App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động
Bản Tin Văn Bản Mới 09/05/2018 07:54 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 05/05 - 08/05/2018

09/05/2018 07:54 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 05/05 - 08/05/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (02/05/2018) Công văn 563/TTg-ĐMDN năm 2018 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/04/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
3. (30/03/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (21/03/2018) Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (22/08/2017) Quyết định 1251/QĐ-TCTK​ năm 2017 về tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018 do Tổng cục Thống kê ban hành
6. (25/12/2015) Kế hoạch 4783/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 1513/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
7. (11/12/2015) Công văn 10382/VPCP-ĐMDN năm 2015 về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (06/11/2015) Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2015 về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Hùng Anh của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh do tỉnh Lâm Đồng ban hành
9. (20/05/2015) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Đầu tư
1. (27/04/2018) Công văn 1614/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (24/04/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An
3. (24/04/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý và quyết định cho chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương
4. (29/04/2016) Quyết định 837/QĐ-CTUBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại tỉnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Thương mại
1. (07/05/2018) Quyết định 490/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/05/2018) Công văn 1640/LĐTBXH-KHTC về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện năm 2017 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (02/05/2018) Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
4. (27/04/2018) Kế hoạch 1601/KH-UBND về tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành
5. (24/04/2018) Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (24/04/2018) Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050
7. (23/04/2018) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý và Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
8. (19/04/2018) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
9. (19/04/2018) Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
10. (30/03/2018) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực Hóa chất, Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
11. (28/03/2018) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; mặt hàng phục vụ Mùa khai giảng; mặt hàng Sữa năm 2018 - Tết Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
12. (08/01/2018) Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch hành động về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh An Giang ban hành
13. (27/05/2016) Kế hoạch 763/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 do thành phố Hải Phòng ban hành
14. (18/12/2015) Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2015 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
15. (14/12/2015) Nghị quyết 91/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
16. (09/12/2015) Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Kiên Giang
17. (09/12/2015) Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016
18. (26/08/2015) Nghị quyết 83/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020
19. (14/07/2015) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
20. (24/02/2011) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2020
Xuất nhập khẩu
1. (04/05/2018) Công văn 2404/TCHQ-GSQL năm 2018 về C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (04/05/2018) Công văn 4064/VPCP-KTTH năm 2018 về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Emirates do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/05/2018) Công văn 2403/TCHQ-GSQL năm 2018 về quy trình thủ tục xuất nhập cảnh đối với phương tiện và xuất nhập khẩu đối với hàng hóa tại các cửa khẩu Việt Nam -Trung Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (04/05/2018) Công văn 2177/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
5. (03/05/2018) Công văn 2383/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng xe máy chuyên dùng do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (03/05/2018) Công văn 2397/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả Đơn đề nghị định trước mã số đối với mặt hàng Chất lót AC77 do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (03/05/2018) Công văn 2162/TXNK-DTQLT năm 2018 về bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
8. (03/05/2018) Công văn 2377/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (03/05/2018) Công văn 2378/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (03/05/2018) Quyết định 1394/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (03/05/2018) Công văn 2379/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (03/05/2018) Công văn 2380/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng tấm thép phòng mổ bằng thép không gỉ do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (03/05/2018) Công văn 2175/TXNK-CST năm 2018 về bảo lãnh và không thu thuế giá trị gia tăng do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
14. (03/05/2018) Công văn 2163/TXNK-DTQLT năm 2018 về bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
15. (03/05/2018) Công văn 2134/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
16. (03/05/2018) Công văn 2139/TXNK-DTQLT năm 2018 về xử lý tiền chậm nộp thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
17. (03/05/2018) Công văn 2154/TXNK-DTQLT năm 2018 về bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
18. (03/05/2018) Công văn 2164/TXNK-DTQLT năm 2018 về bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
19. (02/05/2018) Công văn 2349/TCHQ-TXNK năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (02/05/2018) Quyết định 1385/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan và Trung tâm Phân tích trực thuộc Cục Kiểm định hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (02/05/2018) Quyết định 1386/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang
22. (27/04/2018) Công văn 2088/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế đối với phế liệu loại hình sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
23. (27/04/2018) Công văn 2106/TXNK-DTQLT năm 2018 về bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (27/04/2018) Công văn 2111/TXNK-CST năm 2018 về cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
25. (26/04/2018) Công văn 2059/TXNK-TGHQ năm 2018 về vướng mắc trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
26. (13/04/2018) Công văn 6513/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
27. (20/03/2018) Công văn 1358/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp đối với hàng đã thực hiện tiêu hủy do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (02/05/2018) Công văn 2356/TCHQ-TXNK năm 2018 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (20/04/2018) Chỉ thị 877/CT-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Quyết định 1058/QĐ-TTg do tỉnh An Giang ban hành
3. (02/03/2015) Công văn 1423/VPCP-KTTH năm 2015 bổ sung Chủ tịch xã vào Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện do Văn phòng chính phủ ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/04/2018) Công văn 2087/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
2. (20/04/2018) Công văn 1409/TCT-KTNB năm 2018 về giới thiệu điểm mới của Quy chế, Quy trình kiểm tra nội bộ ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành
3. (31/03/1998) Quyết định 1703/QĐ-UB-QLĐT quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa cho vụ Đông Xuân năm 1998 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (01/12/1997) Quyết định 6924/QĐ-UB-KT về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do thiên tai vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 1997 của thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (18/12/1996) Quyết định 5861/QĐ-UB-KT về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu năm 1996 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Bảo hiểm
1. (27/11/2015) Công văn 9293/BYT-AIDS năm 2015 về kiện toàn cơ sở điều trị và thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (27/04/2018) Công văn 1610/LĐTBXH-TCGDNN năm 2018 về khảo sát tương lai việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (07/03/2018) Quyết định 908/QĐ-UBND về Kế hoạch "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018"
Công nghệ thông tin
1. (27/04/2018) Công văn 1597/LĐTBXH-TTTT năm 2018 về yêu cầu sử dụng eMolisa trong xử lý văn bản điện tử và điều hành tác nghiệp tại đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (06/04/2018) Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (15/06/2011) Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2011-2015 tại Trà Vinh
Bất động sản
1. (02/05/2018) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh
2. (27/04/2018) Kế hoạch 99/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (30/03/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018
4. (29/12/2017) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
5. (09/12/2017) Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND về thông qua bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
6. (23/12/2016) Quyết định 3808/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (30/06/2015) Công văn 3203/UBND-NNTN năm 2015 về hệ số điều chỉnh giá đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (10/06/1997) Quyết định 2891/QĐ-UB-KT năm 1997 về tổ chức thí điểm đăng ký nhà, đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Bộ máy hành chính
1. (03/05/2018) Công văn 1475/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành
2. (03/05/2018) Công văn 4020/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 23 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (02/05/2018) Công văn 1623/LĐTBXH-VP triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
4. (02/05/2018) Kế hoạch 100/KH-UBND về kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (02/05/2018) Quyết định 659/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam
6. (02/05/2018) Kế hoạch 102/KH-UBND về tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội của thành phố Hà Nội năm 2018
7. (27/04/2018) Quyết định 834/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
8. (27/04/2018) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (27/04/2018) Công văn 1587b/LĐTBXH-VP năm 2018 về báo cáo việc thực hiện Luật Lưu trữ từ 2012-2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (27/04/2018) Công văn 1615/LĐTBXH-VP năm 2018 về rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11. (26/04/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
12. (24/04/2018) Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
13. (24/04/2018) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn thành phố Hà Nội
14. (24/04/2018) Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
15. (24/04/2018) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (23/04/2018) Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
17. (23/04/2018) Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
18. (20/04/2018) Quyết định 1637/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, thành phố Hồ Chí Minh
19. (19/04/2018) Quyết định 841/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục tài liệu quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
20. (18/04/2018) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
21. (16/04/2018) Kế hoạch 911/KH-UBND năm 2018 về đối thoại của người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam
22. (16/04/2018) Kế hoạch 912/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
23. (16/04/2018) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
24. (12/04/2018) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2018 quy định về số lượng và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng do tỉnh Phú Yên ban hành
25. (06/04/2018) Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
26. (02/04/2018) Quyết định 1036/QĐ-UBND về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2018
27. (30/03/2018) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
28. (30/03/2018) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
29. (30/03/2018) Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
30. (29/03/2018) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
31. (29/03/2018) Quyết định 429/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành
32. (05/03/2018) Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2018 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành 20 năm (từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2017)
33. (02/12/2016) Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2016 về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017
34. (01/12/2016) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Gia Lai
35. (31/12/2015) Quyết định 2023/QĐ-BNV năm 2015 phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Định do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
36. (11/08/2015) Quyết định 774/QĐ-BNV năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
37. (13/03/2015) Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
38. (08/01/2015) Quyết định 32/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định
39. (08/07/1999) Quyết định 83/1999/QĐ-UB quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng
40. (05/06/1998) Quyết định 252/1998/QĐ-UB quy định tạm thời về mức chi kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn ngân sách của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vi phạm hành chính
1. (02/05/2018) Công văn 4001/VPCP-NC năm 2018 về vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/12/2015) Quyết định 2979/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Trách nhiệm hình sự
1. (24/04/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân ân tối cao ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (04/05/2018) Công văn 82/TANDTC-PC năm 2018 về phối hợp hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (02/05/2018) Quyết định 170/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (02/05/2018) Quyết định 169/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (27/04/2018) Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (26/04/2018) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2018 về mẫu tài liệu thuyết minh và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính do tỉnh An Giang ban hành
3. (24/04/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An
4. (24/04/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND sửa đổi khoản 3, Mục 1, Phần A, Điều 1 Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020
5. (24/04/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An
6. (23/04/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (13/04/2018) Quyết định 1234/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh Bình Định năm 2018
8. (09/04/2018) Quyết định 1183/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (22/09/2016) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2016 về công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (20/07/2015) Quyết định 1167/QĐ-UBND về phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 từ nguồn thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao năm 2014
11. (31/05/2011) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt giá khởi điểm để áp dụng cho đấu giá quyền khai thác các mỏ cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (09/03/2011) Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2011 quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Xây dựng - Đô thị
1. (24/04/2018) Công văn 1758/UBND-ĐT năm 2018 về xử lý trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (12/04/2018) Quyết định 1210/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch xây dựng lại chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3. (05/04/2018) Quyết định 1140/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (30/12/2015) Quyết định 3378/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (giai đoạn 2015-2025)
5. (10/10/2014) Quyết định 4999/QĐ-UBND năm 2014 về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổng thể công viên Gia Định tại quận Gò vấp và quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Giao thông - Vận tải
1. (03/05/2018) Công văn 4014/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/05/2018) Công văn 3974/VPCP-CN năm 2018 về ủy quyền ký báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (02/05/2018) Thông tư 22/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (27/04/2018) Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (24/04/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội
Giáo dục
1. (02/05/2018) Quyết định 501/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trong năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (26/04/2018) Quyết định 892/QĐ-UBND năm 2018 về giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (12/04/2018) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở; Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 tại tỉnh Bình Định
4. (12/04/2018) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức các Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018
5. (05/04/2018) Kế hoạch 814/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
6. (05/03/2018) Kế hoạch 815/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
7. (21/12/2016) Kế hoạch 321/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
8. (09/12/2015) Quyết định 1809/QĐ-LĐTBXH năm 2015 phê duyệt Kế hoạch và Quy định tổ chức đào tạo thí điểm để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc và bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (24/12/1998) Quyết định 6982/1998/QĐ-UB về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 1999 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
10. (11/03/1998) Thông báo 364/TB-VP-TH năm 1998 về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết một số vấn đề cấp bách về văn hóa - xã hội giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
11. (09/10/1996) Quyết định 4609/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo năm 1996 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (02/05/2018) Công văn 3973/VPCP-V.I năm 2018 về khai thác cát trái phép ven sông Hồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/04/2018) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch thực hiện phương án trồng hoa hai bên đường liên xã, liên thôn tạo cảnh quan môi trường nông thôn do tỉnh Hà Nam ban hành
3. (06/04/2018) Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4. (15/09/2016) Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án phát triển cây Sơn tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020
5. (18/12/2015) Quyết định 3379/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020
6. (30/03/2011) Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Dự án quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
7. (20/10/1997) Quyết định 1572/QĐ-UB năm 1997 về bản quy định về kỹ thuật đốt trước có điều khiển trong phòng cháy rừng thông ở Lâm Đồng
Thể thao - Y tế
1. (24/04/2018) Quyết định 253/QĐ-QLD năm 2018 về danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 161 bổ sung do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (03/04/2018) Kế hoạch 790/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 tỉnh Hà Nam
3. (28/03/2018) Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018-2019
4. (22/03/2018) Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa - Xã hội
1. (13/04/2018) Kế hoạch 905/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Hà Nam ban hành
2. (27/12/2016) Kế hoạch 4884/KH-UBND năm 2016 thực hiện quy hoạch mạng lưới cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (29/12/2015) Quyết định 4749/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020
4. (18/09/2015) Quyết định 2676/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) thành phố Cần Thơ thời kỳ đến năm 2020

Chia sẻ bài viết lên facebook 559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn