xnk

  • Hướng dẫn nghiệp vụ giám sát hải quan 08:04 | 22/04/2014
  • Nhằm đảm bảo công tác giám sát hải quan khi áp dụng hải quan điện tử, ngày 18/4/2014 Tổng cục hải quan đã ban hành Công văn số 4177/TCHQ-VNACCS hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC.
  • Quy trình gia hạn nộp thuế với hàng XNK 14:19 | 15/04/2014
  • Từ ngày 23/4/2014, các cơ quan hải quan sẽ thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế theo Quyết định 1100/QĐ-TCHQ năm 2014 về Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
  • Hướng dẫn về hàng hóa XK chuyển cửa khẩu từ CFS 10:11 | 13/03/2014
  • Khi làm thủ tục quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế để có cơ sở chứng minh hàng hóa đã xuất khẩu, chủ hàng/người khai hải quan phải nộp Bảng kê hàng hóa chuyển cửa khẩu từ CFS ra cửa khẩu xuất có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất.
  • Những điểm lưu ý khi khai hải quan điện tử 13:36 | 11/03/2014
  • Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan điện đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, trong đó có một số điểm đáng lưu ý như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn