Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

xét tuyển viên chức

  • Nộp hồ sơ xét tuyển viên chức có phải nộp phí tuyển dụng? 07:59 | 24/12/2019
  • Theo quy định, cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí tuyển dụng đối với người nộp hồ sơ xét tuyển. Kinh phí phục vụ xét tuyển được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện xét tuyển công chức, viên chức.
  • Toàn bộ quy định mới nhất về thi tuyển, xét tuyển viên chức 09:15 | 11/12/2019
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp các quy định về thi tuyển và xét tuyển viên chức theo quy định hiện hành tại Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2019, hợp nhất Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; cụ thể:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn