCLN năm 2018 về tăng cường biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (20/12/2017) Quyết định 3533/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
4. (30/11/2016) Quyết định 4012/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
5. (22/09/2015) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2015 về bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên năm 2016
6. (04/12/2012) Quyết định 17/2012/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý hoạt động trong thực hiện dự án sử dụng, khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7. (27/04/2011) Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
8. (28/06/2004) Quyết định 69/2004/QĐ-UB về Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ quặng thiếc, sắt, chì-kẽm, đá vôi trắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thể thao - Y tế
1. (27/03/2017) Quyết định 57/QĐ-DP năm 2017 về "Hướng dẫn lấy mẫu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm" do Cục trưởng Cục Y tế dự phòng ban hành
2. (16/08/2010) Quyết định 2093/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và giữa Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện với Phòng Y tế do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Quyền dân sự
1. (13/03/2018) Quyết định 433/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp năm 2018
Văn hóa - Xã hội
1. (17/05/2018) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2018 về tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (17/05/2018) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1533/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020
3. (16/05/2018) Công văn 4521/VPCP-QHQT năm 2018 về làm việc với Hiệp hội nghiên cứu hang động của Anh (BCRA) do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/05/2018) Kế hoạch 95/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
5. (10/04/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2010/QĐ-UBND về Quy chế xuất bản, phát hành bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (10/11/2017) Quyết định 3326/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020 do tĩnh Hà Tĩnh ban hành
7. (30/12/2016) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về phát động phong trào thi đua năm 2017 do tỉnh Lào Cai ban hành
8. (30/12/2010) Quyết định 2136/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020
9. (15/06/2010) Quyết định 12/2010/QĐ-UBND về Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Lễ hội - Hoa văn - Cồng chiêng và nhạc cụ của các dân tộc tại chỗ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010-2015
10. (29/04/2010) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, di cư tự do trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010-2015
11. (16/12/2004) Chỉ thị 19/2004/CT-UB về tăng cường biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Bến Tre ban hành
12. (30/11/2004) Quyết định 191/2004/QĐ-UB về Quy chế Tổ chức và hoạt động du lịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà - quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
13. (13/09/2004) Quyết định 96/2004/QĐ-UB quy định về thu nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em do tỉnh Nghệ An ban hành
Lĩnh vực khác
1. (16/05/2018) Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
2. (16/05/2018) Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
3. (10/05/2018) Công văn 3541/BNN-KH năm 2018 về phối hợp triển khai hoạt động “Rà soát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (09/05/2018) Công văn 1846/BGDĐT-KHCNMT năm 2018 hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển Vật lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (26/12/2012) Quyết định 3927/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020

Chia sẻ bài viết lên facebook 795

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn