Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

xe công

 • Năm 2020, sẽ giảm ít nhất 30% số lượng xe ô tô công 10:27 | 22/05/2019
 • Đây là chỉ đạo quan trọng trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
 • Chỉ mua xe công mới nếu không còn xe điều chuyển 07:45 | 14/05/2019
 • Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Sở Tài chính Nam Định về việc mua xe ô tô phục vụ công tác chức danh. Theo đó, các xe đang sử dụng phải đủ điều kiện thanh lý, đồng thời sau khi rà soát không có xe phù hợp để trang bị cho các chức danh mới được ...
 • Cho phép hoàn tất mua xe công đã làm thủ tục trước 1/1/2018 13:44 | 05/09/2018
 • Trong lúc chờ đợi Nghị định hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô công, vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản đề xuất phương án tạm thời nhằm tháo gỡ cho một số bộ, ngành, địa phương trong việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018 và đã được ...
 • Khoán, thuê xe công: Phương án tối ưu tiết kiệm ngân sách nhà nước 08:25 | 16/03/2018
 • TP.HCM đang xem xét 2 đề án liên quan đến việc khoán và thuê xe công. Nếu được thông qua và thực hiện sớm, TP.HCM sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm khoán kinh phí và cho thuê xe công nhằm tránh lãng phí, tiết kiệm ngân sách ...
 • Người dân tìm thông tin 'xe công thanh lý' ở đâu? 08:44 | 26/03/2017
 • Người có nhu cầu mua ô tô công thanh lý, bán đấu giá có thể xem thông tin về đấu giá trên báo chí, trụ sở, website cơ quan bán xe ô tô, đơn vị tổ chức đấu giá hoặc cơ quan quản lý tài sản nhà nước ở trung ương và địa phương.
 • Không để Bộ Tài chính đơn độc khoán xe công 09:09 | 24/09/2016
 • Trong khi Bộ Tài chính thực hiện khoán, không cấp xe công đưa đón tận nhà cấp thứ trưởng trở xuống thì nhiều bộ ngành, địa phương vẫn im lặng. Theo các chuyên gia, cần tiến tới yêu cầu tất cả các cơ quan phải khoán kinh phí xe công...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn