Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

xâm hại

  • Cứ 8 giờ có 1 trẻ bị xâm hại tình dục 08:27 | 14/03/2017
  • Số vụ xâm hại tình dục trẻ em đang gia tăng. Trong ba năm gần đây, trung bình mỗi năm ở nước ta có trên 1.000 vụ được ghi nhận, cứ 8 giờ lại có thêm một trẻ bị xâm hại tình dục.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn