Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

xã khó khăn

  • Hỗ trợ thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững 11:29 | 23/10/2018
  • Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 (Đề án).
  • Danh sách xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2017 17:04 | 21/06/2017
  • Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. >> GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI THÔN, ...
  • Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg 09:06 | 11/05/2017
  • Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi chung là ...
  • Danh mục thôn xã khó khăn theo Quyết định 447/QĐ-UBDT 14:49 | 10/10/2013
  • TVPL - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Quyết định 447/QĐ-UBDT về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn