xe ba bánh

  • Không kéo dài thời gian hỗ trợ thay thế xe công nông, xe 3 bánh 08:16 | 13/03/2014
  • Tại văn bản 319/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không kéo dài thời gian hỗ trợ việc thay thế các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 và Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn