Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

xử lý hóa đơn

  • Hộ kinh doanh trả lại hàng mua, xử lý hóa đơn thế nào? 08:15 | 29/11/2019
  • Trường hợp người mua hàng hóa của tổ chức là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì khi trả lại hàng hóa xử lý tương tự như trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn quy định tại Điểm 2.8, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngay 31/3/2014 ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn