Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

xếp lương lao động hợp đồng

  • Lao động hợp đồng có được áp dụng bảng lương hành chính? 09:13 | 03/06/2015
  • Ông Trần Đình Nam (namk47@...) ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm làm việc tại phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Vậy, trường hợp của ông Nam có được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn